/

Finanse
Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Miłosz Marek

Miłosz Marek

24.05.2024

Umowa kredytowa podpisana, ale nastąpiła zamiana planów? Jest jeszcze szansa na wyjście z całej sytuacji bez konsekwencji. Dowiedz się, na czym polega odstąpienie od umowy kredytowej i w jakich przypadkach ma zastosowanie.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej bez konsekwencji?

Z podpisanej umowy kredytu można się wycofać bez konsekwencji. Prawem kredytobiorcy zagwarantowanym w Ustawie o kredycie konsumenckim jest możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Zgodnie z ustawą kredytobiorca (lub pośrednik kredytowy) ma obowiązek wręczenia wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy podczas podpisywania umowy o kredyt.

Taką samą możliwość mają osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, o czym mówi Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 roku. Poświęcony jest temu jej artykuł 42, w którym zawarte jest, że kredytobiorca bez podawania przyczyny może wycofać się z zawartej umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania.

Ustawa o kredycie konsumenckim, Art. 53. kredyt. kons.

Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki.

Źródło: https://lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-53/

Odstąpienie od umowy musi zostać potwierdzone na piśmie. Kiedy kredytobiorca zdecyduje się ten ruch, musi złożyć w banku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sam dokument jest krótki i lakoniczny. Wystarczy jedna strona tekstu, na którym znajdą się tak podstawowe informacje, jak dane banku i pożyczkobiorcy, szczegóły dotyczące umowy i podpis.

Warto pamiętać, że przy podpisywaniu umowy kredytu klient powinien otrzymać wzór takiego dokumentu.

Co musi zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej:

  • dane banku, w którym zawarto kredyt,
  • dane kredytobiorcy (imię i nazwisko, pesel, adres)
  • powołanie się na podstawę prawną (Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim),
  • numer umowy kredytowej, od której kredytobiorca chce odstąpić,
  • datę podpisania umowy,
  • datę złożenia wniosku,
  • czytelny podpis wnioskodawcy.

Czy bank może zablokować odstąpienie od umowy kredytowej?

Jeśli pożyczkobiorca nie przekroczył ustawowego terminu na złożenie kredytodawcy stosownych dokumentów (14 dni od zawarcia umowy), wówczas bank nie może sprzeciwić się woli pożyczkobiorcy o wycofaniu się z zawarcia umowy.

Dodatkowo jeśli bank będzie odwlekał formalności związane z odstąpieniem od umowy kredytowej, prawo stoi po stronie pożyczkobiorcy, który nadal będzie miał możliwość odstąpić od umowy.

Ważne!

Po upływie 14 dni od podpisania umowy kredytowej nie można od niej odstąpić bez wyroku sądu lub obustronnego porozumienia.

Czy bank może naliczyć kary za odstąpienie od umowy o kredyt? Jakie są koszty odstąpienia od umowy

Samo odstąpienie od umowy kredytowej nie może podlegać karze ze strony banku. Niemniej jednak kredytobiorca musi pamiętać, że jest zobowiązany do opłacenia kosztów zawarcia umowy.

Ustawa o kredycie konsumenckim, Art. 54. kredyt. kons.

Zakaz ponoszenia kosztów związanych z odstąpieniem od umowy przez konsumenta 1. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. (...) 4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53 prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej.

Źródło: https://lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/art-54/

Po pierwsze, klient banku jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy odsetek należnych za możliwość korzystania z kwoty kredytu aż. Mowa o opłacie za posiadanie kapitału od momentu wypłaty przez bank na mocy pierwotnie zawartej umowy aż do momentu jej zwrotu.

Jeśli między wypłatą banku a zwrotem kwoty miną 3 dni – odsetki za taki okres należą się instytucji finansowej. Jeśli maksymalne 14 dni, wówczas opłata będzie wyższa, dlatego nie należy zwlekać z decyzją o odstąpienie od umowy.

Po drugie, pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztem za opłaty notarialne czy inne niezbędne do zawarcia kredytu opłaty na rzecz organów administracji publicznej (np. podatek PPC), które były niezbędne do udzielenia kredytu.

