/

Urazy
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

01.09.2022

Zadośćuczynienie za krzywdę należy Ci się za każdy uraz doznany w wypadku, którego nie byłeś sprawcą. Wyjaśniamy, w jaki sposób możesz uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Wskazujemy też potencjalną wysokość kwoty w przypadku poszczególnych urazów.

Jak uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne?

Zdecydowana większość uzyskiwanych samodzielnie świadczeń za cierpienie fizyczne doznane w wyniku wypadku jest mocno zaniżona. Jeżeli Ty również brałeś lub brałaś udział w wypadku, to postaraj się o uzyskanie zadośćuczynienia. Możemy Ci w tym pomóc – udzielimy profesjonalnej pomocy prawnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskasz należne Ci pieniądze.

Poszkodowani po wypadkach mogą żądać zadośćuczynienia za doznaną szkodę niemajątkową. Możesz też starać się o zadośćuczynienie za śmierci bliskiej osoby. Śmierć takiej osoby w wyniku wypadku komunikacyjnego to zawsze ogromna strata. Masz szansę otrzymać świadczenia pieniężne za poniesione straty moralne związane z jej odejściem. Musisz jednak w tym celu przedstawić opis przeżyć wewnętrznych po stracie. bliskiej osoby

Każdy członek Twojej rodziny musi starać się o nie osobno, ale możemy Wam pomóc. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę nie tylko stopień pokrewieństwa, ale również zażyłość relacji. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie zażyłość Twojej relacji z osobą zmarłą określa wielkość straty.

Uszkodzenie ciała podczas wypadku z pewnością było dla Ciebie tragedią. Następstwa wypadku, czyli urazy, ciągną się za Tobą i nie pozwalają Ci żyć normalnie. Na szczęście możesz uzyskać nie tylko zadośćuczynienie, ale również zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Roszczenia odszkodowawcze stanowią próbę rekompensaty doznanych cierpień.

Zadośćuczynienie za krzywdę – 5 najważniejszych kwestii

 1. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to rekompensata, którą możesz otrzymać za doznane krzywdy i cierpienia. 
 2. Nie ma znaczenia, jaki miały one charakter – fizyczny czy psychiczny. Znaczenia ma charakter zadośćuczynienia za krzywdę, a jest to charakter kompensacyjny.
 3. Rozmiar doznanej przez Ciebie szkody niemajątkowej ma wpływ na to, w jakiej wysokości otrzymasz zadośćuczynienie. 
 4. Rozmiar zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy zależy też od okoliczności wypadku i wpływu urazu na Twoje życie.
 5. Zadośćuczynienie w prawie jest uwarunkowane przez art. 445. z kodeksu cywilnego i jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, w której efekty doznanego urazu dadzą o sobie znać dopiero po czasie, a nie było to możliwe do przewidzenia.

Okresy przedawnienia w przypadku szkód osobowych

Musisz jednak wiedzieć, że Twoje roszczenia mogą się przedawnić. Przyjrzyj się poniższym terminom, abyś miał lub miała pewność, że jest o co walczyć. Podstawą prawną tych okresów jest Art. 442(1). z Kodeksu cywilnego.

Pierwszy rodzaj dotyczy sytuacji związanych ze zwykłymi czynami niedozwolonymi, czyli wykroczeniami. Takie roszczenia przedawniają się po 3 latach od momentu, kiedy dowiesz się o powstaniu urazu. Ale ten termin nie może nastąpić później niż po 10 latach od dnia, kiedy doszło do wypadku.

Drugi rodzaj okresu przedawnienia dotyczy wypadków, do których doszło wskutek popełnienia zbrodni lub występku. W tym przypadku roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu dopiero po 20 latach od momentu zdarzenia. Wtedy jednak nie ma znaczenia to, kiedy dowiesz się o szkodzie.

Trzeci rodzaj dotyczy dzieci, które brały udział w wypadku. W ich przypadku roszczenia nie mogą się przedawnić wcześniej niż w dniu upłynięcia 2 lat od uzyskania przez nich pełnoletności.

Wysokość potencjalnego zadośćuczynienia w przypadku poszczególnych urazów

Wysokość zadośćuczynienia, które możesz uzyskać, jest uzależniona od wielu czynników.

