/

Zdrowie
Zasiłek stały – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Zasiłek stały – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

11.01.2023

Zasiłek stały to należność, którą możesz otrzymać w określonych sytuacjach związanych z niezdolnością do podejmowania pracy. Kiedy dokładnie może Ci przysługiwać? Jakie warunki musisz spełnić? W jakiej wysokości przysługuje?

Czym jest zasiłek stały?

Zasiłek stały z MOPS to świadczenie, które przysługuje jako forma pomocy osobom, które nie mogą pracować i w związku z tym znajdują się w gorszej sytuacji materialnej niż większość społeczeństwa.

Jest on obligatoryjny i roszczeniowy, czyli ośrodek pomocy społecznej nie może odmówić przyznania go, jeśli spełnisz odpowiednie warunki. Możesz wtedy po prostu go zażądać.

Zasiłek stały – kwota

Kwota zasiłku stałego nie jest jednakowa dla każdej osoby, która go pobiera. Zależy od dochodu, który osiągasz, jeśli mieszkasz samotnie. Jeżeli mieszkasz w rodzinie, to wówczas kwota ta będzie zależeć od dochodu na członka rodziny.

Jak wyliczyć wysokość tej należności? Najpierw musisz oczywiście obliczyć dochód na członka rodziny lub swój dochód.

Jak obliczyć dochód w przypadku ubiegania się o zasiłek stały?

Miesięczny dochód rodziny oblicza się na aktualny okres zasiłkowy, ale bazując na poprzednim okresie. Zakładając, że początek nowego okresu przypadnie na 28.12.2023 r., to dochód będzie obliczony na podstawie całego 2022 roku.

Aby obliczyć dochód na członka rodziny, musisz dodać dochód każdej osoby należącej do rodziny, podzielić przez liczbę miesięcy, a następnie przez liczbę członków rodziny. Wynik takie działania to dochód na członka rodziny.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód stanowi średnią przychodów w danym roku kalendarzowym.

Istotna jest też kwestia tego, że podczas starania się o zasiłek stały do Twojego dochodu nie będzie się wliczać:

 • zasiłek celowy,
 • świadczenia pieniężne w związku z działaniami antykomunistycznymi oraz represjami politycznymi,
 • świadczenie wychowawcze,
 • jednorazowe świadczenie socjalne,
 • dochody z użytków rolnych poniżej 1 ha,
 • nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów,
 • świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznawanego posiadaczom Karty Polaka na okres maksymalnie 9 miesięcy.

Zasiłek stały z MOPS – ile wynosi?

Na każdą osobę w rodzinie obowiązuje limit dochodowy w wysokości 600 zł. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi aktualnie 776 zł. Jeśli Twoje dochody przekraczają te kwoty, to niestety nie dostaniesz zasiłku stałego z MOPS-u.

Kwota maksymalna należności wynosi teraz 719 zł zarówno w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jak i osoby pozostającej w rodzinie. Co ważne, nie może ona być niższa niż 30 zł.

Przykład

 • Jeśli jesteś osobą samodzielnie gospodarującą i twój miesięczny przychód wynosi 300 zł, to wówczas otrzymasz zasiłek stały w wysokości 476 zł.
 • Jeśli pozostajesz w rodzinie i dochód na jej członka wynosi 250 zł, to wtedy dostaniesz zasiłek stały w wysokości 350 zł.

W przypadku różnicy między kryterium dochodowym a osiąganymi przychodami większej niż dopuszczalna wartość zapomogi, zostanie Ci po prostu przyznana maksymalna kwota zasiłku.

Ważne! Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny otrzymujecie zasiłek okresowy, to nie wlicza się on w poczet dochodu obliczanego na potrzeby kryterium dochodowego do zasiłku stałego.

Zmiana wysokości zasiłku stałego

Zarówno kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak i kwota na osobę w rodzinie uległy w 2021 roku zwiększeniu, ale niestety na ewentualne kolejne powiększenie trzeba będzie poczekać aż do 2024 roku.

