/

Urazy
Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

02.05.2018

Każdy z nas doświadczył albo był świadkiem wypadku przy pracy. W zależności od wykonywanego zawodu wypadki zdarzają się częściej lub rzadziej. Każdy z nas jeśli jest poszkodowanym może ubiegać się o rekompensatę za swój ból i koszty leczenia. Dany artykuł ma na celu przedstawienie jak wygląda procedura wypłaty zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Co musi zrobić pracodawca?

W pierwszej kolejności musimy być świadomi, że możemy domagać się od pracodawcy i jego ubezpieczyciela (oczywiście jeśli posiada ubezpieczenie) zadośćuczynienia i odszkodowania. Zadośćuczynienie to rekompensata za straty emocjonalne, ból, a odszkodowanie to rekompensata za koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych itp. Drugą ważną informacją przed zgłoszeniem szkody jest uzyskanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kart wypadku. Jeśli posiadamy dokument w którym jasno stwierdzono, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy możemy przystąpić do zgłoszenia szkody oraz rozpoczęcia całej procedury. Rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowania:

  • Zgłaszamy bezpośrednio szkodę do pracodawcy ze wskazaną kwotą zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Załączamy jednocześnie dokumentację medyczną oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające naszą szkodę. Jeśli Pracodawca posiada ubezpieczenie, przekazuje zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. W tym momencie rozpoczyna się likwidacja naszej szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeń.
  • Prosimy pracodawcę o dane Towarzystwa Ubezpieczeń w celu zgłoszenia szkody. Kiedy otrzymamy już dane informacje, zgłaszamy szkodę do Towarzystwa z wszystkimi dokumentami. W tym momencie rozpoczynamy likwidacje.

Od momentu zgłoszenia szkody Towarzystwo Ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji. Podczas tego terminu Ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty. Jednocześnie Towarzystwo Ubezpieczeń prosi o ustosunkowanie się ubezpieczonego do wystosowanego przez nas zgłoszenia. Po wydaniu decyzji możliwe są jej dwa warianty:

  • Uznanie winy pracodawcy za zdarzenie i wypłaty odszkodowania
  • Odmowa wypłaty świadczeń

Odszkodowanie z ZUS

Osoba poszkodowana powinna wystąpić również o odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono wypłacane jednorazowo i ma do niego prawo każda osoba, która jest ubezpieczona, bez względu na to w jakich okolicznościach uległa ona wypadkowi (z winy pracownika lub pracodawcy). Poszkodowany ma wtedy prawo do:

  • zwrotu kosztów opieki medycznej
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli wciąż jest on niezdolny do pracy, a jego dalsza rehabilitacja rokuje odzyskanie przez niego sprawności i powrotu do pracy
  • zasiłku chorobowego, gdy jest niezdolny do pracy
  • zasiłku wyrównawczego, gdy wynagrodzenie pracownika zostało obniżone z powodu niezdolności do pracy
  • dodatku pielęgnacyjnego

Gdy dostałeś za mało możesz się odwołać

Jeśli otrzymamy pierwszy wariant wnosimy o wydanie orzeczeń lekarskich w sprawie. Na ich podstawie mamy możliwość negocjowania ugody, czyli zwiększenia sumy świadczenia. Przy odmowie wnosimy o całość dokumentacji na podstawie której została wydana decyzja. Po jej analizie przygotowujemy reklamację. Po jej wystosowaniu Towarzystwo Ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji. Ponownie może zostać wydana decyzja pozytywna lub negatywna. W przypadku pozytywnej tak jak zostało wskazane wyżej prosimy o orzeczenia oraz negocjujemy podwyższenie kwoty, przy ponownej odmowie pozostaną nam dwa rozwiązania. Możemy złożyć skargę do Biura Rzecznika Finansowego lub iść ze sprawą do sądu. Tak wygląda procedura wypłaty odszkodowania. Nie zawsze zgłoszenie szkody jest równoznaczne z jego wypłatą. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że nie każdy pracodawca ma wykupione ubezpieczenie i cała procedura polega wtedy na wzajemnej rozmowie i uzyskaniu porozumienia.

Pamiętajmy że przy zgłoszeniu musimy mieć pełną dokumentację medyczną, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, oświadczenia świadków itp. Często też pomimo tak dobrych dowodów Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia wypłaty świadczeń, wtedy też najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line