/

Samochód
Rejestracja samochodu – to prostsze niż myślisz!

Rejestracja samochodu – to prostsze niż myślisz!

Patryk Marzec

Patryk Marzec

21.08.2023

Rejestracja samochodu, obok zaopatrzenia go w ubezpieczenie OC, jest jednym z obowiązków właściciela pojazdu po jego nabyciu, bez względu na miejsce zakupu oraz stan auta. Sprawdź, gdzie możesz dokonać rejestracji samochodu, na co musisz uważać, przygotowując dokumenty oraz w jaki sposób można zarejestrować pojazd przez Internet. 

Czym jest rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu jest czynnością urzędową, polegającą na przypisaniu pojazdu do odpowiadającego mu numeru rejestracyjnego oraz konkretnego właściciela. Wykonanie tej czynności jest podstawą dopuszczenia auta do ruchu drogowego, o czym stanowi ustęp 1, artykułu 71. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Przed rejestracją samochodu, jego właściciel jest zobowiązany do zakupienia ubezpieczenia OC, chyba że nabył pojazd w Polsce, a jego poprzedni właściciel przepisał polisę OC na kupującego.

Rejestracja samochodu – gdzie można to zrobić?

Darowizna samochodu lub nabycie go poprzez umowę sprzedaży wymusza na właścicielu jego rejestrację. Można tego dokonać w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania, lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Wielu kierowców uznaje za konieczność wizytę w urzędzie, właściwym dla miejsca zameldowania – to błąd! Miejsce rejestracji pojazdu jasno określa art. 73. ustawy o ruchu drogowym:

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

W przypadku miast na prawie powiatu jest to urząd miasta, a w Warszawie – urząd odpowiedniej dzielnicy. 

Zarejestrowanie pojazdu z salonu wygląda nieco inaczej. Już w trakcie zakupu auta, przyszły właściciel może zdecydować o pisemnym upoważnieniu sprzedawcy, do rejestracji pojazdu w jego imieniu. W pierwszej kolejności złoży on do urzędu wniosek o przyznanie pozwolenia tymczasowego, a po maksymalnie 30 dniach odbierze stałe tablice oraz dowód rejestracyjny. 

Właściciele pojazdów, którym zależy na czasie i nie chcą go marnować na staniu w kolejkach do rejestracji pojazdów (a te potrafią być bardzo długie), mogą skorzystać z oferty firm, działających na zasadzie pośredniczenia w procesie rejestracji auta, między Wydziałem komunikacji a właścicielem pojazdu.

W jaki sposób można zarejestrować pojazd?

Czy można zarejestrować samochód przez Internet?

Proces cyfryzacji polskich urzędów od kilku lat czyni spore postępy, dzięki czemu wiele spraw, które normalnie wymagały od nas pojawienia się w danej instytucji (Urzędzie Miasta, Gminy czy Urzędzie Skarbowym), coraz częściej można załatwić przez Internet. 

Rejestracja samochodu online jest możliwa od jakiegoś czasu, lecz żeby z niej skorzystać muszą zostać spełnione dwa warunki:

  1. Właściciel pojazdu musi posiadać certyfikowany podpis elektroniczny, lub mieć aktywny profil zaufany.
  2. Urząd, w którym składa się wniosek o rejestrację pojazdu, musi mieć otwartą elektroniczną skrzynkę podawczą (można to sprawdzić na stronie internetowej interesującej nas instytucji, np. urzędu miasta Ostrów Wielkopolski).

Jeśli oba wymogi są spełnione, należy przygotować skany dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu, czyli m.in.:

  • poprzedni dowód rejestracyjny,
  • zaświadczenie potwierdzające pomyślny wynik badania technicznego pojazdu,
  • świadectwa zgodności z WE (czyli pomyślnego przejścia pojazdu pod kątem wymagań stawianych przez Unię Europejską),
  • dokument potwierdzający fakt nabycia pojazdu (akt darowizny lub umowa kupna-sprzedaży samochodu).

Mając gotowe skany dokumentów, można przejść do rejestracji samochodu online. Cały proces opiera się na czterech krokach:

  1. Na stronie gov.pl należy wybrać zakładkę „Kierowcy i pojazdy”, a następnie „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż kupno darowiznę”, odpowiedz na zadane pytania, a następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek” w zakładce „Przez Internet
  2. Zaloguj się do swojego profilu zaufanego.
  3. Wypełnij formularze i zeskanuj dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu, a następnie załącz je do wniosku.
  4. Przerejestrowanie samochodu wymaga wyboru elektronicznej skrzynki podawczej wydziału komunikacyjnego, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ostatnią czynnością jest przesłanie za pomocą kuriera (lub osobiste złożenie) starego dowodu oraz tablic rejestracyjnych. 

