/

Urazy
Wypadek przy pracy a umowa zlecenie. Co należy się pracownikowi?

Wypadek przy pracy a umowa zlecenie. Co należy się pracownikowi?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

14.06.2018

W świetle ostatnich zmian dotyczących zawierania umów, należałoby wyjaśnić, czym w ogóle charakteryzuje się umowa zlecenia. Umowa zlecenia jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej, czyli uregulowana jest w głównej mierze przez zapisy kodeksu cywilnego. Przy podpisywaniu umowy zlecenia, osoba, która przyjmuje zlecenie (tzw. zleceniobiorca), zobowiązana jest do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz osoby, która takie zlecenie daje (zleceniodawca).

Co gwarantuje zatrudnionemu umowa zlecenie?

W przypadku umowy zlecenia, dający zlecenie obowiązany jest do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społecznej do ZUS-u (z drobnymi wyjątkami – np. gdy przyjmujący zlecenie z innych tytułów ma te składki już odprowadzane). Zleceniodawca obowiązkowo odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Jedynie dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe, z którego ubezpieczony ma prawo korzystać.

Jeżeli wykonując pracę, na podstawie umowy zlecenia ulegniemy wypadkowi, który będzie skutkował zwolnieniem lekarskim, wobec obowiązkowego opłacania składek do ZUS-u przez zleceniodawcę, przysługuje nam zarówno świadczenie chorobowe, jak i rehabilitacyjne (jeżeli wypadek przy pracy spowodował dłuższą niezdolność). Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, w sytuacji wypadku przy pracy, ma takie same uprawnienia, jak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Gdy ulegniemy wypadkowi przy pracy, będąc zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, przedsiębiorstwo zatrudniające nas na podstawie wskazanej umowy, ma obowiązek sporządzenia karty wypadku (przy umowie o pracę jest to tak zwany protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy). Karta wypadku niewiele różni się od protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zleceniodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dokładnych ustaleń na temat okoliczności wypadku, wskazania przyczyn, zaleceń oraz wpisania doznanych obrażeń.

Odszkodowanie wypłacone z ZUS

Następnie tak przygotowaną kartę wypadku musi przekazać m.in. do ZUS-u. ZUS po otrzymaniu dokumentacji wszczyna postępowanie mające na celu przyznanie osobie poszkodowanej należnych świadczeń. Po zakończeniu leczenia i wystawieniu przez lekarza druku N-9, osoba poszkodowana może starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za doznany w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli do wypadku nie dochodzi tylko z uwagi na wyłączną winę osoby poszkodowanej, możemy również dochodzić roszczeń cywilnych bezpośrednio od zatrudniającego nas na podstawie umowy zlecenia lub od ubezpieczyciela, jeżeli zleceniodawca miał wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone swoim pracownikom – w przypadku przedsiębiorstw, tego typu ubezpieczenia są ubezpieczeniami dobrowolnymi.

Należy również pamiętać, że świadczenia przysługujące nam od zleceniodawców są świadczeniami uzupełniającymi w stosunku do jednorazowego odszkodowania z ZUS-u za doznany uszczerbek. Jeżeli posiadamy prywatne ubezpieczenie NNW z tytułu nieszczęśliwego wypadku, również należy pamiętać, aby po zakończeniu leczenia, zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej dla poszkodowanego

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, zgodnie z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu. Z uzyskaniem świadczeń należnych z ZUS-u z pewnością bez problemu każdy samodzielnie sobie poradzi. Natomiast uzyskanie świadczeń od osób zatrudniających nas na podstawie umowy zlecenia, jest bardziej skomplikowane i możemy spotkać się z odmową przyznania takiego świadczenia. Z pewnością jednak nie możemy się poddawać. Jeżeli napotkamy trudności, warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Uzyskanie świadczeń od podmiotu odpowiedzialnego za nasz wypadek może być trudne i czasochłonne, ale na pewno warte naszego zachodu. Należy pamiętać, aby zawsze walczyć o swoje prawa. Uzyskanie takich świadczeń ma na celu przede wszystkim zrekompensowanie przynajmniej w części doznanej w wyniku wypadku krzywdy. Podsumowując: gdy ulegniemy wypadkowi podczas wykonywania czynności prawnych, na rzecz zleceniodawcy przysługuje nam:

  • świadczenie z ZUS –u wynikające z opłacanych składek, czyli świadczenie chorobowe, rehabilitacyjne;
  • jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za doznany uszczerbek na zdrowiu;
  • zadośćuczynienie, odszkodowanie od zleceniodawcy lub jego ubezpieczyciela;
  • odszkodowanie od ubezpieczyciela, wynikające z prywatnych ubezpieczeń NNW z tytułu nieszczęśliwego wypadku.
Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line