/

Finanse
Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – uzyskaj należną rekompensatę

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – uzyskaj należną rekompensatę

 • Sankcja kredytu darmowego wzór to niezbędna pomoc przy staraniu się o darmowy kredyt.

 • Wniosek o darmowy kredyt musi zawierać uzasadnienie skorzystania z sankcji.

 • Sankcja darmowego kredytu jest dostępna w przypadku kredytów konsumenckich.

Pozbądź się kosztów swojego kredytu

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego to niezbędny dokument dla każdego kredytobiorcy, który chce odzyskać poniesione koszty kredytu. Taki wniosek o sankcję kredytu darmowego należy jednak przygotować z należytą starannością, dbając o każdy szczegół. Dowiedz się, co konkretnie musi się znaleźć we wniosku o darmowy kredyt i pobierz gotowy dokument, korzystając z naszego generatora.

Wniosek o sankcję kredytu darmowego – co trzeba o nim wiedzieć?

Osoba, która ma zaciągnięty kredyt konsumencki, może domagać się od kredytodawcy zwrotu zapłaconych odsetek, ubezpieczenia i innych kosztów, które stanowiły wynagrodzenie dla banku lub instytucji pożyczkowej.

Taka możliwość to tzw. sankcja kredytu darmowego, która jest uznawana na podstawie wniosku, pisemnego oświadczenia. Prawo do skorzystania z sankcji mają osoby, które znajdą błędy w swoich umowach kredytowych. W samym oświadczeniu należy uzasadnić, dlaczego przysługuje Ci prawo do skorzystania z darmowego kredytu. Musisz zatem konkretnie wskazać, jakie błędy lub braki zostały zawarte w Twojej umowie kredytu.

Ważne!

Do sankcji darmowego kredytu kwalifikują się kredyty w trakcie spłaty i już zamknięte, ale prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po roku od dnia wykonania umowy, a więc od zamknięcia kredytu lub uzyskania od kredytodawcy zwrotu prowizji po przedterminowej spłacie zobowiązania.

Pamiętaj też, że sankcja jest dostępna tylko w przypadku kredytów konsumenckich. Prawo do skorzystania z niej to swego rodzaju ochrona dla konsumentów, którzy nie mieli wcześniej narzędzi prawnych pozwalających na skuteczną obronę przed nieuczciwym zachowaniem kredytodawcy.

Oświadczenie sankcja kredytu darmowego – z czym wiąże się złożenie pisma do kredytodawcy?

Samo złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie oznacza wcale, że otrzymasz od banku czy instytucji pożyczkowej zwrot należnych Ci kosztów. Kredytodawca może po prostu nie zgodzić się z wyrażonym przez Ciebie punktem widzenia, uznając, że umowa o kredyt gotówkowy została sporządzona zgodnie z wymogami, jakie stawia Ustawa o kredycie konsumenckim.

Banki i instytucje pożyczkowe chcą osiągać jak największy zysk, co jest jak najbardziej zrozumiałe – w taki sposób działa przecież każda firma. Niestety dla Ciebie oznacza to, że kredytodawca nie zrezygnuje ze swojego wynagrodzenia po otrzymaniu oświadczenia.

Dowiesz się jedynie, że oświadczenie nie zostało uznane i możesz skierować sprawę na drogę sądową. Oczywiście możesz skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego i wytoczyć sprawę o sankcję kredytu darmowego przeciwko kredytodawcy, ale taka decyzja wiąże się z pewnymi konsekwencjami, które są niezależne od wyroku sądu.

Z czym wiąże się współpraca z prawnikiem?

 • Prawnik będzie od Ciebie wymagać wynagrodzenia za poświęcony czas.
 • Jeżeli uda się wygrać sprawę, to wówczas trzeba będzie zapłacić dodatkową kwotę.
 • Są też kancelarie, które w sprawach związanych z darmowym kredytem rozliczają się na zasadzie 50/50.
 • W przypadku takiej współpracy dowiesz się, że zyskiem będziecie się dzielić po połowie.

