/

Samochód
Szkoda OC

Szkoda OC

 • Średnia wartość odkupu to 3493 zł

 • Nie ponosisz żadnego ryzyka

 • To najszybszy sposób na uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania

Szkoda OC może być większa lub mniejsza, ale ubezpieczyciel powinien wypłacić należną Ci kwotę odszkodowania bez zaniżania jej. Pokazujemy, w jaki sposób możesz zgłosić szkodę i wyjaśniamy wszystkie związane z tym kwestie.

Co to jest OC i dlaczego szkoda z OC?

OC to skrót od “odpowiedzialność cywilna”. Jest to obowiązkowa polisa, która musi być wykupiona na każdy pojazd z silnikiem, jeśli ma on legalnie poruszać się po polskich drogach.

Co ważne, należne Ci środki to odszkodowanie z OC sprawcy, a nie z Twojej polisy OC. Dlaczego? Bo Twoja polisa OC ma Cię chronić, gdyby to przez Ciebie został spowodowany jakiś wypadek. Jeśli Twój samochód nie miałby wykupionej polisy OC, to wszelkie wyrządzone przez Ciebie szkody musiałyby zostać pokryte z Twojej kieszeni.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne wskazują, że to Ty jesteś osobą decyzyjną, jeśli chodzi o sposób naprawienia szkody – może to być przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego lub wypłacenie Ci odpowiedniego odszkodowania, dzięki któremu pokryjesz odniesione straty.

Zgłaszam się po dopłatę do odszkodowania

Co do drugiej opcji, czyli odszkodowania pieniężnego – możliwe są 2 opcje.

 • Pierwsza z nich to kalkulacja szkody częściowej, czyli wycena kosztu zakupu części, a także kosztu robocizny fachowca, który naprawi pojazd.
 • Druga opcja to wycena szkody całkowitej, czyli określenie wartości wraku i średniej wartości rynkowej Twojego pojazdu. Kwota odszkodowania za szkodę całkowitą to wartość rynkowa pojazdu, ale po odjęciu wartości wraku. Jest to zdecydowanie mniej korzystna opcja, bo pozbycie się wraku i uzyskanie wskazanej przez ubezpieczyciela kwoty za taki wrak jest mało prawdopodobne.

Szkoda OC – co jest niezbędne, aby uzyskać odszkodowanie?

Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę z informacji odnośnie rodzajów rozliczeń w przypadku szkody OC. Bardzo ważne jest też odpowiednie zachowanie bezpośrednio po zdarzeniu drogowym. Co musisz zrobić?

 • musisz uzyskać oświadczenie sprawcy kolizji, jeśli nie zdecydowaliście się na wezwanie policji (bez oświadczenia sprawcy nie masz dowodu, że spowodował on kolizję);
 • uzyskaj od sprawcy dane jego polisy w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • jeśli szkoda dotyczy urazu, to koniecznie wezwij policję i zachowaj notatkę policyjną z miejsca zdarzenia.
Zgłaszam się po dopłatę do odszkodowania

Czas na zgłoszenie szkody OC

Jeśli Twoja szkoda dotyczy pojazdu, to musisz ją zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od momentu zdarzenia (lub od momentu, kiedy możliwe było dowiedzenie się o powstałej szkodzie). Z polisy OC sprawcy możesz też ubiegać się o zadośćuczynienie za doznane urazy – w przypadku takiego roszczenia masz 3 lata, ale od momentu, kiedy dowiesz się o powstaniu szkody. W przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa Twoje roszczenia przedawnią się dopiero po upływie 20 lat od dnia, w którym doszło do wypadku. A zatem:

 • 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie lub od momentu, kiedy dowiedzenie się przy zachowaniu należytej staranności było możliwe – szkoda materialna,
 • 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie – szkoda na osobie spowodowana wykroczeniem,
 • 20 lat od momentu zdarzenia – szkoda na osobie spowodowana przestępstwem.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Zgłoszenie szkody OC jest niezbędne, jeśli chcesz uzyskać należne Ci odszkodowanie. Na dodatek musisz też trzymać się terminów, które wymieniliśmy powyżej. Jeśli się do nich nie zastosujesz, to towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło odrzucić Twoje żądania, powołując się właśnie na przedawnienie roszczeń.

Proces likwidacji szkody rozpocznie się dopiero po tym, jak zgłosisz szkodę do ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody to najważniejsza sprawa – przerwiesz bieg przedawnienia, gdy to zrobisz. Rozpocznie się on od nowa, gdy ubezpieczyciel udzieli wyczerpującej odpowiedzi na Twoje pismo.

Zgłaszam się po dopłatę do odszkodowania

Jak zgłosić szkodę OC?

