/

Do pobrania
Skarga na ubezpieczyciela

Skarga na ubezpieczyciela

Pobierz wzór dokumentu

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Wzór skargi na ubezpieczyciela

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Osoby poszkodowane w różnych wypadkach, mają najczęściej prawo do uzyskania odszkodowania. W tym celu należy wysłać do ubezpieczyciela odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na podjęcie decyzji, co do wypłaty świadczeń. Niestety, niemal w każdym przypadku, kwoty proponowanych świadczeń są zbyt niskie.

Poszkodowani mają wtedy kilka możliwości. Pierwszą z nich jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Bardzo rzadko jednak przynosi to wymierne rezultaty. Drugi sposób działania to napisanie pozwu i skierowanie sprawy do sądu, który rozstrzygnie spór. Można również wystąpić do Rzecznika Finansowego, aby ten przyjrzał się okolicznościom postępowania.

Jak wypełnić wzór skargi na towarzystwo ubezpieczeniowe?

Rzecznik finansowy nie wymaga konkretnego wzoru dokumentu. Określa natomiast co powinno znaleźć się w takim piśmie. Skarga musi zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. W dalszej kolejności należy zwięźle przedstawić problem i opisać dotychczasową wymianę korespondencji z ubezpieczycielem. Bardzo ważne będą argumenty, które podważą stanowisko ubezpieczyciela. Sama skarga nie wystarczy, aby rzecznik wystąpił o wyjaśnienia do towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym celu trzeba załączyć kopie wszelkiej korespondencji z ubezpieczycielem oraz innych pism, które miały wpływ na przebieg sprawy. Skargę wraz z załącznikami należy wysłać pocztą na adres RF.

Jak wygląda procedura po wniesieniu skargi na ubezpieczyciela?

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić zakres pomocy Rzecznika. Po pierwsze skargę na zakład ubezpieczeń lub inny podmiot finansowy należy złożyć po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej. Mówiąc prościej, poszkodowany powinien najpierw odwołać się od decyzji wydanej przez ubezpieczyciela. Jeżeli to nie przyniosło spodziewanego rezultatu, może wystąpić z wnioskiem do RF o zbadanie sytuacji. Jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada w terminie lub nie spełnia innych swoich obowiązków względem klienta, Rzecznik Finansowy również pomoże w takich sytuacjach.

Procedura postępowania po wpłynięciu dokumentów może przybrać różny obrót. Dużo wniosków zostaje odrzuconych z uwagi na brak załączników lub inne nieścisłości. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, Rzecznik Finansowy po rozpoznaniu sprawy, może wpłynąć na stanowisko zakładu ubezpieczeń. Niestety, nie może on nakazać zmiany decyzji. W zakresie jego kompetencji będzie wyrażenie stosownej opinii, a w przypadku poważnych naruszeń, skierowanie sprawy do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jako osoba pokrzywdzona przez decyzję ubezpieczyciela, możesz osobiście zwrócić się o pomoc do UKNF. Musisz tylko pamiętać, że nie rozpatruje ona pojedynczych przypadków. Dlatego najpierw powinieneś zwrócić się o pomoc do biura RF. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe pod jego presją, zmieniają swoje zdanie i przychylają do stanowiska pokrzywdzonego. Niestety w pozostałych przypadkach, trzeba uzbroić się w cierpliwość i skierować sprawę do sądu. Ten z pewnością weźmie pod uwagę wszelkie opinie, które wydał Rzecznik Finansowy.

Kiedy warto wnieść skargę na ubezpieczyciela?

