/

Samochód
Wyrejestrowanie samochodu, jakie dokumenty muszę posiadać?

Wyrejestrowanie samochodu, jakie dokumenty muszę posiadać?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

22.08.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Wyrejestrowanie samochodu jest jak najbardziej możliwe, ale tylko w konkretnych przypadkach. Co więcej, każda przyczyna wyrejestrowania wymaga też załączenia innych dokumentów. Co potrzebne do wyrejestrowania auta? Jak wyrejestrować samochód przez Internet? Kiedy dokładnie można wyrejestrować samochód? Jak to zrobić? Czy można później ponownie zarejestrować samochód? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule, a także omawiamy inne ważne kwestie związane z wyrejestrowaniem pojazdu.

Czy można wyrejestrować samochód?

Tak, można wyrejestrować samochód. Nie oznacza to jednak, że jest to możliwe w każdym przypadku. Nie możesz po prostu wyrejestrować pojazdu, żeby nie płacić składki OC, bo przez jakiś czas nie chcesz nim jeździć. 

Możesz oczywiście zdecydować się na czasowe wyrejestrowanie pojazdu, ale taka możliwość przysługuje tylko w konkretnych przypadkach i jest obciążona limitem czasowym. Jest to jednak najlepsza opcja, jeśli pojazd nie nadaje się, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym, a istnieje szansa, że po naprawie przejdzie badanie techniczne i zostanie ponownie dopuszczony do ruchu drogowego.

Jeśli chcesz trwale wyrejestrować auto, bo np. nastąpiła trwała utrata pojazdu, to potrzebny Ci będzie wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, a także konkretne załączniki, zależnie od przyczyny wyrejestrowania. Co ważne, jeśli chcesz wyrejestrować samochód, bo jest uszkodzony po stłuczce, to sprawdź, czy nie należy Ci się dopłata do odszkodowania. To nic nie kosztuje, a możesz zyskać sporo pieniędzy.

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Kiedy można wyrejestrować samochód?

Samochód można, a nawet trzeba wyrejestrować, gdy doszło do:

 • sprzedaży,
 • kasacji,
 • zniszczenia pojazdu za granicą,
 • kradzieży,
 • trwałej utraty wartości,
 • wycofania pojazdu z obiegu,
 • przekazania pojazdu lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorstwa, które prowadzi stację demontażu lub do przedsiębiorstwa, które prowadzi punkt zbierania pojazdów.

W każdej z powyższych sytuacji dalsze użytkowanie pojazdu jest niemożliwe, dlatego koniecznie zadbaj o to, żeby dopełnić wszystkich formalności i wyrejestrować pojazd.

wyrejestrowanie pojazdu

Ile czasu na wyrejestrowanie pojazdu?

Od 2022 r. na wyrejestrowanie pojazdu masz 30 dni. Wcześniej prawo nie przewidywało żadnych terminów w tym zakresie, nie było też żadnych kar za niewyrejestrowanie.

Kara za niewyrejestrowanie pojazdu

Tak, 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Po zmianach art. 140mb ust. 2. pkt. 1. stanowi, że właściciel pojazdu ma 30 dni, żeby zawiadomić starostę o wyrejestrowaniu pojazdu. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, to czeka Cię kara za niewyrejestrowanie pojazdu w kwocie od 200 do 1000 zł. Co więcej, grzywnę musisz zapłacić w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaniesz nią ukarany(-a). 

Art.  140mb. [Kara za niewyrejestrowanie pojazdu lub brak zawiadomienia o zarejestrowaniu]

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-140-mb

Od wielu lat na ulicach obserwowano znacznie mniej samochodów, niż widnieje w dokumentacji Centralnej Ewidencji Pojazdów. Właśnie dlatego zdecydowano się na wprowadzenie surowych kar za niewyrejestrowanie samochodu, żeby ukrócić proceder niewyrejestrowywania samochodów.

Co więcej, fakt wyrejestrowania samochodu ma kluczowe znaczenie, jeśli pojazd został skradziony lub ktoś go od Ciebie kupił. Taka osoba – złodziej lub kupiec – może doprowadzić do wypadku lub może nie przedłużyć polisy OC. W każdej z tych sytuacji UFG obarczy regresem ubezpieczeniowym właśnie Ciebie, bo to Ty będziesz widnieć jako właściciel pojazdu. Oczywiście można się wyplątać z takiej sytuacji, ale wymaga to poświęcenia czasu, a także wiąże się niemałą dawką stresu, a kara za brak OC w przypadku samochodu osobowego wynosi od 1440 zł do 7200 zł. Sama kara za niewyrejestrowanie samochodu niestety Cię nie ominie, nawet jeśli uda Ci się uniknąć regresu ubezpieczeniowego.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

Wyrejestrowanie samochodu nie jest drogie. Jeśli pojazd ma tylko jednego właściciela, to opłata wyniesie jedynie 10 zł. Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli jest kilku współwłaścicieli, którzy nie są najbliższą rodziną. Konieczne jest wtedy pełnomocnictwo do wyrejestrowania pojazdu. Takie pełnomocnictwo do wyrejestrowania pojazdu to koszt w kwocie 17 zł za każdego współwłaściciela. Członkowie najbliższej rodziny mogą wystawić pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu, za które nie będzie pobierana taka opłata.

Istnieje też inna opłata, którą muszą ponieść właściciele samochodów w przypadku zupełnej i trwałej utraty. Może to być np. w wyniku pożaru lub innej sytuacji niezwiązanej z ruchem pojazdu. Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu i jego masy. Dokładny wzór wygląda następująco:

O = W x R + 2 x S + 0,5 x M

O – opłata końcowa;

W – współczynnik rodzaju pojazdu (1,5 – motorower, 2,0 – motocykl lub przyczepa, 4,0 – ciągniki i pojazdu do 3,5 tony, 6,0 – pojazdy powyżej 3,5 tony);

R – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego;

S – opłata za umieszczenie pojazdu na składowisku odpadów;

M – maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania auta?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę są 3 dokumenty, które trzeba będzie zawsze dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, niezależnie od przyczyny wyrejestrowanie. Są to:

 • dowód osobisty,
 • upoważnienie od każdego z współwłaścicieli samochodu,
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł (może to być potwierdzenie z konta bankowego).

Jeśli zaś chodzi o resztę dokumentów, to wszystko będzie uzależnione od tego, jaka jest przyczyna wyrejestrowania.

Oczywiście musisz też mieć wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. We wniosku trzeba podać:

 • imię i nazwisko, adres, PESEL i datę urodzenia właściciela i wszystkich współwłaścicieli pojazdu,
 • markę, model, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr karty pojazdu, nr VIN i nr silnika pojazdu,
 • listę załączników (sprawdź poniższe akapity i dostosuj listę do swojej sytuacji).

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku sprzedaży pojazdu?

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku sprzedaży za granicę?

 • Oświadczenie o sprzedaży auta za granicę,
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie samochodu za granicą.

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku przekazania do kasacji?

 • Tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu (o ile została wydana),
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o demontażu lub o przyjęciu niepełnego pojazdu.

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku kasacji lub zniszczenia pojazdu za granicą?

 • Dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli wydana),
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu (może to być również inny dokument wydany w innym państwie, o ile będzie równoważny).

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku kradzieży?

 • Karta pojazdu (jeśli wydana)
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające kradzież pojazdu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w sprawie kradzieży pojazdu.

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku wycofania pojazdu z obrotu?

W takim przypadku nie potrzebujesz wielu dokumentów, wystarczy, że dostarczysz jeden z poniższych:

 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • potwierdzenie wycofania auta z ruchu (np. oświadczenie producenta),
 • potwierdzenie wykupienia pojazdu wycofanego z ruchu (wykupu może dokonać tylko firma, która wprowadziła samochód do dobiegu).

Jakie dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w przypadku zupełnej utraty posiadania pojazdu?