 • doznane cierpienie psychiczne
 • wielkość cierpienia fizycznego
 • poczucie bezradności wobec nowej sytuacji życiowej
 • uszkodzenia ciała (ich wielkość oraz dotkliwość)

Wszystkie te kwestie są bardzo ważne, bo wpływają na wysokość Twojego zadośćuczynienia. Do tego dochodzi jeszcze tabela z wartościami uszczerbku na zdrowiu dla poszczególnych urazów. Wszystkie wartości procentowe, które zobaczysz w dalszej części artykułu, pochodzą właśnie z tej tabeli.

Pamiętaj, że kwota zadośćuczynienia ma charakter kompensacyjny. Oznacza to, że jej celem jest złagodzenie strat, które poniosłeś lub poniosłaś w związku z wypadkiem. Poniżej przytoczyliśmy też skróty z różnych orzeczeń i wyroków sądowych. Jeśli zagłębisz się w ich uzasadnienia, to zauważysz, że wszystkie wyżej wymienione czynniki mają tam duże znaczenie.

zadośćuczynienie

Uszkodzenia twarzy i głowy

Zadośćuczynienie pieniężne za uszkodzenie twarzy może być związane z uszczerbkiem na zdrowiu o bardzo różnych wartościach procentowych. Urazy mogą dotyczyć nie tylko skóry twarzy, ale również zębów, szczęki, powłok czaszki, a także porażeń i niedowładów. Procentowy uszczerbek na zdrowiu w przypadku tychże urazów wygląda następująco:

 • uszkodzenie powłoki czaszki: 5–25%
 • ubytek kości czaszki: 7–25%
 • uszkodzona kość sklepienia i podstawy w czaszce: 5–10%
 • porażenia i niedowłady: 5–100%
 • zespół pozapiramidowy: 5–100%
 • padaczka: 20–100%
 • zaburzenia neurologiczne: 30–100%
 • zaburzenia mowy: 20–80%
 • uszkodzenie powłoki twarzy: 1–60%
 • utrata szczęki i żuchwy: kolejno 40 i 50%
 • złamanie szczęki lub/i żuchwy: 1–10%
 • ubytek języka lub podniebienia: 3–50%

Orzecznictwo sądowe (I C 314/18, Sąd Okręgowy w Płocku z dnia 5 kwietnia 2019 r.)
Zdarzenie: Uderzenie w tył samochodu, które przemieściło pojazd poszkodowanego w taki sposób, że został on uderzony przez inny samochód na drugim pasie ruchu
Skutki zdarzenia: złamanie prawej kości ciemieniowej, złamanie prawej kości ramiennej, porażenie prawego nerwu promieniowego, zwichnięcie w stawie barkowym i wstrząśnienie mózgu
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 195 000 zł wraz z odsetkami (wcześniej wypłacono już 30 000 zł)

Utrata oka lub ucha

Utrata narządu wzroku to zdecydowanie bardziej poważny uraz niż utrata ucha, ale oba ciągną za sobą nieodwracalne skutki, za które należy się osobie poszkodowanej odpowiednie zadośćuczynienie.

 • utrata wzroku jednego oka i wyłuszczenie gałki ocznej: 38%
 • utrata małżowiny usznej: 15%
 • utrata obu małżowin: 25%
 • uszkodzenie części słuchowej i/lub statycznej ucha wewnętrznego: 20–60%

Orzecznictwo sądowe (I C 1694/15, Sąd Okręgowy w Toruniu z dnia 27 października 2017 r.)
Zdarzenie: Złamanie się noża podczas pracy w gospodarstwie rolnym i odprysk fragmentu narzędzia w oko poszkodowanego
Skutki zdarzenia: uszkodzenie rogówki prawego oka, wypadnięcie tęczówki i ciała szklistego tegoż oka
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 89 000 zł wraz z odsetkami (wcześniej wypłacono już 16 000 zł)

Złamany nos

Złamanie nosa może nieść dosyć poważne skutki, takie jak utrata powonienia i poważne zaburzenia w oddychaniu. Dodatkowo złamany nos traci również swoje walory estetyczne, choć w obliczu utraty zdrowia ma to jedynie drugorzędne znaczenie. Za taki uraz może zostać orzeczony następujący uszczerbek na zdrowiu:

 • złamanie nosa bez zaburzeń: 1–10%
 • zaburzenia oddychania po złamaniu nosa: 5–20%
 • zaburzenia oddychania i powonienia po złamaniu nosa: 10–25%
 • całkowita utrata nosa: 30%

Orzecznictwo sądowe (IX C 774/12, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 r.)
Zdarzenie: Poszkodowana została potrącona podczas jazdy na rowerze i złamała nos podczas upadku
Skutki zdarzenia: złamanie kości grzbietu nosa, skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa i uraz głowy, późniejsze pourazowe skrzywienie przegrody nosa
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 16 005 zł wraz z odsetkami (wcześniej wypłacono już 10 000 zł oraz pokryto jedynie niewielką część kosztów związanych z leczeniem: 63,22 zł z 1 005 zł)

Złamana noga

Osoba, która ma złamaną nogę po wypadku komunikacyjnym lub wypadku w rolnictwie, może liczyć na odpowiedzialność ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odpowiedniego zadośćuczynienia. Złamanie nogi, a w szczególności złamanie kości udowej może być bardzo poważne, a w najgorszych przypadkach może nastąpić całkowita utrata kończyny. Za złamaną nogę można uzyskać orzeczenie o następującym uszczerbku na zdrowiu:

 • złamanie kości udowej: 4–40%
 • wytworzenie się stawu rzekomego lub ubytki kości udowej: 40–60%
 • złamanie uda z powikłaniami: zwiększenie uszczerbku o 1–65%
 • utrata kończyny: 50–70%
 • utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego: 65%
 • złamana kość podudzia: 5–50%
 • uszkodzone tkanki miękkie podudzia: 5–20%
 • utrata kończyny w obrębie podudzia: 40–60%

Orzecznictwo sądowe (I C 1081/16, Sąd Rejonowy w Wieluniu z dnia 30 marca 2017 r.)
Zdarzenie: Poszkodowany brał udział w wypadku jako pasażer sprawcy zdarzenia
Skutki Zdarzenia: Wieloodłamowe złamanie trzonu prawej kości udowej z przemieszczeniem odłamów
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 20 000 zł wraz z odsetkami (wcześniej wypłacono już 16 000 zł)

Złamana ręka

Złamanie ręki mieści się w kategorii uszkodzeń kończyn górnych, a zatem występuje tutaj rozróżnienie prawej i lewej ręki wedle tego, która z nich jest kończyną wiodącą u osoby poszkodowanej.

 • złamanie łopatki bez przemieszczenia: 5%
 • złamanie łopatki z przemieszczeniem: 5–40%
 • złamanie kości ramiennej: 5–30%
 • utrata ręki na wysokości ramienia: 60–70%
 • złamana obwodowa nasada kości ramiennej: 5–30%
 • złamany trzon kości przedramienia: 5–35%
 • złamana dalsza nasada kości przedramienia: 5–25%
 • staw rzekomy kości promieniowej: 30%
 • staw rzekomy kości łokciowej: 20%
 • staw rzekomy obu kości przedramienia: 40%
 • utrata ręki na wysokości przedramienia: 50–65%
 • ograniczona ruchomość nadgarstka: 3–30%
 • całkowicie zesztywniały nadgarstek: 15–40%
 • powikłania w obrębie złamanego nadgarstka: zwiększają uszczerbek o 1–10%
 • utrata ręki w obrębie nadgarstka: 55%

Orzecznictwo sądowe (I C 557/13, Sąd Rejonowy w Kłodzku z dnia 13 maja 2014 r.)
Zdarzenie: Poszkodowana jechała na rowerze i została potrącona przez samochód osobowy
Skutki zdarzenia: złamanie prawej ręki, stłuczenie barku i stłuczenie głowy
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 25 000 zł wraz z odsetkami (dodatkowe 45 000 zł wypłacone przed sprawą sądową)

Złamany obojczyk

Złamanie obojczyka najczęściej powstaje w wyniku upadków, a zatem będzie dotyczyć raczej rowerzystów i pieszych, aniżeli kierowców. Podatni na takie złamania są również uczestnicy robót w gospodarstwach rolnych. Po złamaniu obojczyka najczęściej pojawiają się dolegliwości bólowe, a ruch ręką może być utrudniony lub wręcz niemożliwy. Jeżeli rozpoznano złamanie obojczyka, to przyznany uszczerbek na zdrowiu może wynosić:

 • wadliwie wygojony obijczyk: 5–25%
 • staw rzekomy obojczyka: 25%
 • powikłanie w postaci zapalenia kości: dodatkowe 5% uszczerbku

Orzecznictwo sądowe (IC 97/18, Sąd Rejonowy w Garwolinie z dnia 20 maja 2019 r.)
Zdarzenie: Poszkodowany był pasażerem sprawcy, który nie dostosował sposobu jazdy do manewru wyprzedzania i stracił panowanie nad pojazdem, skutkiem czego uderzył w drzewo
Skutki zdarzenia: złamanie trzonu lewego obojczyka i złamanie żeber 3, 4, 5 po lewej stronie
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 10 500 zł wraz z odsetkami (dodatkowe 7 500 zł wypłacono przed złożeniem pozwu)

Złamany mostek

Złamanie mostka ze zniekształceniami oznacza przyznanie 10% uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli występują przetoki (zapalenie kości) mostka, to uszczerbek na zdrowiu wyniesie wówczas 20%. Zazwyczaj jednak temu urazowi towarzyszą złamania żeber, które zostały opisane niżej.

Orzecznictwo sądowe (I C 213/14, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 12 października 2018 r.)
Zdarzenie: wypadek komunikacyjny
Skutki zdarzenia: dwumiejscowe złamanie trzonu mostka z niewielkim zachodzeniem na siebie odłamów i stłuczenie klatki piersiowej
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 21 000 zł wraz z odsetkami (wcześniej wypłacono już 7 000 zł)

Złamane żebro

Uszkodzenie dwóch lub więcej żeber oznacza uszczerbek na zdrowiu, który będzie uzależniony od tego, czy zniekształcenia klatki piersiowej zmniejszyły pojemność życiową płuc. Jeżeli nastąpiło takie zmniejszenie, to wówczas wartość uszczerbku na zdrowiu będzie wynosić od 15 do 25%. Jeżeli takie zmniejszenie nie nastąpiło, to uszczerbek zostanie orzeczony w wysokości 10%.

 • uszkodzenie tkanki płucnej z powikłaniami: 40–80%
 • uszkodzone serce lub osierdzie: 10–90%
 • przepuklina przeponowa: 20–40%

Orzecznictwo sądowe (XII C 63/16, Sąd Okręgowy w Gliwicach z dnia 11 sierpnia 2017 r.)
Zdarzenie: wypadek komunikacyjny
Skutki Zdarzenia: złamanie żeber od od IV do VII z przodu i od IX do XI z tyłu po lewej stronie, złamanie dwukostkowe podudzia lewego, złamanie częściowe lewej bliższej kości strzałkowej, odma jamy opłucnowej lewej, stłuczenie głowy, otarcia i zadrapania na twarzy
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 16 800 zł (wcześniej ubezpieczyciel wypłacił już 25 965 zł)

Uraz kręgosłupa

Najpoważniejsze urazy kręgosłupa dotyczą uszkodzeń rdzenia kręgowego, choć znacznie częściej dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, co może prowadzić do częściowego lub całkowitego zesztywnienia.

 • uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym: 15–50%
 • uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym: 15–40%
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego: 10–100%
 • powikłanie w postaci zapalenia kręgów: zwiększenie uszczerbku o 10%

Orzecznictwo sądowe (I C 925/09, Sąd Apelacyjny w Lublinie z dnia 19 czerwca 2013 r.)
Zdarzenie: wypadek komunikacyjny – samochodowy
Skutki zdarzenia: zwichnięcie kręgów Th8 i Th9, złamanie trzonu kręgu Th9. złamanie łuków kręgów Th6-Th9, stłuczenie płuc i mózgu
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 50 000 zł

Złamana miednica

Złamanie miednicy w większości przypadków nie wymaga leczenia operacyjnego, ale wiąże się z ogromnym bólem i długim czasem leżenia w łóżku. Często złamaniu miednicy towarzyszy złamania kości łonowej i złamanie dna panewki, a także rozejście spojenia łonowego.