Po pierwsze musisz pamiętać o kolejności składania zażalenia. Najpierw powinieneś odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, wysyłając stosowne pismo do zarządu firmy. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi, która w żaden sposób nie zmienia Twojej sytuacji, masz prawo zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego. W jakich sytuacjach Twoja skarga na ubezpieczyciela będzie w pełni uzasadniona? Na pewno, jeżeli ubezpieczyciel nie trzyma się obowiązujących terminów. Pamiętaj, że ubezpieczyciel po otrzymaniu pisma odwołującego, ma 30 dni na wydanie decyzji. Kolejny argument to niewywiązanie się zakładu ubezpieczeń z wydanych przez niego decyzji lub zwłoka przy wypłacie odszkodowania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal w każdym przypadku ograniczają wysokość świadczeń. Jest to dobrze widoczne po zdarzeniach komunikacyjnych. Aż 90% wystawionych kosztorysów przez ubezpieczycieli jest zaniżona. Dobrą wiadomością jest to, że w takich przypadkach łatwo udowodnić błąd z ich strony. Wystarczy faktura z naprawy lub kosztorys sporządzony przez niezależnego eksperta. Dużo bardziej skomplikowane są sprawy, w których straty materialne nie są jedynymi. Najtrudniejszymi w ocenie są szkody osobowe. Świadczeniem, które rekompensuje w pewnym stopniu poniesione straty moralne, jest zadośćuczynienie. Jego wysokość może niekiedy sięgać kilkuset tysięcy złotych lub nawet więcej. Są to najczęściej kwoty zasądzone w procesie sądowym i bardzo rzadko zdarza się, aby ubezpieczyciel polubownie zgodził się na wypłatę tak wysokich świadczeń. Posiadając silne argumenty i obszerną dokumentację, nie warto będzie odpuszczać i decydować się na wypłatę zaniżonych świadczeń.

Skarga na ubezpieczyciela nie jest ostatecznością

Osoby pokrzywdzone przez decyzje towarzystw ubezpieczeniowych, mają kilka możliwości postępowania. Mogą prowadzić sprawę osobiście lub skorzystać z pomocy prawników. W pierwszym przypadku, trzeba przygotować się na kompletowanie szeregu dokumentów i sporządzanie pism odwołujących. W niektórych przypadkach będzie to wymagało sporego wysiłku i niestety nie zagwarantuje to pozytywnego zakończenia sprawy. Drugi przypadek jest zdecydowanie bardziej komfortowy dla pokrzywdzonego. Prawnik reprezentuje osobę poszkodowaną zarówno przed ubezpieczycielem, jak i na rozprawie sądowej – jeżeli do takiej dojdzie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej. Firmy te specjalizują się w kompleksowej obsłudze poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach. Oprócz pomocy prawnej, bardzo często oferują bezpłatną analizę wszelkich dokumentów oraz wszechstronną pomoc prawną.

Pośrednim rozwiązaniem jest omawiana skarga do Rzecznika Finansowego. Decydując się na to, uzyskujesz bezpłatne wsparcie i możliwość wpłynięcia na decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętaj tylko, że nawet w przypadku wydania opinii przez Rzecznika, to Ty będziesz musiał dalej prowadzić bieg sprawy. Jedynym słusznym wyjściem z takiej sytuacji, będzie złożenie pozwu do sądu lub sporządzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego.

Czym jest postępowanie polubowne?

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie zmienił swojej decyzji, nawet pod interwencji Rzecznika, możesz zdecydować się na polubowne załatwienie sprawy. Warto wspomnieć, że w ten sposób udaje się zakończyć część spraw – oczywiście z korzyścią dla poszkodowanych. Postępowanie polubowne to aktywna rozmowa obu stron postępowania, z udziałem osoby bezstronnej. W tym przypadku będzie to pracownik Biura Rzecznika Finansowego. Aby przeprowadzić takie postępowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wnieść opłatę administracyjną w wysokości 50 zł. Proces ten może zakończyć się na dwa sposoby. Pierwszy to rozwiązanie sporu z korzystnym wynikiem dla poszkodowanego. W drugim przypadku strony nie mogą znaleźć właściwego rozwiązania i sprawa pozostaje otwarta. Wtedy Rzecznik Finansowy sporządza opinię, w której ocenia stan prawny okoliczności sprawy. W wyjątkowych sytuacjach, może on nawet przychylić się do stanowiska jednej ze stron. Opinia ta będzie pomocna chociażby podczas procesu sądowego.

Na co zwrócić uwagę wypełniając skargę na ubezpieczyciela?

  1. Skarga musi zwierać podstawowe dane osobowe.

  2. Wpisz numer szkody oraz numer polisy.

  3. W uzasadnieniu skargi, przedstaw najważniejsze wątki sprawy.

  4. Sama skarga to nie wszystko! Pamiętaj by załączyć kopie korespondencji z ubezpieczycielem.

Kolejne kroki sporządzania dokumentu

  • Zapoznaj się z dokumentacją

  • Sporządź pismo

  • Załącz dokumenty i wyślij skargę

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder