Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu

Dokumenty do pobrania

W połowie 2017 roku, ilość zarejestrowanych pojazdów w Polsce sięgnęła ponad 28 milionów. Nic więc dziwnego, że wzrasta liczba kolizji i wypadków. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły poszkodowanym ponad 8,5 miliarda złotych z obowiązkowych polis komunikacyjnych OC. Statystyki jasno wskazują, że lepiej być przygotowanym na wszelkie przypadki drogowe – przynajmniej od strony formalnej. Z racji tego, że ilość rejestrowanych pojazdów nadal wzrasta, a miejsc parkingowych szczególnie w większych miastach nie przybywa, nietrudno o stłuczkę czy zarysowania na parkingu. W takich sytuacjach kierowca, który wyrządził szkodę, powinien spisać stosowne oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu. Dzięki temu poszkodowany użytkownik drugiego pojazdu, może liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Pobierz bezpłatnie oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu
Wybierz format dokumentu

Pobierz wzór oświadczenia

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wymagają od poszkodowanych specjalnego wzoru oświadczenia. Wystarczy w tym celu spisać dane osobowe sprawcy i poszkodowanych, dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz co najważniejsze – numer polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy. Skorzystanie ze wcześniej przygotowanego wzoru oświadczenia będzie natomiast dużo wygodniejsze i pozwoli uniknąć późniejszych komplikacji przy wypłacie odszkodowania.

Nie każdy kierowca jest przygotowany na taką ewentualność, tak więc warto już zawczasu zaopatrzyć się w stosowne oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu. Przyda się zarówno w sytuacji, gdy to my spowodujemy szkodę oraz gdy zostaniemy poszkodowani. Dochodzenie odszkodowania po kolizji parkingowej nie jest skomplikowane, a przedstawienie wypełnionego oświadczenia zakładowi ubezpieczeń, znacząco ułatwia i przyspiesza całą procedurę.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Szkody wyrządzone na parkingu są zazwyczaj niewielkie, a ponadto możliwa jest spokojna wymiana informacji, w przeciwieństwie do kolizji na autostradzie czy zakorkowanej trasie w centrum miasta. Całość można załatwić w ciągu kilkunastu minut. Nasz wzór oświadczenia zawiera pola do wpisania wszystkich niezbędnych informacji na temat zdarzenia oraz danych osobowych i pojazdów. Niezależnie jednak od stylistyki samego oświadczenia pamiętajmy, że najważniejsze są dane sprawcy oraz numer jego polisy OC. Warto zadbać również o wszelkie dodatkowe dowody na wypadek, gdyby sprawca w późniejszym czasie odwołał swoje zeznania. Przydadzą się numery telefonów do świadków kolizji czy zapis z monitoringu.

Co zrobić, jeżeli sprawca kolizji jest nieznany?

Niestety dość często, a praktycznie w większości przypadków, sprawcy drobnych kolizji parkingowych oddalają się z miejsca zdarzenia, licząc na uniknięcie odpowiedzialności finansowej. Obarczone jest to sporym ryzykiem w przypadku ich odszukania.

Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że coraz więcej samochodów wyposażonych jest w wideorejestratory. Ucieczka z miejsca kolizji może więc być tylko tymczasową ucieczką od problemów. Wracając jednak do poszkodowanych, jak powinni postępować, jeżeli samochód został uszkodzony a sprawca nie zostawił po sobie żadnej wiadomości? W pierwszej kolejności należy zgłosić sprawę na policję.

Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie chociażby zapisów z kamer, zamieszczonych w okolicy parkingu. Rozwój sytuacji będzie zależeć od tego, czy sprawcę uda się zidentyfikować. Jeżeli na szczęście będzie to możliwe, to poszkodowany uzyska należne odszkodowanie z jego polisy ubezpieczeniowej. Dużo gorzej przedstawia się sytuacja, w której sprawcy nie można zidentyfikować. Wtedy poszkodowany kierowca musi naprawić uszkodzenia z własnego majątku lub skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia AC – o ile takie posiadał w chwili zdarzenia.

Surowe konsekwencje dla sprawcy kolizji

Sprawca kolizji, który zdecydował się odjechać nie zostawiając żadnych namiarów na siebie, musi liczyć się ze sporymi konsekwencjami w przypadku jego identyfikacji. Mandat nałożony przez policję to najmniejsze zmartwienie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, które wypłaci pieniądze poszkodowanemu, niemal na pewno wystąpi o zwrot tych kosztów do sprawcy zdarzenia. Jeżeli więc szkoda w pojeździe była spora, nietrudno się domyśleć, że koszty finansowe jakie poniesie sprawca mogą być bardzo wysokie. Ponadto z racji samej wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, wzrośnie wysokość corocznej składki na polisę OC. Podsumowując ucieczka z miejsca kolizji – nawet niewielkiej – będzie wiązała się z przykrymi konsekwencjami dla jej sprawcy.

