/

Finanse
Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

10.03.2023

Zdarza się, że podczas zawierania kredytów konsumenckich, banki wymagają od klienta wykupienia ubezpieczenia w celu ochrony spłaty pożyczki, podobnie jak ma to w przypadku kredytów hipotecznych. W niektórych przypadkach konsument ma możliwość odzyskać część pieniędzy za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdź, czy należy Ci się zwrot ubezpieczenia kredytu i w jaki sposób możesz go otrzymać!

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu jest dodatkową usługą, której zakup jest wymagany przy zaciągnięciu pożyczki. Ma on na celu ochronę kredytodawcy i kredytobiorcy przed sytuacją, w której z pewnych niezależnych przyczyn, pożyczka nie może zostać spłacona w całości. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających uregulowanie pozostałej części kredytu instytucja pożyczkowa otrzymuje środki z polisy.

Co ciekawe, ubezpieczonym w tym przypadku nie jest kredytobiorca, a bank. Rola pożyczkobiorcy sprowadza się więc tylko i wyłącznie do regularnego opłacania składek za ubezpieczenie. Nie ma więc wpływu na warunki wykupienia ochrony oraz na warunki wypłaty środków z polisy.

W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczeniem spłaty jest nie tylko nieruchomość, ale i tzw. ubezpieczenie pomostowe. Jest to polisa, która ochrania interesy banku w czasie, gdy kredyt został wypłacony, ale nie dokonano jeszcze wpisu hipoteki do księgi wieczystej budynku.

Do najpopularniejszych typów ubezpieczeń kredytów należą:

 • polisa na życie – najczęściej wykupowany typ ubezpieczenia kredytu. Schemat działania tej polisy jest prosty: chroni ona interesy banku na wypadek śmierć pożyczkobiorcy. Zabezpieczenie to eliminuje możliwość odziedziczenia długu przez spadkobierców.
 • ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa lub utraty zdolności do pracy – w wyniku zdarzeń losowych, takich jak utrata zdolności do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, kredytobiorca może stracić szansę na spłatę kredytu.
  Polisa zawarta na taką okoliczność sprawia, że bank otrzymuje pozostałą kwotę do zamknięcia długu, dzięki czemu poszkodowany w wypadku nie musi martwić się o uregulowanie należności.
 • polisa od utraty pracy – zawiera się ją w sytuacji, gdy kredytobiorca utracił pracę. Powody mogą być różne – redukcja etatów, likwidacja działu lub po prostu zakończenie współpracy. Jeśli polisa została zakupiona na taką ewentualność, wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić bankowi całą pozostałą kwotę do spłaty.
  Należy jednak pamiętać, że utrata pracy z własnej winy (wypowiedzenie umowy przez pracownika lub zwolnienie dyscyplinarne) nie sprawi, że ubezpieczenie zostanie wypłacone, a kredyt zamknięty.

Zwrot ubezpieczenia kredytu konsumenckiego – kiedy i w jakich przypadkach przysługuje?

Wypłata wartości składek za niewykorzystany okres ochrony pożyczki przysługuje w kilku przypadkach:

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu?
 1. Zwrot ubezpieczenia kredytu konsumenckiego jest możliwy dzięki art. 813 kodeksu cywilnego. Zapis ten stanowi, że dzięki przedterminowej spłacie kredytu, pożyczkobiorca ma prawo ubiegać się o zwrot środków z ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony oraz o zwrot części prowizji. Można więc stwierdzić, że każda pożyczka, która została spłacona przed czasem, sprawia, że ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki.
  Niestety w przypadku terminowej spłaty zadłużenia rzadko dochodzi do takiej sytuacji, ponieważ zakończenie okresu ochrony, pokrywa się z datą zamknięcia pożyczki.
 2. Zwrot ubezpieczenia kredytu przysługuje również przy wypowiedzeniu umowy kredytu. Pożyczkobiorca może to zrobić w ciągu 14 dni od podpisania dokumentów. Rzecz jasna, kapitał wypłacony kredytobiorcy musi zostać zwrócony do banku, w ciągu maksymalnie 30 dni. Konsument ma również prawo ubiegać się o zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu, w przypadku, gdy to bank wypowie mu umowę kredytową.
 3. Wypowiedzenie polisy kredytowej. Każdy pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę polisy, bez względu na to, w jakim punkcie w planie spłat się znajduje. 
 4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – konsument ma prawo to zrobić, bez podawania przyczyn w terminie 30 dni od dnia zawarcia polisy.

Zwrot ubezpieczenia kredytu hipotecznego – czy jest to możliwe?

Kredyt hipoteczny należy do rodzaju pożyczek długoterminowych. W przeciwieństwie do kredytów konsumenckich zabezpieczeniem kredytów hipotecznych jest zwykle nieruchomość lub grunt.

Jednak i w tym przypadku istnieje szansa na uzyskanie zwrotu ubezpieczenia. Przed wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych, banki wymagają od kredytobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia pomostowego. Jest to polisa, która zabezpiecza interesy banku w okresie między wypłatą środków z kredytu a wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Wraz z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu pomostowym, kredytobiorcy, którzy wzięli pożyczkę po 17 września 2022 roku, powinni otrzymać automatyczny zwrot środków. Jeśli kredyt został zaciągnięty przed tym terminem, to ustawodawca przewiduje dwie możliwości:

 • w przypadku, gdy wpis hipoteki do ksiąg nastąpił 17 września 2022 roku lub później, kredytobiorca ma prawo do ubiegania się o zwrot ubezpieczenia pomostowego,
 • jeśli hipoteka została wpisana do księgi wieczystej przed 17 września 2022 roku, kredytobiorcy nie przysługuje możliwość starania się o zwrot.

