/

Samochód
Zdarzenie drogowe - sporządzenie oświadczenia czy wezwanie Policji?

Zdarzenie drogowe - sporządzenie oświadczenia czy wezwanie Policji?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

05.03.2021

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Kolizja, wypadek, karambol - to wymienne pojęcia, które stosujemy dla zdarzenia drogowego. Tymczasem terminy te zasadniczo się od siebie różnią. Kiedy wystarczy spisać oświadczenie, a kiedy Twoim obowiązkiem jest wezwanie na miejsce Policji?

Zdarzenie drogowe definicja

To termin, którym określamy każde wydarzenie na drodze. Jest nadrzędne wobec innych i stosowane niezależnie od tego, czy w jego wyniku ktoś ucierpiał, czy odniósł tylko straty materialne.

Ubezpieczyciele, Policja, czy sąd posługują się tylko dwoma rodzajami zdarzeń: wypadek drogowy lub kolizja. Stłuczka, zderzenie, kraksa czy karambol to określenia powszechnie stosowane, ale tylko mające charakter bliskoznaczny ze zdarzeniem drogowym.

Kolizja drogowa definicja

Najkrócej mówiąc kolizja drogowa to zdarzenie bez poszkodowanych. Definicji kolizji drogowej nie znajdziemy jednak w żadnym akcie prawnym.

Kolizja to zatem zwyczajowe przyjęte określenie na takie zdarzenie na drodze, w wyniku którego nikt nie doznał obrażeń, tzn. nie nastąpiła śmierć osoby, czy naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby na okres dłuższy niż 7 dni. Jeśli zatem wynikiem zdarzenia są tylko szkody majątkowe, to mamy do czynienia z kolizją.

Spowodowanie kolizji jest wykroczeniem, a zastosowanie ma tu art. 86 k.w.§ 1. mówiący, że każdy to nie zachowa ostrożności i powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny i może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów, a w przypadku stanu po spożyciu alkoholu lub innych tego rodzaju środków, podlega karze aresztu, karze grzywny lub ograniczenia wolności (art. 86 k.w.§ 2).

Wypadek drogowy definicja

Wypadek to takie zdarzenie, którego następstwem są poważne obrażenia ciała lub śmierć jego uczestnika czy uczestników. Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego wypadek komunikacyjny jest kwalifikowany jako przestępstwo. Dlatego też sprawcy wypadku grozi kara pozbawienia wolności do nawet 8 lat (powstanie uszczerbku na zdrowiu lub śmierć osoby).

Inaczej mówiąc, z wypadkiem drogowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy nastąpiła śmierć osoby lub gdy doszło do trwającego dłużej niż 7 dni naruszenia narządu ciała osoby lub rozstroju zdrowia, obrażeń ciała u co najmniej jednego uczestnika zdarzenia (nie licząc sprawcy wypadku).

Zdarzenie na drodze art. 97

Zdarzenie na drodze w myśl art. 97 kodeksu wykroczeń, to taka sytuacja, gdy jedynym uczestnikiem zdarzenia jest sprawca i powoduje on zagrożenie wyłącznie dla siebie samego. Jest to zatem zdarzenie inne niż kolizja, czy wypadek.

Nie może to być spowodowane takimi czynnikami jak np. wtargnięcie zwierzęcia, oślepienie przez słońce, czy światła innego pojazdu itd. Przykładem takiego rodzaju zdarzenia jest sytuacja, w której poprzez niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, kierujący stracił panowanie nad samochodem i uderza w przydrożne drzewo.

Jak się zachować po zdarzeniu drogowym? Krok po kroku

W zależności od tego, z jakiego rodzaju zdarzeniem drogowym masz do czynienia podejmij poniższe czynności:

KolizjaWypadek
1. Zabezpiecz miejsce kolizji.1. Zabezpiecz miejsce wypadku.
2. Usuń samochód z miejsca, tak aby nie zagrażał bezpieczeństwu. 2. Nie usuwaj pojazdów z miejsca wypadku.
3. Wezwij Policję jeśli: sprawca nie przyznaje się do winy, zbiegł z miejsca zdarzenia, podejrzewasz, że jest nietrzeźwy. 3. Oceń ile osób poszkodowanych wymaga pomocy służb medycznych.
4. Podaj na żądanie innego uczestnika kolizji swoje dane personalne, właściciela pojazdu oraz polisy OC.4. Wezwij pogotowie ratunkowe oraz Policję.
5. Sporządź oświadczenie sprawcy. 5. Udziel pierwszej pomocy najbardziej poszkodowanym.
6. Zrób dokumentację fotograficzną z miejsca kolizji.6. Poczekaj na miejscu na przybycie służb.
7. Na żądanie innych uczestników wypadku podaje swoje dane personalne, właściciela samochodu i polisy OC.
8. Zrób zdjęcia miejsca wypadku.

Zdarzenie drogowe oświadczenie sprawcy czy wezwanie Policji?

Oświadczenie sprawcy w zupełności wystarczy, gdy w wyniku zdarzenia nikt z jego uczestników nie ucierpiał, a sprawca przyznaje się do winy i potwierdzi to w spisanym oświadczeniu o kolizji. Jeśli jednak chociaż jedna osoba, która brała udział w zdarzeniu w wyniku jego ucierpi, to masz obowiązek wezwać nie tylko Policję, ale i służby ratownicze.

