/

Do pobrania
Odwołanie od wyceny szkody wzór

Odwołanie od wyceny szkody wzór

Dokumenty do pobrania

Pobierz odwołanie

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Osoby poszkodowane w różnych zdarzeniach komunikacyjnych, mogą starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Najczęściej zdarzenia te ograniczają się do niegroźnych stłuczek, w których uszkodzone są tylko pojazdy. W takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają koszt naprawy pojazdu. Na taki przywilej nie może liczyć sprawca zdarzenia, chyba że posiadał wykupioną polisę AC.

Ubezpieczyciel natomiast ma obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, za którą wziął odpowiedzialność. Niestety w większości przypadków, będzie unikał wypłaty należnego odszkodowania. Wtedy należy sporządzić odpowiednie pismo i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Jak wypełnić odwołanie od wyceny szkody?

Pierwszym krokiem będzie uzupełnienie danych osoby poszkodowanej oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie zapomnij również wpisać daty sporządzenia pisma. Kolejne pola to krótkie podsumowanie bieżącej sprawy. Musisz wpisać dzień wydania decyzji przez ubezpieczyciela oraz numer szkody komunikacyjnej, której ona dotyczy. Następnie wpisujesz kwotę odszkodowania, która została Ci przyznana oraz kwotę o jaką wnosisz. Kolejny krok to uzasadnienie. Rozpoczyna się od wpisania dnia zdarzenia drogowego oraz danych uszkodzonego pojazdu. Później będziesz musiał określić w jakim zakresie doszło do zaniżenia odszkodowania. Czy było to wynikiem zastosowania nieoryginalnych części, potrąceń amortyzacyjnych czy uśrednionych stawek za pracę warsztatu. Pod koniec podaj sumę kosztów naprawy samochodu, która została wyceniona przez warsztat lub rzeczoznawcę. Na koniec podaj numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze i złóż swój podpis. Sam wzór odwołania nie wystarczy, aby ubezpieczyciel uznał reklamację. Równie ważne są załączniki, które merytorycznie uzasadnią składane odwołanie. Przede wszystkim musisz podważyć kwoty wyliczone przez ubezpieczyciela. Powinieneś więc dołączyć do pisma kosztorys, który może sporządzić rzeczoznawca lub warsztat samochodowy.

Kiedy warto napisać odwołanie?

Tak na prawdę konkretnych sytuacji może być wiele. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmawiać wypłaty odszkodowań, argumentując swoje decyzje na wiele sposobów. Najczęściej jednak sprawa dotyczy zaniżonych kosztorysów, za naprawdę uszkodzonego samochodu. Zaniżenie niemal w każdym przypadku, spowodowane jest poprzez zastosowanie części zamiennych w kosztorysie. Jest to praktyka niezgodna z prawem, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia, wyposażony był w części oryginalne. Ubezpieczyciele mogą również stosować zaniżone stawki za roboczogodzinę. Zdarza się, że proponowane stawki są nawet dwukrotnie niższe, niż obecnie stosowane na lokalnym rynku. Jeszcze innym elementem jest amortyzacja lub urealnienie. Zakłady ubezpieczeniowe mają prawo do potrąceń amortyzacyjnych, ale bardzo często stosują je bez właściwego uzasadnienia.

Co jeszcze musisz wiedzieć o odwołaniu od wyceny szkody?

Przede wszystkim warto znać terminy, które obowiązują zarówno poszkodowanych, jak i zakład ubezpieczeń. Na wniesienie odwołania masz 3 lata od dnia zdarzenia. Jeżeli wypadek był wynikiem przestępstwa, okres ten wydłuża się do 20 lat. Ze strony ubezpieczyciela terminy są znacznie krótsze. Na rozpatrzenie pisma odwołującego, towarzystwo ma 30 dni. W bardzo wyjątkowych sytuacjach, okres ten może nieco się wydłużyć, co ubezpieczyciel powinien uzasadnić.

Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal zawsze będą zaniżać wysokość odszkodowania. Warto w takich sytuacjach zdecydować się na pomoc kancelarii odszkodowawczej. Będzie to korzystne z wielu powodów. Główny z nich to oszczędność czasu. Po przesłaniu dokumentacji do kancelarii, poszkodowany nie musi podejmować żadnych działań, w stosunku do ubezpieczyciela. Ponadto dzięki wsparciu prawnika, bardzo często udaje się pozyskać dużo wyższe kwoty.

O czym warto pamiętać wypełniając odwołanie od wyceny szkody?

  1. Wpisz dane osoby pokrzywdzonej oraz ubezpieczyciela.

  2. Podaj kwotę odszkodowania o jaką wnosisz.

  3. Uzasadnij swoje stanowisko.

  4. Załącz odpowiednie dokumenty np. kosztorys.