/

Samochód
Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Patryk Marzec

Patryk Marzec

27.10.2023

Brałeś udział w wypadku lub kolizji, spowodowaną przez innego kierowcę? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku. Sprawdź, co musisz zrobić, aby otrzymać wysokie odszkodowanie, jak zachować się na miejscu wypadku i gdzie zgłosić się po dopłatę do rekompensaty za szkodę.

Jak wygląda likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku?

Aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, poszkodowany musi przejść przez cały proces wypłaty rekompensaty za szkodę. Składa się on z pięciu etapów:

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Krok 1 – Podjęcie czynności na miejscu wypadku lub kolizji

Pierwsze czynności, mające na celu likwidację szkody, powstałej przez wypadek komunikacyjny, należy podjąć już na miejscu zdarzenia. Przede wszystkim, należy zadbać o bezpieczeństwo i życie wszystkich, którzy brali udział w kolizji lub wypadku.

Konieczne jest więc zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym miejscu i zabezpieczenie miejsca kolizji bądź wypadku, np. poprzez włączenie świateł awaryjnych i wystawienie trójkąta ostrzegawczego. 

Obowiązkowo należy sprawdzić, czy żaden z uczestników stłuczki nie doznał żadnych obrażeń fizycznych. Jeśli ktoś został ranny, bezwzględnie należy wezwać policję oraz karetkę pogotowia i upewnić się, że dana osoba przebywa w bezpiecznym miejscu. 

Wezwanie policji jest obowiązkowe również w przypadku, gdy sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. W przypadku, gdy efektem zdarzenia drogowego jest tylko i wyłącznie uszkodzenie mienia, wzywanie policji na miejsce kolizji nie jest obowiązkowe.

Bardzo istotną czynnością, którą należy podjąć jeszcze na miejscu zdarzenia, jest zdobycie informacji, dotyczących sprawcy wypadku. Podanie danych osobowych oraz informacji dotyczących polisy OC jest obligatoryjne. 

Obowiązek ten wynika z artykułu 44 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który stanowi, że:

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

art. 44 ustawy Prawo o Ruchu drogowym, źr. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-44

O ile sprawca przyznaje się do winy, kolejnym czynnością jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, czyli dokumentu, będącego opisem zdarzenia oraz potwierdzeniem przyznania się do winy. 

Jeśli zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek, należy zgłosić się do policjantów, będących na miejscu w celu uzyskania notatki policyjnej, opisującej przebieg wypadku (zastępuje ona oświadczenie sprawcy wypadku).

Warto zaopatrzyć się również w dane kontaktowe do świadków zdarzenia (o ile tacy są) oraz sfotografować wszystkie uszkodzenia, powstałe w wyniku kolizji. Może być to szczególnie pomocne w dalszych etapach likwidacji szkody z OC sprawcy i wypłaty odszkodowania.

Krok 2 – Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy

Po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia koniecznie należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Jest to podstawowy warunek, umożliwiający likwidację szkody z OC sprawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poszkodowany ma na to aż 3 lata (termin wydłuża się do 20 lat, jeśli zdarzenie jest bezpośrednim efektem popełnienia przestępstwa). 

PZU jak zgłosić szkodę samochodu? Możliwości jest kilka, a wiele zależy od ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupione ubezpieczenie komunikacyjne. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje zgłoszenie szkody poprzez:

 • formularz na stronie internetowej,
 • osobistą wizytę w oddziale,
 • tradycyjną lub elektroniczną pocztę,
 • rozmowę telefoniczną z infolinią ubezpieczyciela.

Krok 3 – Wybór metody likwidacji szkody

Poszkodowany, po zgłoszeniu szkody otrzymuje możliwość wybrania jednej z dwóch dostępnych opcji likwidacji szkody: metody warsztatowej i kosztorysowej. 

Usunięcie efektów zdarzenia drogowego, w przypadku metody warsztatowej polega na oddaniu uszkodzonego samochodu do wskazanego, przez ubezpieczyciela, punktu naprawy aut.

Po zakończeniu czynności naprawczych mechanicy skontaktują się poszkodowanym w celu odbioru pojazdu. Rozliczenie za szkodę dokonuje się jednak między firmą naprawiającą różnego rodzaju pojazdy a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

To rozwiązanie, jest teoretycznie korzystne dla poszkodowanego. Oddaje on uszkodzony pojazd do osoby mającej wiedzę i umiejętności, potrzebne do likwidacji szkody z OC sprawcy

Niestety, korzyści są tylko pozorem – wielu mechaników stosuje różnego rodzaju sztuczki, dzięki którym ubezpieczyciel płaci za naprawę mniej, niż wyniosłoby odpowiednie odszkodowanie. Przykładem jest naprawienie auta za pomocą tanich zamienników, zamiast oryginalnych części.

Alternatywą jest skorzystanie z metody kosztorysowej. Polega ona na przekazaniu do poszkodowanego określonej kwoty, którą Towarzystwo ubezpieczeniowe uznało za adekwatną do szkody, jaką należy ponieść, by zlikwidować szkodę. Podstawą wypłaty danej kwoty jest analiza szkody samochodu.

Krok 4 – Oględziny pojazdu

Czwartym etapem likwidacji szkody są oględziny pojazdu, których celem jest oszacowanie kwoty, jaką powinien otrzymać poszkodowany. Podstawowym dokumentem, na którym ubezpieczyciel opiera swoją decyzję o przyznaniu określonej sumy pieniężnej, jest kosztorys naprawy samochodu.

