/

Samochód
Zgłoszenie sprzedaży auta – gdzie i jak to zrobić w 2023 roku?

Zgłoszenie sprzedaży auta – gdzie i jak to zrobić w 2023 roku?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

08.08.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Zgłoszenie sprzedaży auta to bardzo ważna czynność, gdy sprzedajesz samochód. Jeśli dopiero szykujesz się do transakcji, to z pewnością przyda Ci się się wiedza na temat związanych z tym formalności. Jeśli jesteś już po sprzedaży, to również znajdziesz tu bardzo przydatne informacje, dzięki którym możesz uniknąć potencjalnych kar związanych z niezgłoszeniem sprzedaży pojazdu. W tym artykule znajdziesz porady, dzięki którym cała transakcja przebiegnie zgodnie z prawem.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – czy trzeba to zrobić?

Zbycie pojazdu musi być zgłoszone. Masz 30 dni po zbyciu, żeby to zrobić. W przeciwnym wypadku możesz dostać karę w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Zgłoszenie nie jest szczególnie trudne, a z pewnością nie chcesz niepotrzebnie płacić kary, skoro możesz jej bez problemu uniknąć. Wystarczy zgłosić zbycie pojazdu do urzędu skarbowego, wydziału komunikacji i do ubezpieczyciela, u którego była wykupiona polisa na pojazd.

Co ciekawe, od 7 lipca 2023 r., po wprowadzeniu nowej Ustawy o zmianie niektórych ustaw kupujący nie ma już obowiązku powiadomienia starosty o nabyciu pojazdu i zamiast tego musi zarejestrować samochód na swoje dane. Nadal obowiązuję go takie same terminy i kary.

Jakie mogą być konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu?

Teoretycznie jako sprzedający nie musisz się martwić o jakiekolwiek konsekwencje związane ze sprzedażą, jeśli kupujący dopełni wszystkich formalności. Nie zmienia to jednak faktu, że warto mimo wszystko samemu zadbać o swój interes, żeby uniknąć ewentualnych problemów. 

Pierwszą możliwą konsekwencją może być kara za brak OC, jeśli nabywca nie dopełni formalności związanych z przedłużeniem polisy lub zakupem nowej. Jaką karę można dostać, jeśli nabywca zostanie przyłapany bez ważnej polisy?

Ile czasu bez ważnej polisy?Samochód osobowySamochód ciężarowy, ciągnik samochodowy, autobusInny pojazd
Nie dłużej niż 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
Od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
Dłużej niż 14 dni7200 zł10 800 zł1200 zł
Źródło: ufg.pl

Kwoty te precyzuje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i są one ustalone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dany mroku kalendarzowym. 

Oczywiście grzywna związana z nieposiadaniem polisy OC zostanie nałożona na osobę, która zgodnie z dokumentami jest właścicielem pojazdu. Właśnie dlatego najlepiej zgłosić sprzedaż do odpowiednich organów, czyli do urzędu skarbowego, wydziału komunikacji, a także do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym była wykupiona polisa OC dla sprzedawanego pojazdu. 

Możesz się odwołać od wezwania do zapłaty, które przyśle do Ciebie UFG. Wystarczy udowodnić, że nie podlegałeś obowiązkowi ubezpieczenia konkretnego pojazdu. Możesz wysłać do UFG skan umowy zbycia pojazdu, darowizny lub jakikolwiek inny dokument, który potwierdzi, że pojazd nie był Twoją własnością w dniu wypadku lub kontroli pojazdu.

Zgodnie z art. 78. ustawy Prawo o ruchu drogowym zniesienie własności pojazdu oznacza, że nie musisz kupować do niego polisy OC i pilnować ważności przeglądu technicznego:

1.  W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.

art. 78 ustawy Prawo o Ruchu drogowym, źr. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-78

Zgłoszenie sprzedaży auta czy zgłoszenie kupna pojazdu – kto musi zgłosić transakcję?

Teoretycznie najważniejsze jest, aby nowy właściciel pojazdu (kupujący) przerejestrował pojazd, aby dotychczasowy właściciel pojazdu (sprzedający) nie musiał borykać się z potencjalnymi kłopotami w razie kolizji sprzedanego samochodu.

