/

Urazy
Zgłoszenie szkody wzór pisma dla poszkodowanych- co warto wiedzieć?

Zgłoszenie szkody wzór pisma dla poszkodowanych- co warto wiedzieć?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

27.03.2019

Osoba, która ulegnie wypadkowi, musi złożyć odpowiednie dokumenty, żeby zacząć ubiegać się o należne jej odszkodowanie. Wiele osób do końca nie wie, gdzie i kiedy zgłosić szkodę. W zależności od rodzaju szkody, zgłoszenie należy kierować do zarządcy obiektu czy towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie sprawca miał wykupioną polisę OC.

Podstawy do przyznania odszkodowania

W pierwszej kolejności poszkodowany musi się zwrócić do ubezpieczyciela sprawcy - ma na to trzy lata, po tym okresie roszczenia się przedawniają. Dlatego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem należnych świadczeń. Jeśli wypadek był na tyle poważny, że poszkodowany doznał rozstroju zdrowia powyżej 7 dni, to wtedy wypadek zostanie potraktowany jako przestępstwo i na ubieganie się o odszkodowanie jest wtedy aż 20 lat od zdarzenia.

W samym momencie zgłoszenia szkody warto zastanowić się nad tym, co chcemy uzyskać od ubezpieczyciela. Dobrze określić też wnioskowaną kwotę oraz z jakiego tytułu staramy się o odszkodowanie. Właśnie to sprawia najwięcej problemu osobom poszkodowanym- nie wiedzą, ile konkretnie mogą uzyskać, ponieważ szkody majątkowe ocenić łatwiej niż własne zdrowie czy cierpienie.

Cała trudność polega na tym, że straty, które są niematerialne, muszą zostać wyrażone w pieniądzu. Stąd duże rozbieżności w przyznawanych odszkodowaniach przez ubezpieczycieli, tutaj przeczytasz więcej: https://zgloszenie-szkody.pl/poradnik/wysokosc-odszkodowania,380 Zadaniem kancelarii odszkodowawczych jest wywalczenie jak największej kwoty, która pozwoli poszkodowanemu na jak najszybszą rekonwalescencję i powrót do zdrowia.

Osoby poszkodowane bardzo często mylą pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania. Różnicę tą najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie wypadku, w którym poza obrażeniami fizycznymi występują też uszkodzenia pojazdu. Odszkodowanie należy się osobie poszkodowanej za straty materialne, których doznała w wyniku wypadku. Staranie się o dodatkowe świadczenia z polisy OC sprawcy jest dowolne. Poszkodowani mają prawo oczekiwać zwrotu za wszystkie poniesione wydatki i straty. Sama firma ubezpieczeniowa nie proponuje możliwości zgłoszenia takich roszczeń.

Kiedy przyznawane jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie powinno być środkiem pomocy, które musi pozostawać w odpowiednim stosunku do rozmiarów krzywdy i samej szkody niemajątkowej. Przy określeniu wysokości zadośćuczynienia brane są pod uwagę cierpienia i rozmiar krzywdy, jaka miała miejsce. Decyduje również charakter i rodzaj cierpień fizycznych, których doznał poszkodowany.

Istotne jest oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które wypełnia poszkodowany- jeśli zostało zgłoszone, że osoba poszkodowana została ranna- tym samym przysługuje jej zadośćuczynienie. Dolegliwości mogą wystąpić kilka lub nawet kilkanaście dni po wypadku, dlatego nie warto zwlekać z udaniem się do lekarza i zacząć gromadzić niezbędną dokumentację, którą będzie można przedstawić ubezpieczycielowi. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym będzie również dowodem.

Wzór pisma, które należy złożyć, jest tak naprawdę pierwszym, jakie kierujemy do ubezpieczyciela. Ze względu na indywidualny charakter każdego wypadku, różne okoliczności, obrażenia i rozmiar szkody, wzór pisma może się nieznacznie różnić. Ważny jest moment samego zgłoszenia, ponieważ od tego momentu zaczyna się “droga właściwa” naszego roszczenia.

