/

Samochód
Kosztorys naprawy samochodu - to musisz wiedzieć

Kosztorys naprawy samochodu - to musisz wiedzieć

Patryk Marzec

Patryk Marzec

20.09.2023

Kosztorys naprawy samochodu jest dokumentem, na którego podstawie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Kiedy i kto może go sporządzić? Na co zwrócić uwagę, gdy otrzymasz kosztorys naprawy pojazdu od ubezpieczyciela? Czy od decyzji i kosztorysu można się odwołać? Na te oraz inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Po co spisuje się kosztorys naprawy samochodu?

Kosztorys naprawy samochodu przygotowywany jest po kolizji lub stłuczce, w celu oszacowania wysokości odszkodowania. Mimo że przepisy nie narzucają na Towarzystwa Ubezpieczeniowe konkretnego terminu sporządzenia tego dokumentu, to ubezpieczyciele przysyłają rzeczoznawcę samochodowego około 7 dni po zgłoszeniu szkody.

Po dokonaniu oględzin rzeczoznawca przygotowuje oficjalną ekspertyzę naprawy pojazdu, którą wysyła do poszkodowanego około 10 dni od zgłoszenia szkody. Kolejnym krokiem jest wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu

Zdarzają się też sytuacje, w których ubezpieczyciele rezygnują z wysłania rzeczoznawcy do poszkodowanego, na rzecz oszacowania wartości naprawy auta na podstawie fotografii, otrzymanych od poszkodowanego. Niestety, tego typu działania zazwyczaj skutkują zaniżeniem kosztorysu i odszkodowania. 

Kto przygotowuje kosztorys naprawy samochodu?

Kosztorys naprawy auta przygotowywany jest przez licencjonowanego rzeczoznawcę komunikacyjnego, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Akt prawny, stanowi że:

1.  Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:
1) (uchylony);
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
6) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

art. 79a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Ekspert z dziedziny techniki motoryzacyjnej może być wysłany do poszkodowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wynajął on niezależnego rzeczoznawcę samochodowego z własnej kieszeni, np. w celu udowodnienia, że otrzymaliśmy zaniżony kosztorys naprawy pojazdu. Niestety, koszt dokonania oględzin i przygotowania ekspertyzy to wydatek rzędu 1000 złotych.

Zaniżenie kosztorysu naprawy pojazdu – jakie praktyki stosują Towarzystwa Ubezpieczeniowe?

Przygotowując kosztorys, rzeczoznawca ubezpieczeniowy ma obowiązek rzetelnie i w sposób bardzo dokładny określić rozmiar szkód i oszacować koszt ich naprawy. Niestety, bardzo często dochodzi do tego, że zaniżony kosztorys jest podstawą, na której opiera się decyzję ubezpieczyciela, przez co obniżeniu ulega też odszkodowanie. 

Zanim do poszkodowanego trafi zaniżona wycena szkody samochodu, ubezpieczyciele, podczas jego przygotowania, stosują różnego rodzaju praktyki, do których należy zaliczyć:

