/

Do pobrania
Odmowa wypłaty odszkodowania odwołanie wzór

Odmowa wypłaty odszkodowania odwołanie wzór

Dokumenty do pobrania

Wzór odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Ilość kolizji na polskich drogach w 2016 roku przekroczyła 400 tysięcy, a więc średnio ponad tysiąc każdego dnia. Niestety, większość poszkodowanych w takich zdarzeniach nie spotka się w pełni rzetelną oceną sytuacji przez ubezpieczyciela. Aż 89% kosztorysów wystawionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, nie pokrywa w pełni poniesionych szkód. W dodatku część osób spotyka się z całkowitą odmową wypłaty środków. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może wstrzymać się z wypłatą jakichkolwiek pieniędzy. Nie zawsze jednak będzie miał do tego prawo. Zapoznaj się z informacjami na temat procedury dochodzenia świadczeń oraz prawach ubezpieczyciela i poszkodowanego.

Jak wypełnić wzór odwołania?

Przygotowany przez nas szablon będzie miał zastosowanie w prawie każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Na samym początku trzeba uzupełnić pola z danymi osoby poszkodowanej oraz towarzystwa ubezpieczeń. W piśmie musi znaleźć się również numer szkody oraz polisy ubezpieczeniowej. Kolejna sekcja to treść odwołania, w które należy wpisać takie informacje jak dzień wydania decyzji, wnioskowana kwota oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana.

Najważniejsze w tym piśmie jest uzasadnienie. To od niego zależeć będzie kolejny etap postępowania. Warto zatem dokładnie opisać własne spostrzeżenia i wyczerpująco podważyć argumenty towarzystwa. Z uzasadnieniem będą ściśle związane załączniki. Im więcej istotnych dokumentów załączysz, tym większa szansa na uznanie Twojej reklamacji. Część osób, które mają problemy ze sporządzeniem pisma, zwracają się o pomoc do kancelarii odszkodowawczych. Przy bardzo skomplikowanych sprawach, zarówno treść uzasadnienia, jak i dołączone dokumenty, muszą zostać przygotowane z najwyższą starannością.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Największy problem mają osoby, które prowadziły pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Trzeźwy sprawca wypadku nie może liczyć na wypłatę środków z własnej polisy ubezpieczeniowej, ale tym samym nie ponosi żadnych kosztów na rzecz poszkodowanych. Może jednak uzyskać częściowy zwrot kosztów naprawy pojazdu, z polisy AC, jeżeli oczywiście taką posiadał. Jak sprawa z odszkodowaniem wygląda w przypadku pijanego sprawcy zdarzenia? Niestety, taka osoba musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Po pierwsze nie otrzyma żadnych świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia AC. Po drugie to on będzie musiał zapłacić za wszystkie szkody, które spowodował. Co prawda poszkodowani otrzymają wszystkie należne pieniądze od ubezpieczyciela, jednak ten wystąpi o zwrot kosztów do sprawcy kolizji czy wypadku.

Co jednak w przypadku, gdy poszkodowany okaże się pod wpływem alkoholu? Co do zasady należy mu się wypłata wszystkich świadczeń. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdzi natomiast, czy pijany kierowca bądź też pieszy, mógł wpłynąć swoim zachowaniem na przebieg sytuacji, zwiększając tym samym rozmiar szkód. Jeżeli tak się stało, może on nie otrzymać pełnej kwoty rekompensaty.

Kolejną kwestią jest przyczynienie do powstania szkody. Nie trzeba wiele, aby poszkodowany otrzymał świadczenie, pomniejszone nawet o kilkadziesiąt procent. Kiedy może się to stać? Na przykład za brak zapiętych pasów w chwili wypadku. Główny problem w tym miejscu polega na tym, że wartości przyczynienia nie są stałe i zależą od konkretnej sytuacji. W przypadku niezapiętych pasów przez poszkodowanego, ubezpieczyciel może zmniejszyć kwotę świadczeń nawet o 50%. Nie zawsze jednak będzie to wartość adekwatna do sytuacji. Właśnie wtedy warto napisać odwołanie od przyznanej kwoty rekompensaty.

Poszkodowani powinni zwrócić uwagę na koszt wynajęcia samochodu zastępczego. Bardzo pochopna decyzja, często uwarunkowana stresem po zdarzeniu może sprawić, że osoba poszkodowana nie otrzyma pełnego zwrotu kosztów za wynajem auta. Przede wszystkim wynajmowany pojazd musi należeć do tej samej klasy, co uszkodzony. Koszt wynajmu powinien mieścić się w granicach średniej stawki na rynku.

Kiedy warto napisać odwołanie?

Można powiedzieć, że w każdej sytuacji, która daje możliwość podważenia decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Tym bardziej, jeżeli sprawa nie jest skomplikowana i nie trudno będzie zgromadzić niezbite dowody. Zgodnie z naszym poradnikiem, najważniejsze będzie wartościowe uzasadnienie i załączniki.

Jeżeli ubezpieczyciel odmówił wypłaty pełnego świadczenia za naprawę pojazdu, dołącz do odwołania fakturę lub kosztorys, sporządzony przez warsztat lub rzeczoznawcę. Jeśli doszło do zaniżenia wartości handlowej pojazdu, w uzasadnieniu powołaj się na ceny sprzedaży samochodów z portali aukcyjnych. Oczywiście pojazdy te muszą być tej samej marki, modelu, rocznika i zbliżone do siebie pod kątem technicznym oraz wyposażenia dodatkowego.

Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty pieniędzy również w wielu innych sytuacjach. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na pomoc kancelarii odszkodowawczych. Bardzo często jest to jedyna możliwość uzyskania należnych pieniędzy z polisy OC sprawcy. To rozwiązanie jest szczególnie komfortowe dla poszkodowanych. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem dokumentacji oraz jeśli to koniecznie – jest stroną postępowania w procesie sądowym.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wzór odwołania?

  1. Podaj dane osoby poszkodowanej oraz towarzystwa ubezpieczeń.

  2. Wpisz numer szkody oraz numer polisy OC sprawcy.

  3. Dokładnie uzasadnij swoje stanowisko.

  4. Załącz dokumenty, które potwierdzą treść uzasadnienia.

Kolejne kroki sporządzania dokumentu

  • Zapoznaj się z decyzją ubezpieczyciela

  • Sporządź pismo odwołujące

  • Załącz niezbędne dokumenty

  • Czekaj na wypłatę środków