/

Małgorzata Wodyńska
Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Katarzyna Paszenda

Katarzyna Paszenda

09.05.2018

Codziennie w mediach słyszymy o różnego rodzaju wypadkach. Coraz częściej dochodzi do nich także podczas naszych podróży do pracy. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z przysługujących możliwości. Tymczasem, gdy nastąpi wypadek w drodze do pracy odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu. W niniejszym artykule przedstawiam, co należy zrobić i jak się zachować, aby uzyskać stosowne świadczenia.

Przy wypadku podczas drogi do pracy bardzo ważne są okoliczności zdarzenia. Aby lepiej zropzumieć, co nalezy brobić, gdy dojdzie do wypadku, posłużę się przykładem.

Przykład: Jan Kowalski jadąc samochodem do pracy wpadł w poślizg, pomimo dostosowania prędkości do panujących warunków. W następstwie tego uderzył w przydrożne drzewo i doznał obrażeń ciała. Przyczyną wypadku była śliska i niezabezpieczona nawierzchnia jezdni.

Klasyfikacja zdarzenia

W pierwszej kolejności ustal, czy dane zdarzenie spełnia przesłanki definicji wypadku w drodze do pracy, a zatem:

  • Czy był to wypadek o charakterze nagłym?
  • Czy doszło do niego w związku z wystąpieniem jakiejkolwiek przyczyny zewnętrznej?
  • Czy nastąpił w drodze z domu do miejsca zatrudnienia?

W powyższym przykładzie wszystkie przesłanki zostały spełnione:

  • nagłość — wpadnięcie w poślizg,
  • przyczyna zewnętrzna — śliska nawierzchnia jezdni,

Gromadzenie dokumentacji

Im więcej zgromadzisz dokumentów mogących potwierdzić okoliczności i przyczyny zdarzenia, tym większą masz szansę na otrzymanie należnego odszkodowania. Na co w szczególności zwrócić uwagę? Poniżej przedstawiam przykładowy wykaz dokumentacji:

  • karta wypadku w drodze do pracy — to dokument sporządzany przez zakład pracy po otrzymaniu zgłoszeniu o wypadku.
  • notatka policji;
  • oświadczenia świadków zdarzenia (o ile tacy byli);
  • zdjęcia miejsca zdarzenia (o ile istnieje możliwość ich sporządzenia);
  • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego, w tym również karta pogotowia ratunkowego, oraz dokumentacja związana z ponoszonymi w związku ze zdarzeniem kosztami.

Jednym z ważniejszych dokumentów jest karta wypadku. Warto zadbać o jej sporządzenie, gdyż nie tylko potwierdza okoliczności i przebieg zdarzenia, ale dzięki niej mamy prawo do zasiłku chorobowego w wymiarze 100%, a nie 80%;

Powyższy wykaz stanowi jedynie przykład dokumentów, które mogą być przydatne w toku postępowania o przyznanie należnego odszkodowanie. Nie oznacza to jednak, że należy zgromadzić wszystkie — im więcej, tym lepiej.

Odpowiedzialność za wypadek w drodze do pracy

W pierwszej kolejności należy ustalić właściwy podmiot lub osobę odpowiedzialną za skutki zaistniałego zdarzenia.W przypadku z przykładu, odpowiedzialność będzie leżała po stronie zarządcy drogi bądź podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie nawierzchni.

Kolejnym krokiem jest udowodnienie winy po stronie zobowiązanego. Dysponując odpowiednią dokumentacją jesteśmy w stanie ją wykazać.

Poszczególnych świadczeń, w tym zadośćuczynienia i odszkodowania, możemy dochodzić bezpośrednio od odpowiedzialnego za szkodę. O rekompensatę można starać się od ubezpieczyciela sprawcy, o ile posiada ubezpieczenie OC.

Często po wypadku nie jesteśmy w stanie zadbać o nasze interesy, gdyż martwimy się przede wszystkim o swoje zdrowie. Pozbawiamy się tym samym możliwości uzyskania środków pieniężnych, które z pewnością przyspieszyłyby powrót do normalnego funkcjonowania. Jeżeli uległeś wypadkowi w drodze do pracy, a nie wiesz co zrobić, by uzyskać odszkodowanie, skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Zadba on o prawidłowy przebieg całego procesu likwidacji szkody.

Katarzyna Paszenda

Katarzyna Paszenda

Współpracownik Helpfind

Starszy doradca odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja.

Poznajmy się