/

Finanse
Jak pobrać raport BIK? Czy można zrobić to za darmo?

Jak pobrać raport BIK? Czy można zrobić to za darmo?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

28.06.2023

Jak pobrać raport BIK? Wiele osób, które chcą zaciągnąć kredyt, zadaje sobie to pytanie jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pożyczki, głównie ze względu na fakt, że to na podstawie tego dokumentu, bank decyduje o przyznaniu kredytu. Czym jest raport BIK? Czy można go pobrać za darmo? Wszystkiego dowiedzą się Państwo z poniższego artykułu.

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest spółką akcyjną, utworzoną przez Związek Banków Polskich. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji, dotyczących zdolności oraz historii kredytowej klientów banków, parabanków oraz SKOK-ów.

Drugorzędnym celem instytucji, jest przeciwdziałanie zjawiskom, powodujących nadmierne zadłużenie Polaków, którego często nie są w stanie spłacić. W tym celu organizują różnego rodzaju kampanie marketingowe oraz informacyjne, takie jak akcja społeczna „nieskardzione.pl”, mająca na celu edukowanie ludzi, jak zapobiegać próbom kradzieży tożsamości i jak zachować się w takiej sytuacji.

BIK działa na podstawie ustawy prawo bankowe i zbiera informacje o każdym rodzaju kredytu – hipotecznych, konsumenckich, konsolidacyjnych, firmowych.

Czym jest raport BIK?

Raport BIK jest dokumentem, który przedstawia całą historię kredytową oraz finansową danej osoby. To na podstawie tego dokumentu, bank może zaakceptować lub odrzucić wniosek o kredyt.

Warto pamiętać, że w BIK zaznacza w swoich raportach każdorazowe złożenie wniosku o kredyt czy sprzedaż ratalną, bez względu na to, czy pożyczka została przyznana, czy nie. Raport BIK wyszczególnia również wszystkie niespłacone zobowiązania oraz spóźnienia w płatnościach.

Czy raport BIK jest płatny?

Niestety, wygenerowanie pełnego raportu BIK, zawierającego wszystkie powyższe informacje, jest usługą płatną. Przedsiębiorstwo przygotowało trzy podstawowe oferty:

 1. Stworzenie i pobranie jednorazowego raportu BIK – 49 złotych.
 2. Wygenerowanie i pobranie jednego raportu BIK oraz alerty na cały rok – 85 złotych.
  Poza pełnym raportem BIK kredytobiorca wykupuje też usługę, dzięki której, w przypadku próby zaciągnięcia zobowiązania na jego dane, otrzyma powiadomienie SMS.
 3. Pakiet 6 raportów BIK i alerty na cały rok – 129 złotych.

Jak pobrać raport BIK?

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, by wygenerować i pobrać raport BIK, jest zarejestrowanie się w serwisie BIK. Aby to zrobić, konieczne będzie wypełnienie formularza, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • numer PESEL,
 • rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości, którym legitymuje się osoba zainteresowana.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania się w serwisie BIK, jest potwierdzenie tożsamości. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Potwierdzenie danych zawarty w formularzu (dane z dowodu tożsamości).
 2. Potwierdzenie tożsamości przez list polecony.

Następnym etapem jest wykonanie przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1 zł w celu potwierdzenia rejestracji oraz zakończenia dwuetapowej weryfikacji danych. Po otrzymaniu przelewu BIK wyśle na podany adres e-mail link aktywacyjny, który trzeba uruchomić, a następnie potwierdzić rejestrację za pomocą kodu SMS, który zostanie wysłany na podany numer telefonu. Ostatnim etapem jest ustalenie nowego hasła dla profilu.

W celu wygenerowania i pobrania pełnego raportu BIK należy wykonać przelew w takiej kwocie, w jakiej chcemy wykupić usługę. Po dokonaniu płatności, system sam przygotuje raport, który można pobrać w formacie PDF z sekcji „raporty”.

Co znajdę raporcie BIK?

