/

Do pobrania
Wniosek o zwrot prowizji bankowej wzór

Wniosek o zwrot prowizji bankowej wzór

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o zwrot prowizji

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Jeśli spłaciłeś wcześniej kredyt lub pożyczkę masz prawo domagać się od banku zwrotu prowizji. Pierwszym krokiem do odzyskania nawet kilku tysięcy złotych jest wypełnienie wniosku o zwrot prowizji.

Co trzeba wiedzieć o zwrocie bankowym?

O zwrot prowizji możesz się ubiegać, jeśli dokonałeś spłaty pożyczki lub kredytu przed terminem, który znajduje się w Twojej umowie z bankiem.

Istotny dla kredytobiorców jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18 grudnia 2011 roku. Zdaniem Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy wcześniejszej spłacie kredytu wszystkie jego koszty powinny zostać proporcjonalnie obniżone i zwrócone kredytobiorcy.

Bardzo często odmienną interpretację w/w art. stosują banki i firmy pożyczkowe. W ich opinii zwrotowi nie podlegają te opłaty i prowizje, które są pobierane jednorazowo bądź dot. uruchomienia kredytu.

Nie każda przedterminowa spłata kredytu uprawnia do otrzymania zwrotu bankowego. O zwrot mogą się ubiegać osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki to taki, którego kwota nie przekracza 255 550 zł lub jej równowartości w obcej walucie, a jego cel nie jest związany z działalnością zawodową lub gospodarczą kredytobiorcy.

Zwrot prowizji przysługuje także jeśli dokonasz konsolidacji kredytów. Wówczas zobowiązania zostają połączone w nowy produkt i tym samym wcześniej spłacone.

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego również przysługuje zwrot prowizji, ale tylko i wyłącznie dla umów kredytowych zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym, tj. po 22 lipca 2017 roku.

Warto podkreślić, że do zwrotu prowizji kwalifikuje się również kredyt konsolidacyjny.

Na zgłoszenie się do banku czy firmy pożyczkowej o zwrot prowizji masz 6 lat. Po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu.

Co powinno się znaleźć we wniosku o zwrot prowizji?

W lewym górnym rogu należy podać swoje dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Niżej, po prawej stronie należy umieścić pełną nazwę banku (np. BNP Paribas, Alior Bank) oraz adres centrali banku. Jeśli nie znasz dokładnych danych to możesz je uzyskać na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Najistotniejszą częścią wniosku o zwrot bankowy jest wystosowanie żądania oraz jego uzasadnienie. W tym miejscu warto wskazać należną kwotę i zażądać jej zwrotu z uwagi na przedterminową spłatę kredytu.

Uzasadniając wniosek należy wskazać art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim bądź art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym. Warto też powołać się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tzw. małe TSUE (C-383/18).

Zdaniem unijnego Trybunału w sytuacji przedterminowej spłaty bank musi dokonać redukcji wszystkich kosztów kredytu, jakie poniósł kredytobiorca.

Należy także wskazać, że wspólne prokonsumenckie stanowisko w sprawie przedterminowej spłaty zajęli Prezes UOKiK oraz Rzecznik Finansowy.

We wniosku powinny się znaleźć takie dane z umowy kredytowej jak:

 • numer umowy kredytowej,

 • data zawarcia umowy,

 • termin ostatecznej spłaty zobowiązania wobec banku.

Nie może też zabraknąć wskazania dokładnej daty, kiedy dokonałeś przedterminowej spłaty pożyczki, kredytu. Warto także dokładnie obliczyć, ile dni pozostało do zakończenia umowy kredytowej. Oczywiście należy podać numer konta bankowego oraz termin, w którym bank ma dokonać zwrotu prowizji.

Wypełniony wniosek należy podpisać i opatrzyć dzisiejszą datą.

Jakie dokumenty należy przygotować?

 • umowa kredytowa,

 • aneksy,

 • potwierdzenie wcześniejszej spłaty kredytu.

Dlaczego banki odmawiają zwrotu prowizji?

Kredytobiorcy często spotykają się z odmową zwrotu prowizji. Banki i inne instytucje finansowe najczęściej swoją decyzję argumentują tym, że prowizja to opłata mająca charakter jednorazowy.

Ich zdaniem przy przedterminowej spłacie, obniżeniu powinny podlegać wyłącznie te opłaty, które stanowią element całkowitego kosztu i są związane z okresem, o który został skrócony czas trwania umowy.

W ich opinii prowizja jest związana z uruchomieniem kredytu, jest pobierana na samym początku i związku z powyższym nie podlega zwrotowi z tytułu wcześniejszej spłaty.

Nie wszystkie banki respektują także wyrok TSUE z dn. 11 września 2019 roku (sygn. akt C-383/18). Został on wydany w wyniku zadania pytania prejudycjalnego przez jeden z polskich sądów z uwagi na niejednoznaczne orzecznictwo w sprawach dot. zwrotów bankowych.

Zdaniem unijnego Trybunału w przypadku wcześniejszej spłaty obniżka kosztów kredytu obejmuje wszystkie koszty, jakie nałożono na kredytobiorcę, w tym także prowizję bankową.

Nierzadko banki odmawiając zwrotu prowizji argumentują, że powyższy wyrok TSUE jest wiążący tylko dla sprawy, której dot. pytanie prejudycjalne, a nie dla wszystkich tego rodzaju spraw.

To orzeczenie miało przełożyć się na lepszą pozycję konsumentów w negocjacjach z bankiem, jednak jak pokazuje praktyka osoby dokonujące spłaty zobowiązania wobec banku przed terminem niejednokrotnie mają problem z odzyskaniem pieniędzy, sprawy o zwroty bankowe swój finał mają dopiero na wokandzie sądowej.

Gdzie szukać pomocy w ubieganiu się o zwroty bankowe?

Nie masz możliwości, aby osobiście przechodzić przez niejednokrotnie żmudny proces uzyskiwania zwrotu prowizji? Może po prostu nie masz czasu na wymienianie korespondencji z bankiem lub dzwonienie na infolinię? W takiej sytuacji skorzystaj z usług firmy specjalizującej się w zwrotach bankowych.

Po przesłaniu niezbędnych dokumentów, tj. umowy kredytowej wraz z ewentualnymi podpisanymi aneksami oraz potwierdzenia wcześniejszej spłaty zobowiązania firma odszkodowawcza bezpłatnie przeanalizuje Twoją sprawę i zaproponuje konkretną kwotę zwrotu prowizji.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?

 1. Podaj numer umowy kredytowej.

 2. Podaj datę przedterminowej spłaty pożyczki lub kredytu.

 3. Wskaż dokładną kwotę zwrotu prowizji o jaką wnioskujesz.

 4. Powołaj się na stosowne przepisy prawne.

 5. Podaj numer konta bankowego, na które chcesz aby dokonano zwrotu prowizji.

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder