/

Do pobrania
Odmowa wypłaty odszkodowania – wzór odwołania. Wygeneruj swój plik PDF

Odmowa wypłaty odszkodowania – wzór odwołania. Wygeneruj swój plik PDF

Dokumenty do pobrania

 • Firmy ubezpieczeniowe starają się wykorzystać wszelkie możliwe podstawy prawne, dzięki którym mogą zablokować wypłatę odszkodowania

 • Przeczytaj, co robić, gdy ubezpieczyciel wydaje odmowę wypłaty odszkodowania i dowiedz się, czy w każdym przypadku można napisać odwołanie

 • Skorzystaj z naszego generatora i stwórz własną wersję odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania, którą po podpisaniu będzie można przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Wzór odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia?

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że poszkodowany w znacznym stopniu przyczynił się do powstania zdarzenia lub jest jego wyłącznym sprawcą.

Wbrew pozorom takie sytuacje zdarzają się dość często. Wielu kierowców bardzo chętnie korzysta z nieuwagi innych uczestników ruchu drogowego. Specjalnie doprowadzają do zdarzenia, mając całkowitą świadomość tego, że mogliby uniknąć zderzenia z innym pojazdem.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkoda powstała poza terenem objętym ochroną. Większość ubezpieczycieli daje poszkodowanym możliwość starania się o rekompensatę za szkody w wyniku stłuczki poza granicami Polski. Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić, czy ochrona komunikacyjna obejmuje tereny kraju, do którego planujesz się wybrać.

Dlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania i kiedy ma rację?

Jednym z zachowań, przez które poszkodowany może stracić odszkodowanie, jest jazda pod wpływem substancji odurzających. Co prawda, ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę za szkody, ale poszkodowany musi liczyć się z koniecznością zwrotu pieniędzy do zakładu ubezpieczeniowego. Proces ten nazywa się regresem ubezpieczeniowym.

Jeśli poszkodowany w wypadku lub kolizji oddali się z miejsca zdarzenia, to również może spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Przyczyna jest prosta – jeśli kierowca odjeżdża z miejsca zdarzenia, to po zgłoszeniu szkody nic się nie wydarzy. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma podstaw prawnych do wypłacenia pieniędzy. Nie posiadasz oświadczenia sprawcy kolizji ani notatki policyjnej.

Innym powodem, dzięki któremu ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC, jest brak uprawnień do poruszania się pojazdami w momencie zdarzenia. Spowodowanie kolizji bez ważnego prawa jazdy oznacza wielki kłopot dla sprawcy zdarzenia. Sytuacja, w której uszkodzony pojazd jest kradziony, również wyeliminuje możliwość uzyskania odszkodowania.

Co więcej – w obu przypadkach poszkodowany nie tylko nie otrzyma odszkodowania za szkodę, ale może też zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w wyniku jazdy kradzionym samochodem lub poruszania się pojazdem bez uprawnień do kierowania autami.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora odwołania od odmowy wypłaty

Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania?

Przygotowany przez nas szablon będzie miał zastosowanie w prawie każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

Na samym początku trzeba uzupełnić pola z danymi osoby poszkodowanej oraz towarzystwa ubezpieczeń. W piśmie musi znaleźć się również numer szkody. Kolejna sekcja to treść odwołania, w które należy wpisać takie informacje jak: dzień wydania decyzji, wnioskowana kwota odszkodowania (istotna w kontekście ewentualnej opłaty sądowej za wniesienie sprawy) oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana.

Najważniejsze w tym piśmie jest uzasadnienie. To od niego zależeć będzie kolejny etap postępowania. Warto zatem dokładnie opisać własne spostrzeżenia i wyczerpująco podważyć argumenty towarzystwa.

Z uzasadnieniem będą ściśle związane załączniki. Im więcej istotnych dokumentów dołączysz, tym większa szansa na uznanie Twojej reklamacji. Przy bardzo skomplikowanych sprawach, zarówno treść uzasadnienia, jak i dołączone dokumenty, muszą zostać przygotowane z najwyższą starannością.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC sprawcy lub AC – wzór odwołania z omówieniem

Masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – to podstawowy sposób na odzyskanie pieniędzy z odszkodowania.

Taki dokument powinien zawierać:

 1. dane osoby składającej odwołanie,

 2. miejscowość i datę sporządzenia odwołania,

 3. numer sprawy nadany przez ubezpieczyciela,

 4. dane ubezpieczyciela,

 5. treść odwołania od decyzji z uwzględnieniem kwoty, jakiej poszkodowany domaga się od firmy ubezpieczeniowej,

 6. uzasadnienie stanowiska z podaniem szkód w samochodzie spowodowanych kolizją lub wypadkiem,

 7. odręczny podpis składającego odwołanie,

 8. listę załączników.

odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania wzór PDF

Do składanego odwołania należy dołączyć załączniki, które należy wymienić na końcu dokumentu. To wszystkie dokumenty, które pomogą w argumentacji i będą to między innymi:

 • wszystkie dowody, które potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania odszkodowania (dokumenty, zachowanie terminu zgłoszenia szkody),

 • opinie specjalistów (rzeczoznawcy, lekarze),

 • zeznania świadków,

 • notatkę policyjną ze zdarzenia (jeśli wezwano policję, a ta sporządziła protokół),

 • oświadczenie sprawcy kolizji.

Pamiętaj:

W przypadku przyznania i braku wypłaty odszkodowania po 30 dniach od otrzymania prośby o rozpatrzenie reklamacji zakłady ubezpieczeniowe mają obowiązek zapłacić odsetki za każdy dzień zwłoki.