Raport BIK zawiera wszystkie informacje, dotyczące historii kredytowej i finansowej podmiotu, wnioskującego o pożyczkę lub pobierającego raport. Co dokładnie można znaleźć w raporcie BIK?

co zawiera raport bik
 • Wskaźnik BIK – określa, czy potencjalny kredytobiorca nie ma żadnych opóźnień w płatnościach,
 • Ocena punktowa BIK (scoring) – służy do weryfikacji wiarygodności klienta, starającego się o kredyt. Dodatkowo ta część raportu wskazuje, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na ocenę punktową danej osoby,
 • Zobowiązania w trakcie spłaty – wyszczególnienie (w formie tabeli) wszystkich zobowiązań w trakcie spłaty, wraz z informacją o ewentualnych zaległościach czy nadpłatach kredytu.
 • Historia spłaty kredytów – szczegółowe informacje na temat zaciągniętych kredytów, wraz z informacją o rodzaju kredytu, pozostałej kwocie do spłaty, ogólnej kwocie pożyczki i wysokością raty. Raport BIK zawiera też dane na temat zaległych spłat i niespłaconych kredytów.
 • Dane z BIG InfoMonitor – informacje pochodzące z rejestru dłużników na temat niespłaconych długów, uregulowanych płatności oraz zapytaniach o dane osoby, przesłane przez firmy pożyczkowe i banki.

Do czego potrzebny jest raport BIK?

Raport BIK jest przydatnym dokumentem, znajdującym zastosowanie w kilku sytuacjach, wśród których należy wyróżnić:

 • obliczenie zdolności kredytowej – na podstawie raportu BIK, każdy kredytobiorca ma możliwość oszacować, jaką zdolnością kredytową dysponuje. Pozwoli to ocenić, czy jest ona wystarczająca do zaciągnięcia pożyczki w przewidywanej kwocie,
 • kontrola zobowiązań – oszuści coraz częściej posługują się cudzymi danymi w celu zaciągnięcia kredytu, a dzięki raportowi BIK każdy może sprawdzić, czy nikt nie zaciągnął kredytu na jego nazwisko,
 • odmowa przyznania kredytu – raport BIK może dać jasną informację, dlaczego bank podjął decyzję o braku przyznania kredytu danej osobie. Wyszczególnione informacje na ten temat mogą pomóc potencjalnemu kredytobiorcy wyeliminować problemy, by przy kolejnym wniosku, uzyskać pozytywną decyzję banku,
 • sankcja kredytu darmowego jeśli kredytobiorca, który spłacił już kredyt konsumencki (i od tego momentu nie minął rok), odnajdzie w umowie kredytowej błędy, które uderzają w jego interes finansowy, ma wówczas prawo do skorzystania z sankcji kredytu bankowego. Zapis ten, pozwala kredytobiorcy na odzyskanie wszystkich kosztów kredytu.
  Raport jest przydatny w momencie nawiązania współpracy z firmą, specjalizującą się w egzekwowaniu roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego, ponieważ jest dowodem zamknięcia kredytu.

Czym różni się darmowy raport BIK od płatnego?

Mimo że raport BIK jest usługą płatną, to dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego o danych osobowych, każda osoba ma prawo pobrać darmowy raport BIK. Rzecz jasna, nie będzie on pełny – zawiera tylko i wyłącznie informacje na temat historii i zdolności kredytowej wnioskodawcy. Darmowy raport BIK może zostać wygenerowany raz na pół roku, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o sporządzenie raportu.

Rodzaj raportuCenaCo zawiera?
Darmowy raport BIK0 złNiepełny raport BIK (informacje na temat zdolności i historii kredytowej)
Pojedynczy raport BIK49 złPełny raport BIK (ze wszystkimi danymi)
Raport + Alerty85 złPełny raport BIK oraz usługa alertów SMS na cały rok (informuje o każdym złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki)
Pełen pakiet129 zł6 pełnych raportów BIK oraz usługa alertów SMS na cały rok

Jak pobrać raport BIK za darmo? Instrukcja

Przede wszystkim, należy sporządzić wniosek, w którym poza własnymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, PESEL, numer, rodzaj i seria dokumentu tożsamości), należy umieścić następującą informację:

Zgodnie z artykułem 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wnioskuję o udostępnienie mi kopii moich danych, przetwarzanych w systemach Biura Informacji Kredytowej oraz uwzględnienie w niej szczegółów, dotyczących spłaty kredytu.

