/

Samochód
Darowizna samochodu - wzór umowy z omówieniem

Darowizna samochodu - wzór umowy z omówieniem

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

04.08.2023

Darowizna samochodu może być bardzo dobrym sposobem na zmianę właściciela pojazdu. Czy to się opłaca? Jak się do tego zabrać? Jakie dokumenty będą Ci potrzebne? Czy trzeba zapłacić podatek od darowizny? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w tym artykule.

Darowizna samochodu – co to?

Darowizna auta to przeniesienie własności pojazdu bez pobierania opłat. Działa to jak umowa kupna sprzedaży samochodu, ale różni się właśnie m.in. tym, że darczyńca nie może żądać żadnych opłat od obdarowanego. Gdyby zażądał jakichkolwiek opłat, to wtedy takie przeniesienie własności byłoby już oczywiście transakcją sprzedaży pojazdu.

Darowiznę samochodu często wykorzystują członkowie rodzin, gdy zmieniają samochód i uznają, że zbędny już model mógłby się przydać komuś z rodziny. Nie oznacza to oczywiście, że umowę darowizny można podpisać tylko z członkiem rodziny. Możesz to zrobić z każdym – wystarczy tylko odpowiednio przygotować umowę, aby wszystko było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przekazanie samochodu w darowiźnie – co trzeba wiedzieć?

Darowizna samochodu jest bardzo popularna. Bardzo duży udział ma w tym fakt, że od darowizny nie płaci się podatku, jeśli darczyńca należy do tzw. grupy podatkowej „0”, czyli do najbliższej rodziny. 

Jeśli chodzi o podstawę prawną darowizny, to są nią artykuły 888–902 z Kodeksu cywilnego. Nie ma tam sprecyzowanej grupy osób, która może zawierać umowy darowizny, dlatego też – jak już wcześniej wspomnieliśmy – może to zrobić każdy. 

Samochód po szkodzie a darowizna

Co w przypadku darowizny samochodu, który brał udział w kolizji i jest uszkodzony? Większość osób decyduje się raczej na sprzedaż takiego pojazdu. Wtedy dokumentem, który ich interesuje jest oczywiście umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego. Nie zmienia to jednak faktu, że można podarować uszkodzony samochód komuś z rodziny, oczywiście po naprawieniu go za odszkodowanie z ubezpieczalni.. Może to być idealna szansa, żeby dać dziecku pierwszy samochód bez strachu, że może go uszkodzić. Skoro pojazd był już uszkodzony, to wtedy straty w związku z ewentualną kolizją byłyby mniejsze, co może zapewnić nowemu użytkownikowi komfort psychiczny.

Umowa darowizny samochodu – dlaczego jest konieczna?

Teoretycznie umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, ale nie jest to konieczne. Zgodnie z art. 890. Kodeksu cywilnego wystarczy, że świadczenie przyrzeczone w umowie darowizny zostanie spełnione.

Art.  890.  [Forma oświadczenia darczyńcy]

§  1.  Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§  2.  Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-890

Umowa darowizny pojazdu – wzór

Przepisy nie definiują, jak dokładnie powinna wyglądać umowa darowizny. 

Art.  888.  [Umowa darowizny]

§  1.  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

§  2.  (uchylony).

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-888

Warto jednak skorzystać ze sprawdzonego wzoru, żeby uniknąć potenacjlnych trudności podczas zgłaszania darowizny do wydziału komunikacji. Co zatem powinna zawierać umowa darowizny pojazdu? 

 • Datę i miejsce sporządzenia oraz podpisania umowy,
 • dane darczyńcy i obdarowanego,
 • określenie pokrewieństwa pomiędzy stronami umowy,
 • oświadczenie darczyńcy o podarowaniu samochodu i o posiadaniu prawa do samochodu,
 • oświadczenie osoby obdarowanej o przyjęciu darowizny,
 • dane samochodu będącego przedmiotem umowy (marka, rok produkcji, pojemność silnika, nr silnika, VIN, nr rejestracyjny i przebieg),
 • wartość samochodu,
 • datę przekazania samochodu,
 • wskazanie strony, która pokryje wszelkie koszty związane z zawarciem umowy,
 • podpisy obu stron.

Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeśli Twoja umowa darowizny pojazdu ma dotyczyć tylko części pojazdu, a nie całości, to wtedy musisz po prostu wpisać do umowy osobę, która ma być współwłaścicielem.

umowa darowizny pojazdu

Darowizna samochodu a przerejestrowanie

Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest konieczne. Przerejestrowanie samochodu musi zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty nabycia przez Ciebie pojazdu, zgodnie z nową Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości z 7 lipca 2023 r. Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu, jeśli został podarowany?