Ubezpieczenie pomostowe może zostać przeznaczone na spłatę części pożyczki lub wypłacone na konto kredytobiorcy. W obu przypadkach na zwrot ubezpieczenia pomostowego bank ma 60 dni.

Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jeśli wystąpi jedna z przyczyn, które kwalifikują pożyczkobiorcę do zwrotu ubezpieczenia kredytu, bank ma obowiązek wypłacić należne środki. Niestety, instytucje bardzo niechętnie wywiązują się z tego obowiązku, dlatego warto przygotować odpowiedni wniosek, w którym poinformuje się pożyczkodawcę o rezygnacji z ubezpieczenia. 

Podobnie jak w przypadku zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, w dokumencie muszą znaleźć się dane takie jak:

 • numer umowy kredytowej oraz data jej zawarcia,
 • potwierdzenie spłaty kredytu (raport BIK lub zaświadczenie z banku),
 • dane osobowe i kontaktowe kredytobiorcy,
 • numer umowy polisy.

Wniosek z powyższymi danymi należy złożyć w banku, w którym zaciągnięto pożyczkę.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu i jak długo muszę czekać?

Najważniejszym czynnikiem, wpływającym na wysokość zwrotu ubezpieczenia kredytu, jest moment wypowiedzenia polisy – jeśli kredytobiorca zrobi to po 30 dniach od podpisania umowy, otrzyma kwotę obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

kwota zwrotu = jednorazowa kwota składki x (ilość rat do spłaty po wypowiedzeniu + ilość rat do spłaty wg. harmonogramu)

Jeśli umowa ubezpieczenia została wypowiedziana w ciągu 30 dni od jej zawarcia, bank lub inna instytucja pożyczkowa ma obowiązek zwrócić wartość wpłaconych już składek na ubezpieczenie.

Należy pamiętać, że kredytodawcy w przypadku rezygnacji z polisy, często decydują się na podwyższenie kosztów kredytowych, głównie ze względu na podwyższone ryzyko. Instytucje udzielające kredytów zwykle wypłacają zwrot ubezpieczenia od 14 do 30 dni od otrzymania zawiadomienia o konieczności oddania składek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy bank sam wypłaca zwrot ubezpieczenia kredytu?

Teoretycznie tak, jednak praktyka wygląda nieco inaczej. O ile w przypadku zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, większość banków wywiązuje się ze swojego obowiązku przyzwoicie, o tyle zwrot ubezpieczenia kredytu jest często przez nie pomijany.

Zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony kredytu konsumenckiego jest zwykle wypłacany na konto klienta, po otrzymaniu od niego wniosku o wypłatę tych środków. 

Przy kredycie hipotecznym, zwrotowi podlega tylko ubezpieczenie pomostowe, które zwykle jest wypłacane przez banki automatycznie po wpisie hipoteki do księgi wieczystej.

Kto może otrzymać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Zwrot ubezpieczenia kredytu może otrzymać każdy kredytobiorca, który zaciągnął kredyt konsumencki po 17 grudnia 2011 roku na kwotę nie większą, niż 255 550 zł PLN i spłacił zadłużenie przed czasem. 

W przypadku umowy kredytowej zabezpieczonej hipoteką zwrot ubezpieczenia pomostowego mogą otrzymać kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt długoterminowy po 17 września 2022 roku lub zrobili to wcześniej, ale wpis dotyczący obciążenia nieruchomości pożyczką nastąpił po tym terminie.

Od czego zależy wysokość zwrotu za ubezpieczenie kredytu?

Wysokość zwrotu ubezpieczenia kredytu zależy od czterech czynników:

 • okresowi, w którym zostało złożone wypowiedzenie – w przypadku, gdy umowę ubezpieczenia wypowiedziano w ciągu 30 dni od jej zawarcia, kredytodawcy przysługuje wypłata całego ubezpieczenia kredytu. Jeśli kontrakt został wypowiedziany po 30 dniach, kwota zwrotu zależy innych czynników.
 • kwoty jednorazowej składki za ubezpieczenie,
 • liczby rat do spłacenia wg. harmonogramu,
 • liczby rat do zamknięcia kredytu po ustaniu ubezpieczenia.
Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
kredyt gotówkowy

01.12.2023

11 min

Kredyt gotówkowy za darmo – sprawdź, czy to możliwe

Dowiedz się, czy możesz spłacać kredyt gotówkowy bez dodatkowych kosztów....

Finanse

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt

29.11.2023

14 min

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt?

Chcesz zaciągnąć kredyt, ale nie wiesz, czy spełnisz wymogi banku? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby dostać kredyt....

Finanse

jak obniżyć ratę kredytu

27.11.2023

13 min

Jak obniżyć ratę kredytu? Poznaj najskuteczniejsze sposoby

Dzięki sankcji kredytu darmowego, nadpłacie, konsolidacji lub refinansowaniu możesz obniżyć ratę kredytu....

Finanse

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line