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Kwestia kosztów rejestracji auta jest bardzo ważna dla każdego kierowcy. Ceny mogą się wahać, w zależności od miejsca zakupu lub darowizny samochodu:

Samochód używany, zakupiony w granicach PLSamochód używany, zakupiony za granicą lub nowy (zakupiony w Polsce i za granicą)
Tablice rejestracyjne (klasyczne)80 zł80 zł
Indywidualne tablice rejestracyjne1000 zł1000 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł
Opłata ewidencyjna1,50 zł1,50 zł
RazemStandardowe tablice rej.: 149 zł
Indywidualne tablice rej.: 1069 zł
Standardowe tablice rej.: 149 zł
Indywidualne tablice rej.: 1069 zł
Rejestracja z zachowaniem aktualnego numeru rejestracyjnego (bez pozwolenia czasowego)55,50 złN/D (brak starych tablic rejestracyjnych)
Cena rejestracji samochodu

Istnieją również dodatkowe koszty, które właściciel pojazdu może (lecz nie musi) ponieść przy jego rejestracji. Są to:

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Jak wcześniej wspomniano, zakup ubezpieczenia OC jest wymagane do zarejestrowania pojazdu, głównie ze względu na możliwość wypłaty odszkodowania poszkodowanym, w razie spowodowania wypadku lub kolizji. W przypadku nabycia samochodu używanego w granicach Polski, możliwe jest przepisanie polisy na nazwisko nowego właściciela. 

Niestety, może wiązać się to z dodatkowymi kosztami, tzw. rekalkulacji składek, czyli proces zmiany wysokości składek za OC w trakcie trwania umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe porównuje wysokość zniżek u sprzedającego oraz u kupującego, po czym określa wysokość nowej składki na OC.

Jeśli wysokość składki nie odpowiada nowemu nabywcy, może wypowiedzieć starą polisę OC i zakupić nową. Należy pamiętać, że zakupu trzeba dokonać jak najszybciej – nawet jeden dzień opóźnienia może wiązać się z karą za brak OC! Czasowe wyrejestrowanie pojazdu na maksymalnie 48 miesięcy, np. w przypadku zakupu samochodu uszkodzonego, pozwala na uniknięcie tej kary.

W przypadku nowych samochodów, rejestracji można dokonać samodzielnie lub przy pomocy dealera. Rzecz jasna, w tym samym dniu, w którym dokonuje się rejestracji, właściciel nowego pojazdu musi zaopatrzyć auto w polisę OC. Prawo jest w tym przypadku bezwzględne – jeśli kierowca zapomni o tym obowiązkowym ubezpieczeniu, może spodziewać się nałożenia na niego kary.

Rejestracja pojazdu zakupionego poza granicami Polski

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku zakupu samochodu zza granicy – w tym przypadku, wiele zależy od tego, jakie ubezpieczenie ma wykupiony poprzedni właściciel (o ile zakupił takie ubezpieczenie). 

Pierwszą możliwością, jest zakup auta zarejestrowanego i ubezpieczonego w Unii Europejskiej. Wówczas nowy właściciel ma prawo poruszać się nim, przez 30 dni od dnia zakupu. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych na Polskie oraz wykupienie miejscowego ubezpieczenia OC.

Jeśli pojazd zakupiono poza granicami Unii Europejskiej, można zakupić OC graniczne, które umożliwia poruszanie się po Polsce przez maksymalnie 30 dni od momentu wjazdu. Rejestracja i zakup ubezpieczenia OC musi nastąpić w tym terminie.

W przypadku, gdy pojazd jest zarejestrowany za granicą, ale nie jest ubezpieczony, musi on przyjechać do naszego kraju na lawecie (poruszanie się nim jest zakazane). Polisa OC, podobnie jak w przypadku nowego pojazdu, musi zostać wykupiona najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeśli kierowca chce wyjechać samochodem na drogę, musi zaopatrzyć się w czasowe ubezpieczenie oraz krótkoterminowe ubezpieczenie komunikacyjne.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile mam czasu na rejestrację pojazdu?

Co do zasady, właściciel pojazdu ma 30 dni na jego rejestrację, od momentu podpisania umowy sprzedaży. Do niedawna, w przypadku samochodów zakupionych za granicą termin ten wydłużał się do 60 dni od momentu sprowadzenia go do kraju. 

Wraz z 1 lipca 2023 roku, ustawodawca przywrócił poprzedni termin (30 dni), ze względu na zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Gdzie należy zarejestrować auto – w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Artykuł 73. ustawy prawo o ruchu drogowym jasno stanowi, że rejestracja auta powinna odbyć się w miejscu czasowego lub stałego zamieszkania, a nie zameldowania. Należy tego dokonać w odpowiednim wydziale komunikacji, lub przez Internet.

Czy muszę zmieniać tablice samochodu używanego, zakupionego w Polsce?

Od 31 stycznia 2022 roku zmieniono przepisy w tym zakresie – wcześniej wymagano zmiany tablic w momencie aktualizacji informacji w dowodzie rejestracyjnym. Obowiązek ten zniesiono w przypadku pojazdów zakupionych (i zarejestrowanych) w granicach Polski. W przypadku aut zakupionych za granicą należy koniecznie zmienić tablice rejestracyjne.

Źródła:
1. gov.pl
2. bip.powiat-ostrowski.pl
3. allianz.pl

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

mandat za złe parkowanie

10.04.2024

11 min

Mandat za złe parkowanie – punkty karne i taryfikator 2024

Sprawdź jaką grzywnę i ile punktów karnych możesz otrzymać w mandacie za złe parkowanie w 2024 roku....

Samochód

zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie

26.03.2024

14 min

Zarysowanie auta na parkingu - co robić, jak napisać oświadczenie

Zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie - dowiedz się jak je spisać, a nie będziesz mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy....

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line