 • wniosek o przerejestrowanie samochodu,
 • umowa darowizny samochodu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Twój paszport (jeśli jesteś osobą spoza UE) lub dowód osobisty,
 • obowiązującą polisę OC pojazdu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Co ważne, darowizna musi być zgłoszona zarówno przez przez obdarowanego, jak i przez darczyńcę.

Darowizna pojazdu a polisa OC

Jedną z możliwość jest wypowiedzenie umowy OC po otrzymaniu samochodu w ramach darowizny. Mało kto decyduje się na taki krok, jeśli do darowizny doszło pomiędzy osobami spokrewnionymi, a osoba obdarowana jest młodsza i ma mniejsze doświadczenie jako kierowca.

Jest to oczywiście spowodowane tym, że przez czas pozostały do końca aktualnej umowy ubezpieczenia OC osoba obdarowana będzie korzystać ze zniżek poprzedniego właściciela pojazdu. Jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć obowiązującą umowę OC, to musisz opłacić ją zgodnie ze swoimi zniżkami.

Co ważne, darczyńca musi zgłosić przeniesienie własności pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym jest wykupiona polisa OC dla samochodu będącego przedmiotem umowy darowizny. 

Darowizna samochodu w rodzinie

Darowizna pojazdu w rodzinie jest darmowa, jeżeli obdarowany i darczyńca są wobec siebie w zerowej grupie podatkowej. Kto należy do tej grupy:

 • mąż i żona,
 • ojciec i matka,
 • dzieci,
 • dziadek i babcia,
 • pasierb i pasierbica,
 • ojczym i macocha.

Osoby z tego grona nie muszą płacić podatku od darowizny, niezależnie od tego, jaka jest wartość pojazdu będącego przedmiotem umowy. Darowizna samochodu w rodzinie w ramach grupy zerowej musi być jednak zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od obdarowania, bo w przeciwnym wypadku trzeba będzie zapłacić nie tylko podatek, ale także karę.

Wystarczy więc sporządzić umowę darowizny pojazdu i zgłosić sprawę do urzędu skarbowego, do ubezpieczyciela i do wydziału komunikacji. 

Umowa darowizny samochodu w rodzinie

Umowa darowizny samochodu w rodzinie jest oczywiście koniecznością. Owszem, rodzina należy do grupy podatkowej „0”, ale nie zmienia to faktu, że trzeba sporządzić odpowiednią umowę darowizny samochodu w rodzinie i zgłosić do Wydziału Komunikacji fakt przekazania pojazdu w darowiźnie. Umowa będzie sporządzona w niemalże identyczny sposób co taka sporządzona z obcymi osobami. Wystarczy tylko odpowiednio uzupełnić wszystkie pola w generatorze, żeby otrzymać poprawnie wypełniony dokument – gotowy do pobrania. 

Umowa darowizny samochodu w rodzinie wzór

Wzór umowy darowizny samochodu w rodzinie, np. umowa darowizny samochodu między małżonkami, nie będzie się znacząco różnić od zwykłej umowy darowizny samochodu. Wystarczy, że skorzystasz z naszego generatora, dzięki czemu bez problemu przygotujesz dokładnie taką umowę, jakiej potrzebujesz. 

Umowa darowizny samochodu współwłaściciel

W przypadku umowy darowizny samochodu można również wskazać, że darowana będzie tylko pewna część samochodu. Przede wszystkim z takiego rozwiązania korzystają osoby przekazujące pojazdu w rodzienie. 

Przykładowo ojciec może przekazać samochód swojej córce, ale tylko w połowie. Dlaczego takie rozwiązanie może być korzystne? To proste – ojciec prawdopodobnie ma już spore zniżki na OC, a córka jest początkująca, jeśli chodzi o jazdę samochodem. Nie ma na swoim koncie wielu lat bezwypadkowej jazdy, więc ubezpieczenie OC byłoby dla niej drogie. Jeśli zaś samochód będzie współwłasnością, to wówczas opłata za polisę OC nie będzie aż tak wysoka, jak byłaby dla córki, gdyby ta była jedyną właścicielką darowanego pojazdu.

Umowa darowizny samochodu współwłaściciel wzór

We wzorze umowy darowizny pojazdu ze współwłaścicielem należy po prostu zaznaczyć, że przekazywana jest tylko pewna część samochodu. Oczywiście trzeba dokładnie określić, jaka część jest przedmiotem umowy darowizny, żeby odpowiednio sporządzić umowę.

Darowizna samochodu – podatek

Wysokość podatku od darowizny samochodu zależy od przynależności do konkretnej grupy podatkowej i waha się od 3% do 20%. Trudno podać, ile wyniesie podatek od darowizny, nie mając wiedzy, kim dla siebie są osoby zawierające umowę darowizny samochodu.

Generalnie podatek od darowizny jest obliczany od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli wartości samochodu wykraczającej ponad kwotę wolną od podatku:

36 120 zł dla I grupy podatkowej

Do tej grupy zalicza się takie osoby jak: teść, teściowa, synowa, zięć.

27 090 zł dla II grupy podatkowej

Do II grupy podatkowej należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa, małżonkonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie pozostałych zstępnych.

5308 zł dla III grupy podatkowej

Z kolei do tej grupy zaliczamy wszystkie osoby, które nie znajdują się w I i II grupie podatkowej – także osoby w żaden sposób niespokrewnione.

Im mniej łączy darczyńcę z obdarowanym, tym kwota wolna od podatku jest mniejsza. To oczywiście przekłada się na wyższy podatek.

Grupa podatkowaI grupaII grupaIII grupa
Kwota wolna od podatkudo 36 120 złdo 27 090 złdo 5308 zł
Podatek przy nadwyżce do 11 128 zł3%7%12%
Podatek przy nadwyżce do 22 256 zł333,90 zł i 5% nadwyżki ponad kwotę 11 128 zł779 zł i 9% nadwyżki ponad kwotę 11 128 zł1335,40 zł i 16% nadwyżki ponad kwotę 11 128 zł
Podatek przy nadwyżce powyżej 22 256 zł890,30 zł i 7% nadwyżki ponad kwotę 22 256 zł1780,60 zł i 12% nadwyżki ponad kwotę 22 256 zł3115,90 zł i 20% nadwyżki ponad kwotę 22 256 zł

Zgłoszenie darowizny samochodu do urzędu skarbowego – czy to konieczne?

Umowę darowizny samochodu należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Jest jednak wyjątek od tego obowiązku. Tak jak już wcześniej pisaliśmy nie trzeba zgłaszać darowizn otrzymanych od członka najbliższej rodziny, jeśli ich wartość nie jest wyższa niż 9637 zł. Kwota ta dot. sumy od jednej osoby w przeciągu pięciu lat.

Co jeśli darowizna powinna, a nie została zgłoszona do urzędu? W takiej sytuacji osoba obdarowana musi się liczyć z koniecznością opłacenia podatku, a także nawet odpowiedzialnością karno-skarbową.

Zgłoszenie darowizny samochodu w wydziale komunikacji

Umowa darowizny auta to dokument, z którym musisz się też udać do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Do Wydziału Komunikacji musisz się zgłosić w ciągu 30 dni. Co więcej, taka wizyta to konieczność nie tylko dla osoby obdarowanej, ale dla dla darczyńcy. 

Jako osoba obdarowana musisz zabrać ze sobą:

 • umowę darowizny samochodu,
 • dowód rejestracyjny samochodu,
 • polisę OC samochodu będącego przedmitoem umowy,
 • zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania technicznego,
 • swój dowód osobisty.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny?

Niezgłoszenie darowizny może mieć swoje konsekwencje. Będzie ono potraktowane jako oszustwo. Ponadto takie zachowanie grozi opodatkowaniem karnym - 20% stawką podatku. Osoba niezgłaszająca darowizny powinna się liczyć z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Podsumowanie

 • Umowa darowizny samochodu musi być sporządzona dokładnie, a sama darowizna musi być zgłoszona do wydziału komunikacji i do ubezpieczyciela, a w przypadku osób z grup podatkowych powyżej zerowej również do urzędu skarbowego.
 • Darowizna samochodu jest bardzo popularna szczególnie w przypadku członków tej samej rodziny, którzy chcą przenieść własność pojazdu.
 • Osoby z zerowej grupy podatkowej nie muszą płacić podatku od darowizny, ale muszą zgłosić darowiznę o wartości przekraczającej kwotę 10 434 do urzędu skarbowego.
 • Osoby z I, II i III grupy podatkowej muszą zapłacić podatek od darowizny, jeśli wartość przedmiotu umowy przekroczy kwotę wolną od podatku (10 434 zł dla I grupy, 7878 dla II grupy i 5308 dla III grupy).

Źródła

Kodeks cywilny

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis

04.12.2023

10 min

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis za jedną szkodę?

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis za jedną szkodę? Nie do końca, choć w przypadku szkody w pojeździe jest to pewnym sensie możliwe....

Samochód

pozew o odszkodowanie

27.11.2023

15 min

Pozew o odszkodowanie za uszkodzony samochód – czy warto?

Masz uszkodzony samochód i chcesz złożyć pozew? Sprawdź, jak go przygotować i dowiedz się, czy warto się tego podejmować....

Samochód

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

10.11.2023

11 min

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

Odstąpienie od umowy kupna samochodu to możliwość, która przysługuje praktycznie każdemu kupującemu. Dowiedz się, kiedy i jak możesz to zrobić!...

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line