/

Do pobrania
Umowa darowizny pojazdu

Umowa darowizny pojazdu

Dokumenty do pobrania

Wzór umowy darowizny pojazdu

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Przekazywanie pojazdu w formie darowizny jest bardzo powszechne, szczególnie w kręgach rodzinnych. Nabywca występuje wtedy w formie Obdarowanego, a sprzedający pojazd jako Darczyńca. W porównaniu do transakcji sprzedaży pojazdu, gdzie kupujący musi zwyczajnie zapłacić za pojazd – przekazanie go w formie darowizny nie wymaga żadnych opłat. Może jednak zdarzyć się, że Obdarowany będzie musiał zapłacić podatek. O tym, jak tego uniknąć, dowiesz się z poniższego tekstu. Przygotowaliśmy dla Ciebie również szereg cennych wskazówek, które przydadzą się podczas wypełniania umowy. Możesz ją także pobrać bezpłatnie w PDF.

Co powinieneś wiedzieć o umowie darowizny pojazdu?

Umowa darowizny pojazdu nie jest specjalnie trudna w sporządzeniu. Można to również zrobić przy obecności notariusza, aczkolwiek nie ma takiego wymogu. Dokument powinien zawierać kluczowe informacje na temat stron transakcji, przedmiotu umowy w tym jego wartości oraz proste zapisy, które potwierdzają przekazanie samochodu.

Przechodząc do szczegółów, sekcja danych osobowych stron transakcji powinna zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości. Przedmiot darowizny powinien zostać opisany możliwie jak najdokładniej, na pewno należy podać markę oraz model samochodu, rok jego produkcji, numer rejestracyjny oraz numer silnika i nadwozia (VIN). Nie można zapomnieć o wpisaniu daty sporządzenia umowy oraz wartości samochodu, na podstawie której zostanie określona wysokość podatku do zapłaty.

Darowizna pojazdu a podatek

Na mocy umowy darowizny pojazdu dokonuje się przeniesienia własności na inną osobę. To sprawia, że transakcja ta wiąże się z odprowadzeniem podatku. Jednak w większości przypadków obowiązek zapłaty podatku będzie zniesiony. Zgodnie z prawem, od zapłaty podatku zwolnione są osoby, które nabyły pojazd od: małżonka, dzieci, dziadków, pasierba, rodzeństwa ojczyma oraz macochy – należą one do I grupy podatkowej. Sam fakt powiązań rodzinnych nie zwalnia jednak z obowiązku zapłaty podatku. W tym celu należy zgłosić nabycie własności do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia umowy darowizny pojazdu. Jednak i tego można uniknąć. Jeżeli wartość pojazdu jest niższa od kwoty wolnej od podatku w grupie I, a więc 9637 zł – wizyta w Urzędzie Skarbowym nie będzie konieczna (wystarczy wtedy sporządzona umowa). Należy przy tym zaznaczyć, że w tej kwocie liczą się wszystkie darowizny otrzymane w ciągu ostatnich 5 lat.

Jak obliczyć wysokość podatku od darowizny?

Sprawa odprowadzenia podatku może z początku wydawać się nieco skomplikowana. Przede wszystkim obowiązuje podział na 3 grupy podatkowe, zależnie od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa. W każdej z nich wartości procentowe podatku są inne.

W przypadku I grupy podatkowej, obdarowany może być całkowicie zwolniony z zapłaty podatku, jeżeli nie spóźni się ze zgłoszeniem faktu przekazania własności do Urzędu Skarbowego. Przypominamy, jest to 6 miesięcy od daty zawartej w umowie darowizny pojazdu. Jeżeli obdarowany zapomni o tym terminie, a wartość pojazdu jest większa niż kwota wolna od podatku – wtedy nie uniknie obowiązkowej zapłaty. Dla I grupy podatkowej stawki wyglądają następująco:

 • Do kwoty 10 278 zł – podatek to 3%.

 • Od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek to 5%.

 • Powyżej 20 556 zł – podatek to 7%.

 • Kwota wolna od podatku – 9637 zł

II grupa podatkowa to dalsza rodzina, a więc: zstępni oraz małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie pozostałych zstępnych.

 • Do kwoty 10 278 zł – podatek to 7%.

 • Od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek to 9%.

 • Powyżej 20 556 zł – podatek to 12%.

 • Kwota wolna od podatku – 7276 zł

III grupa podatkowa to pozostali nabywcy, którzy nie są spokrewnieni ze sobą.

 • Do kwoty 10 278 zł – podatek to 12%.

 • Od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek to 16%.

 • Powyżej 20 556 zł – podatek to 20%.

 • Kwota wolna od podatku – 4902 zł

Co jeszcze warto wiedzieć o darowanym pojeździe?

Pierwszą sprawą jest sprzedaż pojazdu, a konkretnie jak wygląda odprowadzenie podatku w chwili sprzedaży. Jeżeli obdarowany w ciągu 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do przekazania samochodu w formie darowizny, zdecyduje się na sprzedaż pojazdu – będzie musiał zapłacić zaległy podatek (naturalnie, jeżeli wcześniej tego nie zrobił lub nie miał takiego obowiązku). Wysokość podatku będzie ustalana na podstawie przychodu, a więc ceny pojazdu w chwili sprzedaży, pomniejszonej o łączną wartość wydatków, poczynionych na rzecz przedmiotowego pojazdu (np. na niezbędne naprawy).

Część osób może wykorzystać schemat darowizny, aby płacić mniej za ubezpieczenie OC samochodu. Jak to wygląda w teorii? Przekazuje się część samochodu osobie posiadającej większe zniżki, przez co koszty ubezpieczenia mogą znacząco się obniżyć. W praktyce jednak sprawa może wyglądać gorzej. Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, to zniżki zostaną zmniejszone wszystkim współwłaścicielom pojazdu.

Na co zwrócić uwagę wypełniając umowę?

 1. Umowa musi zawierać autentyczną datę jej spisania.

 2. Wpisz dane osobiste obu stron.

 3. Wpisz dane osobiste obu stron.

 4. Umowa musi zostać podpisana przez obie strony.

Kolejne kroki sporządzania umowy darowizny pojazdu

 • Przygotuj wzó umowy

 • Wpisz niezbędne dane

 • Zapłać podatek od darowizny