/

Do pobrania
Wniosek o odszkodowanie wzór

Wniosek o odszkodowanie wzór

Dokumenty do pobrania

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Odwołanie od odszkodowania

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Aby móc wnosić o wypłatę odszkodowania za wypadek komunikacyjny, należy sporządzić odpowiednie pismo. Następnie wysłać je pod adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiadał wykupioną polisę OC. Sam wniosek nie będzie potwierdzeniem doznanych szkód czy obrażeń. Aby móc to uzasadnić, konieczne jest załączenie stosownych opinii, faktur oraz rachunków. Odszkodowanie może pokryć bardzo szeroki zakres wydatków, a zatem wniosek o jego wypłatę musi zostać skrupulatnie sporządzony. Przygotowaliśmy dla Ciebie taki wniosek, który możesz przesłać do ubezpieczyciela.

Co powinieneś wiedzieć o tym dokumencie?

Wniosek o odszkodowanie to podstawowy dokument, o jaki opiera się towarzystwo ubezpieczeniowe przy wypłacie odszkodowania. Poszkodowany sporządzając dokument, musi zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o kosztach jakie poniósł i łączną kwotę odszkodowania o jaką wnosi. Oczywiście sam fakt zawarcia tych informacji, nie będzie podstawą do wypłaty odszkodowania, wszystko należy poprzeć załączając do wniosku stosowne dokumenty.

Bardzo ważne będzie odwołanie się do stosownych przepisów prawnych. Nie jest to obowiązkowe, ale dzięki temu pismo zyskuje na autentyczności co do wnioskowanych kwot odszkodowania. Ich wysokość powinna być adekwatna do poniesionych strat i poparta załącznikami. Należy pamiętać, że w przypadku mocno zawyżonych kwot odszkodowania, ubezpieczyciel może uznać je za niezasadne i odmówić ich wypłaty.

Jak napisać wniosek?

Konieczne będzie podanie podstawowych danych poszkodowanego oraz sprawcy, w tym numer jego polisy. Bez żadnych dowodów na poniesione wydatki czy uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczyciel nie wypłaci należnego odszkodowania. Aby to uzasadnić należy załączyć stosowną dokumentację, czyli faktury za leczenie, zakup leków, wykonane przejazdy do placówek medycznych, zakup sprzętu ortopedycznego i podobne. Jeżeli poszkodowany wnosi o wypłatę zadośćuczynienia, powinien załączyć również opinię psychologiczną.

Obowiązkowe będą informacje na temat poniesionych obrażeń. Opis ten musi być bardzo szczegółowy, zawierający konkretny rodzaj urazu np. zwichnięcie, stłuczenie albo złamanie oraz precyzyjnie odnosić się do części ciała. Jeżeli wskutek wypadku doszło do zwiększonych kosztów utrzymania np. przez stosowanie specjalnej diety – taką informację również należy zamieścić. Wnosząc o zwrot kosztów za dojazdy do placówek medycznych, trzeba zawrzeć informację o wykonanych przejazdach.

Na co zwrócić uwagę wypełniając dokument?

  1. Podaj dokładne dane osobowe, w tym numer polisy sprawcy.

  2. Dokładnie opisz doznane szkody materialne oraz urazy na ciele.

  3. Podaj realne kwoty odszkodowania o jakie wnosisz.

  4. Pamiętaj o stosownych załącznikach.

Kolejne kroki sporządzania odwołania

  • Skompletuj dokumentację

  • Sporządź wniosek

  • Czekaj na wypłatę odszkodowania