/

Samochód
Odmowa wypłaty odszkodowania – jak temu przeciwdziałać?

Odmowa wypłaty odszkodowania – jak temu przeciwdziałać?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

31.01.2023

Odmowa wypłaty odszkodowania jest zwykle bardzo dużym ciosem dla każdego poszkodowanego. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się znaleźć kruczki prawne, dzięki którym mogą zablokować wypłatę rekompensaty za zgłoszenie szkody materialnej ofierze wypadku. Co robić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania? Czy w każdym przypadku można napisać odwołanie? Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC i AC?

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy – kiedy ubezpieczyciel ma rację?

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że poszkodowany w znacznym stopniu przyczynił się do powstania zdarzenia lub jest jego wyłącznym sprawcą. Wbrew pozorom takie sytuacje zdarzają się dość często – wielu kierowców bardzo chętnie korzysta z nieuwagi innych uczestników ruchu drogowego. Specjalnie doprowadzają do zdarzenia, mając całkowitą świadomość tego, że mogliby uniknąć zderzenia z innym pojazdem.

Kolejną przyczyną, przez którą poszkodowany może stracić odszkodowanie, jest jazda pod wpływem środków odurzających. Co prawda, ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę za szkody, ale niestety poszkodowany musi liczyć się z koniecznością zwrotu pieniędzy do zakładu ubezpieczeniowego. Proces ten nazywa się regresem ubezpieczeniowym.

Jeśli poszkodowany w wypadku lub kolizji oddali się z miejsca zdarzenia, to również może spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Przyczyna jest prosta – jeśli kierowca odjeżdża z miejsca zdarzenia, to po zgłoszeniu szkody nic się nie wydarzy. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma podstaw prawnych do wypłacenia pieniędzy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkoda powstała poza terenem objętym ochroną. Większość ubezpieczycieli daje poszkodowanym możliwość starania się o rekompensatę za szkody w wyniku stłuczki poza granicami Polski. Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić, czy ochrona komunikacyjna obejmuje tereny kraju, do którego planujesz się wybrać.

Odmowa wypłaty odszkodowania i… problemy prawne

Innym powodem, dzięki któremu ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC, jest brak uprawnień do poruszania się pojazdami w momencie zdarzenia. Sytuacja, w której uszkodzony pojazd jest kradziony, również wyeliminuje możliwość uzyskania odszkodowania.

Co więcej – w obu przypadkach poszkodowany nie tylko nie otrzyma odszkodowania za szkodę, ale może też zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w wyniku jazdy kradzionym samochodem lub poruszania się pojazdem bez uprawnień do kierowania autami.

Czy istnieje minimalna kwota wypłaty odszkodowania z OC?

Niestety żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie określa minimalnej kwoty wypłaty z odszkodowania z OC. Instytucja wypłaca taką rekompensatę, jaką uzna za słuszną, co często oznacza zaniżenie wartości odszkodowania.

Należy bardzo uważać w każdej rozmowie z ubezpieczycielem, ponieważ jedno źle dobrane słowo może przekreślić okazję na wysoką kwotę odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że rekompensata za szkodę na mieniu się należy, warto się pilnować przy ustaleniu i akceptacji wysokości odszkodowania.

Zakłady ubezpieczeniowe w bardzo pomysłowy sposób potrafią nakłonić poszkodowanych do zaakceptowania ugody. Wystarczy, że podczas rozmowy telefonicznej konsultant zaproponuje zaokrąglenie kwoty odszkodowania do pełnej sumy, a druga strona wyrazi akceptację.

Wówczas ubezpieczyciel uznaje to za potwierdzenie woli zawarcia ugody na kwotę wymienioną w rozmowie, co eliminuje ewentualne roszczenia z tytułu zaniżonej wartości odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – kiedy następuje ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń?

Podobnie jak w przypadku odszkodowania z OC sprawcy, tak i przy dobrowolnej polisie autocasco istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może wydać negatywną decyzję o wypłacie rekompensaty za szkodę.

odmowa wypłaty odszkodowania z AC

Co ciekawe, za rażące niedbalstwo uznaje się też pozostawienie kluczyków w miejscu dostępnym dla wielu postronnych osób. Niestety w przypadku wypłaty odszkodowań z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo mocno nadużywają pojęcie rażącego niedbalstwa.

W przypadku zastosowania zapisów o franczyzie integralnej w umowie ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z polisy autocasco w przypadku, gdy szkoda jest zbyt niska. Wszystkie dodatkowe zapisy o powodach odmowy wypłaty odszkodowania są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC.

Co robić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Samodzielna walka o odszkodowanie nie jest łatwa i może trwać nawet kilka miesięcy. Co robić, aby skutecznie zbić argumenty ubezpieczyciela, dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania i odzyskać pieniądze?

odmowa wypłaty odszkodowania co robić

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest podstawową formą reklamacji. Czasami zdarza się, że już na tym etapie towarzystwo ubezpieczeniowe dochodzi do wniosku, iż odszkodowanie jednak się należy. Poza tym warto wykorzystać wszystkie możliwości próby ugodowej z ubezpieczycielem, zanim wybierze się inne drogi walki o odszkodowanie.