Najlepiej będzie, jeśli zgłosisz szkodę bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę. Nie będzie z tym żadnych problemów, jeśli masz już numer polisy OC sprawcy. Możesz też skorzystać z opcji bezpośredniej likwidacji szkody u swojego ubezpieczyciela, jeśli oferuje on taką opcję i jeśli jest to niewielka szkoda w mieniu. Poniżej wyjaśniamy, czy jest to korzystne.

Masz 5 opcji, żeby zgłosić szkodę do ubezpieczyciela:

 • listowo;
 • mailowo;
 • telefonicznie;
 • ustnie, do protokołu w oddziale ubezpieczyciela;
 • poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela (jeśli dane towarzystwo udostępnia taką opcję).

W swoim zgłoszeniu musisz podać następujące informacje:

 • data i miejsce zdarzenia;
 • okoliczności kolizji lub wypadku;
 • dane Twoje, sprawcy zdarzenia, a także innych osób, które uczestniczyły w zdarzeniu;
 • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.

Wszystkie te informacje powinny być zawarte w oświadczeniu sprawcy, dlatego możesz po prostu dołączyć je do swojego zgłoszenia. Musisz też określić wysokości odszkodowania, o które wnioskujesz. To bardzo ważne, ale nie możesz po prostu podać kwoty, która Ci odpowiada. Szkody materialne można oszacować. To niepodważalny fakt. Zupełnie inaczej jest w przypadku szkód na osobie – bólu i cierpienia nie da się po prostu wycenić.

Jak zatem możesz uzasadnić konkretną kwotę w przypadku odszkodowania za szkody rzeczowe? Dołącz do wniosku:

 • rachunki lub faktury za zakup części i za pracę fachowców,
 • zdjęcia uszkodzeń i zdjęcia samochodu sprzed powstania szkody.

Jeśli doznana przez Ciebie szkoda dotyczy urazów, to dołącz też rachunki za:

 • zakup leków,
 • hospitalizację,
 • rehabilitację,
 • koszty dojazdu do placówek medycznych.
Zgłaszam się po dopłatę do odszkodowania

Gdzie zgłosić szkodę OC?

Istnieją 3 różne opcje, jeśli chodzi o zgłoszenie szkody OC. Pierwsza to zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Pisaliśmy już o tym wyżej, dlatego wiesz, że możesz to zrobić zawsze, kiedy osoba trzecia spowodowała wypadek. Możesz też zgłosić sprawę do swojego ubezpieczyciela, jeśli korzysta z programu bezpośredniej likwidacji szkody, a uszkodzenia pojazdu były niewielkie.

Szkoda BLS – czy warto?

Bezpośrednia likwidacja szkód to wygodne rozwiązanie, z którego możesz skorzystać, jeśli Twój ubezpieczyciel dopuszcza taką opcję, a Twoja szkoda spełnia kilka warunków.

 1. Sprawca kolizji jest znany.
 2. Twoje roszczenia dotyczą tylko i wyłącznie uszkodzeń pojazdu.
 3. Wartość uszkodzeń jest mniejsza niż 30 000 zł.
 4. Pojazd sprawcy jest zarejestrowany w Polsce.

Co zyskasz, korzystając z tej opcji?

 1. To Twój ubezpieczyciel przeprowadzi likwidację szkody.
 2. Towarzystwa ubezpieczeniowe rozliczą się między sobą – Ciebie dotyczą tylko negocjacje z Twoim ubezpieczycielem.

Niezależnie od tego, z której opcji skorzystasz, będzie Ci potrzebne wsparcie profesjonalistów w kwestii dopłaty do odszkodowania.

Zgłaszam się po dopłatę do odszkodowania

Sprawca nie posiada polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia – co wtedy?

Może Ci się przydarzyć sytuacja, w której sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia lub jego samochód nie będzie ubezpieczony. Co wtedy? Wtedy Twoją sprawą zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Szkodę możesz zgłosić do dowolnego ubezpieczyciela, a on skieruje sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie możesz się zwrócić bezpośrednio do UFG.

Ważne!

UFG zajmie się Twoją szkodą na pojeździe, ale pod warunkiem, że w wyniku zdarzenia co najmniej jedna osoba doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (powyżej 14 dni).

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania?

Likwidacja szkody rozpocznie się w momencie, gdy zgłosisz swoje roszczenia do ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel musi wypłacić bezsporną część odszkodowania w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o powstaniu szkody.

W przypadku kwoty spornej termin wynosi 14 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji w sprawie Twojego roszczenia.

Wypłatę odszkodowania może opóźnić np. wszczęcie postępowania karnego przeciwko sprawcy. Jeżeli zdecydujesz się na dopłatę do szkody, to nie musisz się tym martwić, bo to my przejmiemy na siebie ciężar dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela.

Zgłaszam się po dopłatę do odszkodowania
bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii

01.07.2024

11 min

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie uzyska poszkodowany po uderzeniu w tył auta i jakie są koszty naprawy....

Samochód

uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line