/

Nieruchomości
Zerwany dach - jak uzyskać odszkodowania po wichurze?

Zerwany dach - jak uzyskać odszkodowania po wichurze?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

09.09.2022

Zerwany dach w wyniku działania silnego wiatru? Masz prawo domagać się odszkodowania po wichurze. Jak uzyskać maksymalne świadczenie od ubezpieczyciela? Podpowiadamy!

Szkody po wichurze - najczęściej zerwany dach

W Polsce coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Powodują one poważne szkody, w tym najczęściej uszkodzenia budynków. W takiej sytuacji oczywiście priorytetem jest zabezpieczenie nieruchomości przed dalszym zniszczeniem.

Szczególnie, jeśli w wyniku wichury został zerwany dach. Wówczas oprócz zastosowania zabezpieczenia przed deszczem, warto przenieść rzeczy znajdujące się na poddaszu do innej części nieruchomości - tam gdzie ryzyko dalszego zalania jest mniejsze.

Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem mienia przed dalszym zniszczeniem. Chodzi tutaj o koszty zarówno materiałów, jak i prac. Warto wówczas gromadzić rachunki czy faktury za materiały oraz usługi, które będą podstawą do zwrotu takich kosztów przez firmę ubezpieczeniową.

W umowach dobrowolnych coraz częściej pojawia się usługa assistance, która zapewnia zarówno organizację, jak i pokrycie kosztów w razie uszkodzenia nieruchomości, np. usług dekarskich. W razie szkody po wichurze warto zatem skontaktować się z ubezpieczycielem nie tylko, aby zgłosić szkodę, ale i także dowiedzieć się, na jaką pomoc możesz liczyć.

Uszkodzony dach a polisa mieszkaniowa

W ofertach na ubezpieczenie mieszkania czy domu raczej nie znajdziesz polisy, która będzie zawierać ochronę tylko i wyłącznie przed zniszczeniem dachu. Zasadniczo jest to, bowiem tylko część ubezpieczenia mieszkaniowego.

Dach to jeden z tych elementów budynku, który stosunkowo często ulega uszkodzeniu. Wchodzą tu w grę nie tylko huragany czy gradobicia, ale i przykładowo pożar, czy zalegający przez dłuższy okres czasu śnieg.

Jeśli, szczególnie zależy Ci na ochronie ubezpieczeniowej dachu, to przed zawarciem polisy, uważnie przeczytaj wszystkie warunki ubezpieczenia. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

Z całą pewnością dobrym rozwiązaniem nie jest zawyżanie lub odwrotnie zaniżenie wartości nieruchomości. W pierwszym przypadku składki na ubezpieczenie mieszkaniowe będą wysokie, a nie jest to równoznaczne z uzyskaniem w razie powstania szkody wyższego odszkodowania. Ubezpieczyciel zazwyczaj wysyła rzeczoznawcę, którego zadaniem jest oszacowanie wartości nieruchomości oraz szkody.

Z kolei, jeśli wartość nieruchomości jest niedoszacowana, to niestety jest spora szansa na to, że wypłacone odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy dachu.

Uwaga! Odszkodowanie za zniszczony dach można uzyskać tylko z jednego ubezpieczenia. Nie ma tu znaczenia, ile polis posiada właściciel nieruchomości. Wypłacona przez ubezpieczenia rekompensata powinna pokryć poniesione straty.

Przeczytaj także: Zalane mieszkanie z winy spółdzielni

PZU odszkodowanie za dach

Masz wykupioną polisę w PZU lub u innego ubezpieczyciela? Możesz domagać się odszkodowania. Pamiętaj, że środki na naprawę zniszczonego dachu otrzyma tylko ten właściciel nieruchomości, który ma wykupione ubezpieczenie. Oczywiście istotne są również warunki ubezpieczenia, które znajdujące się w polisie mieszkaniowej.

Szkodę na mieniu należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego jak najszybciej. Najważniejszą zasadą jest jednak minimalizowanie szkód, czyli przykładowo zabezpieczenie przed zalaniem. Jeśli właściciel nie jest w stanie samodzielnie zatrzymać powiększającej się szkody, powinien na miejsce zdarzenia wezwać straż pożarną czy inne służby.

Procedura uzyskania odszkodowania za dach w PZU

pzu odszkodowanie za dach

źródło: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/co-zrobic-po-szkodzie-lub-zdarzeniu-i-jakie-dokumenty-dostarczyc

Niezbędne jest zbieranie dokumentacji, szczególnie protokołu zniszczenia, potwierdzenia prawa do własności, polisy. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, w sytuacjach które są ściśle określone w umowie o ubezpieczenie.

Mowa tutaj o tzw. wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, np. ewidentne zaniedbania ze strony właściciela nieruchomości, brak koniecznych zabezpieczeń. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone także, jeśli do powstania szkody doszło w wyniku celowego działania bądź pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Ubezpieczyciel nie przyzna środków w sytuacji, gdy budynek został postawiony niezgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa budowlanego. Odmowną odpowiedź ze strony ubezpieczyciela można uzyskać, jeśli zostały wykryte błędy konstrukcyjne obiektu.

Przeczytaj także: Zalanie mieszkania - kiedy przysługuje odszkodowanie?

Wypłata i wysokość odszkodowania za uszkodzony dach

Odszkodowanie powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Zakład ubezpieczeń może wydłużyć ten okres, ale musi przedstawić konkretne powody np. problem z ustaleniem wszystkich okoliczności powstania szkody.

Z kolei to, ile wynosi odszkodowanie za uszkodzony dach zależy od wielu czynników.

Amortyzacja

Jedną ze stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe praktyk jest pomniejszanie sumy ubezpieczenia z uwagi na zużycie techniczne, czyli amortyzację.

Powinna ona zostać obliczona jeszcze przed zawarciem umowy - od dnia oddania obiektu do użycia do dnia podpisania umowy. Natomiast po powstaniu szkody na nieruchomości od chwili zawarcia polisy do dnia wystąpienia szkody.

Często w chwili zgłoszenia szkody zakłady ubezpieczeniowe ponownie oblicza amortyzację od dnia powstania obiektu, co oczywiście przekłada na zaniżenie sumy ubezpieczenia.

Zasada proporcji

Kolejną kwestią jest obliczenie wysokości odszkodowania stosując tzw. zasadę proporcji. Świadczenie ulega zmniejszeniu w takim stosunku, w jakim jest deklarowana suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartości nieruchomości. Może być taka sytuacja, że w momencie zawarcia polisy wartość nieruchomości nie jest równa, np. zaniżona o 20 procent, w stosunku do sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ulega zatem zmianie o taki właśnie procent.

Środki z innego źródła

Ubezpieczyciele obniżają odszkodowanie, jeśli właściciel nieruchomości otrzymał dodatkowe środki w ramach np. pomocy finansowej udzielonej przez władze lokalne czy państwowe (w sytuacji klęski żywiołowej). Taka praktyka ubezpieczycieli jednak nie ma żadnej podstawy prawnej.

Błędy w kosztorysie = zaniżone odszkodowanie

Wielu poszkodowanych nie jest świadomych tego, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. Ustalenie tego, ile powinno wynosić świadczenie wymaga dobrej znajomości rynku budowlano-remontowego. Ubezpieczyciele od lat stosują triki, które mają na celu przyznawanie jak najniższych odszkodowań.

Najczęściej towarzystwa stosują zbyt niskie stawki za roboczogodzinę fachowca, które niejednokrotnie mocno odbiegają od warunków rynkowych. Wysokość jego wynagrodzenia zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju oraz zakresu prac, czy lokalizacji (wyższe stawki w większych miastach, niższe w mniejszych).

Często okazuje się, że kosztorys przesłany przez zakład ubezpieczeń nie obejmuje wszystkich niezbędnych do naprawienia dachu prac. Tymczasem Ty zapewne od firmy remontowej otrzymasz za nie fakturę.

Kolejną kwestią jest uwzględnienie najtańszych, a więc i gorszej jakości materiałów budowlanych. Możesz mieć nawet 100 procentową pewność, że na wycenie ubezpieczyciela znajdzie się np. cena najtańszej dachówki.

Twój dach był niedawno wyremontowany? Nierzadko ubezpieczyciele w ustalaniu wysokości odszkodowania całkowicie pomiją ten fakt. Wówczas warto posiadać rachunki czy faktury za materiały oraz prace remontowe lub przedstawić dokumentację zdjęciową.

Przeczytaj także: Zalane mieszkanie wycena szkód- jakie triki stosują ubezpieczyciele?

Jak zweryfikować wysokość odszkodowania?

