/

Do pobrania
Szkoda całkowita odwołanie

Szkoda całkowita odwołanie

Dokumenty do pobrania

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Szkoda całkowita odwołanie

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

W przypadku poważnych uszkodzeń w pojeździe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą uznać taką szkodę jako całkowitą. Ma to miejsce, jeżeli łączny koszt naprawy wyceniony przez ubezpieczyciela przewyższa wartość rynkową pojazdu – oczywiście sprzed zdarzenia.

Niestety w niektórych przypadkach, wartość naprawy pojazdu jest sztucznie zawyżana bądź jego wartość rynkowa jest dużo niższa od rzeczywistej. Dlatego w przypadku, gdy szkoda zostanie uznana jako szkoda całkowita, napisanie odwołania od tej decyzji będzie rozsądnym rozwiązaniem.

Co powinieneś wiedzieć o tym dokumencie?

Odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które uznaje szkodę komunikacyjną jako szkodę całkowitą, pozornie wydaje się łatwe w sporządzeniu. Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego uznanie szkody całkowitej wpływa niekorzystnie na wartość odszkodowania? Otóż w takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca dużo niższą kwotę. Jej wysokość to wartość rynkowa pojazdu sprzed zdarzenia, pomniejszona o wartość wraku. Dzieje się tak wtedy, gdy koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu.

Niestety, nie zawsze Towarzystwa Ubezpieczeniowe sugerują się realnymi stawkami. Odwołanie to w głównej mierze podważenie wyliczeń sporządzonych przez ubezpieczyciela. Pismo odwoławcze powinno zawierać jak najwięcej niezależnych opinii, które mogą wykazać błędy w pierwotnej decyzji. Z uwagi na to, że odwołanie jest pismem reklamacyjnym, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Samo odwołanie najlepiej wysłać listem poleconym, wtedy otrzymasz potwierdzenie jego otrzymania przez ubezpieczyciela.

Co powinno zawierać odwołanie?

Podstawą do złożenia odwołania będą stosowne przepisy prawne, na które należy się powołać. Stoją one po stronie, która wiarygodnie uzasadni swoją decyzję. W tym celu najlepiej powołać rzeczoznawcę lub udać się po wycenę do autoryzowanego warsztatu naprawczego. Taka opinia będzie stanowiła podstawę roszczeń poszkodowanego i należy koniecznie ją załączyć. Pamiętaj, że koszty sporządzenia takiej opinii będą zwrócone, jeżeli ubezpieczyciel uzna Twoje odwołanie za zasadne.

Obowiązkowo należy uzupełnić dwie pozycje w dokumencie: wartość pojazdu sprzed zdarzenia oraz koszt naprawy pojazdu. Zgodnie z tymi obliczeniami, koszt naprawy musi być niższy od wartości pojazdu (wystarczy różnica kilkudziesięciu złotych). Naturalnie powyższe kwoty muszą wynikać z załączonego kosztorysu. To powinno wystarczyć, aby Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie w wysokości równej kosztom naprawy pojazdu. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc kancelarii odszkodowawczych, które sporządzą pismo odwołujące za Ciebie. Dzięki ich pomocy będziesz miał większą szansę na pozytywne zakończenie sprawy.

Na co zwrócić uwagę wypełniając dokument?

  1. Wpisz numer decyzji, której dotyczy odwołanie.

  2. Podaj kwotę odszkodowania o jaką wnosisz oraz nr rachunku bankowego.

  3. Załącz kosztorys sporządzony przez warsztat lub rzeczoznawcę.

  4. Powołaj się na stosowne przepisy prawa.

Kolejne kroki sporządzania odwołania

  • Zapoznaj się z decyzją ubezpieczyciela

  • Sporządź pismo odwołujące

  • Pamiętaj o załącznikach

  • Czekaj na wypłatę odszkodowania