/

Finanse
Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji od banku. Jak ją uzyskać?

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji od banku. Jak ją uzyskać?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

19.01.2024

Wcześniejsza spłata kredytu jest szansą dla każdego kredytobiorcy. To możliwość nie tylko pozbycia się problemu finansowego, ale i na uzyskania części zwrotu prowizji lub nawet innych kosztów kredytu. Co zrobić, aby otrzymać pieniądze z banku lub instytucji pożyczkowej? Które kredyty kwalifikują się do zwrotu pieniędzy? Jaka podstawa prawna umożliwia odzyskanie środków z tytułu przedterminowej spłaty zobowiązania? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – czego nie powie Ci bank?

Wszystkie zasady oraz definicje zaciągania, spłacania i udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich regulują zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Artykuł 48. stanowi, że każdy kredyt tego typu może zostać spłacony przed terminem. 

Jeśli jako konsument planujesz zamknąć pożyczkę konsumencką przed terminem określonym w umowie kredytu, to koniecznie sprawdź, czy bank nie pobierze dodatkowej opłaty za szybszą spłatę kredytu. Na szczęście nie może ona być zbyt wysoka – waha się między 0,5, a 1% od kwoty do spłaty, w zależności od okresu między terminem zamknięcia pożyczki a datą spłaty w umowie (1% przy różnicy mniejszej niż rok, 0.5%, gdy różnica wynosi więcej niż rok, ale mniej niż 3 lata).

Żaden bank nie powie Ci też, że jest bardzo skuteczny sposób służący do obniżenia całkowitego kosztu kredytu nie tylko o prowizję, ale także o odsetki, ubezpieczenie i inne koszty, które stanowią wynagrodzenie dla kredytodawcy. 

Wystarczy, że w umowie kredytowej znajdują się błędy – można skorzystać zarówno przy kredycie w trakcie spłaty, jak i przy kredycie spłaconym nie dawniej niż 11 miesięcy przed wysłaniem umowy do bezpłatnej analizy.

Ważne!

Z naszych danych wynika, że aż 9 na 10 umów zawiera błędy, które uprawniają do darmowego kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy to Ci się opłaci?

Podobnie jak w przypadku kredytów konsumenckich, kredyty hipoteczne również mogą zostać spłacone przed terminem. Taką możliwość zapewnia art. 38. Ustawy o kredycie hipotecznym, który stanowi, że każdy konsument, będący osobą fizyczną, może zamknąć kredyt hipoteczny przed czasem.

Wraz ze spłatą kredytu hipotecznego, kredytobiorca ma prawo do ubiegania się o szczegółowe sprawozdanie, w którym bank powinien wyszczególnić wszystkie koszty poniesione przez pożyczkobiorcę wraz ze spłatą zobowiązania. Rzecz jasna, szybsza spłata kredytu umożliwia kredytobiorcom ubieganie się o zwrot części prowizji.

Instytucja udzielająca kredytów pod zastaw nieruchomości ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za przedterminowe zamknięcie pożyczki, pod warunkiem że kredyt zamknięto w ciągu maksymalnie 36. miesięcy od dnia jego zaciągnięcia. Jeśli spłata nastąpiła później, to bank nie może narzucić żadnej prowizji.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu – czy Twój kredyt spełnia warunki formalne?

Artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim, stanowi, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, bank lub parabank ma obowiązek wypłacić część naliczonej prowizji za okres między rzeczywistą spłatą a terminem zamknięcia zawartym w umowie. Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu dotyczy tylko tych zobowiązań, które spełniają poniższe wymagania:

 • zostały zaciągnięte po 17 grudnia 2011 roku,
 • opiewają na kwotę mniejszą bądź równą 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie (nie dotyczy kredytów hipotecznych),
 • nie są zabezpieczone hipoteką (tylko kredyty konsumenckie),
 • zostały zaciągnięte przez osobę fizyczną,
 • nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kredyt-konsumencki-17713510/art-49

W przypadku kredytów hipotecznych odzyskanie części wpłaconej już prowizji jest możliwe dzięki wyrokowi TSUE o sygnaturze C-383/18 z dnia 11 września 2019 roku. Wymogi formalne są takie same jak w przypadku kredytów konsumenckich (z wyłączeniem maksymalnej kwoty kredytu i formy zabezpieczenia).

Zwrot kosztów kredytu – skorzystaj z darmowego kredytu

Takie kredyty mogą się też kwalifikować do sankcji kredytu darmowego. Warunkiem jest odnalezienie w umowie kredytowej błędów lub braków, np informacyjnych. Błędami mogą być nieprawidłowo naliczone lub wpisane pozaodsetkowe koszty kredytu czy też przekroczenia maksymalnej wartości tych kosztów. Całkowity koszt kredytu będzie wtedy równy całkowitej kwocie kredytu, czyli kapitałowi, który bank oddał Ci do dyspozycji po podpisaniu umowy.

Wypowiedź ekspertki

Zwrot kosztów kredytu w takiej sytuacji możesz uzyskać na drodze sądowej, ale to trudne rozwiązanie, które wymaga poświęcenia kilku lat na proces, a także wydania sporej kwoty na obsługę prawną. My oferujemy Ci inne rozwiązanie. Bezpieczne, bezpłatne i gwarantujące pieniądze już w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Osobiście poprowadzę Twoją sprawę i zadbam o należną Ci rekompensatę.

Patrycja Szczepaniak, ekspertka ds. sankcji kredytu darmowego

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Jeśli okaże się, że zawiera ona błędy, to w ciągu 14 dni od podpisania z nami umowy cesji wierzytelności dostaniesz gwarantowaną rekompensatę. Po wygraniu przez nas procesu sądowego, w którym nie będziesz uczestniczyć, bank wypłaci Ci kolejną kwotę pieniężną. Jeżeli kredyt będzie nadal w trakcie spłaty, to Twoje raty zmniejszą się nawet o połowę.

Zwrot prowizji z kredytu – jak możesz go uzyskać?

Teoretycznie, instytucje finansowe, mają obowiązek zwrócić prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego i konsumenckiego, automatycznie. Niektóre banki i firmy pożyczkowe „zapominają” o tym obowiązku, co często skutkuje brakiem wypłaty tych pieniędzy. Powód jest prosty – kredytobiorcy nie wiedzą, że zwrot się im należy.

Co robić, jeśli pożyczkodawca nie wypłaca zwrotu prowizji za szybszą spłatę kredytu? Pierwszą rzeczą, którą należy przygotować, jest wniosek, w którym należy umieścić następujące dane:

Co napisać we wniosku o zwrot prowizji?

Konkretnie osoby ubiegające się o wypłatę środków za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego muszą powołać się na wyrok TSUE sygnatura C-383/18. Kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt konsumencki, mogą powołać się na artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim.

Wniosek z powyższymi danymi należy dostarczyć do banku osobiście lub wysłać za pomocą poczty. Bank powinien ustosunkować się do pisma najpóźniej 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odmowna decyzja banku? Zgłoś się do nas!

Współpraca z nami to gwarancja wypłaty pieniędzy oraz błyskawiczna obsługa z minimalnym poziomem formalności. Uzyskaliśmy zwroty prowizji dla prawie 18 tysięcy klientów! Jak działamy?

Pierwszym etapem jest bezpłatna analiza sprawy – po otrzymaniu kompletnej umowy kredytu wraz z potwierdzeniem zamknięcia pożyczki konsumenckiej (najlepiej raport BIK), nasi prawnicy sprawdzą, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania zwrotu prowizji.

Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, nasz konsultant wróci do Ciebie z propozycją cesji wierzytelności, czyli przeniesienia praw do roszczeń z tytułu zwrotu prowizji bankowej lub sankcji kredytu darmowego, jeżeli zgłosisz się w tej sprawie. Po akceptacji oferty pieniądze trafią na Twoje konto w maksymalnie 14 dni roboczych. 

