/

Do pobrania
Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu

Pobierz gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji PDF

Bezpłatnie pobierz oświadczenie sprawcy kolizji

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do setek lub nawet tysięcy zdarzeń komunikacyjnych. Kierowcy, którzy brali udział w kolizji drogowej, z pewnością nie spodziewali się takiego przebiegu sytuacji. Niestety przemieszczając się nawet zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest się ciągle narażonym na błędy innych kierowców.

Warto więc wyruszając w podróż być przygotowanym na możliwe komplikacje, w tym ewentualną stłuczkę. Nawet niepozorne oświadczenie sprawcy kolizji, które można pobrać i wydrukować w ciągu kilku minut, będzie ogromnym ułatwieniem w przypadku chociażby niewielkiej stłuczki. Oświadczenie sprawcy kolizji powinien znaleźć się w każdym schowku samochodowym

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Towarzystwa ubezpieczeniowe czy inne instytucje nie wymagają specjalnego wzoru oświadczenia osoby, która spowodowała kolizję drogową. W każdej takiej sytuacji wystarczy odręczne pismo, w którym kierowca przyzna się do spowodowania zdarzenia.

W oświadczeniu sprawcy kolizji powinny się znaleźć podstawowe dane osobowe obu stron, krótki opis zdarzenia oraz co najważniejsze – numer polisy ubezpieczeniowej. Dużo wygodniej przebiega ten proces, jeżeli sprawca lub poszkodowany kierowca dysponuje specjalnym wzorem takiego oświadczenia. Dzięki temu wszyscy mają pewność, że na piśmie znalazły się wszystkie niezbędne informacje.

Niezbędne dane w oświadczeniu o kolizji

Nasz wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej zawiera najistotniejsze informacje, które będą konieczne do wypłaty świadczeń powypadkowych. Pierwsza sekcja dokumentu to dane kierowcy, który spowodował kolizję. Należy podać takie informacje jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz serię i numer prawa jazdy.

Następna sekcja to podstawowe informacje o miejscu zdarzenia oraz dane pojazdu, kierowanego przez sprawcę. Bardzo istotne jest, aby nie zapomnieć o podaniu numeru polisy odpowiedzialności cywilnej. Trzecia sekcja jest bardzo podobna i zawiera dane pojazdu poszkodowanego. Następnie warto opisać dokładnie przebieg zdarzenia oraz sporządzić szkic sytuacyjny. Im więcej informacji znajdzie się w oświadczeniu, tym mniejsze ryzyko późniejszych komplikacji i niedomówień.

Jak postępować tuż po kolizji drogowej?

Z pewnością każda stłuczka wywołuje u kierowców i pasażerów niemały stres, zakłopotanie, a niekiedy wręcz agresję. Nie można się temu dziwić, w końcu nikt nie mógł tego przewidzieć. Najważniejsze to zachować spokój i przyjąć do wiadomości, że tego zdarzenia już nie da się cofnąć.

Przede wszystkim tuż po kolizji należy sprawdzić, czy nie doszło do obrażeń ciała u któregoś z uczestników zdarzenia. Jeżeli widać, że ucierpiały wyłącznie pojazdy, to należy zadbać aby nie stwarzały one zagrożenia w ruchu drogowym. Niekiedy wystarczy nimi wjechać na pobocze lub chodnik. Niestety wielu kierowców o tym zapomina przez co narażają się na ukaranie mandatem i zupełnie niepotrzebną konsternację.

Sprawca wypadku, który przyznaje się do winy, powinien formalnie to potwierdzić. Z racji tego, że nie każdy kierowca zaopatrzony jest w specjalny wzór oświadczenia, wystarczy w takiej sytuacji choćby kawałek czystego papieru. Kierowca odpowiedzialny za stłuczkę, powinien zapisać na kartce swoje dane, numer polisy ubezpieczeniowej OC, datę i miejsce zdarzenia oraz jasno przyznać się do spowodowania zdarzenia.

Dokument ten musi przekazać osobom poszkodowanym, aby ci mogli wnioskować o odszkodowanie z polisy OC. Chyba, że sprawca zdecyduje się zapłacić za wszystko z własnego majątku, co oczywiście jest jak najbardziej zwyczajną procedurą.

Czy do kolizji muszę wezwać Policję?

Podczas większości kolizji wszystkie sprawy związane z wymianą informacji i zabezpieczeniem pojazdu, udaje się rozwiązać bez udziału policji. Jeżeli natomiast któraś ze stron zażąda interwencji służb porządkowych, to jak najbardziej będzie miała do tego prawo.

Są jednak sytuacje, które wymagają poinformowania policji o wystąpieniu zdarzenia. Przede wszystkim dotyczy to incydentów, w których sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia bądź prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym. Należy dodać, że w obu przypadkach takiego kierowcę czekać będzie ogromna kara finansowa.

Brak ubezpieczenia OC sprawia, że za wszystkie naprawy lub dalej idące konsekwencje (np. koszty wynajmu samochodu zastępczego), sprawca będzie musiał pokryć z własnego majątku. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym to jeszcze gorsza sytuacja dla kierowcy, ponieważ będzie on dodatkowo odpowiadał za swoje czyny przed sądem.

Policję należy również wezwać w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia oddalił się z miejsca kolizji lub na skutek uderzenia doszło do obrażeń ciała.

Do czego jest potrzebne oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego?

Każdy kierowca powinien mieć podstawową wiedzę na temat procedury odszkodowawczej po kolizji drogowej. To zdecydowanie pomaga w uzyskaniu należnych pieniędzy od zakładu ubezpieczeń. Najpierw jednak trzeba wyjaśnić, czym właściwie jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i dlaczego jego posiadanie jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych?

Na rynku można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń: dobrowolne, które zawierane są na indywidualnych warunkach z zakładem ubezpieczeń oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których posiadanie jest obowiązkowe dla kierowców oraz właścicieli gospodarstw. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku polis dobrowolnych takich jak AC czy NNW, może być negocjowany i ustalany indywidualnie.

Zaniżone kwoty odszkodowań

Dlaczego jednak uzyskanie odszkodowania jest tylko teoretycznie łatwe? W większości przypadków, poszkodowani kierowcy otrzymują zbyt niskie odszkodowanie, które nie pokrywa wszystkich kosztów naprawy pojazdu. Kosztorysy sporządzane przez towarzystwa ubezpieczeniowe mogą być nawet w 99% przypadków zaniżone poprzez zastosowanie części nieoryginalnych czy potrąceń amortyzacyjnych.

Ponadto proponowane stawki za pracę warsztatu czy lakiernika, są również zbyt niskie – niekiedy wręcz dwukrotnie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że poszkodowani właściciele samochodów zmuszeni są do pokrycia części kosztów z własnego majątku, co jest sprzeczne z zasadą pełnej rekompensaty za doznane szkody materialne.

Wtedy z pomocą najlepiej jest zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej. Zdecydowana większość z nich oferuje bezpłatną analizę kosztorysu pod kątem zaniżeń, proponując tym samym konkretną kwotę dopłaty.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po kolizji?

Poszkodowani mają teoretycznie prostą drogę do uzyskania odszkodowania. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy, poszkodowany właściciel pojazdu może wybrać sposób likwidacji szkody. Większość kierowców decyduje się na rozliczenie kosztorysowe, a więc odszkodowanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela z góry, na podstawie sporządzonego kosztorysu naprawy pojazdu. Innym wariantem jest natomiast rozliczenie bezgotówkowe, inaczej nazywane warsztatowym.

Decydują się na niego przede wszystkim właściciele młodszych pojazdów. Wystarczy, że zostawią uszkodzony samochód w warsztacie, który współpracuje z ubezpieczycielem. Następnie po zakończonej naprawie odbierają pojazd i nie muszą przejmować się dalszymi formalnościami. Warsztat sam rozlicza się z zakładem ubezpieczeń. Oczywiście w obu metodach rozliczenia, poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego, którego koszt zostanie zwrócony z polisy OC sprawcy.

Oświadczenie sprawcy kolizji - najczęściej zadawne pytania (FAQ):

W jaki sposób mogę złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Ważność ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej możesz sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page190.jspx po podaniu odpowiednich danych.

Czy na miejsce kolizji muszę wezwać Policję?

Policja nie musi zostać wezwana do zdarzenia drogowego, jeśli obie strony zdarzenia drogowego:

 • posiadają wszytkie dokumenty (prawo jazdy, dokument tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu oraz w przypadku sprawcy - polisę OC)

 • są trzeźwe

 • po żadnej ze stron nie występuje wątpliwość co do winy

Jaka będzie wysokość odszkodowania z OC sprawcy kolizji?

Wysokość odszkodowania zależy od zakresu, wielkości i wartości szkody jaka nastąpiła i jest ustalana przez ubezpieczyciela. Jeśli nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania, wyślij nam swój kosztorys naprawy samochodu, a my bezpłatnie przeanalizujemy go dla Ciebie. Sprawdzimy ile należy się Tobie dopłaty do odszkodowania.

Jak opisać okoliczności kolizji?

Określ z jakich kierunków nadjeżdżały pojazdy oraz z jaką prędkością oraz podaj ograniczenie prędkości obowiązujące w tym miejscu. Narysuj szkic sytuacyjny, który przedstawi:

 • jak ustawione były pojazdy na ulicy oraz jakie znaki drogowe na niej widnieją

 • podaj nazwę ulicy, na której doszło do zdarzenia jeśli to możliwe

 • oznacz kierunek przemieszczania się obu pojazdów

 • wskaż miejsce wystąpienia kolizji na rysunku

Określ warunki panujące na drodze w momencie wystąpienia zdarzenia (warunki pogodowe, roboty drogowe, zakręty itd.)

Bezpłatna analiza kosztorysu

Poradnik - jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

 1. Pobierz gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji z Naszej strony

 2. Uzupełnij swoje imię i nazwisko, swój adres zamieszkania oraz numer kontaktowy

 3. Podaj kategorię i numer prawa jazdy wraz z datą wydania dokumentu i nazwą organu wydającego

 4. Wpisz numer dowodu osobistego

 5. Podaj datę kolizji, miejscowość w której miała miejsce i przybliżoną godzinę

 6. Określ ulicę / skrzyżowanie / teren na którym miała miejsce kolizja

 7. Podaj markę pojazdu oraz numer rejestracyjny

 8. Podaj imię i nazwisko właściciela pojazdu

 9. Wpisz nazwę firmy, w której masz ważne OC, numer polisy oraz jej datę ważności

 10. Podaj markę pojazdu, z którym spowodowałeś kolizję oraz jego numer rejestracyjny

 11. Ustal nazwę firmy, w której pojazd z którym miałeś kolizję był ubezpieczony, numer polisy oraz jej datę ważności

 12. Przedstaw okoliczności zdarzenia

Na co zwrócić uwagę wypełniając odwołanie od decyzji PZU?

 1. Wpisz swoje dane osobowe oraz dane ubezpieczyciela.

 2. Podaj numer szkody oraz numer polisy.

 3. Wpisz realną wartość rynkową pojazdu.

 4. Pamiętaj o stosownym uzasadnieniu.