/

Patrycja Gmurowska
Wypadek za granicą odszkodowanie - na jakich zasadach jest wypłacane

Wypadek za granicą odszkodowanie - na jakich zasadach jest wypłacane

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

25.04.2018

W związku z otwartymi granicami samochodowe wycieczki poza granice kraju są coraz powszechniejsze i coraz więcej osób korzysta z takiego rozwiązania. Wraz ze zwiększonym ruchem drogowym, zwiększa się niestety również prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku drogowego. Powyższe sytuacje możemy podzielić na sytuację takie, gdzie to kierowcy polskiego pojazdu są sprawcami wypadku oraz gdy sprawcą jest pojazd „miejscowy”.

Prawa kierowcy za granicą

Wypadek za granicą, na jakich zasadach wyplacane odszkodowanie? W pierwszym przypadku kierującemu, jako sprawcy wypadku zadośćuczynienie nie przysługuje, natomiast pasażerowie tego pojazdu – o ile byli - mogą zgłaszać roszczenia z polisy OC pojazdu, którym podróżowali, a odszkodowanie wypłaci polski ubezpieczyciel pojazdu. Wskazane jest, by w dniu wypadku uzyskać potwierdzenie zaistniałego wypadku. Taki dokument wraz z dokumentami medycznymi oraz roszczeniem o zadośćuczynienie, oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z leczeniem i przejazdami przesyłamy do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku gdy sprawcą jest mieszkaniec kraju, po którym podróżowaliśmy. Po uzyskaniu danych jego polisy OC mamy dwa wyjścia:

  • Możemy zgłosić roszczenia bezpośrednio do tego ubezpieczyciela. Najlepiej zrobić to w obecnie uniwersalnym języku, czyli po angielsku.
  • Drugim, wygodniejszym rozwiązaniem jest ustalenie korespondenta do spraw roszczeń na terenie Polski i zgłoszenie roszczeń do tej instytucji. W celu ustalenia korespondenta niezbędne będą dane zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy wypadku, a ustalić korespondenta umożliwi nam strona Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Korespondentem może być jedno z działających na terenie Polski towarzystw ubezpieczeniowych lub też inna firma prowadząca tego rodzaju działalność.

Leczenie powypadkowe poszkodowanego

Roszczenia zgłasza się do wspomnianego korespondenta z podaniem wszelkich posiadanych informacji i dokumentów. Niezbędne jest przesłanie wszelkich posiadanych dokumentów medycznych z leczenia powypadkowego oraz posiadanej dokumentacji Policji lub przynajmniej danych Posterunku Policji, z którego policjant zjawił się na miejscu wypadku. Korespondent pośredniczy w procesie likwidacji szkody i działa w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela. Zgromadzona dokumentacja jest analizowana przez zagranicznego ubezpieczyciela, który o swojej decyzji, również płatniczej informuje korespondenta, a ten z kolej poszkodowanego.

Wszelkie decyzje wydawane przez korespondenta wydawane są jedynie w imieniu i za zgodą odpowiedzialnego zagranicznego ubezpieczyciela. Decyzje mogą być wydawane w walucie obcej, jednakże korespondent dokonuje ich przewalutowania zgodnie z kursem NBP na dzień wydania decyzji i wypłaty dokonuje w złotówkach. Instytucja korespondenta do spraw roszczeń obowiązuje na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obszar ten obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. W przypadku wypadku drogowego w innym kraju niż EOG pozostaje po ustaleniu właściwego ubezpieczyciela zgłoszenie roszczeń bezpośrednio do tego ubezpieczyciela.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się