/

Urazy
Zadośćuczynienie za stres i rozstrój zdrowia psychicznego

Zadośćuczynienie za stres i rozstrój zdrowia psychicznego

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

09.09.2022

Zadośćuczynienie za stres po wypadku to bardzo poważna sprawa. Być może samemu doświadczasz stresu pourazowego. Jeżeli tak, to z pewnością zastanawiasz się, czy należy Ci się jakieś odszkodowanie. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na swoje pytania.

Czym tak naprawdę jest rozstrój zdrowia psychicznego?

Zapewne zastanawiasz się, czym tak naprawdę jest rozstrój zdrowia psychicznego. Jest to po prostu ta część uszczerbku na zdrowiu, której nie dotyczą Twoje cierpienia fizyczne. Nie ma także miejsca żadne naruszenie dóbr osobistych. Na skutek doznanej krzywdy cierpi również Twoja psychika.

To właśnie wtedy powstaje stres pourazowy. Przeżycia związane z wypadkiem oraz ich intensywność to bardzo trudny temat. Powinieneś spróbować poradzić sobie z tym urazem, ale to wymaga czasu, pracy i pomocy. Wtedy będziesz mógł poukładać na nowo sprawy w swoim życiu osobistym. Czy zadośćuczynienie za stres jest możliwe?

Zadośćuczynienie za stres pourazowy

Wiesz już, czym jest uszczerbek na zdrowiu psychicznym po wypadku. Profesjonalnie taką chorobę nazywa się PTSD, czyli zespół stresu pourazowego (post traumatic stress disorder).

Za każdą szkodę niemajątkową należy Ci się odpowiednie zadośćuczynienie za stres. Oczywiście jeżeli doznałeś jej w wyniku wypadku. To świadczenie pełni funkcję kompensacyjną – ma Ci zrekompensować doznane krzywdy.

Jego wysokość może być bardzo różna. Jednak z pewnością wywalczymy dla Ciebie tyle, ile tylko się da w Twojej sytuacji. Pamiętaj, że za szkodę fizyczną również należą Ci się pieniądze.

Kwestie prawne zadośćuczynienia określa kodeks cywilny. Artykuł 445. wyjaśnia, że zadośćuczynienie musi mieć formę pieniężną. Dodatkowo sąd “może” przyznać Ci taką sumę. W praktyce zarówno sąd, jak i ubezpieczyciel z pewnością przyznają Ci zadośćuczynienie za stres, jeśli reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik.

Oczywiście musisz też mieć potwierdzenie (dokumentację medyczną) na to, że wystąpił u Ciebie rozstrój nerwowy lub psychiczny.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym po śmierci bliskiej osoby

Jeżeli bliska Ci osoba brała udział w wypadku i doznała śmiertelnych obrażeń, to z pewnością bardzo cierpisz. Nie doznałeś żadnego fizycznego uszczerbku na zdrowiu. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo śmierć bliskiej osoby bywa znacznie gorsza niż utrata Twojego własnego zdrowia.

Kluczową kwestią dla sądów i ubezpieczycieli nie jest Twój stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą. Zdecydowanie większą uwagę zwracają na Wasz stopień zażyłości. Możesz być jedynie kuzynem lub konkubentem, ale otrzymasz odpowiednie zadośćuczynienie. O ile wykażesz przed sądem lub w negocjacjach z ubezpieczycielem, że jest to uzasadnione.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, każdy członek rodziny musi indywidualnie starać się o zadośćuczynienie za śmierć. Pamiętaj o tym i poinformuj swoich bliskich o tej możliwości, bo każdemu z Was mogą się należeć pieniądze.

Kwota powinna być na tyle dużo, aby nie stanowiła jedynie symbolicznej wartości. Musi to być zadośćuczynienie, którego wartość poczujesz w realny sposób. Dodatkowo możesz też razem ze swoją rodziną uzyskać zwrot kosztów pogrzebu. Podstawą świadczeń za śmierć bliskiej Ci osoby jest art. 446. z Kodeksu cywilnego.