 • Dokument potwierdzający trwały charakter utraty,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli wydana),
 • dowód uiszczenia wpłaty na rzecz gminy (pisaliśmy o tym wyżej).

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Raz wyrejestrowanego pojazdu nie można zarejestrować ponownie, wyjątkiem jest auto odzyskane z kradzieży, zabytkowe takie, które ma co najmniej 25 lat, lub którego model nie jest produkowany od 15 lat. Również pojazd uznany za unikat i o szczególnym znaczeniu historycznym może zostać ponownie zarejestrowany. Nie ma możliwości, by kierowca wyrejestrował swój samochód, dalej go posiadając i unikając obowiązku płacenia składki OC. 

jak wyrejestrować samochód

Jak wyrejestrować samochód?

Istnieją dwa sposoby na wyrejestrowanie pojazdu. Możesz wyrejestrować samochód stacjonarnie, w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online, korzystając ze specjalnego formularza. Wybierz ten sposób, który uznasz za bardziej dogodny.

Jak wyrejestrować samochód stacjonarnie?

Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd stacjonarnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Wystarczy, że udasz się do konkretnego wydziału komunikacji, w którym samochód został zarejestrowany. Gdzie może być taki wydział?

 1. W urzędzie starostwa powiatowego.
 2. W urzędzie miasta (miasto na prawach powiatu).
 3. W urzędzie dzielnicy (Warszawa).

Dokumenty możesz zanieść osobiście, ale możesz też skorzystać z usług poczty. W niektórych przypadkach możesz też wyrejestrować pojazd online.

Jak wyrejestrować samochód online?

Niestety wyrejestrowanie pojazdu online nie jest dostępne w każdym wydziale komunikacji. Sprawdź, czy Twój wydział komunikacji umożliwia wyrejestrowanie w tej wygodnej formie. Jeśli tak, to możesz wyrejestrować pojazd, korzystając z Profilu Zaufanego.

Przy pomocy tego profilu możliwe jest też przerejestrowanie samochodu.

Czy można ponownie zarejestrować wyrejestrowany samochód?

Tak, istnieje taka możliwość. Normalnie przywrócenie pojazdu do ruchu jest raczej przeznaczone dla samochodów, które zostały czasowo wyrejestrowane, ale prawo dopuszcza kilka wyjątków. Kiedy dokładnie można ponownie zarejestrować wyrejestrowany wcześniej pojazd?

 1. Jeśli pojazd został przez Ciebie odzyskany po kradzieży.
 2. Pojazd jest zabytkowy.
 3. Pojazd ma co najmniej 25 lat i został uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy.
 4. Pojazd jest ciągnikiem lub przyczepą rolniczą.
 5. Sprzedałeś pojazd za granicą lub został on wywieziony z kraju.
 6. Pojazd ma co najmniej 25 lat i jest ważnym obiektem historycznym.
co jest potrzebne do wyrejestrowania auta

Co ze zwrotem OC po wyrejestrowaniu samochodu?

Po wyrejestrowaniu samochodu należy Ci się zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczeniowy. Jeśli chcesz dostać taki zwrot, to musisz powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o wyrejestrowaniu samochodu. Pamiętaj też, że nawet po wyrejestrowaniu pojazdu możesz dostać odszkodowanie od sprawcy, który uszkodził Twój samochód. Podobnie możesz się starać o dopłatę do odszkodowania, jeśli od wypadku nie minęły jeszcze 3 lata.

Podsumowanie

 • Wyrejestrowanie samochodu jest możliwe, jeśli został sprzedany, wywieziony za granicę, skradziony, zezłomowany lub całkowicie utracony.
 • Wyrejestrowanie pojazdu online to najwygodniejsza opcja, ale nie każdy wydział komunikacji ją dopuszcza.
 • Jeśli nie wyrejestrujesz pojazdu w ciągu 30 dni, to możesz dostać grzywnę w wysokości od 250 do 1000 zł.

Źródła

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line