Odszkodowanie po kolizji na parkingu

Już w pierwszych sekundach po kolizji, kierowcy biorący w niej udział wyobrażają sobie zakres powstałych uszkodzeń i przeliczają koszty niezbędne do ich naprawy. Z racji tego, że nie każdy kierowca posiada dodatkowe ubezpieczenie Autocasco, zazwyczaj sprawca kolizji będzie musiał naprawić własny pojazd z własnych środków.

W dużo lepszej sytuacji są poszkodowani, którzy mają prawo żądać od sprawcy, wynagrodzenia wyrządzonych im szkód materialnych. A zatem kierowca, który spowodował kolizję, może wypłacić konkretną sumę pieniędzy na poczet napraw w pojeździe pokrzywdzonego bądź też udostępnić numer swojej polisy ubezpieczeniowej OC. W drugim przypadku nie poniesie on żadnych kosztów na rzecz poszkodowanych, ale będzie musiał się liczyć z utratą części zniżek za bezszkodową jazdę.

Forma rozliczenia z ubezpieczycielem

Co powinni zrobić pokrzywdzeni aby uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy? W pierwszej kolejności należy możliwie jak najwcześniejszej zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Bardzo przydatne będą zdjęcia z miejsca kolizji, które przedstawiają uszkodzenia na pojazdach. Z chwilą przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń, poszkodowany może wybrać sposób rozliczenia. Najbardziej popularne jest rozliczenie kosztorysowe. Ubezpieczyciel sporządza kosztorys naprawy samochodu i na jego podstawie wypłacane jest odszkodowanie. Inną formą jest rozliczenie bezgotówkowe, inaczej nazywane warsztatowym. Polega na tym, że uszkodzony samochód dostarcza się bezpośrednio do warsztatu naprawczego, który sam rozlicza się z ubezpieczycielem, bez udziału poszkodowanego. Tę formę rozliczenia wybierają przeważnie właściciele młodszych pojazdów.

Odszkodowanie to nie wszystko

Niezależnie od formy rozliczenia, poszkodowanym w obu przypadkach przysługiwać będzie samochód zastępczy. Ponadto jeżeli uszkodzenia pojazdu są dosyć znaczne, pokrzywdzony może wnioskować o wypłatę dodatkowego odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Musi jednak spełniać szereg kryteriów, aby kwalifikować się do tego rodzaju świadczenia. Przede wszystkim pojazd nie może być użytkowany dłużej niż 6-7 lat. Niekiedy zdarza się, że nawet niewielka stłuczka parkingowa spowoduje uraz ciała, który może ujawnić się kilka godzin lub nawet dni po zdarzeniu.

Nie należy wtedy ignorować wszelkich objawów i trzeba pamiętać, że można dalej starać się o wypłatę odszkodowania za koszty leczenia oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Początkowe uznanie zdarzenia jako kolizji, nie wyklucza późniejszego przekwalifikowania go na wypadek z udziałem poszkodowanych. Szczególnie wtedy bardzo ważne jest oświadczenie, sporządzone przez sprawcę. Nawet niegroźny uraz może generować ogromne koszty leczenia, które powinny być pokryte z polisy OC sprawcy.

Oświadczenie sprawcy nie gwarantuje wysokiego odszkodowania

Proponowane przez zakłady ubezpieczeń kwoty odszkodowań, nie zawsze wystarczają na pokrycie szkód materialnych w pojeździe. Jest to szczególnie widoczne przy rozliczeniach kosztorysowych. Ubezpieczyciele stosują w kosztorysach różne zabiegi, które przyczyniają się do wypłaty zbyt niskich kwot odszkodowań. Do naprawy proponowane są m.in. tanie części nieoryginalne, zaniża się stawki roboczogodzin oraz stosuje urealnienia na materiał lakierniczy czy rabat na części zamienne. W większości przypadków zapisy te są niezgodne z prawem, a poszkodowani mają prawo aby odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Ważny będzie wtedy kosztorys wykonany przez niezależnego eksperta, który dokona bezstronnej wyceny szkód w pojeździe.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dochodzić swoich praw osobiście. Niestety bardzo często przerasta to możliwości większości osób poszkodowanych, przez co rezygnują oni z dalszych prób negocjacji z ubezpieczycielem. Wsparcie kancelarii jest niezwykle przydatne i wygodne.

Zdecydowana większość firm tego rodzaju oferuje bezpłatną analizę kosztorysu naprawy samochodu. Ponadto wszelkie dokumenty można przesłać drogą elektroniczną, co znacząco ułatwia i przyspiesza cały proces. O pomoc w kwestii prawnej można również zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Co prawda świadczone przez niego wsparcie jest bezpłatne, jednak ogranicza się wyłącznie do wydania stosownej opinii, która może posłużyć jako kolejny argument podważający decyzję ubezpieczyciela. Kompleksowym i najskuteczniejszym wyjściem z sytuacji, wydaje się więc współpraca z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą.

Na co zwrócić uwagę wypełniając oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu?

  1. Pamiętaj o wpisaniu danych osobowych sprawcy i poszkodowanego
  2. Wpisz dane pojazdów oraz numer polisy OC sprawcy
  3. Opisz w skrócie przebieg zdarzenia

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.30

Artykuły na blogu