/

Samochód
Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

26.07.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Likwidacja szkody z OC sprawcy powinna przebiec bezproblemowo, jeśli opis okoliczności zdarzenia zostanie dokładnie sporządzony. Ten element powinien znaleźć się na każdym oświadczeniu sprawcy kolizji i jest wymagany przez ubezpieczycieli w formularzach zgłoszeniowych. Co w nim zawrzeć, aby otrzymać odszkodowanie?

Jakie są rodzaje zdarzeń drogowych?

Wypadek drogowy

Jest to zdarzenie drogowe, które zaistniało albo miało swój początek na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w związku ruchem co najmniej jednego pojazdu, w wyniku którego była osoba ranna lub zabita.

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa w odróżnieniu od wypadku drogowego pociąga za sobą tylko i wyłącznie straty materialne. Nie ma tu zatem ofiar w ludziach, a jedynie straty materialne, takie jak np. zniszczenie pojazdu.

Katastrofa

O katastrofie mówimy wówczas, kiedy skutkiem zdarzenia drogowego jest zagrożenie dla zdrowia bądź życia albo też mienia w wielkich rozmiarach, w wyniku czego kilka osób ginie, a kilkadziesiąt jest rannych, wypadek ze skutkiem śmierci wielu osób, karambol w którym uczestniczy wiele pojazdów.

Co to jest oświadczenie sprawcy kolizji?

W przypadku stłuczki najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Nie w każdej sytuacji konieczne jest wezwanie policji. Jeśli uczestnicy kolizji są zgodni co do przebiegu zdarzenia, to w zupełności wystarczy oświadczenie. Tutaj możesz zobaczyć zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie wzór. Obowiązkowo należy zadzwonić po funkcjonariuszy, jeśli:

 • są osoby ranne lub ofiary śmiertelne,
 • nie ma jasności co o tego, kto jest winny zdarzeniu,
 • sprawca zdarzenia uciekł z miejsca zdarzenia,
 • podejrzewamy, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • sprawca nie ma ważnej polisy OC,
 • w zdarzeniu brały udział co najmniej trzy pojazdy.

Oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej powinno zawierać takie elementy jak: dane osobowe kierowców oraz właścicieli pojazdów, numery rejestracyjne pojazdów, nr polisy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, miejsce zdarzenia, datę zdarzenia, opis zdarzenia, informację o uszkodzeniach pojazdów, przyznanie się do winy przez sprawcę kolizji, podpisy obu kierowców: sprawcy wypadku/kolizji i poszkodowanego.

To bardzo istotny dokument w likwidacji szkody. Kolejnym jest wycena szkody, na podstawie której wypłacane jest odszkodowanie.

Co powinien zawierać opis zdarzenia?

Oczywiście nie istnieje uniwersalny wzór opisu zdarzenia, który uwzględnia wszystkie możliwe scenariusze związane z kolizją czy wypadkiem drogowym. Tutaj najlepszą praktyką jest zatem: “im więcej, tym lepiej”. Można jednak przedstawić ogólny szkic, który wskazuje jakie elementy powinny się znaleźć w opisie zdarzenia. 

opis zdarzenia wzór

Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia warto rozpocząć od podania dokładnej daty zdarzenia oraz miejsca. Istotna jest godzina zdarzenia – oczywiście można ją podać w przybliżeniu. Jeśli chodzi o dane miejsca zdarzenia, to istotna jest nie tylko miejscowość/miasto/ulica, ale także informacja, czy zdarzenie miało miejsce na terenie zabudowanym, na skrzyżowaniu czy na parkingu strzeżonym/niestrzeżonym (lub innym miejscu np. plac). Nie bez znaczenia jest także rodzaj nawierzchni (asfaltowa, betonowa, gruntowa, inna) oraz jej stan (sucha, mokra, oblodzona, zaśnieżona, obłocona, inna).

Informacja o pogodzie i widoczności

Dobrze jest zawrzeć informacje o stanie pogody, czyli czy w czasie zdarzenia były opady, mgła itd. Z kolei w przypadku ograniczonej widoczności należy podać, co ją spowodowało np. ostry zakręt, inny pojazd, budynek.

Okoliczności i przebieg zdarzenia

W opisie należy precyzyjnie wskazać wszystkie okoliczności zdarzenia i zaprezentować przebieg zdarzenia. Bardzo ważne mogą być informacje o prędkości: obowiązującej na danym odcinku drogi oraz przybliżonej prędkości pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Jak opisać zdarzenie do odszkodowania? Dużo zależy od tego, jakie to było zdarzenie. W tym akapicie skupimy się na wypadkach, czyli takich sytuacjach, w których co najmniej jedna osoba uczestnicząca w zdarzeniu doznała uszczerbku na zdrowiu. Co ważne, musi to być taki uszczerbek, którego efekty utrzymywały się co najmniej przez 14 dni, czyli długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Opis zdarzenia wypadku złamania – wzór opisu zdarzenia do wypadku z takimi skutkami powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich etapów zdarzenia. Na miejsce wypadku trzeba wezwać policję, która sporządzi notatkę policyjną z miejsca zdarzenia. Policja opisze w niej wszystko, więc tak naprawdę nie musisz się wtedy martwić o poszczególne ustalenia. Taka notatka posłuży Ci jako załącznik do wniosku o odszkodowanie i w zupełności wystarczy, żeby przedstawić okoliczności zdarzenia ubezpieczycielowi.

Zupełnie inaczej będzie w przypadku kolizji, bo wtedy nie trzeba wezwać funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia. 

Okoliczności kolizji – jak opisać?

Opis okoliczności jest bardzo istotną częścią oświadczenia sprawcy kolizji. Samo oświadczenie zawiera oczywiście dane uczestników zdarzenia, ale również opis wypadku samochodowego. Pozwala to wyjaśnić, kto i dlaczego był sprawcą konkretnego zdarzenia. Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania za kolizję?

Trzeba opisać:

 • jak zachował się kierowca pojazdu, który nie był sprawcą,
 • jak zachował się sprawca wypadku,
 • co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia,
 • uszkodzenia pojazdów (opis uszkodzeń pojazdu musi być dosyć szczegółowy i nie może zawierać informacji o uszkodzeniach, które powstały przed zdarzeniem),
 • jakie skutki objawiły się później (tutaj niezwykle istotna będzie dokumentacja medyczna, która potwierdzi, że skutki te mają bezpośredni związek ze zdarzeniem), 
 • w którym dokładnie miejscu doszło do zdarzenia.

Opis okoliczności kolizji – przykład takiego opisu znajdą Państwo na naszej infografice, która znajduje się w dalszej części artykułu. Wystarczy dostosować go do sytuacji, która miała miejsce w Państwa przypadku, tj. zmienić dane, miejsce zdarzenia i przebieg zdarzenia. Należy pamiętać, że opis wypadku musi być wyczerpujący. Polecamy kierować się zasadą “im więcej, tym lepiej”.

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

W prawidłowym opisie zdarzenia drogowego warto też zamieścić szkic sytuacyjny. Wystarczy, że będzie on czytelny, wskazując dokładnie, gdzie znajdowały się pojazdy w momencie zdarzenia i w jakim kierunku jechały. 

Jeśli ktoś postronny widział wypadek, to warto zebrać pisemne zeznania świadków zdarzenia, szczególnie jeśli sprawca nie przyznaje się do winy. Nie zmienia to jednak faktu, że lepiej wezwać policję. Funkcjonariusze ustalą okoliczności zdarzenia, sporządzą opis wypadku i wskażą sprawcę. 

Opis zdarzenia złamania ręki lub innej kończyny

Po poważniejszych wypadkach konieczne może być sporządzenie opisu szkody na osobie. Może to być np. opis zdarzenia złamania ręki. Wzór takiego opisu powinien być podobny jak w przypadku kolizji. Musisz opisać, w jaki sposób zawinił sprawca wypadku. To jego wina lub niewinność zdeterminują, czy dostaniesz odpowiednie odszkodowanie za wypadek samochodowy. Po sporządzeniu przekazujesz opis zdarzenia złamania ręki do PZU lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego jako załącznik do wniosku o odszkodowanie.

Opis zdarzenia – najczęściej popełniane błędy

Niestety błędy w opisie zdarzenia mogą się przyczynić do zaniżenia odszkodowania, a czasem nawet mogą spowodować, że ubezpieczyciel odmówi wypłacenia jakiejkolwiek kwoty. 

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • brak argumentów i opisu, które mogłyby bezpośrednio wskazać osobę odpowiedzialną za spowodowanie wypadku,
 • ogólnikowy opis zdarzenia, na podstawie którego nie da się wywnioskować, jak doszło do zdarzenia,
 • brak informacji o miejscu i czasie zdarzenia,
 • brak podpisów.

Jak wykonać szkic sytuacyjny zdarzenia drogowego?

Szkic sytuacyjny powinien wiernie odzwierciedlać sytuację, w której doszło do danego zdarzenia drogowego. Powinien uwzględniać takie elementy jak:

 • położenie pojazdów względem osi jezdni,
 • sytuację panującą wówczas na drodze,
 • rodzaj znaków drogowych oraz ich rozmieszczenie,
 • kierunek jazdy pojazdów,
 • miejsce zdarzenia drogowego.

Jak wygląda przykładowy opis zdarzenia wypadku? Może wyglądać np. jak na poniższej infografice. 

opis zdarzenia do odszkodowania

Niejasna sytuacja – jak ustalić sprawcę?

Jeśli sytuacja drogowa jest niejasna dla wszystkich osób, które uczestniczyły w stłuczce lub wypadku, to koniecznie trzeba wezwać policję na miejsce zdarzenia. Jeśli relacje uczestników wypadku nie wystarczą, żeby policja mogą zadecydować o obciążenia kogoś winą za spowodowanie wypadku, to funkcjonariusze mogę wtedy skorzystać z wizji lokalnej, czyli kamer monitoringu obejmujących swoim zasięgiem miejsce, w którym doszło do wypadku. 

Czasami takie nagrania nie są dostępne, bo po prostu w okolicy nie było kamer. Wtedy sprawa może się nawet skończyć w sądzie. Co więcej, policja może wnieść oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników, jeśli ten kategorycznie nie chce przyznać się do winy.

Dlaczego opis zdarzenia i szkic sytuacyjny są ważne?

Zbyt ogólnikowe przedstawienie okoliczności kolizji drogowej może być dla towarzystwa ubezpieczeniowego punktem zaczepiania do odmowy wypłaty odszkodowania. Jak pokazuje praktyka ubezpieczyciele coraz częściej w takich przypadkach utrzymują, że z opisu zdarzenia nie wynika, iż mogło dojść do powstania szkód, za które poszkodowany domaga się odszkodowania. Padają nawet oskarżenia o próbę wyłudzenia.

Pominięcie istotnych kwestii ma zatem wpływ na weryfikację zgłoszenia. Dlatego też należy możliwie jak najdokładniej, ale i zwięźle opisać jak doszło do wypadku czy kolizji. Drogę do uzyskania odszkodowania może ułatwić także prawidłowy i dokładny szkic sytuacyjny. Warto przed jego sporządzeniem na spokojnie przeanalizować cały przebieg zdarzenia. Należy pamiętać, że można też wnioskować o odszkodowanie z OC sprawcy w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym.

W takim przypadku odszkodowanie będzie obejmować zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych i zakupu leków. Co więcej, można też dostać zwrot utraconych dochodów, jeśli uraz uniemożliwił podejmowanie pracy zarobkowej. 

Po stłuczce może Ci się przydać pomoc w uzyskaniu odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia lub zaproponował Ci zbyt niską kwotę. Masz mozliwość wnioskowania o dopłatę do zaniżonego odszkodowania. Proces określany jest jako odkup odszkodowania.

Podsumowanie

 • Jeśli pojazd sprawcy nie ma ważnej polisy OC, to konieczne jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia. Odszkodowanie wypłaci Ci wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Opis zdarzenia musi być możliwie najbardziej szczegółowy, aby nie pozostawić wątpliwości co do sprawstwa.
 • Dobrze sporządzony opis zdarzenia zapewni Ci największe szanse na godne odszkodowanie.

Źródła

Kodeks cywilny

Kroki w przypadku szkody – PZU

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line