W praktyce wygląda to jednak tak, że to dotychczasowy właściciel powinien zgłosić zbycie pojazdu. Jeśli pojazd miał kilku współwłaścicieli, to wówczas oni wszyscy muszą się stawić w wydziale komunikacji, żeby zgłosić zbycie pojazdu. 

Jako sprzedający przede wszystkim poinformuj wydział komunikacji o zbyciu pojazdu. Wydział komunikacji może się znajdować w:

 • urzędzie miasta,
 • urzędzie dzielnicy (Warszawa),
 • starostwie powiatowym.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu możesz też przekazać bez udziału współwłaścicieli pojazdu, jeśli będziesz w posiadaniu pisemnego pełnomocnictwa. W związku z pełnomocnictwem trzeba wnieść opłatę skarbową w kwocie od 17 do 22 zł, o ile współwłaścicielem jest ktoś spoza najbliższej rodziny.

Jak widać, obie strony mają swoje obowiązki i powinny dołożyć starań, aby ich dopełnić. 

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Sprzedaż samochodu – gdzie zgłosić?

Sprzedaż samochodu musisz zgłosić do 2 instytucji: 

 • wydziału komunikacji,
 • towarzystwa ubezpieczeniowego.

Każdy z tych etapów jest bardzo ważny i związany z różnymi konsekwencjami w razie niezgłoszenia sprzedaży. Nabywca pojazdu musi zgłosić zakup pojazdu do obu powyższych instytucji, a także do urzędu skarbowego. 

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Sprzedaż samochodu to proces, który można podzielić na 4 etapy. O ile w pierwszym etapie biorą udział zarówno kupujący, jak i sprzedający, tak w przypadku pozostałych etapów konieczne jest działanie tylko jednej strony.

1. Zawarcie umowy z kupującym

Najważniejsza jest umowa kupna sprzedaży samochodu. Sporządzenie i podpisanie takiego dokumentu przez obie strony oznacza, że:

 • sprzedawca musi przenieść własność pojazdu będącego przedmiotem umowy na kupującego,
 • sprzedawca musi przekazać kupującemu pojazd będący przedmiotem umowy,
 • kupujący musi odebrać pojazd będący przedmiotem umowy,
 • kupujący musi zapłacić ustaloną w umowie cenę.

Wszystkie powyższe fakty wynikają z art. 535. Kodeksu cywilnego, który stanowi:

1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

art. 535 kodeksu cywilnego, źr. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-535

Jeśli zaś chodzi o samą umowę, to nie ma żadnych ustawowych wymogów co do wzoru, z którego trzeba skorzystać. Nie oznacza to jednak, że umowa może być sporządzona jakkolwiek. Koniecznie zawrzyj w niej:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron umowy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego / nazwa firmy, adres siedziby, KRS, NIP, REGON, sąd rejonowy),
 • dane samochodu będącego przedmiotem umowy (nr rejestracyjny, nr VIN, marka, model, aktualny przebieg, rok produkcji, kolor),
 • warunki umowy (ustalona cena sprzedaży, sposób i termin przekazania zapłaty, dzień planowanego przekazania samochodu),
 • wskazania strony odpowiedzialnej za opłacenie wszelkich kosztów wynikających z zawarcia umowy,
 • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu,
 • podpisy.

2. Zgłoszenie zakupu do urzędu skarbowego

Do urzędu skarbowego musi się udać kupujący. Zakup samochodu to wzbogacenie się, dlatego też trzeba zapłacić podatek od wzbogacenia się. Co więcej, trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od nabycia samochodu. Sam podatek wynosi 2% wartości pojazdu, ale nie zawsze trzeba go płacić. Można uniknąć płacenia podatku PCC przy zakupie samochodu:

 • na fakturę,
 • od osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • nowego,
 • o wartości poniżej 1000 zł,
 • sprowadzonego z zagranicy,
 • dla osoby z niepełnosprawnością,
 • w komisie, jeśli samochód jest własnością komisu.

3. Zgłoszenie sprzedaży auta w wydziale komunikacji

Do wydziału komunikacji muszą się udać obie strony – kupujący i sprzedający. Sprzedający musi zgłosić zbycie samochodu, żeby nie widnieć w bazie CEPIK jako właściciel pojazdu. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprzyjemności, jeśli nowy właściciel spowoduje kolizję drogową lub zapomni przedłużyć polisę OC i zostanie złapany, gdy ta będzie już nieważna. Oczywiście można uniknąć konsekwencji takich wydarzeń, ale wymaga to poświęcenia cennego czasu i może być bardzo stresujące. 

