/

Samochód
Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto może się ubiegać?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto może się ubiegać?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

10.07.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Odszkodowanie po wypadku samochodowym może Ci się należeć nie tylko za uszkodzony samochód, ale także za doznane urazy. Omawiamy, jaka kwota może Ci się należeć i pokazujemy, dlaczego ubezpieczyciele prawie zawsze zaniżają odszkodowania. Z tego artykułu dowiesz się też, jak uzyskać wyższą kwotę od ubezpieczyciela w możliwie najkrótszym czasie.

Odszkodowanie za wypadek drogowy – kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą?

Odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa oczywiście na tej osobie (sprawcy), która wyrządziła szkodę drugiej osobie (osobie poszkodowanej. Podstawą takiego stanu prawnego jest art. 361. z Kodeksu cywilnego. Profesjonalne komentarze prawnicze przedstawiają to tak, że szkoda jest przesłanką uznania zdarzenia za delikt i przesłanką samej odpowiedzialności odszkodowawczej, ponieważ gdyby nie doszło do szkody, to zdarzenie nie mogłoby być uznane za czyn niedozwolony. 

Ważne!

Oczywiście odpowiedzialność odszkodowawcza zostaje przeniesiona na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC. Jest to obowiązkowa polisa, dlatego też – zgodnie z zasadami ogólnymi i art. 39. z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – odpowiedzialność spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym od chwili zawarcia polisy i opłacenia składki. Właśnie dlatego to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie po wypadku drogowym.

Źródła: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/kodeks-cywilny-komentarz-aktualizowany-587857707
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-361
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ubezpieczenia-obowiazkowe-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-i-17041156/art-39

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – podstawowe informacje

Jeśli wypadek nie został przez Ciebie spowodowany, a Twój samochód został uszkodzony lub nawet wystąpiła u Ciebie szkoda na osobie, to możesz się ubiegać o stosowne odszkodowanie za szkodę na mieniu i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podobnie pasażerowie (nawet pasażerowie sprawcy) oraz potrąceni piesi i rowerzyści mogą się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowania powypadkowe obejmują zwrot kosztów:

 • naprawy samochodu,
 • utraty wartości handlowej pojazdu,
 • leczenia,
 • zakupu leków i sprzętu medycznego,
 • dojazdu do placówek medycznych,
 • rehabilitacji,
 • odbycia szkoleń lub kursów, które pozwolą na podjęcie nowej pracy zarobkowej,
 • utraconego dochodu (np. premii, której nie uda Ci się uzyskać przez absencję w pracy).

Zadośćuczynienie dotyczy krzywdy, a nie szkody. Właśnie dlatego zdecydowanie trudniej je wycenić, choć sądy i ubezpieczyciele muszą sobie z taką wycenę poradzić. I to w taki sposób, żeby nie była to kwota mogąca przyczynić się do nadmiernego wzbogacenia, ale też nie była zbyt niska.

O wypłatę odszkodowania z OC sprawcy możesz się starać w ciągu 3 lat od dnia zdarzenia. 

Odszkodowania za wypadek na drodze – jaka jest podstawa prawna?

W przypadku odszkodowania za szkodę można przytoczyć aż 3 artykuły z Kodeksu cywilnego, a zadośćuczynienie jest usystematyzowane w indywidualnym artykule z tego kodeksu. I tak szkody majątkowe zostały opisane w art. 361. i 363. 

Zgodnie z art. 361. naprawienie szkody polega na tym, że podmiot zobowiązany do odszkodowania, czyli ubezpieczyciel sprawcy, musi w ramach odszkodowania objąć straty, które poniosła osoba poszkodowana, a także korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do powstania szkody.

Art. 361. – Kodeks cywilny
§  1.  Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§  2.  W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-361

Z kolei art. 363. dotyczy tego, w jaki sposób może być naprawiona szkoda, a więc:

poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, czyli naprawienie samochodu lub innego mienia, które zostało uszkodzone wskutek wypadku;

poprzez wypłatę odpowiedniej sumy, która pozwoli na przywrócenie stanu poprzedniego.

Wybór sposobu należy do osoby poszkodowanej, dlatego możesz wybrać, w jaki sposób ubezpieczyciel ma się zająć Twoją szkodą. W ustawie jest jednak zaznaczone, że jeśli przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe lub nadmiernie trudne albo kosztowne, to wtedy jako osoba poszkodowana możesz wybrać jedynie opcję wypłacenia odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania. 

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Art. 444. i 445. pozostają ze sobą w ścisłym związku, bo art. 445. wynika bezpośrednio z 444. Dotyczą one szkoda na osobie, choć 444. dotyczy odszkodowania za szkodę na osobie, a 445. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W pierwszym z artykułów jest też informacja o rentach z OC sprawcy, które mogą Ci przysługiwać, jeśli:

 • po wypadku nie masz zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększyły się Twoje potrzeby,
 • zmniejszyły się Twoje widoki na przyszłość.

Co więcej, w art. 444. jest wzmianka o tym, że możesz z góry zażądać od ubezpieczyciela sumy, której potrzebujesz na leczenie. Jeśli zaś chodzi o zadośćuczynienie za krzywdę, opisane w art. 445., to sąd może Ci je przyznać w sytuacjach doznania szkody na osobie.

odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile?

Jeśli zastanawiasz się ile dostaniesz odszkodowania za wypadek komunikacyjny, to musisz wiedzieć, że wysokość odszkodowania za uszkodzony samochód zależy od wielu czynników.

 1. Jaki to model samochodu?
 2. Jaka jest aktualna wartość rynkowa tego roczniku?
 3. W jakim stanie był Twój pojazd tuż przed wypadkiem?
 4. Czy w samochodzie były zamontowane oryginalne części?
 5. Ile godzin będzie potrzebować mechanik, żeby naprawić samochód?

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wiele trików, żeby zaniżyć odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Jeśli zdajesz sobie z tego sprawę i zgłosisz zastrzeżenia, to prawdopodobnie dostaniesz propozycję ugody, która może być bardziej lub mniej korzystna. Jakie dokładnie zaniżenia mogą być w kosztorysie naprawy pojazdu?

 • Zaniżanie stawki za roboczogodzinę fachowców,
 • stosowanie części zamiennych,
 • amortyzacja części (branie pod uwagę zużycia danej części).

Już te 3 triki powodują, że kosztorys może zawierać rażące zaniżenia, a zdarza się, że ubezpieczyciele stosują jeszcze dodatkowe sztuczki, żeby wypłacić jak najmniej pieniędzy.

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe notorycznie nie stosują się do wytycznych KNF i wypłacają zaniżone odszkodowania. W kosztorysach zamieszczają części inne niż O. Prawda jest taka, że nawet części Q nie zawsze są zasadne. Wielokrotnie widziałem w swojej praktyce takie wnioski, czytając opinie biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej. – Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym? Przede wszystkim musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Masz na to 3 lata od momentu zdarzenia. Musisz oczywiście znać numer polisy sprawcy, żeby móc zgłosić zdarzenie do jego ubezpieczyciela, bo w przeciwnym wypadku niestety nie dostaniesz odszkodowania od ubezpieczyciela.

Po zgłoszeniu szkody musisz zaczekać na wycenę szkody - decyzję ubezpieczyciela – przyzna Ci odszkodowanie w kwocie bezspornej lub odmówi przyznania Ci odszkodowania. 

Następne działania możesz pojąć, gdy już otrzymasz decyzję ubezpieczyciela. Jeśli odszkodowanie zostało wypłacone po wybraniu przez Ciebie naprawy metodą kosztorysową, to masz większe możliwości, żeby dostać więcej pieniędzy. Ubezpieczyciele i tak rzadko godzą się na metodę warsztatową, bo zwyczajnie im się to nie opłaca w sprawie o wypadek samochodowy odszkodowanie.

Odszkodowania po wypadku – czy warto zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem?

Zdecydowanie nie, bo ugoda w sprawie odszkodowania po wypadku jest niekorzystna. Jeśli ubezpieczyciel chce zawrzeć z Tobą ugodę, to znaczy, że możesz dostać jeszcze więcej pieniędzy. Ugoda polega właśnie na tym, że ubezpieczyciel niejako ma już spokój, bo nie możesz się zgłosić po większe odszkodowanie, a Ty zyskujesz tylko trochę dodatkowej gotówki. 

W większości przypadków ugody są na tyle niekorzystne, że uzyskana kwota i tak nie pozwoli Ci na pokrycie kosztów naprawy. Pamiętaj, że jak już zawrzesz ugodę z ubezpieczycielem, to tym samym zrzeczesz się praw do dochodzenia jakichkowliek dalszych roszczeń związanych ze szkodą. 

Co więcej, ubezpieczyciele często chcą zawierać ugody mailowa lub telefonicznie. Z pozoru prosta rozmowa, po której niczego nie podejrzewasz, może się okazać propozycją ugody. Jeśli się zgodzisz, to dostaniesz niewiele wyższe odszkodowanie, ale nie uzyskasz już nic wiecej. Podobnie to wygląda z ugodą mailową. Ubezpieczyciel może zapytać, czy taka kwota Pana lub Panią usatysfakcjonuje i będzie to ugoda. Zawarcie ugody uniemożliwia sprzedaż szkody OC.

