/

Finanse
Oprocentowanie a prowizja – co jest ważniejsze dla kredytobiorcy?

Oprocentowanie a prowizja – co jest ważniejsze dla kredytobiorcy?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

30.06.2023

Przed zaciągnięciem kredytu, warto przeanalizować rynek, w celu znalezienia najlepszej i najbardziej dopasowanej do nas oferty. Wielu kredytobiorców zastanawia się wówczas, co jest ważniejsze – oprocentowanie czy prowizja kredytu? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Co to jest prowizja kredytu?

Prowizja kredytu to opłata, którą bank pobiera od klienta za udzielenie mu pożyczki. Obok odsetek, oprocentowania i ubezpieczenia, jest to jeden z głównych kosztów kredytu. Może być pobrana jednorazowo lub rozłożona na kilka wpłat, które opłaca się wraz z kolejnymi ratami kredytu. Najczęściej, wyraża się ją w ujęciu procentowym w odniesieniu do kwoty kredytu, choć zdarzają się kredyty, w których prowizja jest określona w konkretnej kwocie pieniężnej.

Oprocentowanie kredytu – co to jest i jak je obliczyć?

Oprocentowanie kredytu to koszt, który każdy kredytobiorca musi ponieść w związku z zaciągnięciem zobowiązania od banku lub parabanku. Wyraża się je w procentach i nalicza od kapitałowej części rat. Składa się ono z dwóch elementów – wskaźnika WIBOR oraz marży bankowej.

WIBOR to wskaźnik, ustalany przez 10 największych banków komercyjnych w Polsce. Obliczając oprocentowanie kredytu, bank najczęściej korzysta ze wskaźnika 3M (ustalanego raz na kwartał) lub 6M (ustalanego raz na pół roku). Marża banku jest w dużej mierze zależna od zdolności kredytowej i ustala się ją dla każdego klienta indywidualnie. 

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu? Wystarczy dodać do siebie aktualny wskaźnik WIBOR (3M lub 6M) do marży, narzuconej przez kredytodawcę.

Oprocentowanie a prowizja od kredytu – co jest ważniejsze z punktu widzenia kredytobiorcy?

Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ oba czynniki mają wpływ na całkowity koszt kredytu i wysokość raty. Można jednak wyróżnić kilka aspektów, mogących pomóc kredytobiorcom porównać różne oferty:

  • Wysokość raty kredytu – wiele zależy od tego, jak wysoką ratę kredytu jest w stanie spłacać kredytobiorca. Jeśli preferuje spłacanie zobowiązania niższymi ratami, wówczas o wiele lepszym rozwiązaniem będzie wybranie kredytu z niższym oprocentowaniem i wyższą prowizją. W przeciwnym przypadku warto wybrać wyższe oprocentowanie oraz niższą prowizję.
  • Rodzaj oprocentowania – oprocentowanie stałe gwarantuje, że bez względu na wahania stóp procentowych czy innych czynników zewnętrznych, rata kredytu podczas spłaty się nie zmieni, przez co o wiele większe znaczenie ma tu prowizja. Zmienne oprocentowanie nie daje kredytobiorcy takiego komfortu, a rata kredytu zależna jest m.in. od poziomu stóp procentowych czy inflacji. Może się zarówno zmniejszyć, jak i zwiększyć.

Najlepszym współczynnikiem, pozwalającym porównać dwie takie same oferty kredytowe, jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli tzw. RRSO. Określa on całkowity koszt kredytu, który musi ponieść kredytobiorca w związku ze spłatą zobowiązania.

Prowizja a oprocentowanie – co ma większy wpływ na kwotę do spłaty?

Trudno porównać oba te koszty bezpośrednio, ponieważ mają one inny charakter i sposób naliczania. Mają one większy bądź mniejszy wpływ na łączną kwotę do spłaty – wiele zależy od rodzaju pożyczki, okresu kredytowania czy wysokości udzielonego kredytu.

Co ma większy wpływ na kredyt – oprocentowanie czy prowizja

Na zobowiązania krótkoterminowe (np. chwilówki) o wiele większy wpływ będzie miała prowizja od kredytu. Powód jest prosty – oprocentowanie kredytu gotówkowego jest naliczane każdorazowo przy kolejnych ratach, co oznacza, że przy krótkim okresie spłaty kredytu, będzie miało ono niewielki udział w całkowitym koszcie kredytu.

