Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu PFD

Pobierz druk do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowanie pojazdu jest konieczne w kilku przypadkach, m.in. po kradzieży auta lub jego przekazaniu do demontażu. Procedura wyrejestrowania nie jest skomplikowana, aby to zrobić wymagany jest stosowny wniosek oraz kilka innych dokumentów, zależnie od przyczyny. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, o których musisz wiedzieć przed przystąpieniem do wyrejestrowania auta. Ponadto przygotowaliśmy bezpłatny wzór wniosku, który możesz pobrać w formacie PDF.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu pdf – pobierz dokument
Wybierz format wniosku do pobrania

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co warto wiedzieć? Jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

Pismo o wyrejestrowanie pojazdu nie jest skomplikowane. Tak naprawdę pismo to dotyczy również rejestracji auta, więc należy zwyczajnie skreślić niepotrzebne pole. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku o wyrejestrowanie? W polu z danymi właściciela samochodu należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. W przypadku, gdy właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, należy wpisać REGON firmy. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, są zobowiązani do wpisania swojej daty urodzenia.

Następny krok to szczegółowy opis samochodu. Należy koniecznie podać takie dane jak: rodzaj auta, markę, model, rok produkcji auta, numer identyfikacyjny VIN, numer silnika, numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu. Wraz z wnioskiem należy załączyć inne dokumenty lub przedmioty (np. dowód rejestracyjny pojazdu, tablice rejestracyjne). Załączniki te należy wpisać w odpowiedniej sekcji wniosku.

Obowiązek wyrejestrowania samochodu mają osoby, które:

 • padły ofiarą kradzieży auta
 • przekazały pojazd do złomowania (demontażu)
 • wywiozły samochód poza granice kraju i tam dokonano jego rejestracji
 • zniszczyły pojazd zagranicą
 • trwałe utraciły posiadanie auta, bez zmian dotyczących praw własności

Pamiętaj o załącznikach do wniosku!

Jeżeli doszło do kradzieży auta:
 • karta pojazdu (jeżeli właściciel taką posiadał)
 • dowód rejestracyjny (jeżeli również został skradziony – oświadczenie o jego utracie)
 • stosowne zaświadczenie sporządzone przez policję (musi potwierdzać, że właściciel zgłosił kradzież samochodu lub śledztwo w tej sprawie zostało umorzone)
 • pismo, w którym właściciel oświadcza o zapoznaniu się z możliwą odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu - jakie dokumenty załączyć?

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu
 • tablice rejestracyjne
 • zaświadczenie wydane przez uprawnioną firmę, potwierdzające przyjęcie pojazdu do demontażu (dokument ze stacji demontażu pojazdów)

W przypadku demontażu za granicą, będą obowiązywać te same załączniki, co powyżej. Należy przy tym mieć na uwadze, aby wszelkie zaświadczenia były przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli masz zamiar zezłomować pojazd, koniecznie sprawdź uprawnienia firmy, która się tym zajmie. Firmy działające nielegalnie mogą przeprowadzić procedurę złomowania niezgodnie z prawem. Wtedy może skontaktować się z Tobą Urząd Skarbowy, który upomni się o zapłatę zaległego podatku.

Pamiętaj o tym, że pojazd w chwili przekazania go do kasacji, powinien być kompletny. Istotną rolę będzie odgrywać waga samochodu, która nie może być mniejsza niż 90% masy, która wpisana jest w dowodzie rejestracyjnym. Musisz liczyć się z tym, że za każdy ubytek w masie pojazdu, będziesz musiał dopłacić.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży zagranicą

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu
 • oświadczenie lub pismo potwierdzające rejestrację pojazdu za granicą

Utrata posiadania samochodu bez zmian w zakresie prawa własności:
 • pismo, które potwierdzi trwałą i zupełną utratę auta
 • karta pojazdu (jeżeli właściciel jest w jej posiadaniu)
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • pismo potwierdzające dokonanie opłaty na rzecz gminy

Wyrejestrowanie samochodu – o tym również pamiętaj!

Aby wyrejestrować pojazd, nie musisz zjawiać się osobiście w Wydziale Komunikacji. Możesz w tym celu powołać swojego pełnomocnika, który zrobi to za Ciebie (to liczy się z dodatkowymi kosztami i wypełnieniem specjalnego oświadczenia). Pamiętaj również o tym, że wyrejestrowanego pojazdu, nie będziesz mógł zarejestrować ponownie. Od tej zasady jest tylko kilka wyjątków. Tymczasowe wycofanie z ruchu może dotyczyć wyłącznie:

 • pojazdu o masie własnej powyżej 3,5 tony
 • pojazdu odzyskanego po kradzieży
 • pojazdu zabytkowego
 • przyczep rolniczych
 • ciągników rolniczych
 • pojazdów wywiezionych z kraju lub sprzedanych za granicą
 • pojazdów zabytkowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847).

O czym warto pamiętać wypełniając wniosek?

 1. W większości przypadków, wyrejestrowanego auta już nie zarejestrujesz.
 2. Jeżeli nie masz wymaganych dokumentów do wyrejestrowania, złóż stosowne oświadczenie.
 3. Wyrejestrowanie pojazdu odbywa się w trybie natychmiastowym.
 4. Musisz zezłomować kompletny pojazd.

Kolejne kroki sporządzania wniosku

Sporządź

wniosek

Sprawdź

poprawność danych

Załącz

niezbędne dokumenty

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.46

Artykuły na blogu