Jeśli zaś chodzi o kupującego, to musi on dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiednie dokumenty, żeby móc przerejestrować pojazd. Są to:

 • umowa kupna-sprzedaży samochodu,
 • tablice rejestracyjne, 
 • dowód tożsamości,
 • dokumentacja samochodu.

4. Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC

Do ubezpieczyciela musi się zgłosić sprzedawca, bo ma taki obowiązek, wobec firmy, w której wykupił polisę. Co więcej, ubezpieczyciel będzie egzekwować wszelkie opłaty związane z polisą (np. będzie wymagać uregulowania nieopłaconej składki OC) od właściciela pojazdu, dlatego bardzo ważne jest, żeby zgłosić zbycie pojazdu do towarzystwa.

Musisz to zrobić w ciągu 14 dni od daty zbycia samochodu, w większości przypadków możesz skorzystać z formularza dostępnego na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Konieczne będzie wskazanie:

 • swoich danych osobowych,
 • danych osobowych nabywcy pojazdu,
 • numeru VIN pojazdu,
 • okresu obowiązywania aktualnej polisy,
 • marki i modelu pojazdu,
 • nr rejestracyjnego pojazdu.

Zgłoszenie zbycia pojazdu online – czy to możliwe?

Tak, jak najbardziej. Zgłoś zbycie pojazdu online, bo to bardzo wygodny sposób. Możesz to zrobić na stronie rządowej gov.pl, dzięki czemu oszczędzisz sobie wizyty w urzędzie miasta. Co ważne, musisz mieć Profil Zaufany, jeśli chcesz skorzystać z opcji zgłoszenia zbycia pojazdu online. Możesz też skorzystać z opcji zgłoszenia zbycia pojazdu online przy pomocy e-dowodu. 

Przy okazji możesz też skorzystać z naszego wniosku o wyrejestrowanie samochodu – szybko i bezpłatnie. 

zgłoszenie zbycia pojazdu online

Jakie formy zbycia lub nabycia pojazdu można zgłosić?

Możesz zgłosić zbycie pojazdu w ramach umowy darowizny pojazdu (darowizna samochodu jest darmowa dla osób z najbliższej rodziny) lub w ramach umowy kupna-sprzedaży.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu online – jak to zrobić?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu online jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę ePUAP na stronie rządowej i będziesz postępować zgodnie z naszymi wskazówkami. 

 1. Wybierz opcję „załatw sprawę” z zakładki “zawiadomienie o zbyciu pojazdu”.
 2. Kliknij “start”.
 3. Zaznacz, że chcesz zgłosić zbycie pojazdu.
 4. Odpowiedz na pytanie, czy pojazd jest zarejestrowany na Ciebie.
 5. Zaznacz pojazd z listy, która wyświetli się na ekranie.
 6. Zaznacz opcję “Wyślij zgłoszenie”.

Po wypełnieniu wniosku na swoją skrzynkę dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, czyli UPP.

Co ze zgłoszeniem sprzedaży samochodu po kolizji?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu po kolizji jest jak najbardziej możliwe. Wystarczy, że będziesz się kierować wskazówkami, które zawarliśmy powyżej. Do samej sprzedaży będzie Ci też potrzebna umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego. Jeśli samochód nie został uszkodzony z Twojej winy, to prawdopodobnie ubezpieczyciel wypłacił Ci zaniżone odszkodowanie OC. Możesz się do nas zgłosić po dopłatę do odszkodowania.

Analiza sprawy jest zawsze bezpłatna, a dopłatę dostaniesz już po kilku dniach od podjęcia współpracy. Niczym nie ryzykujesz, a możesz sporo zyskać.

Podsumowanie

 • Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest konieczne, jeśli chcesz uniknąć potencjalnych konsekwencji zaniechania. 
 • Zbycie pojazdu musisz zgłosić do wydziału komunikacji i do towarzystwa ubezpieczeniowego. Kupujący musi też zgłosić nabycie pojazdu do urzędu skarbowego.
 • Możliwe jest zgłoszenie sprzedaży auta przez Internet, bez wychodzenia z domu. To wygodny i sprawdzony sposób.

Źródła

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

ufg.pl

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line