/

Beniamin Niśkiewicz
Zasiłek dla opiekuna, zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek dla opiekuna, zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

10.01.2023

Zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna to nazwa potoczna dla trzech różnych świadczeń rodzinnych dla opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych. Należą do nich świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Co to za świadczenia i zasiłki? Czym się od siebie różnią?

Zasiłek dla opiekuna

Jest to rekompensata dla opiekunów i opiekunek, którzy mieli przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 2014 rokiem, ale utraciły to prawo wskutek zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ten zasiłek ma być zastępstwem świadczenia pielęgnacyjnego właśnie dla takich osób, choć niestety jego wysokość jest rażąco niższa.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej wynosił tyle samo w 2020, 2021 i 2022 roku. Kwota ta wynosiła i w 2023 roku nadal wynosi 620,00 zł.

Prawo do tej należności ustala się zgodnie z terminem obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli jest to czas nieokreślony, to również na taki czas zostanie przyznany zasiłek dla opiekuna 2023. Jeżeli jednak samo orzeczenie jest wystawione na czas określony, to wówczas pobieranie zasiłku będzie możliwe jedynie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia.

zasiłek dla opiekuna 2023

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej – wniosek

Wniosek możesz znaleźć na stronie samorządu gminnego lub miejskiego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Zawiera on tak naprawdę podstawowe dane, takie jak stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko, PESEL, a także podpisać stosowne oświadczenia. Bardzo istotne jest jednak zaznaczenie, czy należność ma być też wypłacona za określony okres wstecz.

Ustalenie prawa do tego zasiłku nie jest szczególnie trudne, ale wiedz, że może Ci się należeć zamiast niego świadczenie pielęgnacyjne, o którym przeczytasz w dalszej części artykułu.

odmowa świadczenia pielęgnacyjnego forum ops

Opieka nad osobą niepełnosprawną – jakie świadczenia i zasiłki?

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością może być związana ze świadczeniami pieniężnymi ze środków państwowych. Oczywiście razem z osobą wymagającą opieki musicie spełnić pewne wymogi, zależnie od tego, jaki konkretnie zasiłek będziesz pobierać. Poniżej opisaliśmy wszystkie 3 świadczenia, które mogą być wypłacane w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2023 może Ci przysługiwać w wysokości 620,00 zł miesięcznie jako rekompensata niemożności podejmowania pracy zarobkowej.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie Ci przyznane tylko i wyłącznie po spełnieniu konkretnych warunków. Bardzo ważne jest to, że w przypadku tego zasiłku nie jest wymagana rezygnacja z pracy. Wystarczy, że przed złożeniem wniosku nie jesteś osobą pracującą i podejmiesz się żadnej pracy podczas pobierania zasiłku. Jest to pewna odmienność w stosunku do świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku którego wymagana jest właśnie rezygnacja z dotychczas podejmowanej pracy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest uwarunkowany prawnie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne

Prawo do świadczenie pielęgnacyjnego może Ci przysługiwać, jeśli spełnisz bardzo konkretne warunki. Są one przynajmniej teoretycznie nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego. Konkretnie mamy tutaj na myśli fragment ustawy, który dotyczy opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

W artykule 17. z ustawy nie ma w ogóle wzmianki o takich osobach. Zostało tam jedynie sprecyzowane, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub przed ukończeniem 25., jeśli taka osoba kontynuowała naukę. Takiego zapisu nie ma w artykule traktującym o specjalnym zasiłku.

Jeżeli opiekujesz się dorosłą osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności i wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki, to zgłoś się do nas. Pomożemy Ci uzyskać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2458 zł miesięcznie zamiast pobieranego przez Ciebie zasiłku w wysokości zaledwie 620 zł miesięcznie. Pamiętaj też, że świadczenie będzie Ci wypłacane do dnia, w którym upływa termin ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z pkt. 7.