Tak przygotowany dokument, należy wysłać za pomocą tradycyjnej poczty lub złożyć osobiście w centrum obsługi klienta BIK znajdujący się przy ul. Modzelewskiego 77 w Warszawie. Istnieje też możliwość złożenia takiego wniosku za pomocą serwisu bik.pl lub przesłania go za pomocą poczty elektronicznej (wymagany jest jednak elektroniczny podpis kwalifikowany).

Jak długo BIK przechowuje informacje na temat kredytobiorców?

Działając na podstawie ustawy prawo bankowe, BIK zbiera, przetwarza i przechowuje informacje o wszystkich zapytaniach kredytowych, a także udzielonych, spłacanych i zamkniętych już kredytach. BIK ma prawo przechowywać dane każdego kredytobiorcy przez 5 lat od spłaty kredytu, dzięki ustawie prawo bankowe.

Niestety, BIK nie przewiduje możliwości usunięcia negatywnych bądź pozytywnych wpisów do raportu. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją sposoby, dzięki którym można usunąć informacje, przechowywane w instytucji. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o usunięcie danych z BIK.

Niestety, w przypadku kredytów, przy których odnotowano opóźnienie w opłacie przy spłacie, BIK może odmówić wykreślenia z listy dłużników, zwłaszcza jeśli zobowiązanie nie zostało sprawdzone. W przypadku zamkniętych kredytów, których spłata sprawiała problemy, BIK musi przechowywać informację na ich temat przez minimum 5 lat od dnia spłaty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy BIK rejestruje wszystkie zapytania kredytowe?

Tak, Biuro Informacji Kredytowej, rejestruje wszystkie zapytania kredytowe, bez względu na to, czy kieruje się je do banku, czy do firmy pożyczkowej. Z jednej strony, jest to rozwiązanie dość niewygodne dla kredytobiorców, którzy generują dużo zapytań kredytowych do wielu instytucji – rozpaczliwe poszukiwanie finansowania, nie jest mile widziane przez kredytodawców.

Z drugiej strony, rejestrowanie wszystkich zapytań kredytowych, eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu na nasze dane przez osoby trzecie.

Czy raport BIK jest płatny?

Sporządzenie pełnego raportu BIK jest usługą płatną. Jednorazowy koszt pobrania raportu wynosi 49 złotych. Istnieje również możliwość wykupienia zestawu sześciu, comiesięcznych raportów BIK w połączeniu z alertami BIK na cały rok – koszt tej usługi, wynosi 129 złotych.

Czym różni się darmowy raport BIK od darmowego?

Darmowy raport BIK zawiera mniej danych, niż pełne sprawozdanie. O ile darmowa wersja zawiera informacje dotyczące tylko i wyłącznie informacje dotyczące zdolności i historii kredytowej, o tyle pełen raport BIK zawiera dodatkowo dane o scoringu, pełnej historii spłat i zapytań kredytowych oraz informacje, pochodzące z Biura Informacji Gospodarczej (jednej z listy dłużników).

Źródła: 

 1. bik.pl – klienci indywidualni
 2. bik.pl – raport demo
 3. tvn24.pl

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
kredyt gotówkowy

01.12.2023

11 min

Kredyt gotówkowy za darmo – sprawdź, czy to możliwe

Dowiedz się, czy możesz spłacać kredyt gotówkowy bez dodatkowych kosztów....

Finanse

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt

29.11.2023

14 min

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt?

Chcesz zaciągnąć kredyt, ale nie wiesz, czy spełnisz wymogi banku? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby dostać kredyt....

Finanse

jak obniżyć ratę kredytu

27.11.2023

13 min

Jak obniżyć ratę kredytu? Poznaj najskuteczniejsze sposoby

Dzięki sankcji kredytu darmowego, nadpłacie, konsolidacji lub refinansowaniu możesz obniżyć ratę kredytu....

Finanse

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line