Właśnie wtedy odbędzie się weryfikacja wysokości zarówno kryterium dochodowego, jak i maksymalnej oraz minimalnej stawki zasiłku stałego.

Zasiłek stały – komu się należy?

Zgodnie z ustawą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego może się należeć:

 1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, o ile spełni kryterium dochodowe opisane wyżej.
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, o ile spełni kryterium dochodowe.

Kiedy nie przysługuje zasiłek stały?

Kryterium dochodowe nie jest jedynym powodem, który może sprawić, że nie otrzymasz zasiłku. Odmowa może też nastąpić w przypadku zbiegu uprawnień do niżej wymienionych świadczeń i rent:

 • renty socjalnej,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – zasiłek stały

Zasiłek stały dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym jest jak najbardziej możliwy do uzyskania, ale wymaga niezdolności do pracy.

Zasiłek stały z tytułu wieku

Kwestia wieku zawarta w ustawie nie jest precyzyjnie określona, ale takie sformułowania w kontekście pomocy społecznej oznaczają po prostu wiek emerytalny. Osoba w tym wieku jest automatycznie uznawana za niezdolną do pracy.

zasiłek stały może przysługiwać osobie niepełnosprawnej, która jest niezdolna do pracy i pozostaje w rodzinie lub gospodaruje samodzielnie

Jak przebiega przyznawanie zasiłku stałego?

W przypadku osoby samotnie gospodarującej prawo do zasiłku stałego może zostać przyznane na wniosek osoby ubiegającej się o niego. Postępowanie w tej sprawie może się też rozpocząć na wniosek Twojego przedstawiciela ustawowego. Pracownik pomocy społecznej przeprowadzi z Tobą wywiad w Twoim miejscu zamieszkania. Oceniona zostanie wtedy sytuacja materialna, rodzinna i osobista.

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję w sprawie przyznania należności, to będzie ona wypłacana od miesiąca, w którym został złożony Twój wniosek.

Przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy wymaga oczywiście odpowiedniego udokumentowania tej niezdolności. Najlepszym dowodem będzie zaświadczenie lekarskie, dlatego zalecamy je uzyskać.

Na jak długo jest przyznawany zasiłek stały?

Jest to ściśle uzależnione od tego, na jaki czas zostało Ci przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na taki sam okres będzie przyznana należność z ośrodka pomocy społecznej. Jeśli zaś ubiegasz się o nią ze względu na swój wiek, to zostanie Ci przyznana dożywotnio.

Zasiłek stały a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny pozostają w pewnej relacji. Jeśli pobierasz oba te świadczenia, to zapewne wiesz, o czym mowa. Otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego niestety obniża wysokość zasiłku stałego, bo ten pierwszy zalicza się w poczet dochodu, a wysokość dochodu wpływa na kwotę, którą możesz otrzymać w ramach zasiłku stałego. Podobnie jest w przypadku dodatku pielęgnacyjnego, który w ten sam sposób wpływa na wysokość Twojego zasiłku stałego.

Jeśli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki i pobiera zasiłek stały, to masz prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2458 zł miesięcznie. Możemy Ci pomóc je uzyskać.

Jeśli osoba wymagająca opieki nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, to sprawdź, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności.

W 2024 r. pojawi się możliwość zdobycia świadczenia wspierającego.

Podsumowanie

 • Kwota zasiłku stałego zależy od twojego dochodu, ale nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 719 zł.
 • Aby otrzymać powyższą kwotę, musisz wykazywać niezdolność do pracy ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności lub być w wieku emerytalnym.
 • Ważną kwestią jest kryterium dochodowe, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi w 2023 roku 776 zł, a dla osoby pozostającej w rodzinie jest to 600 zł na jej członka.

Źródła

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o Radzie Ministrów

Ustawa o Karcie Polaka

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line