/

Samochód
Dziura w jezdni a uszkodzone auto – jak uzyskać odszkodowanie?

Dziura w jezdni a uszkodzone auto – jak uzyskać odszkodowanie?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

30.12.2022

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Dziura w jezdni to krajobraz bardzo dobrze znany polskim kierowcom, podobnie jak znaki drogowe, sygnalizujące koleiny czy ograniczenia prędkości. Kiepski stan nawierzchni sprawia, że informacje, co robić, gdy ubytek na drodze spowoduje uszkodzenie pojazdu, mogą się okazać bardzo cenne. Do kogo zgłosić się po odszkodowanie, gdy szkoda została spowodowana wjechaniem w dziurę? Czy zarządcy dróg lub ich ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty pieniędzy?

Dziura w jezdni – jak określić zarządcę drogi?

Wszystkie kwestie dotyczące dróg w Polsce, począwszy od definicji ich poszczególnych elementów, przez rodzaje, a na instytucjach, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo i zarządzanie kończąc, reguluje ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. Określa ona również, które organy powinny zadbać o utrzymanie nawierzchni drogi w dobrym stanie, jej naprawianie, odpowiednie oświetlenie, wykonywanie robót interwencyjnych.

Przed zgłoszeniem szkody, należy ustalić, na jakim rodzaju drogi doszło do zdarzenia. Można się tego dowiedzieć, sprawdzając najbliższe znaki przy poboczu lub zaglądając do nawigacji, która dostarczy wszystkich potrzebnych informacji.

Gdzie zgłosić zły stan drogi?

Jeśli zna się już rodzaj jezdni, można sięgnąć do ustawy o drogach publicznych i sprawdzić, kto jest jej zarządcą i gdzie zgłosić zły stan drogi:

 • drogi krajowe, drogi szybkiego ruchu, autostrady – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi wojewódzkie – Zarząd Województwa,
 • drogi powiatowe – Zarząd Powiatu,
 • drogi gminne – Wójtowe, Burmistrzowie, Prezydenci miast,
 • drogi w granicach miast na prawach powiatu (wyłączając autostrady i drogi szybkiego ruchu) - Prezydenci miast,
 • drogi wewnętrzne – Zarządca lub właściciel terenu, na którym leży droga.

Dziura w drodze uszkodziła samochód – jak zachować się w takiej sytuacji?

Koniecznie wezwij policję na miejsce zdarzenia, jeśli dziura w drodze spowodowała uszkodzenie Twojego pojazdu. Notatka służbowa sporządzona przez służby mundurowe jest najważniejszym dowodem potwierdzającym przebieg zdarzenia.

Należy jednak pamiętać o bardzo ważnej kwestii – jeśli droga została odpowiednio oznakowana, a kierowca mógł uniknąć najechania na dziurę w jezdni lub przekroczył dozwoloną na danym odcinku prędkość, to wezwanie policji może mieć skutek odwrotny do zamierzonego. Kierujący może zostać dodatkowo ukarany mandatem za przekroczenie prędkości.

Kolejnym obowiązkiem poszkodowanego jest sfotografowanie powstałych szkód i nawierzchni drogi. Istotnym elementem dokumentacji są też zeznania świadków, którzy w trakcie walki o odszkodowanie mogą pomóc, składając pisemne oświadczenie zawierające opis zdarzenia do odszkodowania.

Jeśli kierowca posiada kamerkę w aucie, powinien wówczas skopiować filmik ze zdarzenia dla zarządcy drogi na nośnik pamięci. Dobrą praktyką jest przygotowanie kopii zapasowej nagrania – w przypadku zagubienia lub zniszczenia nośnika poszkodowany wciąż ma dostęp do pliku, dzięki czemu eliminuje się szansę wyłączenia dowodu z materiałów zaświadczających o powstaniu szkody z winy zarządcy drogi.

Zdarza się, że szkody powstałe w wyniku wjazdu w dziurę w jezdni uniemożliwiają dojazd do najbliższego mechanika, co sprawia, że wezwanie lawety staje się niezbędne. W takim wypadku należy załączyć fakturę za holowanie do dokumentacji sprawy. Zarządca drogi lub jego ubezpieczyciel, wliczą tę usługę w koszty i zwrócą ją, wraz z odszkodowaniem za szkodę.

Dziura w drodze a uszkodzenie samochodu

Zgłoszenie szkody do zarządcy drogi – jak to zrobić?

Pierwszym krokiem, jest ustalenie, jaki organ odpowiada za odcinek drogi, na którym doszło do uszkodzenia pojazdu. Drugim krokiem, jest zgłoszenie się do danej instytucji wraz z dokumentacją zdarzenia. Warto pamiętać, że zgłoszenie szkody auta spowodowanej dziurami w asfalcie musi być poparte solidnymi dowodami. Najbardziej wiarygodna będzie notatka policyjna. Kolejne w hierarchii są fotografie i nagrania z kamerki samochodowej, a na końcu pisemne oświadczenia świadków zdarzenia.

