/

Do pobrania
Ugoda z ubezpieczycielem wzór

Ugoda z ubezpieczycielem wzór

Dokumenty do pobrania

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Pobierz wzór ugody

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Uzyskanie świadczeń powypadkowych od zakładu ubezpieczeń związane jest z szeregiem różnych działań, zarówno ze strony poszkodowanego jak i ubezpieczyciela. W przypadku niegroźnych zdarzeń jak chociażby kolizja drogowa, procedura uzyskania odszkodowania za uszkodzony samochód jest praktycznie bardzo prosta.

Niestety wszystko komplikuje się, jeżeli na skutek zdarzenia doszło do obrażeń ciała bądź co gorsza – śmierci któregoś z uczestników wypadku. Zakres świadczeń powypadkowych jest wtedy znacznie szerszy, a co za tym idzie, również kwoty tych świadczeń są dużo wyższe. Ubezpieczyciel może w takiej sytuacji wystąpić z propozycją podpisania ugody z poszkodowanym. Niestety nie zawsze takie zakończenie sprawy będzie korzystne dla pokrzywdzonego.

Co powinna zawierać ugoda z ubezpieczycielem?

W powszechnym obiegu nie ma jednego, konkretnego wzoru ugody z ubezpieczycielem, do którego należy się stosować. Pismo to można sporządzić samodzielnie, jednak najczęściej przygotowuje je sam zakład ubezpieczeń. Istotne będzie wpisanie danych osobowych poszkodowanego czy też osoby, która występuje w jego imieniu oraz danych adresowych towarzystwa ubezpieczeń. Nie można zapomnieć o wpisaniu daty zdarzenia czy też numeru akt szkodowych, których dotyczy rzeczona ugoda.

Zobowiązania obu stron

Następnie należy przedstawić zobowiązania ubezpieczyciela oraz poszkodowanego. Najczęściej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty konkretnych kwot świadczeń powypadkowych na rzecz poszkodowanego. Druga strona, czyli osoby pokrzywdzone, mogą zrzec się prawa do późniejszego dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela, tym samym zamykając sobie drogę do uzyskania dodatkowych pieniędzy w przyszłości. Na koniec nie wolno zapomnieć o złożeniu podpisu przez poszkodowanego oraz osobę reprezentującą towarzystwo ubezpieczeń.

Na co uważać podczas podpisywania ugody?

Dla osób poszkodowanych w wypadkach, ugoda zawarta z ubezpieczycielem bardzo często wydaje się obligatoryjna. Niestety bardzo rzadko są oni świadomi, że podpisując taki dokument, odbierają sobie możliwość dalszego ubiegania się o dodatkowe pieniądze. Dla towarzystwa ubezpieczeń ugoda to z kolei pewnego rodzaju zabezpieczenie na przyszłość. Poszkodowany otrzymuje konkretną kwotę tytułem świadczeń powypadkowych i ponadto nie będzie w przyszłości wnioskował o więcej. Na co więc zwrócić szczególną uwagę?

O tym również pamiętaj

Po pierwsze każdą ugodę należy dokładnie przeczytać. Co ciekawe, pismo tego rodzaju nie musi być wcale tak nazwane. Najczęściej ugoda proponowana przez ubezpieczycieli zawiera zapis o tym, że poszkodowany nie będzie dochodził dodatkowych pieniędzy w przyszłości. Niestety zdarza się, że zobowiązanie to napisane jest trudnym do zrozumienia językiem bądź poszkodowani zwyczajnie czytają ten punkt, ale nie liczą się z jego konsekwencjami. Trzeba również mieć na uwadze to, że podpisana ugoda jest bardzo trudna do podważenia i unieważnienia, nawet w postępowaniu sądowym. Tak więc należy bardzo uważnie czytać wszystkie dokumenty otrzymane przez ubezpieczyciela, a w szczególnie te, które w domyśle powinny zostać przez nas podpisane.