 • zaniżenie stawki za roboczogodzinę pracy mechanika – celem sporządzenia kosztorysu naprawy samochodu jest ustalenie, kwoty potrzebnej do całkowitej naprawy pojazdu. Można więc założyć, że rzeczoznawca powinien rzetelnie określić stawkę za pracę mechaników.
  Jednakże częstą praktyką jest wpisywanie do ekspertyzy zaniżonego kosztu najęcia mechaników, albo ze względu na obniżoną ilość godzin koniecznych do naprawy auta, albo ze względu na zaniżoną stawkę roboczogodziny pracy mechanika,
 • pominięcie prac, poprzedzających nałożenie nowej warstwy lakieru na pojazd – przed położeniem nowej warstwy farby, lakiernik musi przeprowadzić szereg innych czynności, takich jak szpachlowanie, szlifowanie czy pozbycie się korozji. Częstą praktyką rzeczoznawców jest pominięcie tych prac w kosztorysie, do którego trafia tylko i wyłącznie koszt lakierowania,
 • stosowanie zamienników zamiast oryginalnych części – jedna z najczęściej stosowanych nieuczciwych praktyk. Co do zasady, ubezpieczyciel ma obowiązek przywrócić pojazd do jego stanu sprzed wypadku. Dotyczy to także kwestii zastosowanych w naprawie części.
  Niestety, rzeczoznawcy samochodowi dość często wpisują do kosztorysu tanie zamienniki zamiast części oryginalnych, co znacznie obniża nie tylko wartość kosztorysu, ale i pojazdu,
 • bezpodstawne orzeczenie o szkodzie całkowitej – jeśli auto jest zniszczone w więcej niż 70%, rzeczoznawcy samochodowi uznają, że nie opłaca się go naprawiać, dzięki czemu stosują szkodę całkowitą.
  To rozwiązanie, które jest korzystne tylko i wyłącznie dla ubezpieczyciela. Nie dość, że poszkodowany bezpowrotnie traci auto, to dodatkowo odszkodowanie, które otrzymuje od ubezpieczyciela, jest wręcz śmiesznie niskie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których uznanie szkody całkowitej okazuje się być całkowicie bezpodstawne.
 • całkowite zignorowanie niektórych szkód, powstałych w trakcie zdarzenia – bez względu na rozmiar zniszczeń, obowiązkiem ubezpieczyciela i rzeczoznawcy jest rzetelne określenie, jaką kwotę pieniężną należy przekazać w celu całkowitej naprawy auta.
  Zaniżony kosztorys naprawy samochodu wynika z faktu, że pomija się niektóre szkody, co rzecz jasna prowadzi do zbyt niskiej kwoty odszkodowania,
 • zastosowanie rabatów na części zamienne – z racji tego, że większość zakładów mechanicznych jest stałym klientem niektórych dostawców części samochodowych, jasne jest, że otrzymują oni rabaty na części zamienne.
  Zdarzają się sytuacje, w których cena za daną część zamienną, pomniejszona jest o rabat, którego poszkodowany nie ma szans uzyskać, co powoduje zaniżenie wyceny szkody.

Co powinien zawierać kosztorys naprawy samochodu?

Kosztorys naprawy pojazdu powinien zawierać pełne dane identyfikujące samochód, informacje dotyczące uszkodzeń, powstałych w wyniku zdarzenia drogowego oraz listę koniecznych do przywrócenia sprawności pojazdu prac naprawczych.

Pełny kosztorys naprawy samochodu zawiera następujące dane:

 • Numer VIN samochodu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • marka, model, przebieg i rok produkcji auta,
 • określenie stawki za roboczogodzinę pracy mechanika samochodowego,
 • spis czynności naprawczych, koniecznych do naprawy pojazdu,
 • lista elementów auta, przeznaczonych do naprawy (razem z lakierem),
 • ewidencja i wycena podzespołów, których zakup jest konieczny do naprawy auta,
 • przewidywany czas naprawy pojazdu.

Metoda warsztatowa, czyli alternatywa dla kosztorysu naprawy samochodu

Alternatywą dla przygotowania kosztorysu naprawy samochodu jest skorzystanie z metody warsztatowej. Ten sposób usuwania uszkodzeń samochodu, polega na oddaniu pojazdu do wskazanego warsztatu samochodowego, w którym zostanie on naprawiony. Niestety, poszkodowany nie ma wpływu na to, który warsztat dokona napraw.

Niestety, to nie koniec minusów tego rozwiązania. Do innych wad metody warsztatowej należy zaliczyć:

Jakie są wady metody kosztorysowej?
 • brak pewności co do zastosowanych części – częstą praktyką przy sporządzaniu kosztorysu naprawy samochodu jest instalacja tanich zamienników, zamiast oryginalnych części, pochodzących od producenta. Korzystając z metody warsztatowej, weryfikacja kosztorysu nie może się odbyć. Z tego względu poszkodowany nie może sprawdzić, czy oryginalne elementy auta, nie zostały zastąpione tanimi zamiennikami,
 • konieczność przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego – zdarzają się sytuacje, w których po wypadku lub kolizji, policja kieruje pojazd na dodatkowe badania techniczne. Paradoksalnie jest to częsta praktyka po skorzystaniu z warsztatowej metody usunięcia szkód,
 • brak możliwości złożenia odwołania – z racji tego, że rozliczenie za naprawę pojazdu odbywa się między Towarzystwem Ubezpieczeniowym a punktem napraw, poszkodowanemu nie przysługuje możliwość odwołania, nawet w przypadku, gdy udowodni, że naprawa auta nie została wykonana w sposób należyty.
 • brak możliwości zweryfikowania prac naprawczych – poszkodowany, niebędący ekspertem w dziedzinie motoryzacji, nie ma większych szans na samodzielne zweryfikowanie prac naprawczych, których dokonali mechanicy, więc praktycznie nie ma również możliwości sprawdzenia, czy zostały one wykonane poprawnie i czy nie pominięto żadnej szkody. Pomóc w tym może wycena naprawy pojazdu, przygotowany przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego.

Poszkodowany musi dokonać wyboru, między metodą kosztorysową a warsztatową, już na etapie zgłoszenia szkody.  Jeśli wybór poszkodowanego padnie na pierwszą opcję, bardzo przydatna będzie weryfikacja kosztorysu.

Co zrobić w przypadku zaniżenia odszkodowania?

Sytuacje, w których nie doszło do zaniżenia kosztorysu przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, to bardzo rzadkie wyjątki. Proponowane odszkodowania, ze względu na zaniżony kosztorys, opiewają na zbyt niską kwotę.

Każdemu poszkodowanemu, o ile nie zdecydował się na bezpośrednią likwidację szkód lub nie zaakceptował propozycji ugody, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Niestety, samodzielna walka z ubezpieczycielem jest czasochłonna, trudna do wygrania i często kończy się sprawą sądową.

Alternatywą dla takiego rozwiązania jest skorzystanie z pomocy firmy odszkodowawczej Helpfind. W naszej ofercie znajduje się darmowa weryfikacja kosztorysu naprawy samochodu, przysłanego przez ubezpieczyciela, dzięki której można stwierdzić, czy proponowana kwota odszkodowania jest wystarczająca do naprawy auta.

Jeśli okaże się, że poszkodowanemu przysługuje dopłata do odszkodowania, nasz konsultant przedstawi propozycję sprzedaży szkody OC w zamian za określoną kwotę. Po akceptacji oferty wysyłamy do klienta umowę, w której zawarte są wszystkie warunki współpracy. 

Jednym z nich, jest gwarancja, że nie wrócimy do klienta po wypłacone mu pieniądze, nawet w przypadku, gdy przegramy sprawę z ubezpieczycielem. Co więcej, ustaloną w rozmowie z konsultantem kwotę, możesz otrzymać nawet w 48 godzin od chwili podpisania umowy. Nie czekaj, prześlij nam swój kosztorys naprawy samochodu do analizy, już teraz!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto sporządza kosztorys naprawy pojazdu?

Do sporządzenia kosztorysu naprawy auta uprawnieni są certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi, którzy zdali egzamin pisemny i praktyczny. Dodatkowo, by sąd lub ubezpieczyciel zaakceptował ekspertyzę, specjalista musi być zapisany na liście rzeczoznawców motoryzacyjnych.

Po jakim czasie ubezpieczyciel przesyła kosztorys naprawy auta do poszkodowanego?

Nie ma odgórnej zasady, dotyczącej terminu przesłania kosztorysu do poszkodowanego, choć Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi przeprowadzić cały proces wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni. Zazwyczaj przesłanie kosztorysu odbywa się około 10 dni po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela.

Czy muszę zaakceptować propozycję kosztorysu naprawy samochodu?

Każdy poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od powstania szkody (termin wydłuża się do 20 lat, w przypadku zdarzenia drogowego spowodowanego przestępstwem). Samodzielna walka z ubezpieczycielem jest jednak czasochłonna i dość trudna. Alternatywą jest skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej, takiej jak Helpfind.

Źródła:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-79-a

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder