/

Urazy
Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

09.02.2018

Wypadki w pracy zdarzają się coraz częściej. Rośnie także świadomość pracowników, którzy starają się o odszkodowania. Zdarza się więc, że poszkodowani chcą otrzymać odszkodowanie za wypadek, który zdarzył się nawet lata temu. Czy mają do tego prawo? Czy tutaj także można mówić o przedawnieniu?

Pracownik, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może zwrócić się do pracodawcy o wypłatę odszkodowania bądź innych świadczeń. Dotyczy to także krzywdy i innych strat niematerialnych, za które należy się zadośćuczynienie. Należy jednak pamiętać, że pracownik musi zgłosić w określonych ustawowo terminach.

Ile czasu ma poszkodowany pracownik na dochodzenie odszkodowania?

Poszkodowani często nie wiedzą, jak postępować, gdy wystąpi wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy jest jednak możliwe. Poszkodowany może żądać naprawienia szkody od swojego pracodawcy w zasadniczym terminie trzech lat, tyle czasu jest na dochodzenie odszkodowania. Jest od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy. Istotne jest, że obie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Ustawodawca przewiduje również dłuższy, dwudziestoletni termin przedawnienia roszczeń. Dzieje się to w sytuacji, kiedy w związku ze zdarzeniem było prowadzone postępowanie karne zakończone skazaniem pracodawcy lub innej odpowiedzialnej osoby. Potwierdzenia powyższego należy szukać w art. 442 Kodeksu Cywilnego.

Jakie czynności powinien podjąć pracownik, aby uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli poszkodowany pracownik nie chce, aby jego sprawa uległa przedawnieniu, powinien wystąpić z pozwem sądowym . Pozwanie pracodawcy pozwoli na przerwanie okresu przedawnienia. Bez znaczenia dla przedawnienia sprawy jest czas trwania sprawy sądowej. Skuteczne wniesienie powództwa zabezpiecza roszczenia poszkodowanego przed przedawnieniem roszczeń.

Należy pamiętać, że jeżeli sprawa uległa przedawnieniu, pracownik może dochodzić roszczeń od pracodawcy. Musi liczyć się z ryzykiem, że pracodawca podniesie zarzut przedawnienia.

Odszkodowanie, czy tylko od pracodawcy?

Pracodawcy często wykupują dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. W takich polisach pojawia się także klauzula na szkody pracownicze. Taki stan rzeczy pozwoli pracownikowi na skierowanie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio do ubezpieczyciela. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń względem towarzystwa ubezpieczeń następuje przez zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń pracodawcy. Bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo w sytuacji, kiedy postępowanie sądowe zakończy się lub ubezpieczyciel wyda decyzję w postępowaniu likwidacyjnym.

Jak możesz zauważyć, roszczenia z tytuły wypadku przy pracy przedawniają się, tak samo jak inne roszczenia odszkodowawcze. Warto zatem pilnować terminów i jak najszybciej dokonać zgłoszenia wypadku przy pracy. Dzięki temu też wypłata nastąpi znacznie szybciej, a jego dochodzenie będzie znacznie łatwiejsze.

Mimo to poszkodowani obawiają się, że procedura będzie skomplikowana. Niestety, kłopoty z odzyskaniem odszkodowania zdarzają się stosunkowo często. Roszczenia są odrzucane lub wypłacane odszkodowanie jest za niskie. W niektórych przypadkach stan zdrowia nie pozwala także na szybkie zgłoszenie się po odszkodowanie. W takich przypadkach poleca się skorzystanie z usług profesjonalnego pomocnika. Pomoże on zebrać dokumentację, dotrzyma wszystkich terminów, a finalnie uzyska właściwe odszkodowanie.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line