Wniosek o odszkodowanie wzór

Pobierz podanie o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody

Aby móc wnosić o wypłatę odszkodowania za wypadek komunikacyjny, należy sporządzić odpowiednie pismo. Następnie wysłać je pod adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiadał wykupioną polisę OC.

Sam wniosek nie będzie potwierdzeniem doznanych szkód czy obrażeń. Aby móc to uzasadnić, konieczne jest załączenie stosownych opinii, faktur oraz rachunków. Odszkodowanie może pokryć bardzo szeroki zakres wydatków, a zatem wniosek o jego wypłatę musi zostać skrupulatnie sporządzony. Nie wiesz, jak napisać wniosek? Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, który możesz przesłać do ubezpieczyciela.

Wniosek o odszkodowanie wzór dokumentu do pobrania
Wybierz format dokumentu do pobrania

Pobierz wzór wniosku o odszkodowanie

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co powinieneś wiedzieć o tym dokumencie?

Wniosek o odszkodowanie to podstawowy dokument, o jaki opiera się towarzystwo ubezpieczeniowe przy wypłacie odszkodowania. Poszkodowany sporządzając dokument, musi zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o kosztach jakie poniósł i łączną kwotę odszkodowania o jaką wnosi. Oczywiście sam fakt zawarcia tych informacji, nie będzie podstawą do wypłaty odszkodowania, wszystko należy poprzeć załączając do wniosku stosowne dokumenty.

Bardzo ważne będzie odwołanie się do stosownych przepisów prawnych. Nie jest to obowiązkowe, ale dzięki temu pismo zyskuje na autentyczności co do wnioskowanych kwot odszkodowania. Ich wysokość powinna być adekwatna do poniesionych strat i poparta załącznikami. Należy pamiętać, że w przypadku mocno zawyżonych kwot odszkodowania, ubezpieczyciel może uznać je za niezasadne i odmówić ich wypłaty.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie wzór?

Konieczne będzie podanie podstawowych danych poszkodowanego oraz sprawcy, w tym numer jego polisy, adres zamieszkania. Można także zawrzeć opis zdarzenia drogowego. Bez żadnych dowodów na poniesione wydatki czy uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczyciel nie wypłaci należnego odszkodowania. Aby to uzasadnić należy zatem załączyć stosowną dokumentację, czyli faktury za leczenie, zakup leków, wykonane przejazdy do placówek medycznych, zakup sprzętu ortopedycznego i podobne. Jeżeli poszkodowany wnosi o wypłatę zadośćuczynienia, powinien załączyć również opinię psychologiczną.

Obowiązkowe będą informacje na temat poniesionych obrażeń. Opis ten musi być bardzo szczegółowy, zawierający konkretny rodzaj urazu np. zwichnięcie, stłuczenie albo złamanie oraz precyzyjnie odnosić się do części ciała. Jeżeli wskutek wypadku doszło do zwiększonych kosztów utrzymania np. przez stosowanie specjalnej diety – taką informację również należy zamieścić. Wnosząc o zwrot kosztów za dojazdy do placówek medycznych, trzeba zawrzeć informację o wykonanych przejazdach.

We wniosku konieczne uzupełnij pole z "wnoszę o wypłatę poniższych świadczeń". Nie zapomnij podać takie informacje jak dane towarzystwa ubezpieczeniowego, data i miejscowość sporządzenia wniosku.

Od kogo, oprócz ubezpieczyciela można uzyskać odszkodowanie? Można dodatkowo dochodzić odszkodowania od innego podmiotu. Od pracodawcy (np. powodu choroby powstałej z tytułu wykonywania obowiązków służbowych), lekarza lub szpitala (np. za błąd w sztuce lekarskiej). Mówią o tym zapisy Kodeksu cywilnego. Można ubiegać o jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wypadek w pracy, okoliczność choroby zawodowej).

Na co zwrócić uwagę wypełniając dokument?

  1. Podaj dokładne dane osobowe, w tym numer polisy sprawcy.
  2. Dokładnie opisz doznane szkody materialne oraz urazy na ciele.
  3. Podaj realne kwoty odszkodowania o jakie wnosisz.
  4. Pamiętaj o stosownych załącznikach.

Kolejne kroki sporządzania wniosku

Skompletuj

dokumentację

Sporządź

wniosek

Czekaj

na wypłatę odszkodowania

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 3.97

Artykuły na blogu