Z naszych obserwacji wynika, że praktycznie rzecz biorąc, każde odszkodowanie za szkodę na nieruchomości jest zaniżone. Dlatego też warto zweryfikować, czy zostało ono wyliczone przez ubezpieczyciela w sposób prawidłowy.

Analiza kosztorysu w Helpfind jest całkowicie bezpłatna. O jej wynikach zostaniesz poinformowany w ciągu kilku dni roboczych. Wystarczy dostarczyć zaledwie kilka dokumentów: decyzje ubezpieczyciela, polisę ubezpieczeniową, kosztorys oraz zdjęcia.

Jeśli z analizy kosztorysu będzie wynikać, że odszkodowanie jest zaniżone, to otrzymasz od nas propozycję dopłaty do odszkodowania. Przelew na uzgodnioną kwotę realizujemy w kilka dni od dopełnienia formalności. Zajmij się swoją sprawą jak najszybciej, zanim Twoje roszczenie wobec ubezpieczyciela ulegnie przedawnieniu.

FAQ - najczęstsze pytania związane ze szkodą po wichurze oraz odszkodowaniem

Czy z usuwaniem skutków wichury należy poczekać aż do momentu pojawienia się rzeczoznawcy?

Nie trzeba czekać z usuwaniem skutków wichury do chwili pojawienia się rzeczoznawcy, który zostanie wysłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Oczywiście należy zrobić dokumentację zdjęciową i spisać powstałe szkody. Im bardziej starannie będzie to wykonane, tym później mniej podstaw do kwestionowania rozmiarów szkody przez ubezpieczyciela.

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania za uszkodzony dach?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Termin ten jednak może być przekroczony, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ponadto niezależnie od tego, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić tzw. kwotę bezsporną.

To, ile maksymalnie trzeba czekać na wypłatę odszkodowania zależy od zapisów umowy o ubezpieczenie. Jeśli jest to dobrowolne ubezpieczenie, to wypłata świadczenia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od chwili wyjaśnienia okoliczności powstania szkody.

Rok temu założyliśmy nowy dach. Czy ubezpieczyciel powinien to uwzględnić?

Tak, ubezpieczyciel powinien uwzględnić ten fakt i wziąć to pod uwagę dokonując wyliczenia szkody. Wówczas jednak zapewne konieczne będzie przedstawienie faktur, rachunków za materiały i prace remontowe dachu. Dobrze także posiadać dokumentację zdjęciową - przed i po remoncie.

Podsumowanie:

  1. Nie w każdym przypadku ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, dlatego warto zwrócić uwagę na warunki polisy.
  2. Ustalając wysokość odszkodowania za szkodę na nieruchomości ubezpieczyciele stosują np. zasadę proporcji.
  3. Zdecydowana większość odszkodowań jest zaniżonych.

Źródła:

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
zgłoszenie zalania mieszkania warta

19.07.2024

11 min

Zgłoszenie szkody zalania mieszkania Warta – odszkodowanie, dopłata

Przeczytaj, jak krok po kroku zgłosić zalanie mieszkania w Warcie. Sprawdź, jak otrzymać wysoką dopłatę do odszkodowania....

Nieruchomości

zgłoszenie szkody zalania mieszkania allianz

18.07.2024

10 min

Zgłoszenie zalania mieszkania Allianz - jak otrzymać wysokie odszkodowanie?

Przeczytaj, jak krok po kroku zgłosić zalanie mieszkania w Allianz. Sprawdź, jak otrzymać wysoką dopłatę do odszkodowania....

Nieruchomości

odszkodowanie za zalanie sufitu

11.06.2024

9 min

Zalany sufit odszkodowanie – czyja polisa pokryje naprawę, jak otrzymać dopłatę

Sąsiad zalał sufit Twojego mieszkania? Zyskaj pewność, że otrzymasz odpowiednią kwotę odszkodowania. Sprawdź, czy należy Ci się dopłata....

Nieruchomości

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania za szkodę na nieruchomości

Przeanalizujemy Twój kosztorys budowlany i sprawdzimy, czy należy Ci się dopłata.

Aż 96% kosztorysów ma zaniżenia

Dopłacamy nawet w 72 h w dni robocze

Średnia wartość zaniżenia to prawie 7 tysięcy zł

Szkody na nieruchomości przedawniają się po upływie 3 lat

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line