To my bierzemy na siebie ryzyko ewentualnej przegranej w sprawie z bankiem, a wszyscy nasi klienci mają gwarancję, że nie wrócimy do nich z żądaniem oddania pieniędzy, nawet w przypadku porażki w sądzie! 

Sytuacja naszego Klienta

Miałem zaciągnięty kredyt w jednym z większych banków w Polsce. Spora kwota, bo aż 100 000 zł kapitału. Spłaciłem go przed czasem, więc wyszło trochę taniej. Okazało się jednak, że i tak sporo przepłaciłem, bo możliwa jest sankcja kredytu darmowego. Zgłosiłem się do Helpfind, wszystko poszło sprawnie. Dostałem na konto kilkanaście tysięcy złotych w ramach rekompensaty. Mam też drugi kredyt, za który dostałem kilka tysięcy, a już za kilka miesięcy spodziewam się kolejnego przelewu, bo kredyt jest jeszcze w trakcie spłaty, więc rekompensata się dzieli na dwie części. Gdy firma już wygra w sądzie, to dostanę jeszcze więcej kasy. Dostałem informację od prowadzącego adwokata, że to ostatnia prosta, choć sam nie śledzę procesu.

Pan Adam, Klient Helpfind

Ile zwrotu prowizji mogę dostać przy wcześniejszej spłacie kredytu?

W jaki sposób obliczyć, jak wysoki zwrot z kredytu otrzyma kredytobiorca w związku z wcześniejszą spłatą kredytu gotówkowego? Zależy to od dwóch czynników – wysokości opłaty dodatkowej oraz różnicy między datą spłaty w umowie i terminem rzeczywistego zamknięcia zobowiązania.

Jeśli chodzi o zwrot pozostałych kosztów kredytu przy jednoczesnej wcześniejszej spłacie zobowiązania i skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego w razie obecności błędów w umowie kredytowej, to kwota zwrotu będzie podzielona w taki sposób, że część pieniędzy odzyskujesz w ramach zwrotu prowizji, a część w ramach sankcji kredytu darmowego. Możesz się też zgłosić po sankcję bez odbierania zwrotu prowizji. Uzyskasz wtedy całą kwotę w ramach sankcji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto kwalifikuje się do uzyskania zwrotu prowizji?

Do uzyskania zwrotu prowizji kwalifikują się wszyscy pożyczkobiorcy, którzy jako osoby prywatne:

 • zaciągnęli kredyt po 17 grudnia 2011 roku, 
 • spłacili pożyczkę przed terminem zawartym w umowie,
 • zmieścili się w limicie maksymalnej kwoty pożyczki, tj. 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie (z tego warunku są wyłączone kredyty hipoteczne).

Jak przygotować wniosek o zwrot prowizji?

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać następujące dane:

 • numer umowy pożyczki i konta bankowego, 
 • dane kredytobiorcy,
 • podstawa prawna, na której pożyczkobiorca opiera swoje roszczenie.

Ile bank ma czasu na dokonanie zwrotu prowizji?

Teoretycznie, instytucja udzielająca pożyczek powinna wypłacić zwrot prowizji w ciągu 14. dni od wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku, gdy bank lub parabank nie dokonał zwrotu automatycznie, kredytobiorca musi złożyć wniosek o wypłatę środków. Na odpowiedź instytucji czeka się maksymalnie 30 dni.

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
kalkulator kredytu frankowego

16.07.2024

12 min

Kalkulator frankowicza - bezpłatnie oblicz nadpłatę, ile wyniesie zwrot

Kalkulator frankowicza to narzędzie, które pozwoli Ci obliczyć, jak będą wyglądać rozliczenia z bankiem po unieważnieniu, odfrankowieniu lub ugodzie....

Finanse

jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kredyty zaciągnięte po 17.01.2014 r.

Kwota do 255 550,00 PLN

11 miesięcy od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line