/

Do pobrania
Umowa darowizny pojazdu – stwórz PDF z własnymi danymi

Umowa darowizny pojazdu – stwórz PDF z własnymi danymi

Dokumenty do pobrania

 • Darowizna samochodu musi zostać potwierdzona stosowną umową w formie pisemnej zawartą między darczyńcą a obdarowanym

 • Skorzystaj z naszego bezpłatnego generatora, który szybko stworzy dla Ciebie umowę darowizny samochodu z uzupełnionymi danymi, którą pobierzesz w formacie pdf

 • Dowiedz się, kto i kiedy musi zapłacić podatek od darowizny, a kto może liczyć na zwolnienie. Sprawdź wypełniony wzór umowy darowizny

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Wzór umowy darowizny pojazdu

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Umowa darowizny pojazdu – czym jest i kiedy trzeba ją zawrzeć?

Umową darowizny pojazdu nazywamy dokument, w którym posiadacz najczęściej samochodu, czyli darczyńca, dokonuje przeniesienia własności na obdarowanego.

Prosty dokument musi zawierać dokładne dane osobowe obu stron transakcji, szczegółowo opisywać przedmiot umowy, łącznie z jego wartością oraz najczęściej zawiera stosowny podpunkt, który zobowiązuje obdarowanego do poniesienia wszelkich opłat oraz powinności od momentu zawarcia umowy.

Kodeks cywilny art. 888. [Umowa darowizny]

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Dokument zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach bądź większej liczbie, w zależności od tego, ilu właścicieli i obdarowanych występuje w umowie.

Co ważne, do jej zawarcia nie jest potrzebna wizyta u notariusza. Co prawda kodeks cywilny i jego art. 890 mówią, że oświadczenie powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego, jednakże ten sam paragraf informuje, że umowa darowizny pojazdu jest ważna, jeśli wszystkie jej punkty zostaną spełnione.

Kodeks cywilny art. 890. [Forma oświadczenia darczyńcy]

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. § 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Stworzenie takiego dokumentu absolutnie nie musi być zlecone adwokatowi czy radcy prawnemu. Wystarczy dobry wzór umowy darowizny, który pokaże, w jakiej kolejności powinniśmy umieścić niezbędne informacje.

Umowa darowizny pojazdu – wzór wypełnienia z omówieniem

Umowa darowizny pojazdu często zmieści się na jednej kartce papieru. Nie ma konkretnego formatu, którego należy się trzymać, jednak muszą zostać zawarte odpowiednie dane w zachowanej kolejności.

Podstawową i prostą umowę podzieliliśmy na siedem sekcji, które muszą znaleźć się w przygotowanym dokumencie.

umowa darowizny samochodu wzór pdf

Umowa darowizny samochodu musi zawierać:

 1. datę i miejsce zawarcia umowy,

 2. dane osobowe darczyńcy i obdarowanego: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego,

 3. dane szczegółowe przedmiotu umowy – pojazdu: markę, model, rok produkcji, nr rejestracyjny, stan licznika, numer VIN, wartość samochodu,

 4. oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności i braku zobowiązań oraz warunki spełnienia umowy,

 5. informacja o liczbie kopii umowy,

 6. czytelne podpisy obu stron,

 7. informacja o załącznikach.

Jeśli chcesz mieć pewność, że w swojej umowie darowizny nie pominiesz żadnego szczegółu, skorzystaj z bezpłatnego generatora, który przygotuje dokument w formacie PDF.

Generator umowy darowizny samochodu – stwórz plik PDF

Zadbaliśmy, żeby przygotowanie umowy darowizny pojazdu było jak najszybsze i najprostsze. Wystarczy, że krok po kroku uzupełnisz dane, a otrzymasz dokument gotowy do podpisu.

Wygeneruj własną umowę darowizny pojazdu

Miej pod ręką dane, które omawialiśmy w akapicie ze wzorem umowy. Wówczas cała procedura nie będzie trwała dłużej niż 5 minut.

Przygotowanie umowy i podpisanie umowy nie kończy całego procesu. Samo uzgodnienie między stronami nie wystarczy. Niezbędne będzie również załatwienie formalności z urzędem skarbowym oraz w wydziale komunikacji urzędu miasta bądź starostwa powiatowego.