Następną czynnością, konieczną do ubiegania się o odszkodowanie od zarządcy drogi, jest złożenie odpowiedniego wniosku, w którym należy zawrzeć następujące dane:

 • dane osobowe właściciela i użytkownika pojazdu (jeśli się różnią) – imię, nazwisko, dane kontaktowe;
 • marka, model i rocznik uszkodzonego pojazdu;
 • numer rejestracyjny uszkodzonego pojazdu;
 • numer konta bankowego, na które zarządca drogi ma wysłać odszkodowanie;
 • ewentualne faktury i rachunki (jeśli samochód został naprawiony).

W dokumencie warto też umieścić opis:

 • rodzaju i stanu nawierzchni, na jakiej doszło do zdarzenia;
 • przepisów dotyczących prędkości, obowiązujących na danym odcinku drogi;
 • warunków ruchu drogowego oraz warunków pogodowych, które panowały w dniu; gdy doszło do powstania szkody;
 • zdarzenia;
 • uszkodzeń pojazdu (najlepiej od mechanika).

Bardzo często organ odpowiedzialny za drogę zwróci się do poszkodowanego z prośbą, aby wniosek o szkodę zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ma podpisaną umowę. Wówczas sprawa powinna zostać rozwiązana o wiele szybciej.

Przed złożeniem prośby o rekompensatę za uszkodzenie pojazdu warto zgłosić się do mechanika, który sporządzi wycenę szkody samochodu, a w zasadzie kosztów naprawy. Zaleca się, aby w miarę możliwości wstrzymać się z naprawą auta. Dlaczego? Może się zdarzyć, że w sporze o odszkodowanie rzeczoznawca towarzystwa, w którym polisę posiada zarządca dróg, może zażądać dokonania oględzin pojazdu oraz miejsca zdarzenia.

Jeśli samochód jest poszkodowanemu niezbędny, to przed rozpoczęciem napraw warto poprosić fachowca o wyszczególnienie wszystkich usterek na piśmie i sfotografowanie ich. Konieczne jest też zachowanie wszystkich paragonów i faktur związanych z naprawą. Dzięki temu można w łatwy sposób udowodnić, że szkoda faktycznie powstała.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za szkodę spowodowaną dziurą w jezdni?

Aby zgłosić szkodę, powstałą w wyniku najechania na dziurę w jezdni i uzyskać odszkodowanie trzeba się bardzo dobrze przygotować. Jakie dokumenty trzeba ze sobą mieć, aby nie martwić się o wypłatę zadośćuczynienia?

 • odpowiednio napisany wniosek o odszkodowanie,
 • notatka policyjna,
 • fotografie z miejsca zdarzenia, oględzin pojazdu oraz fotografie stanu drogi,
 • materiały video z kamerki samochodowej,
 • pisemne oświadczenia świadków wypadku (jeśli uczestniczyły),
 • ewentualne faktury i paragony (jeśli samochód został już naprawiony).

Jeśli wniosek został złożony, pozostaje tylko oczekiwanie na decyzję instytucji lub towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego zgłoszono szkodę. Na wysłanie informacji zwrotnej i rozpatrzenie wniosku zarządca drogi (lub jego ubezpieczyciel) ma 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Niestety nie każdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Istnieją przypadki, w których może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania za szkody lub odszkodowanie jest ewidentnie za niskie - wówczas można jednak ubiegać się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania.

Dziura w jezdni – czy zarządca drogi może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel zarządcy dróg ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy:

 • szkoda powstała przez dziurę w drodze, ale policja udowodni kierowcy, że ten przekroczył prędkość, lub mógł ją ominąć,
 • nieprzystosowanie się do warunków na drodze, w sytuacji, gdzie dany odcinek jezdni jest opatrzony znakami informującymi o koleinach,
 • na zdarzenie miały wpływ złe warunki atmosferyczne (np. duże opady deszczu lub śniegu).

Co robić, gdy wartość odszkodowania za szkodę przez dziurę w jezdni, jest zaniżona?

Inaczej wygląda sprawa w przypadku zaniżenia wartości odszkodowania. Rzeczoznawcy towarzystw ubezpieczeniowych mogą stwierdzić, że żądana kwota rekompensaty za szkodę jest zbyt wysoka i zaproponować ugodę.

Poszkodowany ma wówczas dwa wyjścia – samodzielną batalię sądową lub oddanie sprawy w ręce Helpfind, którzy pomogą w uzyskaniu wyższej kwoty od ubezpieczyciela.

Podsumowanie

 • kierujący, który uszkodzi pojazd na dziurze na drodze przy zachowaniu dopuszczalnej prędkości, może starać się o odszkodowanie od instytucji zarządzającej danym odcinkiem drogi. Po zdarzeniu powinien niezwłocznie wezwać na jego miejsce policję,
 • najważniejszym dowodem w dochodzeniu rekompensaty za szkodę jest notatka policyjna, kolejne w hierarchii są fotografie i filmik z kamerki samochodowej. Przydatne mogą być też zeznania naocznych świadków zdarzenia,
 • kierowca, który chce ubiegać się o odszkodowanie, musi złożyć wniosek o rekompensatę u zarządcy drogi, na której doszło do powstania szkody,
 • w przypadku odmowy lub wypłacenia zaniżonego odszkodowania, poszkodowany może samodzielnie dochodzić swoich praw w sądzie lub zlecić to zadanie firmie odszkodowawczej mającej doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu spraw.
Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line