Utrata wartości handlowej pojazdu wzór

Dokumenty do pobrania

Niezależnie od tego, czy zdarzenie drogowe zakwalifikowane zostało do kolizji lub wypadku, poszkodowani kierowcy powinni ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. W skład świadczeń odszkodowawczych nie wchodzi wyłącznie pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, ale również odszkodowanie za jego utratę wartości handlowej. Należy pamiętać, że pojazd który poważnie ucierpiał w wyniku zdarzenia na drodze, będzie miał zdecydowanie niższą wartość handlową, nawet po jego naprawie. Niewielu kierowców jest świadomych swoich praw odszkodowawczych i nie wie, że mogą ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.

Utrata wartości handlowej pojazdu wzór wniosku do pobrania
Wybierz format dokumentu

Pobierz wzór wniosku

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co powinien zawierać wzór wniosku?

Z racji tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek pokrycia wszystkich strat materialnych po wypadku, poszkodowani zawsze powinni liczyć na wypłatę odpowiedniej kwoty odszkodowania. Niestety bardzo często tak się nie dzieje i nie dość, że kwoty wypłacanych świadczeń aż w 89% przypadków są zbyt niskie, to wypłata rekompensaty pieniężnej za utratę wartości rynkowej pojazdu jest niemal zawsze pomijana. Dopiero po sporządzeniu odpowiedniego pisma do ubezpieczyciela, należy spodziewać się wypłaty dodatkowego odszkodowania.

Wniosek o jego przyznanie powinien zawierać przede wszystkim dane poszkodowanego oraz ubezpieczyciela, numer szkody oraz polisy OC sprawcy, podstawowe informacje o uszkodzonym pojeździe oraz numer konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota odszkodowania. Jeżeli samochód użytkowany był na zasadzie leasingu, do wniosku należy załączyć specjalną zgodę, wystawioną przez firmę leasingową.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Wypłata odszkodowania z tytułu utraty handlowej pojazdu nie zawsze będzie możliwa. Wszystko można wyjaśnić i uzasadnić w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim im dłużej eksploatuje się samochód, tym jego rynkowy ubytek wartości jest coraz mniejszy. Właściciel pojazdu po pewnym okresie użytkowania, może spotkać się z sytuacją, w której naprawa uszkodzonego pojazdu przyczyni się do wzrostu jego wartości handlowej, a nie obniżenia. Dlatego też przyjęto, że maksymalny okres eksploatowania samochodu nie może być większy niż 6 lat. Ponadto jego naprawa musi być uzasadniona pod kątem technicznym i ekonomicznym, a więc wtedy, gdy nie doszło do szkody całkowitej.

Istotny jest również zakres uszkodzeń. Niewielka kolizja, która skutkować będzie wymianą części mechanicznej lub elementu wyposażenia, nie przyczynia się do utraty wartości rynkowej. Kwalifikują się do niej przypadki, w których doszło do naruszenia elementów nośnych np. ramy lub elementów nadwozia. Trzeba również dodać, że samochód powinien być utrzymywany w miarę dobrym stanie technicznym.

O dodatkowe pieniądze z tytułu utraty wartości rynkowej można ubiegać się wyłącznie po pierwszym zdarzeniu drogowym, które się do tego kwalifikowało. Nieco inaczej wyglądają kryteria w przypadku samochodów osobowych, które zostały wymienione powyżej oraz motocykli i pojazdów ciężarowych. Przede wszystkim z uwagi na budowę motocykla, uzyskanie dodatkowego odszkodowania będzie możliwe, jeśli doszło do poważnego uszkodzenia ramy nośnej, zbiornika lub elementów oblachowania.

W przypadku motocykli mniejszy jest dopuszczalny okres użytkowania i wynosi maksymalnie 3 lata. Okres ten dotyczy również pojazdów ciężarowych.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 361 §2 Kodeksu Cywilnego, poszkodowani ubiegający się o świadczenia z polisy OC, mają prawo do uzyskania pełnej rekompensaty za szkody materialne im wyrządzone. Jak ma się do tego utrata wartości pojazdu?

W tym celu wystarczy odwiedzić dowolny serwis aukcyjny w Internecie, który oferuje sprzedaż samochodów czy motocykli. Ceny pojazdów powypadkowych – nawet w pełni sprawnych i wyglądem czy stanem technicznym nieodbiegających od pozostałych – zawsze są dużo niższe, niż w przypadku pojazdów bezwypadkowych. A zatem poszkodowany kierowca nawet pomimo naprawy samochodu zgodnie z wymogami technologicznymi producenta, nadal jest stratny finansowo i w dodatku nie ze swojej winy. Przysługuje mu prawo do wypłaty odszkodowania z racji utraty wartości rynkowej samochodu.

Jeżeli wszystkie niezbędne warunki opisane wcześniej zostały spełnione, zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek wypłacić dodatkowe pieniądze.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?

  1. Podaj dane osoby wnioskującej oraz ubezpieczyciela
  2. Wpisz numer szkody oraz numer polisy OC
  3. Podaj numer konta, na które zostanie przekazane odszkodowanie

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

czytaj więcej »

Średnia ocena: 4.49

Artykuły na blogu