Zgłoszenie darowizny samochodu do urzędu skarbowego

Najczęstszym pytaniem pojawiającym się przy okazji darowizny samochodu jest kwestia wizyty w urzędzie skarbowym, a co za tym idzie zapłata podatku.

To, czy obdarowany musi zapłacić podatek i o jakiej wysokości, determinowane jest przez dwa czynniki. Po pierwsze, w jakiej grupie podatkowej się znajduje. Po drugie, czy zgłosił ten fakt w terminie.

Istnieją cztery grupy podatkowe w sprawach darowizny:

 • Zerowa grupa podatkowa: żona/mąż, matka/ojciec, dzieci, babcia/dziadek, pasierbica/pasierb, macocha/ojczym.

 • I grupa podatkowa: teściowa/teść, synowa/zięć, prawnuczka/prawnuk, prababcia/pradziadek, wnuczęta.

 • II grupa podatkowa: członkowie dalszej rodziny – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, pasierbów, małżonkowie pozostałych zstępnych

 • III grupa podatkowa: osoby niespokrewnione.

Pamiętaj

Najbliższa rodzina, czyli tak zwana zerowa grupa podatkowa, jest zwolniona z zapłaty podatku, jednak warunkiem jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dokonania darowizny samochodu. Jeśli ten termin zostanie niedopełniony, wówczas konieczne jest zapłacenie zarówno podatku, jak i kary.

Kwota do opodatkowania przy darowiźnie samochodu obliczana jest jako różnica między wartością pojazdu zadeklarowaną w umowie a kwotą wolną od podatku (zmienną w zależności od grupy).

Kwota wolna od podatku dla poszczególnej grupy podatkowej:

 • I grupa: 36 120 zł

 • II grupa: 27 090 zł

 • III grupa: 5308 zł

Ile wynosi podatek dla poszczególnych grup

Kwota wolna od podatku

Czy trzeba przerejestrować samochód otrzymany jako darowizna?

Jeśli samochód zmienia właściciela, musi zostać przerejestrowany. Tak jest również w przypadku, kiedy jest przedmiotem darowizny. Zgodnie z przepisami, na takie zgłoszenie do wydziału komunikacji masz 30 dni. Ten obowiązek musi spełnić zarówno darczyńca, jak i obdarowany.

Do załatwienia tej sprawy potrzebna będą umowa darowizny auta, dowód rejestracyjny, dokument tożsamości, potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu. Proces podczas przekazania samochodu w ramach darowizny nie różni się niczym od rejestracji samochodu w każdym innym przypadku.

Wygeneruj własną umowę darowizny pojazdu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące darowizny samochodu

Jak przekazać samochód w darowiźnie?

Do przekazania wystarczy sporządzenie prostego dokumentu. Umowa darowizny samochodu musi zawierać dane osobowe obu stron, informacje o pojeździe oraz własnoręczne podpisy. W tym artykule znajdziesz wzór umowy darowizny oraz bezpłatny generator, gdzie wpisując dane dostaniesz gotowy plik PDF na swój adres e-mail.

Ile kosztuje darowizna samochodu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To zależy od stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego oraz wartości pojazdu. W niektórych przypadkach nie zapłacimy w ogóle, w niektórych podatek będzie wysoki.

Jak wygląda umowa darowizny części pojazdu?

Nie ma dużej różnicy względem całego auta – konieczne jest doprecyzowanie, jaka część pojazdu jest przedmiotem darowizny w sekcji, w której należy wpisać dane samochodu.

Czy darowany samochód trzeba przerejestrować?

Tak. Każdy pojazd, który zmienia właściciela, musi zostać zarejestrowany ponownie. Być może wymiana tablic rejestracyjnych nie będzie konieczna, jednak sam fakt zmiany właściciela musi być odnotowany w wydziale komunikacji.

Kolejne kroki sporządzania umowy darowizny pojazdu

 • Przygotuj wzó umowy

 • Wpisz niezbędne dane

 • Zapłać podatek od darowizny