Rząd odniósł się do skomplikowanej sytuacji osób opiekujących się dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami i specjalnie dla nich stworzył nowe świadczenie wspierające, które ma obowiązywać od stycznia 2024 roku. Razem z nim w życie wejdzie poziom potrzeby wsparcia, który pozwoli ustalić prawa do pobierania świadczeń.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy? Nie, ale wlicza się do emerytury.

Świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Zasiłek dla opiekuna 2023 – który jest najkorzystniejszy?

Najkorzystniejszym zasiłkiem dla opiekuna w 2023 roku jest oczywiście świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy są mniej korzystne, bo mają niemal identyczne wymagania, ale przysługują w znacznie niższej kwocie. Wybierz najkorzystniejszą formę wynagrodzenia konieczności rezygnacji z pracy, żeby godnie sprawować opiekę nad bliską Ci osobą! Jeżeli opiekujesz się członkiem rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to możesz też skorzystać z opieki wytchnieniowej, czyli kilkanaście dni odpoczynku od sprawowania opieki w ciągu roku. Co więcej, możesz też skorzystać z programu asystent osoby niepełnosprawnej, dzięki czemu otrzymasz wsparcie w opiece nad bliską Ci osobą.

Jak zamienić zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy w świadczenie pielęgnacyjne?

Możesz zmienić prawo do pobierania zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej w prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, ale nie jest to proste.

Przede wszystkim wymagana jest bardzo specjalistyczna wiedza z zakresu prawa rodzinnego, a także konkretna wiedza dotycząca świadczeń rodzinnych.

Bardzo istotne są też przykłady z orzecznictwa sądowego traktującego o tej tematyce. Ta kwestia jest właśnie najtrudniejsza dla wszystkich osób postawionych w tej trudnej sytuacji, bo orzecznictwo sądowe ma to do siebie, że jego treści są napisane trudnym, prawnym językiem. Wydobycie z długich orzeczeń kluczowych informacji i rzetelnej argumentacji to bardzo trudne zadanie, które najlepiej zlecić profesjonalistom.

Oferujemy Ci właśnie taką pomoc – nasz ekspert przeanalizuje Twoją sytuację, a jeśli się zgodzisz, to poprowadzi Twoją sprawę, doskonale wie, jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wzór i uzyska dla Ciebie świadczenie w pełnej kwocie 2458 zł miesięcznie.

Nierzadko bywa też tak, że urzędy wymagają zrezygnowania z dotychczas pobieranych zasiłków, jeśli ktoś postanowi ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli skorzystasz z naszej pomocy, to nie będzie takiej konieczności. Pamiętaj, że możemy Ci też pomóc, jeśli samorządowe kolegium odwoławcze odmówiło Ci praw do świadczenia. Przygotujemy dla Ciebie odwołanie od decyzji SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Podsumowanie

  • Opiekunowie osób niepełnosprawnych dorosłych mogą pobierać świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Najbardziej korzystne, ale zarazem najtrudniejsze do uzyskania jest świadczenie pielęgnacyjne.
  • Zasiłek dla opiekuna 2023 w wysokości 620 zł miesięcznie jest rekompensatą dla tych osób, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wyniku zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 1 lipca 2013 r.
  • Świadczenie pielęgnacyjne należy się osobie, która opiekuje się osobą wymagającą stałej lub długotrwałej opieki w wysokości 2458 zł miesięcznie.
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy to podstawowe świadczenie dla osób opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Jego kwota to jedynie 620 zł miesięcznie, ale z naszą pomocą możesz ją zamienić w 2458 zł.

FAQ

Jakie świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej przewiduje polskie prawo?

Ustawa przewiduje trzy różne należności dla takich opiekunów: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ile wynosi zasiłek dla opiekuna?

W 2023 roku wynosi on 620,00 zł.

Czy można zamienić zasiłek dla opiekuna na świadczenie pielęgnacyjne?

Tak, ale wymaga to pomocy specjalistów.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line