Przy szkodzie osobowej najważniejsze jest ustalenie wysokości roszczeń. Jest to o tyle istotne, że raz źle ustalona kwota wysokości odszkodowania jest trudna do naprawienia. W czasie trwania postępowania mogą wystąpić dodatkowe koszty leczenia czy rehabilitacji- wtedy też można się ubiegać o ich zwrot.

Świadczenia, jakie należą się poszkodowanemu

Wniosek zostanie rozpatrzony bardziej przychylnie, jeśli będziemy mieli odpowiednie wsparcie prawne. Część osób poszkodowanych korzysta z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika. Poszkodowani są wtedy w stanie uzyskać więcej, niż jeśli sami napisaliby takie pismo.

Jeśli poszkodowany powoła się na profesjonalne orzecznictwo, wtedy łatwiej będzie mu uzyskać rekompensatę, ponieważ opinia eksperta jest pomocna w takich przypadkach. Łatwiej też wykazać wtedy swoje żądania.

Trzeba pamiętać również o wskazaniu osób uprawnionych do wypłaty należnego odszkodowania oraz jakie roszczenia należą się innym uprawnionym osobom, które brały udział w wypadku. Jeśli ubezpieczyciel ma uznać zasadność wszystkich roszczeń, trzeba je dobrze uzasadnić oraz wiedzieć, jak i kiedy je stosować. Osoba poszkodowana może wystąpić o:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
  • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych
  • zadośćuczynienie
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych
  • rentę alimentacyjną.

Pojęcie zadośćuczynienia jest jednym z najczęściej stosowanych w obszarze przysługujących roszczeń odszkodowawczych. Co istotne, przysługuje ono bezpośrednio osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych. Termin ten jest często mylony z odszkodowaniem, jednak zadośćuczynienie jest przyznawane na innych warunkach.

Jak zgłosić szkodę auta? Co powinno zawierać takie zgłoszenie? To wszystko przedstawia poniższa infografika. Nie wiesz, jak zgłosić szkodę w PZU? U poszczególnych ubezpieczycieli wszystko dot. zgłoszenia szkody wygląda tak samo.

zgłoszenie szkody wzór i dokumentacja

źródło: materiały własne redakcji

Przykładowo zgłoszenie szkody Warta można dokonać za pośrednictwem specjalnego formularza internetowego.

Wielu poszkodowanych zastaniawia, które rozwiązanie jest prawidłowe: zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela czy sprawcy. Generalnie rzecz biorąc, szkodę należy zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca wykupił polisę OC.

Czynniki, które mają wpływ na wysokość odszkodowania

Dlatego przy wypłacie zadośćuczynienia powinny zostać zabrane pod uwagę czynniki, które będą miały znaczenie dla poszkodowanego w przyszłości. Zadośćuczynienie musi pokryć wszystkie elementy krzywdy- również te, które mogą zdarzyć się w niedalekiej przyszłości. Warto wspomnieć, że poszkodowany może ubiegać się o kolejne świadczenia, ale tylko wówczas, gdy nie da przewidzieć się tzw. nowej krzywdy.

Zadośćuczynienie najczęściej ma charakter bardzo indywidualny, ponieważ nie da się ocenić straty psychicznej, rozmiaru kalectwa, czy niemożności wykonywania określonego zawodu. Procedury wypłaty odszkodowania, jak i zadośćuczynienia nieznacznie różnią się od siebie, ponieważ należy złożyć nieco inne dokumenty.

Zgłoszenie szkody wzór i obrażenia po wypadku

źródło: materiały własne redakcji

Obowiązują oczywiście kryteria, według których zadośćuczynienie zostaje wypłacone, a ubezpieczyciel bierze pod uwagę następujące czynniki:

  • płeć i wiek osoby poszkodowanej, istotne dane osobowe
  • rozległość powstałego uszczerbku na zdrowiu (oszpecenie, kalectwo, ograniczenia ruchowe)
  • długość leczenia, okres rehabilitacji i okres dochodzenia do sprawności
  • niekorzystne widoki w przyszłości poszkodowanego

Towarzystwo Ubezpieczeniowe domaga się także od osoby poszkodowanej przedstawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki: rachunki, faktury, paragony.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line