Zwrot kosztów leczenia nerwicy lub choroby psychicznej doznanej wskutek wypadku

Wiesz już, że możesz uzyskać zadośćuczynienie za stres pourazowy. Oczywiście warto skorzystać z naszej pomocy prawnej, aby było to dla Ciebie łatwiejsze.

Zastanawiasz się pewnie, czy dostaniesz też zwrot kosztów leczenie u psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry. Prawo stanowi, że naprawienie szkody ma obejmować wszystkie koszty związane z rozstrojem zdrowia.

Ubezpieczyciele nie zawsze się do tego stosują, ale my wywalczymy dla Ciebie taki zwrot kosztów. Wystarczy, że zgromadzisz odpowiednie dokumenty, czyli rachunki lub faktury. W ten sposób będziemy mogli udowodnić, że należy Ci się zwrot poniesionych kosztów.

Odszkodowanie za utratę zdrowia psychicznego – jaka kwota?

Na pewno zastanawiasz się, jaką kwotę świadczenia za cierpienie psychiczne możesz otrzymać. Tak naprawdę jest to uzależnione od bardzo wielu czynników. Najważniejsza kwestia to rozmiar doznanej krzywdy.

Wysokość zadośćuczynienia za taki uszczerbek na zdrowiu psychicznym może być bardzo różny. Konsekwencje uszczerbku mogą być bardziej lub mniej długotrwałe. Ale pamiętaj, że celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie Ci cierpień, których doznajesz.

Ciężko jest podać, jaką kwotę świadczenia za cierpienie psychiczne możesz otrzymać. W jednym z kolejnych akapitów przytoczymy jednak przykład, który będzie zawierać całe odszkodowanie, czyli zadośćuczynienie za stres i zwrot poniesionych kosztów.

zadośćuczynienie za stres

Co należy zrobić, żeby uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie za uraz psychiczny?

Wiesz już, czym jest zadośćuczynienie za stres. Zdajesz sobie też sprawę z tego, że jego wysokość może być bardzo różna. Pozostaje jeszcze kwestia uzyskania zadośćuczynienia.

Tutaj sprawy nieco się komplikują. Aby udokumentować doznaną krzywdę psychiczną, prawdopodobnie będzie Ci potrzebna pomoc. Roszczenie musi być też odpowiednio zgłoszone i przygotowane – służymy Ci pomocą w tym zakresie.

Nasz ekspert ma doświadczenie w sprawach związanych ze stresem pourazowym, dlatego warto zaufać naszej firmie. Jeśli sprawa wejdzie na drogę sądową, to wtedy też zapewnimy Ci odpowiedniego reprezentanta.

Pamiętaj, że w razie wywołania rozstroju zdrowia psychicznego należy Ci się nie tylko zadośćuczynienie. Dodatkowo otrzymasz też zwrot kosztów leczenie u psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, a także pokrycie kosztów zakupu leków.

Renta za uraz psychiczny

Zdarza się też tak, że sąd przyznaje rentę za uraz psychiczny. Przyjrzyjmy się teraz temu, jakie renty możesz w ogóle uzyskać po wypadku. Najbardziej powszechna jest renta wyrównawcza, która stanowi dopłatę z OC sprawcy do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS.

Taką rentę możesz uzyskać właśnie ze względu na uraz psychiczny. Oczywiście pod warunkiem, że ZUS przyznał Ci rentę za niezdolność do pracy.

Jest też szansa na to, że zostanie Ci przyznana renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość lub z tytułu wzmożonych potrzeb.

Ta pierwsza jest również związana z pracą, a konkretnie z negatywnym wpływem urazu na rozwój kariery. Możliwe, że straciłeś szansę na awans lub utrzymanie swojego stanowiska. Właśnie wtedy należy Ci się ta renta.

Wzmożone potrzeby to po prostu stałe lub długotrwałe zwiększenie Twoich potrzeb. Możesz wymagać dużej ilości leków, stałego opiekuna lub też Twoja przestrzeń życiowa będzie musiała zostać zmodyfikowana zgodnie z nową sytuacją.

