/

Finanse
Zwrot prowizji bankowych a podatek dochodowy

Zwrot prowizji bankowych a podatek dochodowy

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

07.11.2019

Osoby, które chcą się ubiegać o zwrot prowizji bankowych, będą musiały zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. W ich imieniu odprowadzi go kancelaria, której zostanie sprzedana wierzytelność. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, które nie prowadzą własnej firmy w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Odzyskaj swoją prowizję bankową

Przychód osoby, która chce odzyskać zwrot prowizji bankowej, będzie sklasyfikowany jako przychód majątkowy, a taki podlega opodatkowaniu w odpowiedniej skali podatkowej. W chwili odkupu szkody przez kancelarię zmienia się ona w wierzytelność, a na nią jest nałożony podatek.

Odzyskana przez kancelarię nadpłata kredytu za prowizje bankową nie jest wynagrodzeniem, które zostaje wypłacone klientowi. Wierzytelność ta zostaje nabyta przez kancelarię na zasadzie odpłatnej cesji wierzytelności. Oznacza to, że zostanie sporządzona umowa, w której wskazana osoba nabywa do niej prawa.

Tym samym kancelaria, której udało się odzyskać zwrot nadpłaconych rat przez klienta, jest zobowiązana do odprowadzenia w jego imieniu podatku. Koszty uzyskania zaliczki firma odszkodowawcza przekazuje do Urzędu Skarbowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania klienta. Musi to uczynić najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po wypłacie.

W przypadku odszukania błędów w umowie kredytowej możliwa jest też sankcja kredytu konsumenckiego, dzięki której można odzyskać nie tylko prowizję, ale także odsetki czy ubezpieczenie.

podatek dochodowy zwrotźródło: materiały własne redakcji

Pamiętaj o PIT i możliwości kontroli

Płatnik musi do końca stycznia następnego roku przesłać deklarację zbiorczą PIT-4R. W następnej kolejności musi przekazać cedentowi i urzędowi PIT-11, w którym będą zawarte dochody i pobrane zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku nieodprowadzenia podatku płatnikowi może grozić: grzywna, kara pozbawienia wolności lub wezwanie do zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami.

Urząd Skarbowy może kontrolować zarówno kancelarię, która odpowiadała za całą procedurę cesji wierzytelności, jak i podatnika. Jest to tzw. kontrola krzyżowa, której zadaniem jest zweryfikowanie wszystkich błędów, jakie mogą się pojawić u obydwu stron. Za brak odprowadzonego podatku karę może ponieść firma i podatnik.

Firma, która odprowadzi w naszym imieniu podatek będzie musiała wypełnić druk PCC-3, który zostaje wysłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania cedenta. podatek dochodowy govźródło: podatki.gov.pl

W polu nr 1 konieczne jest wpisanie numeru PESEL lub NIP oraz datę, która widnieje na dokumencie umowy jako dzień jej zawarcia. deklaracja

Część A. Miejsce i cel złożenia wniosku

W tej części wskazuje się urząd skarbowy właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy (w zależności od rodzaju podatnika).

cel wniosku

Część B. Dane podatnika

Tutaj są dane identyfikacyjne, w zależności od tego, jaki podmiot składa deklarację trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat. Osoba fizyczna w polu nr 9 wpisuje swoje dane, w przypadku osoby prawnej należy wpisać pełną i skróconą nazwę firmy.

dane podatnika

Część C. Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej

W tej części wskazuje się, co zostało przedmiotem zawartej umowy lub innej dokonanej czynności. W polu numer 24 wpisuje się szczegółowy opis nabytego przedmiotu i jego specyfikację.

przedmiot opodatkowania

Część D. Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych

W tym miejscu trzeba wpisać właściwą kwotę opodatkowania, a ta jest różna, w zależności od podstawy opodatkowania, która w większości nie jest uzależniona od ceny zawartej na umowie. W kolumnie “c” znajduje się określenie stawki podatku, który obowiązuje dla przedmiotu, który jest opodatkowany. W kolumnie “d” trzeba uzupełnić wartość podatku obliczonego w zaokrągleniu do pełnych złotych.

obliczenie

Część E. Obliczenie należnego podatku od umowy spółki

Gdy umowa dotyczy spółki punkt D. zostaje pominięty. W punkcie tym uzupełnić trzeba informacje dotyczące typu spółki, podstawy opodatkowania i obliczenia podatku należnego.

spółka

Część F. Podatek do zapłaty

Tutaj znajduje się wynik obliczonego podatku, który podlega wpłacie do urzędu.

zapłata

Część G. Informacje dodatkowe

W tej rubryce znajdują się informacje dodatkowe, które dotyczą należnych umów w określonych przypadkach.

informacje dodatkowe

Część H. Informacja o załącznikach

Tutaj wpisuje się liczbę załączników, które dołącza się do deklaracji, jeśli w zawarciu umowy występują więcej niż dwie strony. Ponieważ każda ze stron wypełnia jeden załącznik. Liczba załączników zostaje zsumowana.

załączniki

Część I. Podpis

W ostatniej części konieczne jest złożenie podpisu podatnika- imię i nazwisko oraz data jego wypełnienia. Gdy występuje osoba, która reprezentuje podatnika, to ona musi zawrzeć swoje dane z informacją, że reprezentuje płatnika.

podpis

Na polskim rynku obecnych jest wiele firm, które nie odprowadzają podatku dochodowego w imieniu Klienta. Tym samym narażają go na przykre konsekwencje związane z nieuczciwą praktyką przy odzyskiwaniu prowizji bankowych. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę firmie, która w profesjonalny sposób się rozlicza. Systematycznie przybywa ofert kierowanych do osób, które wcześniej spłaciły swój kredyt i chcą teraz uzyskać zwrot prowizji bankowej.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line