/

Samochód
Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

16.12.2022

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Podatek od odszkodowania to kwestia zastanawiająca wiele osób. Jeśli planujesz starać się o dopłatę do odszkodowania razem z kancelarią odszkodowawczą, to nie możesz zapomnieć o podatku dochodowym. Uzyskany przez Ciebie przychód jest klasyfikowany jako przychód majątkowy, a taki podlega opodatkowaniu. W momencie odkupienia szkody przez kancelarię staje się ona wierzytelnością. A ta jest objęta podatkiem dochodowym.

Czym jest podatek dochodowy?

Musisz pamiętać, że wypłacone przez firmę wynagrodzenie nie jest odszkodowaniem, lecz wynagrodzeniem uzyskanym za wierzytelność, którą nabyła od Ciebie firma odszkodowawcza w drodze odpłatnej cesji. W tym przypadku jest ona zobowiązana do zapłacenia stosownego podatku w Twoim imieniu.

Firma odszkodowawcza, wypłacając wynagrodzenie, musi odprowadzić podatek dochodowy w Twoim imieniu. Kwotę uzyskanej zaliczki firma przekazuje do Urzędu Skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Musi to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po wypłacie.

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Wynika to z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Jeżeli podatnik nie odprowadzi podatku, może podlegać karze:

 • grzywny,
 • pozbawienia wolności,
 • zapłaty należnego podatku dochodowego, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę.

Sposoby kontroli podatnika

Urząd Skarbowy może przeprowadzić kontrolę zarówno firmy odszkodowawczej, jak i podatnika. Wynika to z tzw. kontroli krzyżowej. Takie działanie ma na celu zweryfikować wszystkie nieprawidłowości, jakie mogą się pojawić w każdej ze stron. Za nieodprowadzenie podatku karę ponosi wtedy podatnik i firma.

Niestety niektóre firmy odszkodowawcze oferują niewiarygodnie wysokie dopłaty do odszkodowań, a tym samym nie informują swoich Klientów o konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, narażając ich przy tym na karę.

Podatek dochodowy – podstawowe informacje

 • Podatek dochodowy musi zostać zapłacony przez firmę odszkodowawczą.
 • W przypadku niezapłacenia podatku przewidziane są kary.
 • Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 12%.
 • Kontrola może spotkać zarówno Ciebie, jak i firmę odszkodowawczą.
 • Firma odszkodowawcza musi dostarczyć Ci PIT-11.

Czy od odszkodowania płaci się podatek?

Wielu poszkodowanych zastanawia się, czy od odszkodowania płaci się podatek?Zasadniczo nie, nie trzeba płacić podatku od odszkodowania powypadkowego.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pieniądze, które zyskujesz od nas za swoją szkodę na pojeździe, nie są tak właściwie odszkodowaniem, a zyskiem dotyczącym przekazania nam wierzytelności. Konieczność uiszczenia opłaty dotyczyłaby Cię zatem w przypadku skorzystania z usług innej firmy Opodatkowanie odszkodowania nie będzie Cię jednak dotyczyć, jeśli skorzystasz z naszych usług. Załatwimy wszelkie formalności za Ciebie. Kwota, którą otrzymasz, będzie już wolna od jakiegokolwiek podatku.

Czy wypłata z ubezpieczenia jest przychodem?

Jeśli starasz się o odszkodowanie z polisy NNW, to musisz wiedzieć, że odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku, o ile nie wchodzą w skład majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odsetki od odszkodowania a podatek

Podatek od odszkodowania zasądzonego przez sąd może dotyczyć odsetek, które sąd wymienił w sentencji wyroku. Stanowiska sądów w tej sprawie nie są do końca jednoznaczne.

Na ogół odszkodowanie za wypadek samochodowy i zadośćuczynienie nie są źródłem wzbogacenia się, dlatego też nie mogą zgodnie z prawem podlegać podatkowi dochodowemu, bo ten dotyczy dochodu, czyli wzbogacania się. Zauważ jednak, że odsetki nie są tym samym, co odszkodowanie. W pewnym sensie stanowią jakby osobną kwotę. Nie są tym, co Ci się należy za doznaną szkodę. Są tym, co należy Ci się za opóźnienia w zrekompensowaniu szkody.

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Pomimo tego brak obowiązku zapłaty podatku PIT za odsetki od odszkodowania został potwierdzony m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. (I SA/Gd 250/16). W orzeczeniu sędziowie stwierdzili, że odsetki są świadczeniem akcesoryjnym, ale niewątpliwie są ściśle związane ze świadczeniem głównym, czyli z odszkodowaniem.

Jest to dosyć skomplikowane, dlatego postaw na profesjonalizm. Poprowadzimy Twoją sprawę i uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie bez konieczności odprowadzania podatku od wzbogacenia się za sprawą odsetek od zasądzonej kwoty odszkodowania.

Otrzymane odszkodowanie w przypadku wywołania rozstroju zdrowia będzie się natomiast składać z nieopodatkowanego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Podsumowanie

 • Podatek dochodowy nie dotyczy odszkodowań.
 • W przypadku szkody na pojeździe zapłacimy za Ciebie wszelkie należności – odzyskana przez Ciebie kwota będzie wolna od obciążeń.
 • Wątpliwości sądów budzi kwestia podatku związanego z odsetkami za opóźnienie w wypłacie odszkodowania – może Ci się przydać pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Podatek związany z odsetkami za opóźnienie w wypłacie odszkodowania – inne wyroki sądów

Poniżej przedstawimy jeszcze dwa inne wyroki, w których sąd uznał otrzymane odszkodowania za bezpośrednio związane z nieopodatkowanym odszkodowaniem, w związku z czym nie zostały one potraktowane jako przychód podatkowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z 25 marca 2015 r. (I SA/Łd 1414/14)

Poszkodowana kobieta straciła swojego męża w wypadku komunikacyjnym. Mężczyzna był pasażerem sprawcy. Do wypadku doszło w Hiszpanii, gdzie obaj mężczyźni wykonywali swoje obowiązki służbowe, czyli przewóz towarów samochodem ciężarowym.

Żona otrzymała od hiszpańskiego sądu kwotę 140 922,14 euro, na którą składało się zadośćuczynienie i odszkodowanie (116 250,00 euro) i odsetki za opóźnienie (24 672,14 euro). Część kwoty (33 750,00 euro) trafiła do córki poszkodowanej. Poszkodowana poniosła także koszty w łącznej kwocie 19 884,23 euro (wynagrodzenie dla tłumacza i pełnomocnika, a także honorarium dla adwokata). Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że odsetki otrzymane przez kobietę muszą być opodatkowane, bo są świadczeniem odrębnym od nieopodatkowanego odszkodowania. Sąd natomiast potwierdził stanowisko poszkodowanej, uchylając interpretację Dyrektora Izby Skarbowej.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 r. (II FSK 289/12)

Dyrektor Izby Skarbowej złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2011 r. Osoba poszkodowana, która złożyła skargę do wojewódzkiego sądu wystąpiła z nią właśnie ze względu na podatek związany z odsetkami za opóźnienie wykupu nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku stwierdził, że odsetki muszą być opodatkowane tak samo jak główny dochód, bo z przepisów prawa nie można wysnuć żadnego innego wniosku w tej kwestii. W tej sytuacji główny dochód nie był opodatkowany wcale, a więc tak samo powinny być z odsetkami. Najwyższy Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił skargę kasacyjną.

Źródła

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line