Co kredytobiorca może zrobić po upływie terminu odstąpienia od umowy?

Szanse dla posiadaczy kredytu konsumenckiego

Cytowana w tym artykule ustawa o kredycie konsumenckim ma zapisy, które realnie chronią kredytobiorców przed szkodliwymi zapisami w ich umowach.

Zgodnie z artykułem 45, jeśli pożyczkobiorca wykaże, że w umowie kredytowej znajdą się niewłaściwe zapisy, klauzule abuzywne bądź fragmenty, które zobowiążą go do zapłaty kwoty wyższej niż ustalona, wówczas można zastosować sankcję kredytu darmowego (w skrócie SKD).

co jeśli nie unieważnienie umowy kredytu

Jeśli kredytobiorca złoży stosowne oświadczenie, wówczas przysługuje mu prawo do zwrotu wyłącznie kapitału pożyczki - bez odsetek oraz pozostałych kosztów. Dzięki temu klient banku ma okazję na ogromną oszczędność.

Jeśli masz kredyt konsumencki, oblicz w kilkanaście sekund, o jaką kwotę możesz się ubiegać, stosując nasz kalkulator sankcji kredytu darmowego.

Na co może liczyć posiadacz kredytu we frankach

Choć przez wiele miesięcy nie mieli łatwego życia, to teraz posiadacze kredytów frankowych mogą mówić o odwróceniu się sytuacji.

Składane przez nich pozwy sądowe przynoszą efekty i za sprawą licznych wyroków i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej notują ogromne sukcesy, gdy ich sprawy trafiają na wokandę. Obecnie wyroki na niekorzyść posiadaczy kredytów frankowych należą do rzadkości. Ci najczęściej cieszą się ze zwrotu odsetek oraz kosztów prowadzenia kredytu.

Napisz do Helpfind, aby zespół finansowych ekspertów zajął się Twoim przypadkiem. Sprawdzimy umowę kredytową pod kątem zastosowania klauzul abuzywnych i zaproponujemy kwotę, za którą odkupimy wierzytelność kredytu spłaconego nawet blisko 10 lat temu!

Możliwości dla kredytu hipotecznego

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny, rata kredytu może być sporym wyzwaniem dla domowego budżetu. W 2024 roku wprowadzono ustawę przedłużającą wakacje kredytowe.

Co to oznacza dla kredytobiorców? Na mocy prawnego rozporządzenia mają prawo do zawieszenia spłaty rat kredytu na maksymalnie cztery miesiące w bieżącym roku. To rozwiązanie przeznaczone dla osób, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci lub wartość raty pożyczki stanowi co najmniej 30 procent domowego budżetu.

Pamiętaj jednak, że to rozwiązanie działa czasowo – raty nie zostaną umorzone, kredytobiorca będzie musiał spłacić je w przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Ile mam czasu na odstąpienie od kredytu?

Czas na odstąpienie od umowy o kredyt liczony jest od dnia zawarcia umowy. Od tego momentu kredytobiorca ma 14 dni na odstąpienie od kredytu

Od jakiego rodzaju kredytu można odstąpić?

Prawo do odstąpienia od umowy kredytowej mają zarówno posiadacze kredytu hipotecznego, jak i konsumenckiego.

Ile czasu jest na zwrot pieniędzy z kredytu, od którego zamierza się odstąpić?

Kredytobiorca ma obowiązek zwrotu całej kwoty kredytu do banku nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dyspozycji odstąpienia od umowy o kredyt. W tym czasie musi oddać całkowitą kwotę pożyczki, jak również naliczone odsetki należne instytucji finansowej za korzystanie z kapitału w okresie od zawarcia umowy aż do dnia zwrotu całej kwoty.

Źródła:

https://frrf.pl/od-umowy-kredytu-mozna-odstapic-jest-na-to-14-dni/ https://lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/rozdzial-5-odstapienie-od-umowy-przez-konsumenta/5035/

Miłosz Marek

Miłosz Marek

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line