/

Zdrowie
Wypadek śmiertelny. Jakie świadczenia może uzyskać rodzina?

Wypadek śmiertelny. Jakie świadczenia może uzyskać rodzina?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

18.06.2019

Rodzina poszkodowanego może liczyć na świadczenia nie tylko od państwa, ale także od zakładu ubezpieczeniowego sprawcy. Dowiedz się, co mogą uzyskać najbliżsi i jak mogą się o to starać.

Jako poszkodowanego najczęściej postrzegana jest osoba, która bezpośrednio ucierpiała w wypadku. Tak też jest to określane w przepisach prawa. Nie można jednak zapominać o bliskich osobach poszkodowanego w śmiertelnym wypadku.

Rodzina w takim przypadku często pozostaje bez wystarczających środków do życia. Pojawiają się też dodatkowe wydatki związane np.: z pochówkiem.

W takim przypadku bliscy mogą uzyskać nie tylko środki z właściwych instytucji, taki jak ZUS, czy MOPS. Jeżeli śmiertelny wypadek spowodowała inna osoba, to świadczenia wypłaca także ubezpieczyciel sprawcy.

Zadośćuczynienie — rekompensata dla rodziny

Podstawowym świadczeniem, jakie możesz uzyskać, to zadośćuczynienie po śmierci bliskiego. Wedle prawa cywilnego jest to świadczenie przyznawane w przypadku szkód niematerialnych — takich, które nie mają wymiernej wartości. Gdy oszkodowany nie żyje, należy wykazać, że doszło do naruszenia praw osobistych. Ich katalog jest bardzo szeroki, np.:

 • prawo do wychowania się w pełnej rodzinie

 • prawo do posiadania dziecka

 • prawo do stabilnej sytuacji życiowej

 • prawo do wsparcia i rady bliskich członków rodziny

O naruszeniu praw osobistych można mówić w każdym przypadku, gdy zmarł bliski członek rodziny - zwłaszcza, gdy miejsce miał śmiertelny wypadek. Co ważne, ubezpieczyciel zwraca uwagę nie na sam stopień pokrewieństwa, lecz przede wszystkim na więź ze zmarłym. Zadośćuczynienie może więc otrzymać partner zmarłego, czy dzieci pochodzące z nieformalnego związku.

W niektórych przypadkach możliwe jest także zadośćuczynienie dla dalszego członka rodziny, np.: dla kuzyn, który blisko przyjaźnił się ze zmarłym lub dziadkowie, którzy wychowali zmarłego wnuka.

Abyś mógł uzyskać zadośćuczynienie, gdy Twój bliski nie żyje, musisz przedstawić ubezpieczycielowi następujące dokumenty:

 • akt zgonu

 • dokument potwierdzający winę sprawcy, np.: wyrok sądu lub postanowienie prokuratury

 • dokumenty potwierdzające bliskość ze zmarłym np.: wspólne zdjęcia.

Po przekazaniu dokumentacji rozpoczyna się procedura, która ma na celu ustalenie wysokości świadczenia, a także jego wypłatę.

W rzeczywistości dochodzenie zadośćuczynienia często to bardzo skomplikowany proces i często sprawa ma finał w sądzie. Wynika to choćby z trudności w ustaleniu właściwej kwoty w przypadku, gdy nie żyje bliski. Ubezpieczyciel musi przeprowadzić bardzo szczegółowe ustalenia, np.: przeprowadzić wywiad środowiskowy, a także wziąć pod uwagę indywidualną sytuację bliskich.

Jeśli straciłeś bliską Ci osobę, możesz samodzielnie stworzyć nekrolog. Strata bliskiej osoby jest jedną z najtrudniejszych chwil, jakie w tym momencie przeżywa najbliższa rodzina. Dlatego strona ta umożliwia im przejście przez ten trudny czas.

Często zakłady ubezpieczeń działają automatycznie i odrzucają tego typu roszczenia w przypadku dalszej rodziny - nawet, gdy w rzeczywistości śmiertelny wypadek zabrał osobę, z którą starający się był bardzo blisko związany. Wówczas powinieneś wnieść pozew do sądu lub nawiązać kontakt z firmą odszkodowawczą.

Jeszcze kilka lat temu zadośćuczynienie było możliwe, lecz rodzina musiała przeznaczyć je na cel charytatywny. Obecnie jako bliski możesz przeznaczyć kwotę zadośćuczynienia na dowolny cel.

Zwrot kosztów pogrzebu

Możesz uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku także zwrot kosztów pogrzebu. Należy to rozumieć nie tylko jako koszty samego pochówku, ale także inne wydatki:

 • przewóz ciała zmarłego
 • nagrobek
 • poczęstunek dla żałobników
 • odzież żałobna

Zwrot takich kosztów należy się osobom, które je poniosły. Nie zawsze muszą być to osoby z bliskiej rodziny, lecz także z dalszej lub osoby obce, np.: sąsiad.