Niestety w większości przypadków kancelarie nie precyzują, jak działa rozliczenie po przegranej sprawie. Wygląda to tak, że w takiej sytuacji również koszty procesowe będą podzielone między Tobą a kancelarią. Nie zyskasz wtedy nic, a poniesiesz spore wydatki, nawet jeśli kancelaria nie pobierze opłaty za swoje usługi w przypadku przegranej.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w sprawie sankcji kredytu darmowego

Cytat

Samodzielne złożenie oświadczenia i procesowanie sprawy z adwokatem lub radcą prawnym to kosztowny i bardzo ryzykowny wybór. Wiąże się też z bardzo długim czasem oczekiwania na pieniądze, bo takie sprawy trwają zazwyczaj od dwóch do trzech lat. U nas masz pewność, że przynajmniej część rekompensaty trafi na Twoje konto bez względu na wynik sprawy sądowej. Jeżeli po bezpłatnej analizie umowa zakwalifikuje się do sankcji, to wówczas na podstawie umowy w ciągu 14 dni wypłacimy umówioną kwotę na Twoje konto. Po wygraniu procesu dostaniesz kolejną rekompensatę, a w razie przegranej to my będziemy stratni, bo bierzemy na siebie całe ryzyko. Osobiście zajmę się Twoją sprawą, jeśli zdecydujesz się na współpracę.

Patrycja Szczepaniak, ekspertka ds. sankcji kredytu darmowego

Co się dzieje po uznaniu sankcji przez bank lub firmę pożyczkową?

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, w jaki sposób strony muszą się rozliczyć, jeżeli umowa kredytowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu. W takiej sytuacji musisz spłacić kredyt w ciągu 5 lat, jeżeli kwota kapitału nie przekracza 80 000 zł lub w ciągu 10 lat, jeżeli przekracza tę kwotę. Spłata będzie wtedy dokonywana w równych, comiesięcznych ratach. Nie będą one oprocentowane – do spłaty zostanie Ci tylko kapitał – bo konsument zwraca kredyt z pominięciem kosztów należnych kredytodawcy. Za spłacone już raty dostaniesz zwrot poniesionych kosztów.

Jeżeli w momencie zasądzenia sankcji Twój kredyt będzie już zamknięty, to dostaniesz rekompensatę za już opłacone koszty zobowiązania.

Pamiętaj, że rekompensata nie dotyczy kosztów zabezpieczenia kredytu, jeżeli takie koszty były przewidziane w umowie i zapis ten nie został uznany za błędny.

Jeśli chcesz poznać dokładną kwotę rekompensaty, to przyda Ci się sankcja kredytu darmowego kalkulator. Dzięki temu narzędziu dowiesz się, ile możesz zyskać, korzystając ze swojego prawa do spłacania kredytu bez dodatkowych kosztów.

Na jakiej podstawie można złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego?

Wniosek o sankcję kredytu darmowego możesz złożyć, jeśli w Twojej umowie kredytowej znajdują się błędy lub braki. Jeśli znajdziesz takie błędy, to przysługuje Ci wtedy prawo do spłacania kredytu bez wynagrodzenia dla kredytodawcy, czyli bez kosztów.

Prawo w Polsce

Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego]

 1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kredyt-konsumencki-17713510/art-45

Jeżeli masz kredyt konsumencki, który spełnia poniższe wymogi, to wystarczy, że znajdziesz w umowie kredytowej błędy lub braki i wskażesz je w oświadczeniu.

Wymogi dotyczące kredytu:

 • kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska,
 • umowa kredytowa została zawarta po 17 stycznia 2014 r.,
 • pożyczka nie była zabezpieczona nieruchomością,
 • kredytobiorca jest osobą prywatną,
 • od zamknięcia kredytu lub zwrotu prowizji bankowej nie minęło więcej niż 11 miesięcy lub kredyt jest w trakcie spłaty,
 • w trakcie spłaty nie było opóźnień lub wystąpiły maksymalnie opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni.

