/

Zdrowie
Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

współpracownicy Helpfind

współpracownicy Helpfind

22.02.2023

Zasiłek pogrzebowy możesz uzyskać w bardzo prosty sposób. Jest to najczęściej przyznawany zasiłek, który otrzymujemy po śmierci bliskiej osoby. Ten artykuł wyjaśni Ci, jak możesz się o niego ubiegać i jaką maksymalną kwotę zasiłku otrzymasz, niezależnie od statusu majątkowego.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to kwota, jaką otrzymasz od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za poniesione koszty pogrzebu. Możesz go otrzymać dzięki podstawie prawnej Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2021 poz. 353)

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek przysługuje każdemu członkowi rodziny, ale nie tylko. Świadczenie pogrzebowe z ZUS mogą otrzymać także pracodawcy, gmina, powiat, dom pomocy społecznej lub osoba obca. Taki zasiłek może trafić również do kościoła lub związku wyznaniowego w razie poniesienia przez nich kosztów pogrzebu.

Członkowie rodziny, którym zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu;
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca;
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej;
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności;
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
zasiłek pogrzebowy

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby otrzymać wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Żeby otrzymać zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, należy złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12);
 • akt zgonu (jeśli go nie masz, to sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu), akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe; 
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem; 
 • dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Pełnoprawny jest również akt zgonu wystawiony za granicą, ale nie może być tymczasowy.

Pełną dokumentację do ZUS należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od daty śmierci osoby, za której pogrzeb poniosłeś koszty.  Po tym terminie koszty pogrzebu nie zostaną zwrócone i nie uzyskasz zasiłku. 

Kiedy możesz spodziewać się wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić od razu, a najpóźniej w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytuły śmierci osoby, która:

 • ma przyznaną emeryturę lub rentę;
 • osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową;
 • osoby, która jest ubezpieczona w ZUS;
 • osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania;
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne;
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;
 • osoby, która pobierała rentę socjalną;
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • członka rodziny osoby wymienionej w punkcie Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Ile pieniędzy możesz otrzymać od zakładu ubezpieczeń społecznych?

Jako członek rodziny zmarłego otrzymujesz 4 tys. złotych. Jeśli nie należysz do rodziny, ale pogrzeb został sfinansowany przez Ciebie, jako osobę prywatną lub instytucję - możesz otrzymać maksymalnie 4 tys. złotych. W razie śmierci bliskiej osoby możesz też otrzymać inne świadczenia pośmiertne dla członków rodziny.

Zasiłek pogrzebowy w 2021 r. – maksymalna kwota zasiłku wynosiła 4  tys. złotych.

Zasiłek pogrzebowy w 2022 r. – tak samo jak w minionym roku maksymalna kwota zasiłku nie przekraczała 4 tys. złotych.

Podsumowanie

 1. Zasiłek pogrzebowy to kwota, jaką otrzymamy od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za poniesione koszty pogrzebu.
 2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie, ale także osobom niespokrewnionym lub instytucjom, które poniosły koszty pogrzebu.
 3. Dokumenty potrzebne do otrzymania świadczenia to wniosek o wypłatę z ZUS, akt zgonu, oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym.
 4. Zasiłku możesz spodziewać się w trybie natychmiastowym, maksymalnie 30 dni po złożeniu dokumentów.
 5. Możesz otrzymać maksymalnie 4 tys. złotych zasiłku pogrzebowego.

FAQ

Czy zasiłek pogrzebowy zwalnia nas od poniesienia kosztów pogrzebu?

Nie zwalnia. Wszystko sprowadza się do pytania, jak dużo za pogrzeb zapłacimy. To pierwsza kwestia. Druga to termin, w którym zasiłek otrzymasz. Może być to na drugi dzień po złożeniu dokumentów, jeszcze przed pogrzebem lub w terminie 30 dni po złożeniu potrzebnej papierologi. 

Czy koszty pogrzebu przekraczają kwotę zasiłku pogrzebowego?

Koszty pogrzebu zależą od indywidualnych potrzeb. Mogą one wynieść poniżej kwoty 4 tys. złotych lub powyżej. Wszystko zależy od tego,  z jakim domem pogrzebowym będziemy współpracować i jaka będzie sytuacja ekonomiczna  w Polsce.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku?

W 2023 r. zasiłek pogrzebowy dla rodziny osoby zmarłej niezmiennie wynosi 4 tys. złotych lub maksymalnie 4 tys., jeśli koszty pogrzebu przejmuje osoba obca lub instytucja.

Źródła

ZUS

GOV

Ustawa o emeryturach i rentach

współpracownicy Helpfind

współpracownicy Helpfind

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Uzyskaj odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line