Analiza szkody przygotowana jest przez rzeczoznawcę samochodowy, który przed przyznaniem uprawnień, musi spełnić szereg wymogów, zawartych w ustawie o Prawie o Ruchu Drogowym:

Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
3) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
4) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
5) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
6) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

art. 79a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, źr. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-79-a

Ubezpieczyciel przesyła do poszkodowanego decyzję o przyznaniu określonej kwoty odszkodowania wraz z kosztorysem. Po otrzymaniu tych dokumentów poszkodowani mogą zaakceptować lub odrzucić propozycję ugody z ubezpieczycielem. Najczęściej wybór pada na tę drugą opcję.

Powód jest prosty – wyceny szkody pojazdu są bardzo często zaniżone, co sprawia, że propozycje ugody opiewają na bardzo niskie kwoty. Sprawia to, że likwidacja szkody z OC sprawcy nie może dojść do skutku, o ile poszkodowany nie naprawi auta z własnej kieszeni. Co więcej, ugoda zamyka możliwość ubiegania się o dopłatę do odszkodowania!

Krok 5 – Wypłata odszkodowania

Nawet w przypadku, gdy propozycja ugody została przez poszkodowanego odrzucona, ubezpieczyciel ma obowiązek wysłać mu bezsporną część odszkodowania. Dokonuje tego na podstawie dokumentu, który musi przesłać mu poszkodowany. 

Mowa tu o dyspozycji wypłaty odszkodowania, zawierającej informacje na temat osoby, której wypłaca się świadczenie, numer jej konta bankowego, numer szkody, a także oświadczenie o podatku VAT.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie – co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu zazwyczaj opiewa na zbyt niską kwotę, by w pełni zlikwidować szkodę z OC sprawcy. Na szczęście, każdemu poszkodowanemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji od decyzji ubezpieczyciela. 

Mimo że przygotowanie odwołania samodzielnie, nie jest zbyt trudnym zadaniem, to uzyskanie dopłaty do odszkodowania od ubezpieczyciela może sprawić bardzo dużo trudności.

– Wielu klientów, zgłaszających się do naszej firmy ma ogromne problemy z uzyskaniem dopłaty do odszkodowania od ubezpieczyciela. Nic w tym dziwnego – jeśli poszkodowany nie jest ekspertem z zakresu motoryzacji, bardzo trudno jest mu wskazać zaniżenia, zastosowane w kosztorysie naprawy samochodu.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind.

Na szczęście, istnieje alternatywa dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem, którą jest skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej, takiej jak Helpfind.

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku w Helpfind!

Jak zgłosić szkodę i uzyskać wyższe odszkodowanie? Proces likwidacji szkody z OC sprawcy i wypłacenia dopłaty do odszkodowania w firmie Helpfind jest bardzo prosty i składa się z czterech etapów:

 1. Wypełnienie formularza i przesłanie dokumentacji – pierwszym krokiem jest pozostawienie nam danych kontaktowych oraz przesłanie dokumentacji, na podstawie której przeprowadzana jest darmowa analiza szkody.
 2. Rozmowa z konsultantem – po maksymalnie 3 dniach od przesłania dokumentacji, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi wyniki analizy szkody. Jeśli okaże się, że powinieneś otrzymać większe odszkodowanie, zaproponujemy Ci dopłatę w zamian za sprzedaż roszczeń wobec ubezpieczyciela sprawcy.
 3. Podpisanie umowy – jeśli zaakceptujesz naszą propozycję sprzedaży szkody OC, wyślemy do Ciebie kuriera z przygotowaną umową. Po złożeniu podpisu odbierze on od Ciebie dokumenty i przewiezie je do nas, dzięki czemu, będziemy mogli rozpocząć proces rozliczenia transakcji.
 4. Wypłacenie dopłaty do odszkodowania – po pomyślnym zakończeniu poprzednich trzech kroków, prześlemy na podany przez Ciebie numer konta bankowego ustaloną wcześniej kwotę. Następuje to maksymalnie 5 dni od daty podpisania umowy sprzedaży szkody OC.

Współpraca z naszą firmą pozwala na szybszą likwidację szkody z OC sprawcy, ze względu na błyskawiczną wypłatę środków. Dodatkowo poszkodowany ma pewność, że nie zwrócimy się do niego z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty, nawet w przypadku przegranej w procesie sądowym z ubezpieczycielem. To my bierzemy na siebie całe ryzyko!

Podsumowanie

 • Proces likwidacji szkody z OC składa się z pięciu etapów: Podjęcia czynności na miejscu zdarzenia, zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy, wyboru metody likwidacji szkody, oględzin pojazdu oraz wypłaty odszkodowania na konto klienta,
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe mają tendencję do zaniżania kosztorysów naprawy pojazdu, a co za tym idzie – wypłacania zbyt niskich odszkodowań,
 • Poszkodowanym przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, lecz samodzielna walka z Towarzystwem ubezpieczeniowym, jest bardzo trudna do wygrania,
 • Na szczęście, istnieją alternatywy – jedną z nich jest podjęcie współpracy z firmą odszkodowawczą, taką jak Helpfind. Możliwa jest darmowa analiza szkody, szybkie przesłanie pieniędzy na konto poszkodowanego oraz pewność wypłaty środków.

Źródła:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-79-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-44

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis

04.12.2023

10 min

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis za jedną szkodę?

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis za jedną szkodę? Nie do końca, choć w przypadku szkody w pojeździe jest to pewnym sensie możliwe....

Samochód

pozew o odszkodowanie

27.11.2023

15 min

Pozew o odszkodowanie za uszkodzony samochód – czy warto?

Masz uszkodzony samochód i chcesz złożyć pozew? Sprawdź, jak go przygotować i dowiedz się, czy warto się tego podejmować....

Samochód

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

10.11.2023

11 min

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

Odstąpienie od umowy kupna samochodu to możliwość, która przysługuje praktycznie każdemu kupującemu. Dowiedz się, kiedy i jak możesz to zrobić!...

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line