/

Nieruchomości
Szkoda na mieniu – czym jest, kto wypłaci odszkodowanie

Szkoda na mieniu – czym jest, kto wypłaci odszkodowanie

Miłosz Marek

Miłosz Marek

06.06.2024

Szkoda na mieniu często niepoprawnie definiowana, co może prowadzić do utraty należnych pieniędzy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka sytuacja powinna zakończyć się wypłaconym odszkodowaniem dla poszkodowanego.

Czym jest szkoda na mieniu?

Kodeks cywilny definiuje mienie jako "własność i inne prawa majątkowe". Przez ten termin należy rozumieć wszystkie posiadane rzeczy.

Stąd też pojęciem szkody na mieniu określamy uszczerbek na każdej składowej posiadanego majątku np. mieszkania, samochodu czy wartościowego sprzętu. Omawiane przypadki uznaje się także za szkodę majątkową, czyli taką, w której odszkodowanie powinno pokryć poniesione straty materialne.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę majątkową?

Proces dochodzenia odszkodowania za szkody na mieniu istotny będzie przedmiot objęty szkodą. Dalsze podjęcie kroków będzie uzależnione od sytuacji, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Co robić w różnych przypadkach:

 • udział w kolizji drogowej lub wypadku – poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy, którą ten ma obowiązek posiadać; jeśli jest inaczej musi wezwać służby na miejsce zdarzenia, a notatka policyjna posłuży jako niezbędny dowód przy składaniu wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • zniszczenie mieszkania:
  • przez wynajmującego – odszkodowanie musi wypłacić sprawca,
  • przez osobę trzecią – jeśli jest to następstwo nieszczęśliwego wypadku (np. zalania mieszkania), za rekompensatę odpowiada winny lub jego towarzystwo ubezpieczeniowe (polisa ubezpieczeniowa),
 • akt wandalizmu – to przestępstwo ścigane z urzędu, odszkodowanie wypłaca sprawca z własnej kieszeni.

Ważne!

Pamiętaj o przeczytaniu ogólnych warunków umowy (OWU) przed podpisaniem polisy OC na życie. Sprawdź jaki zakres szkody na mieniu obejmuje wybrany pakiet, który znacznie różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co, jeśli sprawca szkody majątkowej nie posiada ubezpieczenia?

Zgodnie z polskim prawem, poszkodowany ma prawo do odszkodowania za utracone korzyści na mieniu. Jeśli mowa o odszkodowaniu od zdarzeń losowych, niewyrządzonych przez osoby trzecie, o wypłacie pieniędzy na pokrycie szkód mowa tylko w przypadku wykupienia polisy OC w życiu prywatnym (niepowiązanej z obowiązkowym ubezpieczeniem OC kierowców).

W przypadku, kiedy zidentyfikowano sprawcę, wówczas za szkody majątkowe odpowiada sprawca, co oznacza również wypłatę odszkodowania za poniesione straty.

Kodeks karny. art. 415.

Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Źródło: https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s1993/

Polisy OC w życiu prywatnym nie są tak powszechne, jak ubezpieczenia OC dla kierowców (które są obowiązkowe) i przez to w wielu sytuacjach posiadany pakiet ubezpieczenia sprawcy nie będzie gwarantował pokrycia kosztów przywrócenia mienia do stanu sprzed zdarzenia.

Kodeks karny. art. 363.

Sposoby naprawienia szkody § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Źródło: https://lexlege.pl/kc/art-363/

Kodeks cywilny stanowi jasno, że likwidacja szkody powinna nastąpić na warunkach przystępnych dla poszkodowanych. Brak ubezpieczenia nie zwalnia z odpowiedzialności za pokrycie strat.

Oświadczenie sprawcy szkody na mieniu – co musi zawierać

Aby napisać oświadczenie sprawcy szkody na mieniu potrzebne jest ustalenie kilku podstawowych faktów. W dokumencie, na podstawie którego ubezpieczyciel będzie decydował o wypłacie odszkodowania, kiedy konieczne będzie zgłoszenie się do firmy ubezpieczeniowej.

Sporządzenie podpisanego przez obie strony oświadczenia jest też gwarantem przyznania się sprawcy do popełnionego czynu. Jeśli poszkodowany nie zabezpieczy swojego interesu, może napotkać na przykrą niespodziankę w postaci wycofania się sprawcy z wcześniej składanego oświadczenia o popełnieniu szkody.

Oświadczenie nie ma jednego wzoru, ale warto pamiętać, że powinny się tam znaleźć informacje tak:

 • dane osoby poszkodowanej,
 • dane winnego spowodowania szkody na mieniu,
 • opis okoliczności spowodowania szkody,
 • deklarację sprawcy o swojej winie,
 • odręczne podpisy obu stron zdarzenia.

Jak otrzymać dopłatę do wypłaconego już odszkodowania za szkodę na mieniu

Szkoda na mieniu nie zawsze jest poprawnie rozliczona przez ubezpieczyciela, który potrafi znacznie zaniżyć wypłaconą kwotę. Bierze się to z metod, o których klienci zwykle nie wiedzą, a ich dostrzeżenie wymaga znajomości takich praktyk.

szkoda majątkowa odszkodowanie za szkodę na nieruchomości

Jeśli poszkodowany nie podpisze ugody z firmą ubezpieczeniową (która nie jest wymagana do wypłaty), ma szansę ubiegać się o dopłatę do odszkodowania.

Zgłoś swoją sprawę do Helpfind, a zespół specjalistów bezpłatnie zajmie się analizą Twojej sprawy. Po sprawdzeniu kosztorysu od ubezpieczyciela prześlemy propozycję dopłaty, która ostatecznie zakończy sprawę. Otrzymasz ją w ciągu kilku dni, a my przejmiemy całą odpowiedzialność procesową w toczącej się dalej sprawie.

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu ma poszkodowany na zgłoszenie szkody mienia do firmy ubezpieczeniowej?

To zależy od zgłaszanej szkody. Jeśli mowa o szkodzie na pojeździe – czas na zgłoszenie to nawet 3 lata, a w szczególnych przypadkach nawet 20. Przy zgłaszaniu szkody nieruchomości czy innych – to zależy od warunków posiadanej polisy. Może to być 2-7 dni.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie za szkodę na mieniu?

W każdym przypadku, niezależnie od sytuacji, jeśli poszkodowany liczy na odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy, niezbędne będzie zgłoszenie szkody do firmy.

Czy uszkodzenie telefonu podczas kolizji zalicza się do szkody na mieniu?

Jeśli telefon został uszkodzony podczas kolizji lub wypadku, ubezpieczyciel OC sprawcy powinien wypłacić odszkodowanie za zniszczonego smartfona, jak również inne wartościowe urządzenia, które utraciły swoją wartość podczas zdarzenia.

Miłosz Marek

Miłosz Marek

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
odszkodowanie za zalanie sufitu

11.06.2024

9 min

Zalany sufit odszkodowanie – czyja polisa pokryje naprawę, jak otrzymać dopłatę

Sąsiad zalał sufit Twojego mieszkania? Zyskaj pewność, że otrzymasz odpowiednią kwotę odszkodowania. Sprawdź, czy należy Ci się dopłata....

Nieruchomości

jak napisać opis szkody po zalaniu mieszkania

06.06.2024

8 min

Opis szkody zalania mieszkania – jak napisać, na co zwrócić uwagę

Dowiedz się, jak opisać szkody po zalaniu we wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela....

Nieruchomości

szkoda na mieniu odszkodowanie

06.06.2024

7 min

Szkoda na mieniu – czym jest, kto wypłaci odszkodowanie

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka sytuacja powinna zakończyć się wypłaconym odszkodowaniem dla poszkodowanego przy szkodzie na mieniu....

Nieruchomości

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania za szkodę na nieruchomości

Przeanalizujemy Twój kosztorys budowlany i sprawdzimy, czy należy Ci się dopłata.

Aż 96% kosztorysów ma zaniżenia

Dopłacamy nawet w 72 h w dni robocze

Średnia wartość zaniżenia to prawie 7 tysięcy zł

Szkody na nieruchomości przedawniają się po upływie 3 lat

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line