Odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU

Dokumenty do pobrania

Wartość rynkowa pojazdu teoretycznie powinna być jednakowo obliczana w każdym przypadku. Niestety częstą praktyką jest zaniżanie jej wartości przez Zakład Ubezpieczeń tak, aby móc uznać szkodę komunikacyjną za szkodę całkowitą. Jest to bardzo niekorzystne dla poszkodowanego z uwagi na niską kwotę odszkodowania.

Właśnie w tym celu należy sporządzić stosowne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i uzasadnić swoją rację, co do zaniżonej wartości rynkowej pojazdu.

Przykładowy wzór odwołania od decyzji PZU możesz pobrać z tej strony w uniwersalnym formacie. Zapoznaj się również z ważnymi wskazówkami na temat wypełniania tego dokumentu.

Odwołanie od decyzji PZU — Gotowy dokument do pobrania
Wybierz format dokumentu do pobrania

Odwołanie od decyzji PZU

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co powinieneś wiedzieć o odwołaniu od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji PZU wydanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie kluczowe, aby móc odzyskać odszkodowanie we właściwej kwocie. W tym konkretnym dokumencie poszkodowany będzie mógł odwołać się od niepoprawnie naliczonej kwoty, która stanowi wartość handlową pojazdu. Oczywiście będzie to wymagało pewnego uzasadnienia. Można w nim chociażby porównać wartości pojazdów o tym samym modelu, roczniku oraz stanie technicznym.

Zaniżając odszkodowanie, ubezpieczyciel może stosować różne sztuczki np. opierać się o wyliczenia dla odmiennej wersji modelu samochodu lub nie brać pod uwagę wyposażenia dodatkowego. Podobnie sprawa będzie się miała dla instalacji gazowej, która została zamontowana w pojeździe. Niekiedy ubezpieczalnie nie wliczają kosztu montażu takiej instalacji do wartości rynkowej pojazdu, a może ona wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Odwołanie od decyzji PZU – co powinno zawierać?

Na początku należy podać wszystkie dane osobowe ubezpieczonego oraz dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Na wstępie należy odwołać się do konkretnego numeru szkody oraz wpisać numer polisy ubezpieczenia. Powołując się na dalsze uzasadnienie, można już na wstępie napisać wysokość wartości rynkowej pojazdu, która jest adekwatna do stanu rzeczywistego pojazdu.

Najważniejsze będzie uzasadnienie, to od niego zależeć będzie autentyczność wnioskowanej kwoty. Zależnie od czynnika zaniżającego wartość rynkową pojazdu, należy stosownie się od niej odwołać. W przypadku nieuwzględniania dodatkowych modyfikacji w pojeździe bądź instalacji gazowej, warto załączyć faktury za usługę montażu oraz zakup części. Ponadto w przypadku istotnego zaniżenia wartości pojazdu, można porównać ją do wartości pojazdów o tym samym modelu i stanie technicznym.

Co ma szkoda całkowita do wartości pojazdu?

Poszkodowani kierowcy spotykają się niekiedy z problemem szkody całkowitej. Czym dokładnie jest taki rodzaj szkody? Zgodnie z prawem ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia wszystkich wydatków, związanych z naprawą pojazdu i przywrócenia go do stanu sprzed zdarzenia. Zasadą jednak jest, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. Jak to się ma do omawianej szkody całkowitej?

Jeżeli uszkodzenia pojazdu są na tyle poważne, że łączna kwota potrzebna na jego naprawę przekracza wartość samochodu, to ubezpieczyciel orzeka w takiej sytuacji o szkodzie całkowitej. Mówiąc inaczej, naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, a kierowca zwyczajnie wzbogaciłby się na wypłaconym odszkodowaniu. Niestety czasami zdarza się, że wartość pojazdu sprzed szkody została określona niepoprawnie. Wtedy należy sporządzić odwołanie od decyzji konkretnego ubezpieczyciela.

Pomoc kancelarii w sporządzeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Samodzielnie odwoływanie się od decyzji ubezpieczyciela wymaga sporego zaangażowania ze strony poszkodowanego. Niestety sporządzenie odwołania nie daje 100% gwarancji, na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Najczęściej jednak reklamacja nie zostaje uznana, a poszkodowany zmuszony jest skorzystać z pomocy prawnej lub odpuścić temat. Dzięki kancelarii odszkodowawczej można uzyskać dużo wyższe kwoty odszkodowań oraz niezbędną pomoc w sprawach formalnych. Jest to na pewno dużo bardziej komfortowe i skuteczne niż w przypadku załatwiania sprawy osobiście.

Odwołanie od decyzji PZU - najczęściej zadawane pytania (FAQ):

W jaki sposób mogę złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji PZU możesz złożyć elektronicznie poprzez formularz na stronie https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/skargi-reklamacje/zglos-skarge-reklamacje, na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie, pod numerem: 801 102 102 lub 22 566 55 55

Co zrobić, jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU nie rozpatrzyło odwołania pozytywnie?

W takim przypadku możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/

Poradnik - jak napisać odwołanie od decyzji PZU?

 • Wejdź na stronę Naszego generatora: https://doc.helpfind.pl/odwolanie-od-decyzji-pzu/generuj
 • Podaj numer szkody komunikacyjnej
 • Określ datę szkody
 • Podaj numer oraz datę zawarcia polisy PZU
 • Podaj markę pojazdu oraz jego model
 • Podaj rocznik pojazdu
 • Uzupełnij numer decyzji w sprawie odszkodowania z PZU
 • Określ wysokość odszkodowania otrzymanego z PZU
 • Podaj wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia podaną w decyzji PZU
 • Wpisz prawidłową wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia
 • Podaj imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego adres
 • Podaj numer telefonu ubezpieczonego
 • Wpisz adres e-mail, na który przesłany zostanie wygenerowany wzór odwołania od decyzji PZU

Na co zwrócić uwagę wypełniając odwołanie od decyzji PZU?

 1. Wpisz swoje dane osobowe oraz dane ubezpieczyciela
 2. Podaj numer szkody oraz numer polisy
 3. Wpisz realną wartość rynkową pojazdu
 4. Pamiętaj o stosownym uzasadnieniu

Kolejne kroki sporządzania odwołania

Zapoznaj

się z decyzją ubezpieczyciela

Uzasadnij

swoje stanowisko

Napisz

odwołanie od decyzji

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.30

Artykuły na blogu