/

Urazy
Uraz kręgosłupa

Uraz kręgosłupa

 • Największe odszkodowanie możesz dostać za niedowłady i porażenia związane z urazami kręgosłupa

 • Zesztywnienie odcinka szyjnego też może Ci zapewnić wysoką kwotę odszkodowania

 • Jeśli do wypadku nie doszło w wyniku popełnienia przestępstwa, to musisz się zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od dowiedzenia się o szkodzie

Jak dochodzi do urazu kręgosłupa?

Kręgosłup pełni w organizmie wiele funkcji. Najważniejsze z nich to ochrona nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego, utrzymanie właściwej postawy, amortyzacja wstrząsów i zaczep dla innych kości. Kontuzje kręgosłupa mogą mieć bardzo znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie. Te najpoważniejsze skutkują problemami z chodzeniem, oddychaniem, zachowaniem świadomości i czucia. Skrajne przypadki mogą spowodować niedowład mięśni lub paraliż, czyli jedne z najgorszych schorzeń.

Do urazu dochodzi najczęściej w wyniku uderzenia, skręcenia lub innego czynnika zewnętrznego oraz na skutek choroby wrodzonej. Najczęściej jednak do uszkodzenia kręgosłupa dochodzi podczas uprawiania sportu, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i wysilonej aktywności fizycznej. Niestety, urazy kręgosłupa nie są łatwe w leczeniu, szczególnie jeśli uszkodzeniu uległy przebiegające wzdłuż niego nerwy. Dlatego też kwoty odszkodowań za takie kontuzje sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Jak przebiega proces leczenia kontuzji kręgosłupa?

Z uwagi na budowę i funkcje, które spełnia kręgosłup w organizmie, opieka nad poszkodowanym powinna od samego początku przebiegać bardzo skrupulatnie i z zachowaniem wyjątkowej ostrożności. Jest to dobrze widocznie podczas akcji służb ratowniczych. Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zakłada się specjalne kołnierze, które ograniczają ruchy głowy i górnego odcinka kręgosłupa.

Po przetransportowaniu do szpitala, w pierwszej kolejności dokonuje się leczenia zachowawczego. Dopiero po ustabilizowaniu stanu pacjenta, można przystąpić do leczenia miejsc urazu i późniejszej rehabilitacji. Poprawa stanu zdrowia zależeć będzie w głównej mierze od rozpiętości urazu, wieku pokrzywdzonego oraz opieki medycznej. Mniej niebezpieczne urazy można leczyć przy pomocy wyciągów i zewnętrznych usztywnień. Cięższe kontuzje będą natomiast wymagać przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Urazy poszczególnych partii kręgosłupa

Kręgosłup zbudowany jest z kręgów, krążków międzykręgowych, więzadeł oraz rdzenia kręgowego. Można go podzielić na 4 segmenty: odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy oraz kość krzyżową z kością ogonową. Uraz w każdym z tych segmentów będzie różnił się przede wszystkim objawami. Warto więc je poznać, aby móc w przyszłości lepiej zlokalizować uszkodzony odcinek.

Do uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa dochodzi bardzo często podczas wypadków komunikacyjnych. Uraz ten jest na tyle specyficzny, że jego objawy mogą ujawnić się dopiero po kilku godzinach lub nawet dniach od momentu zdarzenia. Najczęściej uszkodzeniu ulegają mięśnie oraz tkanki miękkie co sprawia, że uraz ten nie jest widoczny podczas badań. Może zdarzyć się jednak, że uszkodzeniu ulegają kręgi szyjne. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż może prowadzić do przerwania rdzenia kręgowego, a w konsekwencji niedowładu mięśni lub paraliżu. Objawami urazu odcinka szyjnego kręgosłupa są:

 • bóle głowy oraz szyi
 • problemy z utrzymaniem równowagi
 • zaburzenia widzenia
 • nudności
 • bóle ramion oraz barku

Kolejnym segmentem jest odcinek piersiowy, składający się z 12 kręgów. Do jego uszkodzeń dochodzi najczęściej na skutek upadku z wysokości lub wypadku komunikacyjnego. Objawami tej kontuzji będą przede wszystkim duszności, ból odczuwany w okolicach ramion i łopatek, ból podczas oddychania i promieniujący na pozostałe segmenty kręgosłupa. Niekiedy objawy mogą przypominać problemy z sercem. Będzie to np. ból w okolicach serca czy lewym ramieniu. Praktycznie do złamań odcinka piersiowego kręgosłupa dochodzi względnie rzadko. Nie należy jednak bagatelizować powyższych objawów i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Następne 7 kręgów składa się na odcinek lędźwiowy. Do jego uszkodzenia może dojść m.in. w wyniku uderzenia lub upadku z wysokości. Objawy złamania odcinka lędźwiowego potrafią być bardzo rozległe. Przede wszystkim będzie to ból z okolicy złamania, wysięk i skurcz mięśni grzbietu. Ostatnim segmentem jest kość krzyżowa i ogonowa. Do złamań tych kości dochodzi bardzo rzadko. Proces leczenia jest bardzo podobny, w porównaniu do złamań innych części kręgosłupa.

