/

Samochód
Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

11.04.2024

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Miałeś wypadek lub kolizję spowodowaną przez innego kierowcę? Świadomość dotycząca procesu po zdarzeniu pomoże uzyskać wysokie odszkodowanie. Przeczytaj artykuł i poznaj etapy likwidacji szkody z OC i wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat. 

Czym jest likwidacja szkody z OC sprawcy?

Likwidacją szkody nazywamy proces, w którym usuwane są skutki zdarzenia drogowego (kolizji lub wypadku), w którym pojazd poniósł straty. Likwidacja szkody z OC sprawcy może dotyczyć niewielkich uszczerbków, takich jak zarysowanie pojazdu, jak również poważnych napraw, bez których niemożliwe jest korzystanie z samochodu. 

Zgodnie z prawem, poszkodowany kierowca ma 3 lata od momentu zdarzenia na zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC w dniu zdarzenia. Termin wydłuża się do 20 lat, jeśli zdarzenie jest bezpośrednim efektem popełnienia przestępstwa. 

Likwidacja szkody z OC sprawcy – jak wygląda proces krok po kroku

Poszkodowany musi przejść przez poszczególne etapy procesu likwidacji szkody, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy.

Etapy likwidacji szkody z OC sprawcy:

 • Krok 1: podjęcie czynności na miejscu wypadku lub kolizji – sporządzenie oświadczenie sprawcy kolizji
 • Krok 2: zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy
 • Krok 3: wybór metody usunięcia szkody
 • Krok 4: oględziny pojazdu
 • Krok 5: wypłata odszkodowania

Jak rozpocząć likwidację szkody z OC ubezpieczyciela sprawcy?

Pierwsze czynności, mające na celu likwidację szkody, powstałej przez wypadek komunikacyjny, należy podjąć już na miejscu zdarzenia. Przede wszystkim, należy zadbać o bezpieczeństwo i życie wszystkich, którzy brali udział w kolizji lub wypadku.

Wezwanie policji jest obowiązkowe również w przypadku, gdy sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. W przypadku, gdy efektem zdarzenia drogowego jest tylko i wyłącznie uszkodzenie mienia, wzywanie policji na miejsce kolizji nie jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy efektem zdarzenia drogowego jest tylko i wyłącznie uszkodzenie mienia, wzywanie policji na miejsce kolizji nie jest obowiązkowe.

Bardzo istotną czynnością, którą należy podjąć jeszcze na miejscu zdarzenia, jest zdobycie informacji, dotyczących sprawcy wypadku. Podanie danych osobowych oraz informacji dotyczących polisy OC jest obligatoryjne. Obowiązek ten wynika z artykułu 44 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Art. 44 ustawy Prawo o Ruchu drogowym

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-44

O ile sprawca przyznaje się do winy, kolejnym czynnością jest spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, czyli dokumentu, będącego opisem zdarzenia oraz potwierdzeniem przyznania się do winy. 

Jeśli zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek, należy zgłosić się do policjantów, będących na miejscu w celu uzyskania notatki policyjnej, opisującej przebieg wypadku (zastępuje ona oświadczenie sprawcy wypadku).

Warto zaopatrzyć się również w dane kontaktowe do świadków zdarzenia (o ile tacy są) oraz sfotografować wszystkie uszkodzenia, powstałe w wyniku kolizji. Może być to szczególnie pomocne w dalszych etapach likwidacji szkody z OC sprawcy i wypłaty odszkodowania.

Jak skontaktować się z ubezpieczycielem OC sprawcy?

Po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia koniecznie należy przejść do kroku następnego, którym jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Jest to podstawowy warunek, umożliwiający likwidację szkody z OC sprawcy.

Zapamiętaj!

Obowiązek zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego leży po stronie poszkodowanego. Firma sama nie podejmie żadnych kroków, dlatego im szybciej zajmiesz się sprawą, tym szybciej ubezpieczyciel przygotuje odpowiedź.

Nie zalecamy jednak zwlekać z decyzją – opóźnione zgłoszenie to również odroczenie terminu wypłaty. Na rozpatrzenie zgłoszenia ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia złożenia uprawnionego zawiadomienia, jednak w niektórych przypadkach może wydłużyć się do 60. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe musi poinformować, dlaczego tak się stało. 

Sposobów, jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela jest kilka, a wiele zależy od firmy, u którego sprawca ma wykupione ubezpieczenie komunikacyjne. 

Szkodę możesz zgłosić poprzez:

 • formularz na stronie internetowej,
 • osobistą wizytę w oddziale,
 • tradycyjną lub elektroniczną pocztę,
 • rozmowę telefoniczną z infolinią ubezpieczyciela.
Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC sprawcy – jaką metodę wybrać? 