Aby uzyskać to świadczenie, najpierw musisz ponieść wszystkie koszty. Aby ubezpieczyciel przyznał zwrot, konieczne jest przedstawienie rachunku lub faktury, która potwierdzi poniesione koszty.

Musisz pamiętać, że poniesione koszta nie mogą być wyższe, niż przeciętna ceny np.: nagrobków w Regionie. Koszty muszą także obejmować zwyczajowe koszty w danej kulturze, czy społeczności.

Renta alimentacyjna

W niektórych przypadkach rodzina poszkodowanego może uzyskać rentę. To możliwe. gdy nie żyje osoba utrzymującą rodzinę i jej sytuacja materialna znacznie się pogarsza.

Można mówić o dwóch rodzajach renty alimentacyjnej.

Renta obligatoryjna należy się małżonkowi oraz dzieciom. Rentę mogą uzyskać także członkowie rodziny w podeszłym wieku — rodzice, czy dziadkowie. Rentę fakultatywną mogą uzyskać osoby, które nie są formalnymi członkami rodziny zmarłego, np.: partner lub nieślubne dzieci. Tutaj należy jednak wskazać, że zmarły regularnie dostarczał środków na życie.

Podczas określania wysokości renty ubezpieczyciel bierze pod uwagę:

 • zarobki zmarłego
 • potrzeby uprawnionego

Warto tu wskazać, że rozumienie „potrzeb uprawnionego” jest bardzo szerokie. Mowa tu nie tylko o podstawowych potrzebach jak np.: codzienne wydatki, czy wydatki na edukację. Tutaj uwzględnione są także wszelkie dodatkowe wydatki, jak np.: te związane z hobby, czy prywatną opieką zdrowotną. W praktyce renta alimentacyjna jest wyrównaniem dochodów rodziny sprzed tragicznego wypadku i po nim.

Aby uzyskać rentę, należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku z odpowiednim roszczeniem. Należy także wykazać dochody sprzed wypadku i po nim, np.: przedstawiając wyciąg z konta bankowego lub rozliczenie PIT. W przypadku osób starających się o rentę fakultatywną ważne są także dowody wskazujące na bliską relację, np.: wspólne zamieszkiwanie.

Pamiętaj o terminach

Przy ubieganiu się o poszczególne świadczenia obowiązuje ścisły termin. Po jego upłynięciu nie jest możliwe uzyskanie świadczenia — ubezpieczyciel wykaże przedawnienie.

W przypadku wypadków komunikacyjnych zwykle mówi się o 3 latach. W przypadku śmierci poszkodowanego można jednak mówić o 20 latach. Śmierć poszkodowanego może być bowiem efektem przestępstwa drogowego.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniżył kwotę świadczeń?

Nawet w trudnych przypadkach — a niewątpliwie jest nią śmierć bliskiego — mogą pojawić się nieprawidłowości przy wypłacie świadczeń. Ubezpieczyciele najczęściej zaniżają kwoty zadośćuczynienia bądź renty. Możliwe, że zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty świadczeń, wskazując, że dana osoba nie jest uprawniona do otrzymania świadczenia.

W takiej sytuacji istnieje kilka rozwiązań. Możliwe jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że sprawy związane z zadośćuczynieniem, czy rentą są skomplikowane. Dlatego większość takich spraw ma finał w sądzie.

Wcześniej jednak musisz napisać pozew, co może sprawiać trudności. Należy w nim wskazać kwotę roszczeń, a także je uzasadnić. Powinieneś także wskazać odpowiednie dowody, które potwierdzą:

 • zaniżenie świadczeń (czyli błąd ubezpieczyciela)
 • związki emocjonalne lub ekonomiczne ze zmarłym
 • zasadność żądanej kwoty

W przypadku pozwu dochodzą także wymagania formalne. We wniosku muszą znaleźć się także:

 • pesel powoda
 • oznaczenie sądu
 • wskazanie rodzaju pisma

Konieczne są także opłaty sądowe, które wynoszą 5% kwoty wskazanej w pozwie. Jest ona jednak zwracana przez zakład ubezpieczeń, jeżeli ten przegra sprawę.

Warto takiej sytuacji zgłosić się do firm wyspecjalizowanych w uzyskiwaniu odszkodowań. Specjaliści wskażą, o jakie dokładnie świadczenia możesz się starać ii w jakiej kwocie. Biorą oni też udział w sprawie sądowej, co zwiększa szansę na uzyskanie odpowiednich środków.

Pomimo iż uzyskanie poszczególnych świadczeń może wiązać się z trudnościami, warto się o nie starać. Dzięki temu rodzina uzyskuje środki, które wystarczą na różnorodne wydatki, w tym także codzienne. Musisz też wiedzieć, że poszczególne świadczenia są od siebie niezależne.

To oznacza, że wysokość jednego świadczenia nie ma wpływu na kolejne, a wszystkie kwoty się sumują. Każdy też z bliskich może starać się o zadośćuczynienie i poszczególne wypłaty także nie mają na siebie wpływu.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Uzyskaj odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line