Sankcja kredytu darmowego wzór pisma

Wzór pisma w sprawie sankcji kredytu darmowego z pewnością Ci się przyda, jeśli zdecydujesz się złożyć oświadczenie o skorzystaniu z darmowego kredytu. W każdym przypadku takie oświadczenie musi zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • dane umowy kredytowej,
 • słowne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji,
 • podstawę prawną (art. 45. Ustawy o kredycie konsumenckim),
 • uzasadnienie oświadczenia.

Zwróć szczególną uwagę na to, że oświadczenie należy uzasadnić. Niestety jest to bardzo trudne, bo najpierw musisz dokładnie przeczytać umowę kredytową i znaleźć w niej błędy lub ewentualnie zauważyć pewne braki. Co więcej, muszą to być uchybienia względem Ustawy o kredycie konsumenckim, a zatem wymaga to również analizy prawnej.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy kredytowej

Nasz wzór i analiza to sankcja kredytu darmowego dla Ciebie. Skorzystaj, bo warto – nie pobieramy żadnych opłat za analizę i gwarantujemy wypłatę rekompensaty w ciągu 14 dni roboczych.

sankcja kredytu darmowego wzór

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego – dlaczego warto skorzystać z pomocy?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, oświadczenie trzeba uzasadnić. Musisz zatem odszukać w umowie błędy, rozpoznać je i sprawdzić, czy są niezgodne z Ustawą o kredycie konsumenckim. Tak samo z brakami informacyjnymi.

Dopiero po tak szczegółowej analizie możesz mieć pewność, że skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest w Twoim przypadku zasadne.

Oferujemy Ci bezpłatną analizę umowy kredytu. Jeżeli znajdziemy jakieś uchybienia względem ustawy, to zaproponujemy Ci konkretną kwotę rekompensaty, która będzie Twoja, gdy podpiszemy umowę. Będzie to cesja wierzytelności, na mocy której Ty przekazujesz nam prawa do procesowania sprawy związanej z Twoim kredytem, a my zobowiązujemy się w ciągu 14 dni roboczych wypłacić Ci konkretną kwotę pieniężną.

Skorzystaj z pomocy w sprawie darmowego kredytu

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego wzór dostosowany do Twojej sprawy

Każda sprawa jest inna. W umowach kredytu można znaleźć różne błędy, dlatego też warto skorzystać z dostępnej pomocy. Po analizie będzie wiadomo, jakie dokładnie uchybienia względem ustawy występują w Twojej umowie kredytowej.

Dzięki temu będzie można sporządzić idealnie dopasowane oświadczenie, które przybliży Cię do uzyskania zwrotu kosztów kredytu.

Wniosek o zwrot odsetek od kredytu wzór – kiedy należy się zwrot odsetek?

Zwrot odsetek to integralna część rekompensaty w ramach sankcji kredytu darmowego. Wniosek o zwrot odsetek od kredytu jest zatem już ujęty w Twojej intencji skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Jak złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego, gdy masz już gotowy dokument?

Wniosek o sankcję kredytu darmowego najlepiej złożyć osobiście, w oddziale banku. Można też skorzystać z doręczenia listownego, ale koniecznie w formie listu poleconego. Pamiętaj, że data złożenia wniosku musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia kredytu lub otrzymania zwrotu prowizji bankowej.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sankcja kredytu darmowego wniosek – jak odszukać błędy w umowie przed sporządzeniem pisma?

Najpierw sprawdź dokładną listę błędów, które kwalifikują się do sankcji darmowego kredytu. Następnie oblicz wszystkie koszty kredytu i porównaj z danymi, które zostały zawarte w umowie. Nie może być żadnych różnic między kwotą otrzymaną a kwotą zawartą w umowie.

Czy bank ma obowiązek zaakceptować oświadczenie kredytobiorcy?

Bank może nie zaakceptować oświadczenia. Dopiero sąd może wydać nakaz zapłaty, od którego bank nie będzie mógł uciec. Wzór pisma, na mocy którego zostanie zasądzona sankcja kredytu darmowego, jest jednak bardzo przydatny.

Czy kredyt hipoteczny kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego?

Niestety nie. Kredyt zabezpieczony hipoteką nie kwalifikuje się do darmowego kredytu. Inne formy zabezpieczenia kredytu są dopuszczalne.

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line