Odszkodowania z AC odmowa wypłaty – kiedy następuje ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń?

Podobnie jak w przypadku odszkodowania z OC sprawcy, tak i przy dobrowolnej polisie autocasco istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może wydać negatywną decyzję o wypłacie rekompensaty za szkodę.

odmowa wypłaty odszkodowania z AC powody

Co ciekawe, za rażące niedbalstwo uznaje się też pozostawienie kluczyków w miejscu dostępnym dla wielu postronnych osób. Niestety w przypadku wypłaty odszkodowań z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo mocno nadużywają pojęcie rażącego niedbalstwa.

W przypadku zastosowania zapisów o franczyzie integralnej w umowie ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z polisy autocasco w przypadku, gdy szkoda jest zbyt niska. Wszystkie dodatkowe zapisy o powodach odmowy wypłaty odszkodowania są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora odwołania od odmowy wypłaty

Co robić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Samodzielna walka o odszkodowanie nie jest łatwa i może trwać nawet kilka miesięcy. Co robić, aby skutecznie zbić argumenty ubezpieczyciela, dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania i odzyskać pieniądze?

odmowa wypłaty odszkodowania co robić

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest podstawową formą reklamacji. Czasami zdarza się, że już na tym etapie towarzystwo ubezpieczeniowe dochodzi do wniosku, iż odszkodowanie jednak się należy. Poza tym warto wykorzystać wszystkie możliwości próby ugodowej z ubezpieczycielem, zanim wybierze się inne drogi walki o odszkodowanie.

Jeżeli reklamacja nie przyniosła zamierzonego skutku, poszkodowany powinien skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Złożenie wniosku i rozpatrzenie sprawy jest bezpłatne. W zależności od jego decyzji można podjąć dalsze działania. Rzecznik finansowy może wystąpić w roli mediatora.

Do wniosku o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu należy uiścić opłatę 50 złotych, którą należy wpłacić na numer konta podany na stronie urzędu. Należy pamiętać, że głównym zadaniem Rzecznika Finansowego w tym przypadku jest doprowadzenie do porozumienia obydwu stron sporu, a nie działanie na rzecz jednej z nich.

Jeśli te dwa rozwiązania nie przyniosą zamierzonego skutku, ostatnią możliwością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Może być to bardzo długi i kosztowny proces, którego efektem wcale nie musi być wygrana. Ubezpieczyciele korzystają z pomocy wielu prawników, dlatego przed wybraniem tej ścieżki warto przemyśleć, czy nie zatrudnić prawnika lub nie skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej.

W przypadku gdy nie chcesz samodzielnie walczyć z ubezpieczycielem i samodzielnie składać odwołania do odmowy wypłaty odszkodowania, zgłoś się do Helpfind. Kliknij poniższy baner i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem, który pomoże znaleźć drogę do uzyskania wyższej kwoty świadczenia.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora odwołania od odmowy wypłaty

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Tak, jeśli stwierdzi naruszenia warunków umowy ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania np. w sytuacji, w której udowodni kierowcy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy stwierdzony zostanie brak ważnego badania technicznego.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel może dokonać odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy w przypadku, gdy poszkodowany w chwili zdarzenia był pod wpływem środków odurzających lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Rzecz jasna, ubezpieczyciel nie wypłaci rekompensaty za szkody, gdy udowodni, że poszkodowany miał bezpośredni wpływ na spowodowanie kolizji lub wypadku, a także w przypadku, gdy kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z AC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania z AC w tych samych przypadkach, które występują przy rekompensacie za szkody z OC sprawcy. Poza wymienionymi przypadkami należy dodać udowodnienie rażącego niedbalstwa oraz brak odpowiednich zabezpieczeń mających zapobiec kradzieży pojazdu.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania OC sprawcy w zdarzeniu powstałym za granicą – co robić w takiej sytuacji?

Tego typu sytuacje są dość trudne do rozwiązania. Wiele zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia, w których na pewno zawarto wszelkie informacje dotyczące zakresu terytorialnego ochrony. Jeśli okaże się, że szkoda powstała w miejscu wyłączonym z tego zakresu, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Odmowa wypłaty odszkodowania – jakie są możliwości dochodzenia roszczeń?

Po pierwsze – należy złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli to nie przyniesie skutku, właściciel pojazdu uszkodzonego w zdarzeniu ma trzy możliwości:

 • Prośba o interwencję do Rzecznika Finansowego.
 • Skierowanie sprawy na drogę sądową.
 • Zgłoszenie sprawy do firmy odszkodowawczej.

Jak odwołać się od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania?

Należy przygotować wniosek odwoławczy od decyzji ubezpieczyciela, w którym trzeba zawrzeć dane sprawcy i poszkodowanego, szczegółowy opis zdarzenia oraz konsekwencje uszkodzenia samochodu i braku wypłaty odszkodowania. Do tego dokumentu należy załączyć wszelkie opinie specjalistów, notatkę policyjną oraz zeznania świadków.

Regres ubezpieczeniowy odwołanie – czy jest możliwe, jak wygląda?

Kierowca ma możliwość odwołania się zastosowania regresu ubezpieczeniowego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach można wywalczyć nawet całkowite lub częściowe umorzenie, odroczenie czy rozłożenie płatności na raty.

Czy można dostać odszkodowanie z więcej niż jednej polisy?

Zdarzają się sytuacje, w których kierowcy mają więcej niż jedną umowę z zakładem ubezpieczeń. Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis NNW? W przypadku szkody na pojeździe nie otrzymasz odszkodowania z więcej niż jednej polisy, bo w myśl prawa prowadziłoby to do bezpodstawnego wzbogacenia.