/

Do pobrania
Odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU

Odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU

Dokumenty do pobrania

Odwołanie od decyzji PZU

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym PZU, bardzo często zaniżają wartości pojazdu, aby móc uznać szkodę komunikacyjną za szkodę całkowitą. Jest to bardzo niekorzystne dla poszkodowanego z uwagi na niską kwotę odszkodowania. Często zaniżają też ceny części w przypadku szkody częściowej.

Przygotowaliśmy dla Ciebie generator, dzięki któremu uzyskasz gotowe odwołanie w sprawie odszkodowania od PZU. Możesz również zapoznać się z naszymi wskazówkami na temat wypełniania takiego dokumentu. Musisz też wiedzieć, że autentyczność Twojego uzasadnienia będzie miała wpływ na końcową decyzję ubezpieczyciela.

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU o odszkodowanie wzór?

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela będzie tak sam w przypadku każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, w tym również PZU. Odwołanie od decyzji PZU wydanej będzie kluczowe, aby móc odzyskać odszkodowanie we właściwej kwocie. W tym konkretnym dokumencie osoba poszkodowana może odwołać się od niepoprawnie naliczonej kwoty, która stanowi wartość pojazdu. Oczywiście będzie to wymagało pewnego uzasadnienia. Można w nim chociażby porównać wartości pojazdów o tym samym modelu, roczniku oraz stanie technicznym.

Gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie, może w tym celu stosować różne sztuczki np. może opierać się o wyliczenia dla odmiennej wersji modelu samochodu lub nie brać pod uwagę wyposażenia dodatkowego. Podobnie wygląda kwestia instalacji gazowej, która została zamontowana w pojeździe. Niekiedy ubezpieczalnie nie wliczają kosztu montażu takiej instalacji do wartości rynkowej pojazdu, a może ona wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Ma to szczególne znaczenie, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe orzeknie szkodę całkowitą.

PZU reklamacja odwołanie wzór

Tak naprawdę prawidłowa nazwa dokumentu to właśnie reklamacja na działalność PZU, wyrażona konkretnie w formie odwołania od decyzji, którą wydało to towarzystwo ubezpieczeniowe.

Na początku podaj wszystkie dane osobowe ubezpieczonego oraz dane towarzystwa ubezpieczeniowego. Odwołaj się do konkretnego numeru szkody oraz wpisz numer polisy ubezpieczenia. Już na wstępie możesz napisać wysokość wartości rynkowej pojazdu, która jest adekwatna do stanu rzeczywistego pojazdu.

Najważniejsze będzie jednak uzasadnienie, bo to od niego zależeć będzie autentyczność wnioskowanej kwoty. Zależnie od czynnika zaniżającego wartość pojazdu, musisz stosownie się od niej odwołać. W przypadku nieuwzględniania dodatkowych modyfikacji w pojeździe bądź instalacji gazowej, warto załączyć faktury za usługę montażu oraz zakup części. Jeśli ubezpieczyciel zamieścił w kosztorysie naprawy części nieoryginalne, to warto wskazać, że wcześniej w pojeździe były wykorzystane właśnie części oryginalne, sygnowane logo producenta. Ponadto w przypadku istotnego zaniżenia samej wartości pojazdu można porównać ją do wartości pojazdów o tym samym modelu i stanie technicznym.

Odwołanie od decyzji pzu wzór dla szkody całkowitej

Uszkodzenia pojazdu mogą być na tyle poważne, że łączna kwota potrzebna na jego naprawę przekracza wartość samochodu w momencie powstania szkody. W takiej sytuacji PZU orzeka o szkodzie całkowitej. Naprawa pojazdu jest wówczas ekonomicznie nieuzasadniona, a zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ubezpieczyciel musi pokryć tylko te koszty naprawy, które są ekonomicznie uzasadnione.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2022 r. (III CZP 119/22)

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy.

Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%20119-22-1.pdf

Niestety czasami zdarza się, że wartość pojazdu sprzed szkody została określona niepoprawnie. PZU i inni ubezpieczyciele mają w zwyczaju zaniżanie wartości samochodu i zawyżanie wartości wraku, a musisz wiedzieć, że odszkodowanie po szkodzie całkowitej to właśnie różnica między tymi wartościami. Jeśli PZU zastosuje zaniżenie wartości pojazdu lub zamieści w kosztorysie nieoryginalne części zamiennikowe, to wówczas należy sporządzić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Wygeneruj i pobierz dokument

PZU odwołanie od decyzji – jak uzyskać pomoc?

Jeśli zdecydujesz się, żeby samodzielnie sporządzić odwołanie, to polecamy Ci skorzystać z naszego generatora. Jest bardzo prosty w obsłudze, a na dodatek nasi eksperci mogą Ci później pomóc skorygować ewentualne błędy, jeśli popełnisz jakieś podczas wypełniania poszczególnych pól, które zawiera odwołanie do PZU wzór.

Zawsze możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów – niezależnie od tego, czy szkoda w Twoim pojeździe jest całkowita czy częściowa.

Odwołanie od decyzji PZU - najczęściej zadawane pytania (FAQ):

W jaki sposób mogę złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji PZU możesz złożyć elektronicznie poprzez formularz na stronie Zgłoś reklamację, na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie, pod numerem: 801 102 102 lub 22 566 55 55.

Co zrobić, jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU nie rozpatrzyło odwołania pozytywnie?

W takim przypadku możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Wygeneruj i pobierz dokument

Jak napisać odwołanie do PZU?

 • Wejdź na stronę naszego generatora.

 • Podaj numer szkody komunikacyjnej.

 • Określ datę szkody.

 • Podaj numer oraz datę zawarcia polisy PZU.

 • Podaj markę pojazdu oraz jego model.

 • Podaj rocznik pojazdu.

 • Uzupełnij numer decyzji w sprawie odszkodowania z PZU.

 • Określ wysokość odszkodowania otrzymanego z PZU.

 • Podaj wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia podaną w decyzji PZU.

 • Wpisz prawidłową wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia.

 • Podaj imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego adres.

 • Podaj numer telefonu ubezpieczonego.

 • Wpisz adres e-mail, na który przesłany zostanie wygenerowany wzór odwołania od decyzji PZU.

infographic

PZU odwołanie od decyzji – na co zwrócić uwagę?

 1. Wpisz do odwołania swoje dane osobowe, a także dane towarzystwa ubezpieczeniowego.

 2. Podaj numer szkody w PZU, a także numer polisy sprawcy.

 3. Wpisz realną wartość rynkową uszkodzonego pojazdu.

 4. Pamiętaj, aby odpowiednio uzasadnić swoje stanowisko.

Jak napisać odwołanie do PZU? Kolejne kroki

 • Zapoznaj się z decyzją ubezpieczyciela

 • Uzasadnij swoje stanowisko

 • Napisz odwołanie od decyzji