/

Do pobrania
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zalanie mieszkania wzór

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zalanie mieszkania wzór

Dokumenty do pobrania

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Zalanie mieszkania nie jest może najbardziej niszczycielskim zdarzeniem, ale również potrafi wyrządzić ogromne szkody materialne. Najczęściej do zalania mieszkania dochodzi w blokach i kamienicach mieszkalnych. Z uwagi na większą ilość lokatorów w takim budynku, wzrasta ryzyko niedopatrzenia przez któregoś z nich. W zależności od tego, czy sprawca lub poszkodowany miał wykupioną polisę, procedura odszkodowawcza przebiegać będzie w nieco inny sposób. Niestety bardzo często zdarza się, że wypłacone kwoty odszkodowań są zbyt niskie. Jedynym wyjściem z sytuacji jest wtedy złożenie reklamacji do ubezpieczyciela.

Jak napisać pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania? Jak powinien wyglądać wzór odwołania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wymagają konkretnego wzoru pisma odwołującego. Ważne jest natomiast, aby treść dokumentu była przejrzysta i dotyczyła konkretnej sprawy. Każde pismo odwołujące wygląda bardzo podobnie. Na samym początku powinna znaleźć się data sporządzenia pisma. Następnie imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby poszkodowanej. Obowiązkowo należy również wpisać nazwę zakładu ubezpieczeń oraz adres jej siedziby. W piśmie odwołującym od decyzji ubezpieczyciela, niezbędne jest podanie numeru szkody, której dotyczy sprawa oraz numeru polisy ubezpieczeniowej.

Najważniejsze jednak jest uzasadnienie. Sam wniosek o wypłatę wyższej kwoty odszkodowania nie przyniesie żadnych rezultatów, jeżeli nie zostanie poparty silnymi argumentami. W przypadku odszkodowania za zalane mieszkanie, należy posiłkować się kosztorysem lub innymi dokumentami, które potwierdzą wartość uszkodzonego mienia. Oczywiście dokumenty te należy załączyć do pisma odwołującego. Bardzo przydatne będą faktury lub rachunki za zakup zniszczonego wyposażenia, mebli czy urządzeń. Wzór pisma, który przygotowaliśmy, jest bardzo prosty w wypełnieniu. Pamiętaj jeszcze, żeby na koniec podpisać się i wypełnić listę załączników.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania. Polisa OC i NNW

Na samym początku trzeba wyjaśnić kwestię ubezpieczenia. Na rynku dostępne są polisy ubezpieczeniowe od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie OC w przypadku zalania mieszkania działa podobnie, jak w momencie stłuczki samochodowej. Poszkodowani zwracają się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, w celu uzyskania odszkodowania. Ubezpieczenie OC chroni więc sprawcę przez odpowiedzialnością finansową za wyrządzone przez niego szkody. Niestety, on sam nie może starać się o odszkodowanie z własnej polisy OC.

Na przeciwnej zasadzie działa ubezpieczenie NNW. Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, osoba zainteresowana wybiera zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia, czyli łączną kwotę odszkodowania, która może zostać wypłacona. Dzięki tej polisie, o odszkodowanie mogą starać się osoby, które ucierpiały w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń. Obecnie można ubezpieczyć się od wielu rodzajów wypadków. Będzie to m.in. pożar, zalanie, przepięcie na skutek uderzenia pioruna czy zniszczenia wywołane silnym wiatrem.

Mając na uwadze powyższe informacje, można łatwo domyśleć się, jak wygląda dochodzenie odszkodowania za zalanie mieszkania. Jeżeli poszkodowani nie mają własnych polis ubezpieczeniowych, które uwzględniałyby zalanie – muszą kierować się do sprawcy tego zdarzenia. Tutaj są dwie możliwości. Jeżeli osoba odpowiedzialna za wyciek posiada polisę OC, to wszelkie roszczenia trzeba kierować do konkretnego ubezpieczyciela. Jeżeli sprawca nie posiada jednak ubezpieczenia, będzie musiał za wszystko zapłacić z własnej kieszeni. Nietrudno się domyślić, że najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie zarówno polisy OC, jak i NNW.

O czym warto pamiętać wypełniając wzór pisma odwołującego?

  1. Wpisz imię i nazwisko poszkodowanego oraz jego adres zamieszkania.

  2. Podaj dane zakładu ubezpieczeń.

  3. Podaj numer szkody oraz numer polisy.

  4. Wpisz kwotę odszkodowania o jaką wnosisz i stosownie to uzasadnij.

Kolejne kroki sporządzania odwołania

  • Zapoznaj się z decyzją ubezpieczyciela

  • Napisz odwołanie

  • Załącz kosztorys z wyceny szkód