Analogicznie, prowizja ma o wiele mniejsze znaczenie przy kredytach długoterminowych (można wręcz uznać, że odgrywa marginalną rolę), a o wiele większy udział w ustalaniu wysokości kwoty do spłaty, ma oprocentowanie.

Prowizja i oprocentowanie – czy można odzyskać pieniądze?

Wprowadzenie w życie ustawy o kredycie konsumenckim, zmieniło bardzo wiele w kwestii zaciągania, spłaty oraz rozliczania zobowiązań finansowych osób prywatnych. Ustawodawca wprowadził dwa kluczowe zapisy, dzięki którym część kredytobiorców może liczyć na odzyskanie pieniędzy z banku.

Zwrot części prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Możliwe jest bowiem odzyskanie części zapłaconej już bankowi prowizji, ale tylko w przypadku, gdy kredytobiorca uregulował zobowiązanie przed terminem zawartym w umowie. Dzięki art. 39 wspomnianej ustawy każdy pożyczkobiorca, który spłacił kredyt przed czasem, powinien otrzymać od banku pieniądze z tytułu zwrotu prowizji

Instytucje pożyczkowe są zobligowane do wypłaty części prowizji za okres między realną spłatą kredytu a terminem, zawartym w umowie kredytowej, zarówno w przypadku kredytów konsumenckich, jak i hipotecznych, choć niektóre starają się „zapomnieć” o tym obowiązku, przez co kredytobiorca, musi sam starać się o wypłatę tych środków.

Prawo do darmowego kredytu

Czy da się odzyskać pieniądze, które przeznaczono na spłatę oprocentowania? Teoretycznie nie ma takiej możliwości, choć i tu ustawodawca, chcąc ograniczyć błędy popełniane przez banki, wprowadził pewne zapisy, chroniące konsumenta. Mowa tu o tzw. sankcji kredytu darmowego, która pozwala spłacić kredytobiorcy tylko tyle, ile pożyczył. Niestety, to prawo dotyczy tylko i wyłącznie kredytów konsumenckich

Aby móc skorzystać z tego prawa, konieczne jest odnalezienie w umowie kredytowej rażących błędów względem ustawy o kredycie konsumenckim, godzących w interes kredytobiorcy. Może to być np. błędne obliczenie raty kredytu i podanie jej w harmonogramie spłaty, bądź wypłacenie zbyt niskiej kwoty pożyczki, w porównaniu z tą, która widnieje na umowie. 

Następnie można spróbować sporządzić wniosek i skierować go do banku, który zapewne odmówi skorzystania z tego prawa. Na szczęście, nie musisz działać sam! Jeśli chcesz za darmo sprawdzić, czy Twoja umowa kredytu konsumenckiego nie zawiera żadnych błędów – wyślij nam swoją kompletną dokumentację kredytową. Nasi prawnicy zweryfikują ją pod kątem błędów i ocenią, czy można skorzystać z prawa do darmowego kredytu, jakim jest sankcja kredytu darmowego

W przypadku odpowiedzi twierdzącej zaproponujemy Ci cesję wierzytelności tego roszczenia w zamian za umówioną kwotę. Po akceptacji oferty, pieniądze trafią do Ciebie w maksymalnie 14 dni roboczych, a co więcej – masz pewność, że nawet w przypadku przegranej sprawy, nie wrócimy do Ciebie po zwrot wypłaconej Ci kwoty. To my bierzemy na siebie całe ryzyko!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym różni się oprocentowanie od prowizji?

Oprocentowanie to koszt, jaki ponosimy za korzystanie z pożyczki lub kredytu. Jest to procentowa wartość odsetek, które musimy zapłacić w określonym czasie. Prowizja to opłata, którą pobiera bank lub instytucja finansowa za udzielenie nam pożyczki, lub kredytu.

Co ma większy wpływ na koszt kredytu – prowizja czy oprocentowanie?

Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie – wiele zależy od rodzaju zobowiązania, oraz okresu kredytowania. Przy kredytach długoterminowych (z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy) o ważniejszym czynnikiem jest oprocentowanie kredytu, a przy zobowiązaniach krótkoterminowych, np. chwilówkach, większą rolę odgrywa prowizja kredytu.

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line