 • rozejście spojenia łonowego z utrwaleniem / rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego: 10–35%
 • złamanie miednicy połączone z przerwaniem obręczy biodrowej: 5–45%
 • izolowane złamanie miednicy: 5–20%

Orzecznictwo sądowe (Ca 3/14, Sąd Okręgowy w Sieradzu z dnia 5 lutego 2014 r.)
Zdarzenie: poszkodowany poruszał się rowerem lewą stroną jezdni i skręcił w prawo, co doprowadziło do zderzenia z samochodem. Sąd ustalił przyczynienie w wysokości 30%
Skutki zdarzenia: złamanie miednicy i wielomiejscowy uraz narządu ruchu, złamanie nasady dalszej kości promieniowej, rozejście spojenia łonowego, uszkodzenie stawu krzyżowo-biodrowego, pęknięcie pozaotrzewnowego pęcherza moczowego.
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 40 600 zł podczas wcześniejszej rozprawy i 5000 zł podczas kolejnej.

Pęknięta śledziona

 • Utrata śledziony pozbawiona zmian w obrazie krwi: 15%
 • utrata śledziony ze zmianami w obrazie krwi: 30%

Orzecznictwo sądowe (I C 222/17, Sąd Rejonowy w Turku z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
Zdarzenie: zderzenie pojazdów na skrzyżowaniu spowodowane przez wymuszenie pierwszeństwa
Skutki zdarzenia: pęknięcie śledziony, stłuczenie żeber i rozcięcie łuku brwiowego, późniejsze operacyjne usunięcie śledziony na skutek doznanego krwotoku wewnętrznego
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 75 000 zł wraz z odsetkami oraz odsetki od wcześniej wypłaconej kwoty (wcześniej ubezpieczyciel wypłacił już 10 099, 53 zł)

Złamana kostka

 • Złamanie kości skokowej: 1–30%
 • utrata kości skokowej: 20–40%
 • złamanie kości stawu skokowego lub nasad dalszych kości podudzia: 2–40%

Orzecznictwo sądowe (I Ca 76/14, Sąd Okręgowy w Sieradzu z dnia 19 marca 2014 r.)
Zdarzenie: poślizgnięcie się na oblodzonej drodze gminnej (nawierzchnia nie była posypana solą lub piaskiem)
Skutki zdarzenia: złamanie kostki przyśrodkowej nogi lewej
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 18 000 zł wraz z odsetkami

Zwichnięcie stawu skokowego

Zwichnięcie stawu skokowego to jeden z rodzajów ograniczenia ruchomości tegoż stawu. Może za to przysługiwać od 1% do aż 40% uszczerbku na zdrowiu, w zależności od stopnia dolegliwości.

Orzecznictwo sądowe (I C 1750/16, Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 16 listopada 2018 r.)
Zdarzenie: poślizgnięcie się na oblodzonej nawierzchni
Skutki zdarzenia: zwichnięcie powierzchni stawowych, zniekształcenie stawów kości skokowej i piszczelowej, złamanie kostki bocznej goleni, odłamanie małego fragmentu kości goleni
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 30 000 zł

Zwichnięcie stawu biodrowego

Zwichnięcie stawu biodrowego może przybierać różne wartości, co jest uzależnione od rozległości i powagi danego urazu, a także od ewentualnych zmian wtórnych. Uszczerbek za taki uraz może wynosić od 5% do aż 65%.

Orzecznictwo sądowe (IC 378/14, Sąd Okręgowy w Świdnicy z dnia 2 lutego 2015 r.)
Zdarzenie: poszkodowany był pasażerem pojazdu, którego kierowca nie zachował należytej ostrożności i wjechał do przydrożnego rowu
Skutki zdarzenia: zwichnięcie stawu biodrowego, złamanie głowy prawej kości udowej, niedowład stopy, uraz głowy, otarcie naskórka na prawej stronie twarzy, stłuczenie żeber
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 90 000 zł (wcześniej ubezpieczyciel przyznał już 60 00 zł)

Zwichnięcie stawu barkowego

Zwichnięcie stawu barkowego może być bardzo groźne dla osoby poszkodowanej. Istnieje szansa na bardzo mocno niekorzystne ustawienie kończyny w stawie barkowym, a także na utworzenie się stawu cepowego. W tym przypadku uszczerbek na zdrowiu będzie wynosić od 20 do 40%, a przy zwykłym zwichnięciu uszczerbek na zdrowiu wyniesie 25%.