Zwróć jednak uwagę na to, że okoliczności wypadku to bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o świadczenie rentowe. W przypadku urazów psychicznych po wypadkach, a także w przypadku innych urazów renta jest osobnym, niezależnym świadczeniem. Możesz otrzymać zarówno rentę, jak i odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Przykładowa sytuacja – orzecznictwo sądowe

Poniższe informacje pochodzą z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 marca 2017 r. (III Ca 544/16)

2-letni chłopiec ucierpiał w wypadku samochodowym. Doszło do dachowania, w wyniku którego dziecko doznało ogólnych potłuczeń i zostało uwięzione w samochodzie. Służby wyciągnęły go z pojazdu, ale odcisnęło to piętno na psychice chłopca.

Na skutek wypadku komunikacyjnego życie dziecka się zmieniło. Relacje z tymi członkami rodziny, którzy również brali udział w wypadku, uległy znacznemu pogorszeniu. Chłopiec bał się ich i uciekał przed nimi.

Towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało nawet, że chłopiec rzeczywiście doznał negatywnych przeżyć i stresu. Uznali jednak, że nie jest to podstawą do wypłacenia rodzinie zadośćuczynienia za poniesienie przez dziecko szkody niemajątkowej. Podstawą takiego stwierdzenia był wiek poszkodowanego. Przedstawiciele towarzystwa uznali, że tak młoda osoba nie jest w staniu doznać uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Sąd uznał to za nieprawdę na podstawie opinii biegłego.

Na rozprawie z powództwa poszkodowanego jego matka wskazała, że chłopiec odbył wizytę w placówce medycznej. Taka wizyta kosztowała rodzinę 120 zł, a sąd zasądził zwrot tej kwoty w ramach odszkodowania. Do tego zasądzone zostało zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego w wysokości 9 880 zł. W toku postępowania sąd ustalił, że o wysokości zadośćuczynienia za taki uszczerbek na zdrowiu psychicznym, w ocenie sądu, decydowały rzeczywiste okoliczności wypadku, które pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe uznawało za niezasadne. Było to uzasadnieniem dla tak wysokiej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Bardzo ważna była też w tym przypadku trwałość następstw zdarzenia.

Podsumowanie

  • Stres pourazowy to poważna sprawa, często zdecydowanie poważniejsza niż straty materialne. Zadbaj o swoje zdrowie, jednocześnie korzystając z możliwości dochodzenia roszczeń
  • W wyniku doznanej krzywdy i poniesionych cierpień fizycznych oraz doznanego urazu psychicznego należy Ci się szereg świadczeń. Zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, a czasem również renta
  • Samodzielne uzyskanie powyższych świadczeń w przypadku wywołania rozstroju psychiki może być bardzo trudne. Skontaktuj się w tym celu z naszą firmą – chętnie udzielimy Ci pomocy
  • Doznaną krzywdę należy udowodnić, a jej wielkość decyduje o wysokości zadośćuczynienia

FAQ

Czy należy mi się zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego?

Tak, możesz uzyskać takie zadośćuczynienie. Chętnie Ci w tym pomożemy, dzięki czemu nie będziesz obarczony ciężarem walki z ubezpieczycielem.

Jak wygląda sprawa rozstroju zdrowia psychicznego w związku z utratą bliskiej osoby?

Cierpienie psychiczne jest szczególnie duże wtedy, kiedy wypadek komunikacyjny odbierze Ci bliską osobę. Przysługuje Ci wtedy zadośćuczynienie za krzywdę moralną i psychiczną. Każdy z członków Twojej rodziny musi ubiegać się o świadczenia osobno, dlatego poinformuj ich o tym.

Czy muszę udokumentować rozstrój zdrowia psychicznego?

Tak, jest to bardzo istotne. Bez odpowiedniego udokumentowania nie będziesz mieć żadnych szans na zadośćuczynienie.

Źródła

Kodeks cywilny

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line