/

Urazy
Wypadek w pracy procedura ubiegania się o odszkodowanie

Wypadek w pracy procedura ubiegania się o odszkodowanie

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

26.10.2017

Niezależnie od tego, o jakie odszkodowanie się ubiegasz, zawsze konieczne jest stosowanie się do określonej procedury. Tak samo jest, gdy dochodzi do wypadku przy pracy. Tutaj sytuacja nieco się komplikuje, gdyż konieczne jest przeprowadzenie aż 3 procedur.

Niezależnie od tego, co się stanie w pracy, konieczne jest przeprowadzenie procedur wyjaśniających. Nie ma tu znaczenia, czy do wypadku doszło poprzez działanie firmowego sprzętu, podczas przerwy we wspólnej kuchni, czy podczas spotkania z klientem poza firmą. Zawsze bowiem są to wypadki przy pracy

Dlaczego odpowiednie działania, często ściśle sformalizowane, są tak ważne? Wszystkie te procedury mają na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i przyczyn wypadku. Tym samym pozwala to na przyznanie odpowiedniej kwoty odszkodowania. A to ma kluczowy wpływ na leczenie i likwidację pozostałych szkód.

Na co poszkodowany pracownik powinien być przygotowany?

Procedury pracodawcy

Wszystko rozpoczyna się od działań w zakładzie pracy. Ich przeprowadzenie należy do obowiązków pracodawcy. Najpierw Ty, jako poszkodowany, powinieneś zgłosić wypadek pracodawcy. Zdarza się, że poszkodowani nie są w stanie samodzielnie zgłosić wypadku, gdy np.: na dłużej do szpitala. W takim przypadku to bezpośredni przełożony poszkodowanego przejmuje obowiązek zgłoszenia zdarzenia.

Następnie pracodawca powołuje zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest zabezpieczenie dowodów, przesłuchanie świadków i dokładne ustalenie okoliczności wypadku. Jest tu szczególnie ważne, aby ustalić przyczyny i ewentualną winę. Zespół ma 14 dni na sporządzenie raportu.

Protokół powypadkowy to kolejny ważny element procedury powypadkowej. Ty jako poszkodowany masz prawo się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. Następnie protokół przekazywany jest do pracodawcy, który również może mieć do niego zastrzeżenia i uwagi. Jeżeli takie występują, musi je zgłosić do zespołu powypadkowe. Jeżeli nie — pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie.

Po zatwierdzeniu protokół staje się ważnym dokumentem pomagającym w uzyskaniu odszkodowania. Wskazuje bowiem jasno na to, kto w danej sprawie był poszkodowanym, a kto pokrzywdzonym.

Procedury ZUS

Obecnie to poszkodowany pracownik musi wypełniać wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem wypadku do ZUS-u. Jest to konieczne, aby starać się o ewentualne dalsze odszkodowanie od pracodawcy.

Wraz z protokołem powinieneś złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie

  • zaświadczenie o stanie zdrowia

  • wyrok sądu pracy — jeżeli sprawa trafiła na wokandę

Dostarczone dokumenty są rozpatrywane przez organ rentowy ZUS. Zakład ma 14 dni od wyjaśnienia okoliczności wypadku lub decyzji komisji lekarskiej na wydanie własnej decyzji.

W piśmie ZUS określa, jakie dokładnie świadczenie przyznaje, oraz jakiej wysokości. Może też, niestety, odmówić przyznania świadczenia. W odpowiedzi znajduje się również uzasadnienie decyzji. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od wydania decyzji.

Procedury ubezpieczyciela

Odszkodowanie z ZUS-u to nie wszystko, o co możesz się ubiegać. Masz prawo starać się o odszkodowanie z OC pracodawcy. Musisz jednak spełnić 2 ważne warunki:

  • Wypłata z ZUS-u nie wystarcza na leczenie

  • Do wypadku doszło z winy pracodawcy

Tutaj również obowiązuje ściśle określona procedura.

Należy zacząć od zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela. Należy więc wypełnić stosowny formularz. Zawierasz w nim dane swoje i zakładu pracy. Konieczne jest także dołączenie numeru polisy. Pracodawca powinien udostępnić Ci takie dane.

Komplet dokumentów wygląda podobnie jak w przypadku zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Musisz zatem do wniosku dołączyć wcześniej sporządzony raport, a także dokumentację medyczną.

Ważne jest także, abyś własnymi słowami opisał całe wydarzenie, a także jego skutki. Jeśli są poważne i mogą mieć na Ciebie wpływ w przyszłości — możesz starać się także o zadośćuczynienie.

Opisane procedury mogą wydawać się trudne i bardzo skomplikowane. Zwłaszcza że konieczne są różne wnioski do ZUS-u i ubezpieczyciela. Trzeba także dać czas na przeprowadzenie własnych dochodzeń obu tym instytucjom, a także pracodawcy. Jest to jednak konieczne. Prawidłowo przeprowadzona likwidacja szkody sprawia, że otrzymasz odszkodowanie pokrywające koszty leczenia i inne wydatki.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line