Poszkodowany, po zgłoszeniu szkody otrzymuje możliwość wybrania jednej z dwóch dostępnych opcji usunięcia szkody z ubezpieczenia OC sprawcy: metody warsztatowej i kosztorysowej. 

Likwidacja efektów zdarzenia drogowego, w przypadku metody warsztatowej polega na oddaniu uszkodzonego samochodu do wskazanego, przez ubezpieczyciela, punktu naprawy aut. To tak zwana bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy, bo wszystkie formalności załatwiają między sobą warsztat oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. Rola poszkodowanego ogranicza się tylko do odbioru pojazdu. 

To rozwiązanie, jest teoretycznie korzystne dla poszkodowanego. Oddaje on uszkodzony pojazd do osoby mającej wiedzę i umiejętności, potrzebne do likwidacji szkody z OC sprawcy. 

Niestety, korzyści są tylko pozorem – wielu mechaników stosuje różnego rodzaju sztuczki, dzięki którym ubezpieczyciel płaci za naprawę mniej, niż wyniosłoby odpowiednie odszkodowanie. Przykładem jest naprawienie auta za pomocą tanich zamienników, zamiast oryginalnych części.

Alternatywą jest skorzystanie z metody kosztorysowej. Polega ona na przekazaniu do poszkodowanego określonej kwoty, którą towarzystwo ubezpieczeniowe uznało za adekwatną do szkody, jaką należy ponieść, by zlikwidować szkodę. Podstawą wypłaty danej kwoty jest wycena szkody samochodu.

To zdecydowanie popularniejszy wybór w Polsce, choć i tutaj należy uważać na poczynania ubezpieczycieli, którzy także w tym przypadku stosują zaniżenia, których oko klienta może nie dostrzec w pierwszej chwili, jeśli nie jest zorientowany w rynkowych cenach. 

Jak wyglądają oględziny pojazdu po szkodzie przy likwidacji z OC sprawcy?

Czwartym etapem likwidacji szkody są oględziny pojazdu, których celem jest oszacowanie kwoty, jaką powinien otrzymać poszkodowany. 

Podstawowym dokumentem, na którym ubezpieczyciel opiera swoją decyzję o przyznaniu określonej sumy pieniężnej, jest kosztorys naprawy samochodu.

Analiza szkody przygotowana jest przez rzeczoznawcę samochodowy, który przed przyznaniem uprawnień, musi spełnić szereg wymogów, zawartych w ustawie o Prawie o Ruchu Drogowym.

Art. 79a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;

3) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;

4) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

5) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;

6) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-79-a

Ubezpieczyciel przesyła do poszkodowanego decyzję o przyznaniu określonej kwoty odszkodowania wraz z kosztorysem. Po otrzymaniu tych dokumentów poszkodowani mogą zaakceptować lub odrzucić propozycję ugody z ubezpieczycielem. Najczęściej wybór pada na tę drugą opcję.

Powód jest prosty – wyceny szkody pojazdu są bardzo często zaniżone, co sprawia, że propozycje ugody opiewają na bardzo niskie kwoty. Sprawia to, że likwidacja szkody z OC sprawcy nie może dojść do skutku, o ile poszkodowany nie naprawi auta z własnej kieszeni. Co więcej, ugoda zamyka możliwość ubiegania się o dopłatę do odszkodowania!

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Kiedy ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel sprawcy ma 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia na rozpatrzenie sprawy.

Następnie wypłaci bezsporną kwotę odszkodowania na podstawie dokumentu, który musi przesłać mu poszkodowany. Mowa tu o dyspozycji wypłaty odszkodowania, zawierającej informacje na temat osoby, której wypłaca się świadczenie, numer jej konta bankowego, numer szkody, a także oświadczenie o podatku VAT.

Nawet w przypadku, gdy propozycja proponowanej ugody przez zakład ubezpieczeń została przez poszkodowanego odrzucona, ubezpieczyciel ma obowiązek wysłać mu bezsporną część odszkodowania.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie – co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu zazwyczaj opiewa na zbyt niską kwotę, by w pełni zlikwidować szkodę z OC sprawcy. Na szczęście, każdemu poszkodowanemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji od decyzji ubezpieczyciela. 

Mimo że przygotowanie odwołania samodzielnie, nie jest zbyt trudnym zadaniem, to uzyskanie dopłaty do odszkodowania od ubezpieczyciela może sprawić bardzo dużo trudności.

Opinia eksperta

Wielu klientów, zgłaszających się do naszej firmy ma ogromne problemy z uzyskaniem dopłaty do odszkodowania od ubezpieczyciela. Nic w tym dziwnego – jeśli poszkodowany nie jest ekspertem z zakresu motoryzacji, bardzo trudno jest mu wskazać zaniżenia, zastosowane w kosztorysie naprawy samochodu.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind

Na szczęście, istnieje alternatywa dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem, którą jest skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej. Chodzi tutaj o odkup odszkodowania.

Co zrobić, aby otrzymać większe odszkodowanie z OC sprawcy razem z Helpfind?

Jak zgłosić szkodę i uzyskać wyższe odszkodowanie? Proces likwidacji szkody z OC sprawcy i wypłacenia dopłaty do wypłaty odszkodowania w firmie Helpfind jest bardzo prosty i składa się z czterech etapów:

 1. Wypełnienie formularza i przesłanie dokumentacji – pierwszym krokiem jest pozostawienie nam danych kontaktowych oraz przesłanie dokumentacji, na podstawie której przeprowadzana jest darmowa analiza szkody.
 2. Rozmowa z konsultantem – po maksymalnie 3 dniach od przesłania dokumentacji, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi wyniki analizy szkody. Jeśli okaże się, że powinieneś otrzymać większe odszkodowanie, zaproponujemy Ci dopłatę w zamian za sprzedaż roszczeń wobec ubezpieczyciela sprawcy.
 3. Podpisanie umowy – jeśli zaakceptujesz naszą propozycję sprzedaży szkody OC, wyślemy do Ciebie kuriera z przygotowaną umową. Po złożeniu podpisu odbierze on od Ciebie dokumenty i przewiezie je do nas, dzięki czemu, będziemy mogli rozpocząć proces rozliczenia transakcji.
 4. Wypłacenie dopłaty do odszkodowania – po pomyślnym zakończeniu poprzednich trzech kroków, prześlemy na podany przez Ciebie numer konta bankowego ustaloną wcześniej kwotę. Następuje to maksymalnie 5 dni od daty podpisania umowy sprzedaży szkody OC.

Współpraca z Helpfind pozwala na szybszą likwidację szkody z OC sprawcy, ze względu na błyskawiczną wypłatę środków. Dodatkowo poszkodowany ma pewność, że nie zwrócimy się do niego z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty, nawet w przypadku przegranej w procesie sądowym z ubezpieczycielem. To my bierzemy na siebie całe ryzyko!

Podsumowanie

 • Proces likwidacji szkody z OC składa się z 5 etapów: podjęcia czynności na miejscu zdarzenia, zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy, wyboru metody likwidacji szkody, oględzin pojazdu oraz wypłaty odszkodowania na konto klienta.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe mają tendencję do zaniżania kosztorysów naprawy pojazdu, a co za tym idzie – wypłacania zbyt niskich odszkodowań,
 • Poszkodowanym przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, lecz samodzielna walka z towarzystwem ubezpieczeniowym, jest bardzo trudna do wygrania.
 • Na szczęście, istnieją alternatywy – jedną z nich jest podjęcie współpracy z firmą odszkodowawczą, taką jak Helpfind. Możliwa jest darmowa analiza szkody, szybkie przesłanie pieniędzy na konto poszkodowanego oraz pewność wypłaty środków.

Najczęściej zadawane pytania w kwestii likwidacji szkody z OC sprawcy

Ile czasu ma poszkodowany na likwidację szkody z OC?

Zgodnie z prawem poszkodowany może zgłosić szkodę do 3 lat od momentu zdarzenia.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń?

Firma ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku poszkodowanego. W wyjątkowych okolicznościach termin może zostać wydłużony, ale wówczas firma musi podać konkretne powody, dlaczego tak się stało. Okres liczony jest od dnia złożenia zawiadomienia do ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Kto zgłasza kolizję do ubezpieczyciela?

W każdym przypadku to poszkodowany zgłasza zdarzenie do ubezpieczyciela sprawcy. Wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić bezsporną część odszkodowania na naprawienie szkody.

Jaki sposób likwidacji szkody wybrać?

Najczęściej poszkodowany ma do wyboru dwie metody: bezgotówkową oraz kosztorysową. W pierwszej z nich nie przejmuje się formalnościami, ale ma mniejszy wpływ na naprawę szkody (wybór warsztatu, zastosowanie części). W metodzie kosztorysowej otrzyma pieniądze na podstawie dokumentu przygotowanego przez ubezpieczyciela, który szacuje koszty naprawy, ale musi zająć się znalezieniem mechanika samodzielnie.

Co jeśli sprawca wypadku nie ma wykupionego ubezpieczenia OC?

Pokrzywdzony nie zostanie bez pomocy. Wówczas za wypłatę odszkodowania odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Działa na takich samych zasadach jak firmy ubezpieczeniowe, jednak później za wszystkie poniesione koszty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawi stosowny rachunek sprawcy wypadku.

Źródła:

sip.lex.pl/

sip.lex.pl/

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line