/

Samochód
Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

21.02.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Rejestracja to proces, któremu podlegają wszystkie pojazdy, poruszające się po drogach. Spora ilość dokumentów do rejestracji samochodu oraz wizyty w urzędzie sprawiają, że właściciele aut negatywnie podchodzą do tej czynności. Gdzie zarejestrować samochód? Czy należy oddać dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny? Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu? Na wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedź w poniższym artykule.

Gdzie zarejestrować samochód?

Miejsce rejestracji samochodu zależy od tego, kto dokonuje tej czynności. Pojazd zakupiony na firmę musi zostać zarejestrowany w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.

Osoby fizyczne są zobowiązane do rejestracji lub wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy. 

Przepisy nie narzucają na właścicieli pojazdu wymogów odnośnie miejsca rejestracji auta. Najlepszym wyborem będzie jednak wydział komunikacji w mieście lub wsi, w którym wnioskodawca ma swoje centrum życiowe. Podczas wizyty w wydziale komunikacji, warto mieć ze sobą potwierdzenie faktu stałego pobytu w danym miejscu, np. umowa o pracę czy umowa najmu mieszkania lub domu.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu? Wzór z omówieniem

Przed udaniem się do wydziału komunikacji, należy przygotować wszystkie dokumenty do rejestracji samochodu, w tym wniosek, który można wygenerować na stronie Helpfind. Jak go wypełnić?

Wzór wniosku o rejestrację/wyrejestrowanie samochodu
 1. Dane nabywcy – w tym polu należy wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz PESEL (a w przypadku zakupu pojazdu na firmę numer REGON).
 2. Miejscowość i data wypełnienia wniosku.
 3. Nazwa wydziału komunikacji wraz z jego adresem.
 4. Informacja o tym, czy petent wyrejestrowuje pojazd, czy go rejestruje (na stałe bądź czasowo).
 5. Informacje na temat pojazdu, wraz z danymi na temat jego zakupu.
 6. Dodatkowe dokumenty, wymagane przez urząd w celu rejestracji pojazdu. Jeśli wnioskodawca prosi o wydanie indywidualnego numeru rejestracyjnego lub zmniejszonych tablic, również należy to wpisać.
 7. Własnoręczny podpis nowego właściciela auta.

Kara za nieprzerejestrowanie auta

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku stanowi, że każdy kierowca, który w ciągu 30 dni nie dokona rejestracji nabytego pojazdu, podlega karze grzywny.

Ile wynosi kara za nieprzerejestrowanie? Wysokość tej kary szacuje się między kwotą 200 a 1000 złotych. Dokładną wysokość grzywny ustala właściwy dla miejsca wykroczenia Starosta Powiatowy. Prawo do wystawienia mandatu mają również policjanci, gdy wykryją brak przerejestrowania pojazdu przez nowego właściciela. 

Rejestracja samochodu używanego, zakupionego w Polsce

Samochody używane wciąż są w Polsce dominującą częścią rynku handlu pojazdami. Mimo że w ostatnich latach ceny używanych aut wzrosły, to wciąż nie tracą one na zainteresowaniu. Rejestracja samochodu używanego wymaga załączenia do wniosku większej ilości dokumentów, takich jak:

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu kupionego w Polsce

Obowiązkiem osób, które nabyły samochód, jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (Podatek PCC-3) oraz przedłożenie dokumentów z poprzedniej rejestracji pojazdu.

Jakie dokumenty do rejestracji samochodu są wymagane w przypadku nowych pojazdów?

Dokumenty do rejestracji nowego samochodu, których wymagają urzędnicy, można otrzymać już w salonie. Należą do nich:

 • dowód zakupu pojazdu (umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
 • dokument tożsamości,
 • polisa OC,
 • świadectwo homologacji.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi, że ubezpieczenie OC musi zostać zakupione najpóźniej w dniu odebrania nowego dowodu rejestracyjnego. Dealerzy samochodowi mają zwykle podpisane umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu można zakupić polisę już w chwili zakupu pojazdu.

W przeciwieństwie do pojazdów używanych, kupno nowego samochodu nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprzedawcy nowych pojazdów, są zwykle płatnikami VAT, co eliminuje obowiązek opłacenia PCC.

Rzecz jasna, wyjazd auta bez ubezpieczenia na drogę, jest zabroniony, a każdy, kto złamie te zasady może spodziewać się kary za brak OC. Jeśli pracownik wydziału komunikacji odkryje, że właściciel nie zakupił obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, wyda dowód rejestracyjny pojazdu, ale zgłosi ten fakt do UFG (jest to organ uprawniony do wystawiania kar grzywny za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego).