Odszkodowanie za uszkodzony kręgosłup

Z uwagi na to, że kontuzje kręgosłupa bardzo często są wynikiem wypadków komunikacyjnych lub wypadków przy pracy, istotną rolę będzie odgrywało odszkodowanie. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych, do wypłaty świadczeń będzie zobowiązany ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Jeżeli do wypadku doszło podczas pracy, pierwszą instytucją odpowiedzialną za wypłatę świadczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W następnej kolejności można zwrócić się do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z przebiegiem leczenia oraz rehabilitacją. Dlatego też o zwrot pieniędzy należy zwrócić się po zakończonym etapie leczenia. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że osoba poszkodowana w wypadku nie ma obowiązku korzystania z państwowej opieki medycznej. Jeżeli pobyt w placówce prywatnej znacząco przyspieszy powrót do zdrowia, ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu kosztów za takie usługi. Za co konkretnie poszkodowany może domagać się zwrotu pieniędzy? Przede wszystkim za:

 • zabiegi i opiekę medyczną
 • koszty rehabilitacji
 • zakup medykamentów
 • zakup narzędzi ortopedycznych (kołnierze usztywniające, wózek, kule itp.)
 • dojazdy do placówek medycznych oraz aptek
 • koszty opieki pielęgnacyjnej, świadczonej przez osoby trzecie (w tym członków rodziny)
 • dojazdy rodziny do szpitala w celu odwiedzin poszkodowanego
 • koszty dostosowania mieszkania pod potrzeby osoby niepełnosprawnej (np. dostosowanie łazienki dla poszkodowanego, który stał się inwalidą)

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci określoną sumę pieniędzy, w oparciu o przedstawione przez poszkodowanego dokumenty, rachunki oraz faktury.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Specjalną formą wynagrodzenia krzywdy, bólu i cierpienia jest zadośćuczynienie. Ma ono zrekompensować wszelkie straty moralne, jakich doznał poszkodowany na skutek wypadku. Dla większości osób określenie właściwej kwoty zadośćuczynienia nie będzie łatwe. Ciężko jest wycenić doznane szkody niematerialne. Pomocne będą w tej sytuacji orzecznictwa sądowe w podobnych sprawach. Na przestrzeni kilkunastu lat, sądy wypracowały szereg kryteriów, na podstawie których kalkulują wysokość zadośćuczynienia w konkretnych sprawach. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • wiek i płeć osoby poszkodowanej
 • rozmiar uszczerbku na zdrowiu
 • rodzaj aktualnie wykonywanej pracy zarobkowej
 • ilość zabiegów medycznych, które musiał przejść pokrzywdzony
 • wpływ urazu na codzienne funkcjonowanie
 • poczucie bezradności życiowej

Kwoty zadośćuczynień za poważne urazy kręgosłupa, mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ważne jest, aby wnoszona kwota za to świadczenia była adekwatna do poniesionych szkód osobowych. Zbyt wysoka sprawi, że ubezpieczyciel odmówi jej wypłaty, a zbyt niska nie zrekompensuje cierpienia i strat moralnych poszkodowanego. Z uwagi na ten problem, warto zastanowić się nad wsparciem kancelarii odszkodowawczej. Instytucje te mają styczność z wieloma przypadkami i doskonale wiedzą, o jakie kwoty można się ubiegać. Można oczywiście rozpocząć batalię z ubezpieczycielem i dochodzić swoich praw przed sądem. To jednak wiąże się ze sporym stresem, przygotowaniem wielu dokumentów i co najgorsze – rezerwacją mnóstwa wolnego czasu. Warto mieć na uwadze to, że bardzo często dzięki firmom odszkodowawczym, udaje się uzyskać należne środki bez konieczności przeprowadzenia rozprawy sądowej. To sprawia, że pieniądze trafiają na konto poszkodowanego nawet w przeciągu kilku tygodni.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia, osobom poszkodowanym po wypadkach przysługują także inne świadczenia. Będzie to na przykład renta w przypadku długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Może ona zostać przyznana głównie w trzech przypadkach:

 • jeżeli poszkodowany na skutek wypadku utracił zdolność do kontynuowania pracy zarobkowej
 • jeżeli zwiększyły się jego potrzeby finansowe np. wynikające z konieczności zmiany diety, regularnych zabiegów medycznych lub rehabilitacyjnych
 • rodzaj aktualnie wykonywanej pracy zarobkowej
 • jeżeli zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość np. ograniczony rozwój osobisty czy zawodowy

Sprawdź ile możesz otrzymać za uszkodzony kręgosłup

Rodzaj urazu
Kwota
Całkowite zesztywnienie w odcinku szyjnym
52 000 zł – 87 000 zł
Całkowite zesztywnienie w odcinku piersiowym i lędźwiowym
37 000 zł – 62 000 zł
Porażenie lub niedowład dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn
150 000 – 250 000 zł
Niedowład nóg z zachowaniem sprawności rąk
105 000 – 175 000 zł
Niedowład znacznego stopnia obu rąk
105 000 – 175 000 zł
Niedowład nieznacznego stopnia obu rąk
45 000 – 75 000 zł
Zaburzenia czucia, zespoły bólowe w zależności od stopnia zaburzeń
15 000 – 75 000 zł

Kiedy możesz starać się o odszkodowanie?

 • Posiadasz dokumentację medyczną.

 • Miałeś wypadek w pracy.

 • Miałeś wypadek w rolnictwie.

 • Miałeś wypadek komunikacyjny.

 • Doznałeś urazu wskutek błędu medycznego.

 • Od chwili wypadku nie minęły 3 lata.

 • Nadal się leczysz lub rehabilitujesz.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line