Ugoda zawarta przed sądem

Postępowanie powypadkowe może przybrać różny obrót. Niekiedy wystarczy dostarczyć ubezpieczycielowi kilka rachunków i opinii lekarskich, aby otrzymać właściwe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Rzeczywistość jednak potrafi być dużo bardziej skomplikowana. Zdarzają się sytuacje, w których udział bierze dodatkowo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, pojawiają się problemy z ustaleniem tożsamości sprawcy czy inne komplikacje, uniemożliwiające sprawną wypłatę świadczeń. Takie sprawy dość często mają swój finał w sądzie, który finalnie decyduje o sposobie ich zakończenia.

Korzyści z zawarcia ugody w sądzie

Najczęściej jednak sądy nakłaniają obie strony do ugodowego zakończenia sporu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to postępowanie cywilne przed sądem zostaje umorzone. Oprócz tego trzeba dodać, że będzie to dość korzystne dla osoby poszkodowanej. Przede wszystkim treść tego pisma jest wcześniej analizowana przez sąd, co gwarantuje właściwą konstrukcję ugody pod kątem prawnym. Ponadto dokument ten będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeśli któraś ze stron nie dotrzyma warunków zapisanych w ugodzie. Można więc powiedzieć, że najbezpieczniejsze będzie podpisanie ugody z ubezpieczycielem, wyłącznie przed sądem.

Zaniżenie odszkodowania przyczyną wystosowania ugody?

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zabezpieczają się finansowo, właśnie poprzez sporządzenie ugody. Dzięki temu mogą wypłacić konkretną sumę pieniędzy na konto poszkodowanego i tym samym całkowicie zamknąć sprawę. Takie działanie powinno wzbudzić czujność w oczach pokrzywdzonych tym bardziej, że towarzystwa ubezpieczeń nagminnie zaniżają kwoty odszkodowań. Jest to szczególnie widoczne po wszelkich zdarzeniach drogowych. Prawie 90% wystawianych przez ubezpieczycieli kosztorysów naprawy pojazdu jest zaniżona. Czym jest to spowodowane?

Uważnie czytaj kosztorys

Zakłady ubezpieczeń stosują różne zabiegi, aby wypłacić możliwie najniższe kwoty odszkodowań. Poszkodowani kierowcy spotykają się m.in. ze stosowaniem do naprawy tanich części nieoryginalnych, uśrednianiem stawek za pracę warsztatu czy też stosowaniem rabatów na części lub materiał lakierniczy. Poszkodowani kierowcy nieczęsto są świadomi występujących zaniżeń i wraz z otrzymaniem pisma o przyznaniu odszkodowania, podpisują ugodę z ubezpieczycielem. Jak się później okazuje, decyzje te są fatalne w skutkach, przez co poszkodowani wyłączeni są z prawa do ubiegania się o wyższe odszkodowanie.

Czy podpisywać ugodę z ubezpieczycielem?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy podpisanie ugody będzie korzystne dla poszkodowanego. Każda sprawa jest inna i wymaga osobnej analizy. Jeżeli ugoda została wystosowana razem z pierwszą decyzją o przyznaniu odszkodowania, lepiej wstrzymać się z jej podpisywaniem i skonsultować się z prawnikiem czy kancelarią odszkodowawczą. Można również zwrócić się z zapytaniem w tej kwestii do Rzecznika Finansowego. Jak można wywnioskować z powyższego tekstu, ugody mogą być sporządzane polubownie i z korzyścią dla obu stron, ale mogą być również silnie krzywdzące dla poszkodowanych.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz wątpliwości lub pytania w sprawie o odszkodowanie, możesz skontaktować się z nami. Pomagamy osobom poszkodowanym w różnych wypadkach i możesz liczyć na profesjonalną pomoc z naszej strony. Pamiętaj, że niekorzystnie zawarta ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami i to niestety dla pokrzywdzonego.

Na co zwrócić uwagę wypełniając odwołanie?

  1. Wpisz dane poszkodowanego oraz ubezpieczyciela.

  2. Podaj obustronne zobowiązania np. kwoty świadczeń powypadkowych.

  3. Złóż swój podpis na dokumencie.

  4. Reprezentant towarzystwa ubezpieczeń również musi się podpisać.