Świadectwo homologacji wydaje Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego. W celu uzyskania takiego zaświadczenia, właściciel pojazdu musi go dostarczyć do wskazanego punktu badań technicznych. Świadectwo zgodności z wymogami unijnymi to koszt około 1600 złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji pojazdów zabytkowych i wykonanych samodzielnie?

Polskie prawo przewiduje, że pojazdem zabytkowym nazywa się samochody i motocykle, które zostały wyprodukowane co najmniej 30 lat temu, a jego typ lub model nie jest już produkowany. 

Innymi warunkami, które musi spełnić pojazd, aby zostać wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, jest jego znaczna wartość, stosunkowo rzadkie występowanie i, co najważniejsze – stan techniczny pojazdu. Musi być on dobry, a jego części, w większości, oryginalne.

Każdy pojazd tego typu musi zostać zaliczony do rejestru zabytków. Po uzyskaniu statusu auta historycznego właściciel pojazdu otrzyma białą kartę, na której dokładnie opisuje się stan techniczny pojazdu, z wyszczególnieniem części fabrycznych czy jego historię transakcji i kolizji. Dokument ten wymagany jest przy ewidencjonowaniu samochodu w wydziale komunikacji.

Inne dokumenty do rejestracji samochodu zabytkowego są takie same jak w przypadku zaewidencjonowania auta zakupionego w granicach Polski.

W przypadku pojazdów skonstruowanych samodzielnie wymaga się takich dokumentów, jak:

 • zaświadczenie zakupu polisy OC,
 • protokół oceny stanu technicznego ze Stacji Kontroli Pojazdów,
 • dowód tożsamości,
 • wniosek o rejestrację.

Rejestracja pojazdu z zagranicy – wymagane dokumenty

Procedura rejestracji auta używanego z kraju Unii Europejskiej wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów, wymienionych przy rejestracji samochodu nabytego w Polsce oraz dwóch dodatkowych:

 • dowód opłacenia akcyzy,
 • tłumaczenia dokumentacji, sporządzony przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli auto zostało zakupione poza granicami UE, nowy właściciel musi załączyć potwierdzenie zakończenia odprawy celnej. 

Jak zarejestrować pojazd przez pełnomocnika?

Jeśli właściciel pojazdu samodzielnie nie może stawić się w wydziale komunikacji w celu rejestracji samochodu, może dokonać tego przez pełnomocnika. Oczywiście, przed wizytą w urzędzie należy przygotować całą dokumentację, potrzebną do zarejestrowania auta oraz odpowiednio przygotowane upoważnienie. 

Na upoważnieniu powinno się znaleźć:

 • data i miejscowość przygotowania dokumentu,
 • tytuł,
 • dane osoby upoważnionej i upoważniającej,
 • cel wystawienia dokumentu,
 • dane pojazdu, który jest przedmiotem upoważnienia,
 • podpis osoby wystawiającej dokument.

W przypadku, gdy osobą uprawnioną do działania w imieniu posiadacza samochodu jest jego najbliższa rodzina, nie występuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty za pełnomocnictwo. W przeciwnym wypadku konieczne będzie wpłacenie do kasy urzędu dodatkowych 17 złotych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Gdzie zarejestrować samochód?

W celu rejestracji samochodu należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji, wraz z odpowiednimi dokumentami oraz wnioskiem o wpisanie pojazdu do ewidencji. Można to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Jakich dokumentów wymaga się przy rejestracji auta?

W zależności od tego, gdzie został zakupiony pojazd, ustawodawca wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Podstawowymi dokumentami, wymaganymi do wpisania auta do ewidencji pojazdów są:

 • dowód zakupu pojazdu,
 • dowód tożsamości,
 • dowód i tablice rejestracyjne (jeśli są),
 • zaświadczenie o opłaceniu PCC,
 • zaświadczenie o wykupieniu polisy OC.

Ile mam czasu na zarejestrowanie samochodu?

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, kupujący jest zobowiązany do rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od daty jego nabycia. Jeśli nabywca nie zastosuje się do tego prawa, urzędnik, który wykryje wykroczenie, ma prawo nałożyć na właściciela pojazdu karę grzywny. Mandat za nieprzerejestrowanie auta może wynieść od 200 do 1000 złotych.

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line