Orzecznictwo sądowe (I C 148/15, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 11 października 2016 r.)
Zdarzenie: poszkodowany potknął się o wyrwę w asfalcie i upadł
Skutki zdarzenia: złamanie wyrostka barkowego lewego obojczyka
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 13 500 zł wraz z odsetkami (wcześniej ubezpieczyciel wypłacił już 1 500 zł)

Zwichnięcie stawu kolanowego

Zwichnięcie stawu kolanowego uprawnia osobę poszkodowaną do uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1% za każde 2* ograniczenia ruchomości w zakresie od 0 do 40*, 1% uszczerbku na każde 5% ubytku w zakresie od 40 do 90* oraz 1% uszczerbku za każde 10% ubytku ruchu w zakresie od 90 do 120*.

Orzecznictwo sądowe (I C 207/13, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 czerwca 2015 r.)
Zdarzenie: poślizgnięcie się w sklepie na skutek przejścia przez plamę rozlanego na podłodze białego płynu (kefir lub śmietana)
Skutki zdarzenia: skręcenie lewego stawu kolanowego, pourazowe zmiany rzepki kości udowej i ciała tłuszczowego, uszkodzenie rzepki
Zasądzona kwota zadośćuczynienia: 30 000 zł wraz z odsetkami

Co jeszcze może się należeć osobie poszkodowanej w przypadku wywołania rozstroju zdrowia?

Zadośćuczynienie zazwyczaj stanowi największą część odszkodowania należnego za uraz po wypadku komunikacyjnym lub wypadku w rolnictwie. Zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwie różne kwoty. Zdarza się jednak tak, że koszty leczenia mogą przerosnąć tę sumę, do czego najczęściej dochodzi przy korzystaniu z kosztownego leczenia w prywatnych klinikach. Miej jednak na uwadze to, że jako osoba poszkodowana masz prawo do wyboru takiego miejsca hospitalizacji lub rehabilitacji. Wszystkie możliwe świadczenia za doznany w wyniku wypadku uraz:

 • zadośćuczynienie za krzywdy fizyczne,
 • zadośćuczynienie za stres,
 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z następstwami wypadku (leczenie, rehabilitacja, zakup leków, dojazd do placówek medycznych itd.),
 • renta wyrównawcza, jeżeli osoba poszkodowana nie ma możliwości zarobkowania na poziomie sprzed wypadku, a otrzymuje rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS,
 • renta z tytułu wzmożonych potrzeb, jeżeli potrzeby zwiększyły się stale lub na bardzo długi okres,
 • renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość, jeżeli osoba poszkodowana straciła w związku z następstwami wypadku możliwości rozwojowe na ścieżce zawodowej,
 • renta alimentacyjna, jeżeli bliski osoby poszkodowanej poniósł śmierć w wypadku, a ciążył na nim obowiązek alimentacyjny.

Podsumowanie

 • Pojęcie zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne dotyczy tylko i wyłącznie strat niemajątkowych
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę może być przyznane w bardzo wysokiej kwocie, ale jest to w dużej mierze uzależnione od trzech czynników: od powagi urazu, okoliczności zdarzenia i od tego, czy skorzystasz z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych
 • Zadośćuczynienie wypłacane jest z OC sprawcy za szkodę niemajątkową

FAQ

Od czego zależy wysokość mojego zadośćuczynienia?

Uszkodzenie ciała i i rozległość obrażeń, a także ich długotrwałość mają bardzo duży wpływ na wysokość orzeczonego uszczerbku na Twoim zdrowiu. Dodatkowo ważne są też okoliczności wypadku, a także Twoja sytuacja życiowa w rzeczywistości powypadkowej w porównaniu z wcześniejszą sytuacją.

Czy po mogę otrzymać zadośćuczynienie z kilku polis po wypadku komunikacyjnym?

Nie, odszkodowanie możesz dostać tylko z jednej polisy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z polisy OC sprawcy wypadku

Czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w wypadku?

Zadośćuczynienie dotyczy szkody niematerialnej, a odszkodowanie ma za zadanie rekompensatę poniesionych strat materialnych.

Źródła

Kodeks cywilny

Orzeczenie w sprawie zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line