Czy odszkodowanie z wypadku samochodowego za uraz jest trudniejsze do uzyskania?

Tak, uzyskanie odszkodowania z wypadku samochodowego za szkodę osobową jest trudne, bo ubezpieczyciele często wypłacają drastycznie niskie kwoty za urazy. Zupełnie nieadekwatne w stosunku do przeżytego przez Ciebie bólu i cierpienia. Takie odszkodowanie powinno obejmować koszt poniesionego leczenia i wszystkich związanych z tym kwestii (zakup leków, dojazdy itd.), ale także zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu niemożności wykonywania pracy. Oczywiście wymaga to udowodnienia okresów niepobierania wynagrodzenia poprzez przedłożenie odpowiedniej dokumentacji. 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na odszkodowanie wypadek samochodowy?

Tę kwestię precyzuje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, a konkretnie art. 14. Zgodnie z jego treścią ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty złożenia przez Ciebie zawiadomienia o szkodzie. Jeśli wyjaśnienie wszystkich okoliczności będzie niemożliwe w tym terminie, to ubezpieczyciel może je wypłacić w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. Co ważne, ubezpieczyciel mimo wszystko nie może przekroczyć terminu 90 dni od daty zgłoszenia szkody.
Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ubezpieczenia-obowiazkowe-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-i-17041156/art-14

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku, jeśli sprawca uciekł lub nie ma ważnej polisy OC?

W obu tych przypadkach o wypłątę odszkodowania musisz się zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych:

 • możesz to zrobić za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, 
 • ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia szkody,
 • ubezpieczyciel przeprowadzi postepowanie odszkodowawcze i dopiero później wyśle do UFG wszystkie dokumenty, żeby Fundusz wypłacił Ci odszkodowanie.

Sprawa jest dosyć prosta, jeśli dotyczy sprawcy, który nie miał wykupionej polisy OC. Niestety w przypadku nieznanego sprawcy lub ucieczki z miejsca zdarzenia sprawa będzie bardziej skomplikowana. Wtedy UFG wymaga, aby w wypadku co najmniej jeden uczestnik doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (powyżej 14 dni), żeby w ogóle wypłacić odszkodowania. Co więcej, odszkodowanie będzie wtedy pomniejszone o 300 euro.

Wypadek odszkodowanie – czy warto wchodzić na drogę sądową z ubezpieczycielem?

Zazwyczaj na pozew o odszkodowanie decydują się osoby, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania odszkodowania na naprawę pojazdu w ramach szkody częściowej i zamiast tego oznajmił, że wystąpiło zjawisko szkody całkowitej. 

Oczywiście taka sytuacja jest bardzo niekorzystna, bo odszkodowanie za szkodę całkowitą jest niskie w stosunku do tego, ile wynosiła rzeczywista wartość pojazdu sprzed wypadku. Niestety wiele spraw o szkodę całkowitą kończy się porażką, ponieważ zajmują się nimi adwokaci i radcy prawni, którzy być może nie są wybitnymi specjalistami w takich sprawach. Jeśli Twój samochód został uszkodzony podczas wypadku lub stłuczki, to mamy dla Ciebie lepsze i szybsze rozwiązanie. Na dodatek jest ono pozbawione ryzyka, jakie bez wątpienia niesie ze sobą walka z ubezpieczycielem w sądzie.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – jaka jest najkorzystniejsza opcja?

Najkorzystniejszą opcją jest dopłata do odszkodowania. Wystarczy, że się do nas zgłosisz przez formularz, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Już w ciągu 48 h w dni robocze dostaniesz od nas informację, jaką kwotę możemy dopłacić do Twojego odszkodowania. Co tak naprawdę zyskujesz?

 • Nie musisz walczyć z ubezpieczycielem w sądzie.
 • Pieniądze będą na Twoim koncie już po kilku dniach.
 • Całe ryzyko procesowe bierze na siebie.
 • Masz gwarantowane dodatkowe pieniądze, nie musisz się martwić o ewentualną porażkę w sporze z ubezpieczycielem.

Podsumowanie

 • Musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, żeby otrzymać odszkodowania w kwocie bezspornej. Dopiero później możesz się starać o dopłatę.
 • Dopłata do odszkodowania jest korzystna, bo pozwala Ci szybko zyskać dodatkowe pieniądze na naprawę samochodu. Nasz rzeczoznawca samochodowy przeanalizuje Twój kosztorys.
 • Spór z ubezpieczycielem w sądzie to przedsięwzięcie, która wymaga dużo czasu i sił, a wcale nie gwarantuje sukcesu.

Źródła

Kodeks cywilny

UFG

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line