Jeżeli reklamacja nie przyniosła zamierzonego skutku, poszkodowany powinien skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Złożenie wniosku i rozpatrzenie sprawy jest bezpłatne. W zależności od jego decyzji można podjąć dalsze działania. Rzecznik finansowy może wystąpić w roli mediatora.

Do wniosku o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu należy uiścić opłatę 50 złotych, którą należy wpłacić na numer konta podany na stronie urzędu. Należy pamiętać, że głównym zadaniem Rzecznika Finansowego w tym przypadku jest doprowadzenie do porozumienia obydwu stron sporu, a nie działanie na rzecz jednej z nich.

Jeśli te dwa rozwiązania nie przyniosą zamierzonego skutku, ostatnią możliwością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Może być to bardzo długi i kosztowny proces, którego efektem wcale nie musi być wygrana. Ubezpieczyciele korzystają z pomocy wielu prawników, dlatego przed wybraniem tej ścieżki warto przemyśleć, czy nie zatrudnić prawnika lub nie skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej.

W przypadku gdy nie chcesz samodzielnie walczyć z ubezpieczycielem i samodzielnie składać reklamacji do odmowy wypłaty odszkodowania, zgłoś się do Helpfind! Kliknij poniższy baner i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem! Możesz otrzymać dopłatę do zaniżonego odszkodowania. To proces nazywany odkupem odszkodowań.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC sprawcy lub AC – jak napisać odwołanie?

Jak wspomniano wcześniej, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Wycena szkody odwołanie to pierwszy i podstawowy sposób na odzyskanie pieniędzy z odszkodowania. Taki dokument powinien zawierać:

 • prośba o rozpatrzenie odwołania,
 • powstanie szkody i okoliczności tego wydarzenia – szczegółowy opis kolizji czy wypadku, w trakcie którego doszło do uszkodzenia pojazdu,
 • powód odmowy wypłaty odszkodowania – mimo że ubezpieczyciele mają w swoich archiwach wszystkie dokumenty z każdej sprawy, to warto umieścić w odwołaniu przyczynę, przez którą odmówiono wypłaty pieniędzy,
 • dane polisy sprawcy oraz poszkodowanego,
 • informacje na temat konsekwencji wypadku – finansowych, zdrowotnych czy zawodowych,
 • data i podpis.

Rzecz jasna, do reklamacji od decyzji ubezpieczyciela należy załączyć:

 • wszystkie dowody, które potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania odszkodowania (dokumenty, zachowanie terminu zgłoszenia szkody),
 • opinie specjalistów (rzeczoznawcy, lekarze),
 • zeznania świadków,
 • notatkę policyjną ze zdarzenia (jeśli wezwano policję, a ta sporządziła protokół).

Należy pamiętać, że w przypadku przyznania i braku wypłaty odszkodowania po 30 dniach od otrzymania prośby o rozpatrzenie reklamacji, zakłady ubezpieczeniowe mają obowiązek zapłacić odsetki za każdy dzień zwłoki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel może dokonać odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy w przypadku, gdy poszkodowany w chwili zdarzenia był pod wpływem środków odurzających lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Rzecz jasna, ubezpieczyciel nie wypłaci rekompensaty za szkody, gdy udowodni, że poszkodowany miał bezpośredni wpływ na spowodowanie kolizji lub wypadku, a także w przypadku, gdy kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia.

Kiedy ubezpieczyciel ma rację, odmawiając wypłaty odszkodowania z AC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania z AC w tych samych przypadkach, które występują przy rekompensacie za szkody z OC sprawcy. Poza wymienionymi przypadkami należy dodać udowodnienie rażącego niedbalstwa oraz brak odpowiednich zabezpieczeń mających zapobiec kradzieży pojazdu.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w zdarzeniu powstałym za granicą – co robić w takiej sytuacji?

Tego typu sytuacje są dość trudne do rozwiązania. Wiele zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia, w których na pewno zawarto wszelkie informacje dotyczące zakresu terytorialnego ochrony. Jeśli okaże się, że szkoda powstała w miejscu wyłączonym z tego zakresu, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jakie są możliwości dochodzenia roszczeń?

Po pierwsze – należy złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli to nie przyniesie skutku, właściciel pojazdu uszkodzonego w zdarzeniu ma trzy możliwości:

 1. Prośba o interwencję do Rzecznika Finansowego.
 2. Skierowanie sprawy na drogę sądową.
 3. Zgłoszenie sprawy do firmy odszkodowawczej.

Jak odwołać się od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania?

Należy przygotować wniosek odwoławczy od decyzji ubezpieczyciela, w którym trzeba zawrzeć dane sprawcy i poszkodowanego, szczegółowy opis zdarzenia oraz konsekwencje uszkodzenia samochodu i braku wypłaty odszkodowania.

Do tego dokumentu należy załączyć wszelkie opinie specjalistów, notatkę policyjną oraz zeznania świadków.

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

mandat za złe parkowanie

10.04.2024

11 min

Mandat za złe parkowanie – punkty karne i taryfikator 2024

Sprawdź jaką grzywnę i ile punktów karnych możesz otrzymać w mandacie za złe parkowanie w 2024 roku....

Samochód

zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie

26.03.2024

14 min

Zarysowanie auta na parkingu - co robić, jak napisać oświadczenie

Zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie - dowiedz się jak je spisać, a nie będziesz mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy....

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line