Na miejsce zdarzenia powinieneś wezwać Policję także jeśli:

 • sprawca uciekł z miejsca kolizji czy wypadku,
 • zachodzą wątpliwości, kto ponosi winę za spowodowanie zdarzenia,
 • sprawca nie przyznaje się do winy,
 • podejrzewasz, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jakie są czynności Policji na miejscu zdarzenia drogowego?

Funkcjonariusz policji po przyjeździe:

 • ustawia pojazd służbowy, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 • włącza niebieskie światła błyskowe,
 • stosuje dostępne urządzenia, które zabezpieczą miejsce wypadku

Oczywiście, tych punktów nie wykonuje się, jeśli pojazdy znajdują się poza jezdnią, a czynności Policji które będą wykonywane nie stwarzają w żaden sposób zagrożenia.

Następnie funkcjonariusz wstępnie ocenia zdarzenie, udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku, zabezpiecza miejsce wypadku drogowego (w tym ślady kryminalistyczne), jeśli sprawca uciekł z miejsca kolizji czy wypadku podejmuje za nim pościg (w przypadku rokowań, że są szanse na jego zatrzymanie), ustala dane personalne uczestników oraz świadków zdarzenia.

Jeśli na miejsce przybył zespół medyczny, to zadaniem Policji jest także uzyskanie informacji o obrażeniach poszkodowanych, a także miejsca ich hospitalizacji.

Funkcjonariusz może także zbadać uczestników zdarzenia drogowego, czy są pod wpływem alkoholu lub środka o podobnym działaniu. Ustalając sprawcę może także nałożyć na niego mandat karny bądź skierować wniosek o ukaranie niego do sądu.

Karta zdarzenia drogowego

Karta zdarzenia drogowego to policyjny dokument, który jest stosowany przez funkcjonariuszy podczas obsługi zdarzeń drogowych. W tym dwustronicowym formularzu zapisywane są dane dot. zdarzenia, które później trafiają do SEWIK, czyli policyjnego systemu ewidencji kolizji i wypadków drogowych.

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

oświadczenie sprawcy kolizji

Pobierz bezpłatnie wzór oświadczenia sprawcy kolizji i trzymaj go na wszelki wypadek w schowku samochodowym.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać najistotniejsze dane dot. osób biorących w nim udział oraz opis zdarzenia drogowego:

 • data i godzina,
 • miejsce zdarzenia,
 • dane personalne uczestników,
 • numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • numer polisy OC sprawcy i dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • opis okoliczności i szkic zdarzenia drogowego,
 • opis uszkodzeń samochodów,
 • oświadczenie sprawcy, że przyznaje się do winy,
 • dane personalne świadków (jeśli tacy są),
 • podpisy: sprawcy i poszkodowanego.

Sprawdź: Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Szkic sytuacyjny kolizji

Szkic sytuacyjny zdarzenia drogowego to jedynie element pomocniczy oświadczenia zdarzenia, ale warto aby się w nim znalazł. Możesz też go wykonać na osobnej kartce i dołączyć do oświadczenia sprawcy.

Robiąc taki szkic sytuacyjny kolizji czy wypadku weź pod uwagę: lokalizację pojazdów uczestniczących w zdarzeniu w odniesieniu do układu jezdni, kontekst sytuacyjny, znaki drogowe oraz ich rozmieszczenie.

Co z odszkodowaniem z OC po kolizji i wypadku?

W celu uzyskania odszkodowania z OC po kolizji lub wypadku musisz dokonać zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela sprawcy. Do zakładu ubezpieczeń warto się zgłosić jak najszybciej po zdarzeniu drogowym.

Uwaga!

Jeśli w ciągu 3 ostatnich lat miałeś szkodę na pojeździe, to prawdopodobnie czekają na Ciebie dodatkowe pieniądze w ramach dopłaty do odszkodowania!

W przypadku niezadowalającej Cię kwoty odszkodowania możesz m.in. złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, złożyć skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego, złożyć pozew do sądu lub skorzystać z propozycji dopłaty do odszkodowania.

Wybierając ostatnią opcję, czyli inaczej sprzedaż szkody OC należne Ci w ramach odszkodowania pieniądze otrzymasz w kilka dni. Jak to możliwe? Na podstawie przesłanego przez Ciebie wyceny szkody, tj. kosztorysu naprawy pojazdu, przygotowujemy ofertę dopłaty, a po podpisaniu umowy w maksymalnie 5 dni realizujemy przelew na wskazane konto bankowe.

Podsumowanie:

 1. Kolizja a wypadek to zdarzenia drogowe, które się zasadniczo od siebie różnią.
 2. Jeśli w wyniku zdarzenia na drodze nikt nie ucierpiał, a sprawca przyznaje się do winy spisz z nim oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
 3. Policję na miejsce zdarzenia wezwij, jeśli ktokolwiek z uczestników zdarzenia ucierpiał.
 4. Przyjazd funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia jest konieczny także jeśli: sprawca zbiegł albo zachodzi podejrzenie, że spowodował zdarzenie pod wpływem alkoholu.
 5. Oświadczenie sprawcy zdarzenia to istotny dokumentu z punktu widzenia likwidacji szkody komunikacyjnej.
Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii

01.07.2024

11 min

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie uzyska poszkodowany po uderzeniu w tył auta i jakie są koszty naprawy....

Samochód

uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line