Uraz kręgosłupa

Uzyskaj wyższe odszkodowanie

 1. Pokrycie kosztów opieki w domu
 2. Bezpłatną analizę sprawy i bezpośredni kontakt
 3. Zwrot kosztów za leczenie i rehabilitację
 4. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 5. Wyrównanie za utracony dochód
Uraz kręgosłupa – na jaką kwotę odszkodowania możesz liczyć?

Jak dochodzi do urazów kręgosłupa?

Kręgosłup pełni w organizmie wiele funkcji. Najważniejsze z nich to ochrona nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego, utrzymanie właściwej postawy, amortyzacja wstrząsów i zaczep dla innych kości. Kontuzje kręgosłupa mogą mieć bardzo znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie.Te najpoważniejsze skutkują problemami z chodzeniem, oddychaniem, zachowaniem świadomości i czucia. Skrajne przypadki mogą spowodować niedowład mięśni lub paraliż, czyli jedne z najgorszych schorzeń.

Do urazu dochodzi najczęściej w wyniku uderzenia, skręcenia lub innego czynnika zewnętrznego oraz na skutek choroby wrodzonej. Najczęściej jednak do uszkodzenia kręgosłupa dochodzi podczas uprawiania sportu, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i wysilonej aktywności fizycznej. Niestety, urazy kręgosłupa nie są łatwe w leczeniu, szczególnie jeśli uszkodzeniu uległy przebiegające wzdłuż niego nerwy. Dlatego też kwoty odszkodowań za takie kontuzje sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Rodzaje urazów

Uraz głowy Najczęściej spowodowany uderzeniem. Następstwem może być pęknięta kość czaszki, wstrząśnienie mózgu czy krwiak śródczaszkowy. Uraz kręgosłupa szyjnego Do urazu może dojść np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Objawem mogą być nudności, bóle głowy czy odrętwienie. Uraz klatki piersiowej Spowodowany najczęściej upadkiem z wysokości lub silnym uderzeniem. Wynikiem tego mogą być m.in. złamane żebra czy mostek. Uraz barku Do zwichnięcia stawu barkowego często dochodzi podczas uprawiania sportu. Objawem zwichniętego barku jest silny ból i problemy z poruszaniem ręką. Uraz miednicy Najczęściej dochodzi do złamania miednicy. Uraz bardzo niebezpieczny, najczęściej spowodowany przez wypadek komunikacyjny lub upadek z wysokości. Uraz kręgosłupa Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa są wypadki komunikacyjne. Objawem kontuzji to m.in. zaburzenia czucia, problemy z oddychaniem i niedowład kończyn. Uraz ręki Na uraz ręki składa się kontuzja kości śródręcza, kości nadgarstka oraz kości palców. Objawem urazu może być obrzęk, ból i problemy z poruszaniem. Uraz kolana Z kontuzją kolana często spotykają się sportowcy. Objawem poważnego urazu może być problem z wyprostowaniem nogi, silny ból i wysięk. Uraz stawu skokowego Uraz można podzielić na skręcenie, zwichnięcie lub złamanie stawu skokowego. Objawem kontuzji może być obrzęk, ból, krwiak i niestabilność stawu. rodzaje urazów ciała

Jak przebiega proces leczenia kontuzji kręgosłupa?

Z uwagi na budowę i funkcje, które spełnia kręgosłup w organizmie, opieka nad poszkodowanym powinna od samego początku przebiegać bardzo skrupulatnie i z zachowaniem wyjątkowej ostrożności. Jest to dobrze widocznie podczas akcji służb ratowniczych. Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zakłada się specjalne kołnierze, które ograniczają ruchy głowy i górnego odcinka kręgosłupa.

Po przetransportowaniu do szpitala, w pierwszej kolejności dokonuje się leczenia zachowawczego. Dopiero po ustabilizowaniu stanu pacjenta, można przystąpić do leczenia miejsc urazu i późniejszej rehabilitacji. Poprawa stanu zdrowia zależeć będzie w głównej mierze od rozpiętości urazu, wieku pokrzywdzonego oraz opieki medycznej. Mniej niebezpieczne urazy można leczyć przy pomocy wyciągów i zewnętrznych usztywnień. Cięższe kontuzje będą natomiast wymagać przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Urazy poszczególnych partii kręgosłupa

Kręgosłup zbudowany jest z kręgów, krążków międzykręgowych, więzadeł oraz rdzenia kręgowego. Można go podzielić na 4 segmenty: odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy oraz kość krzyżową z kością ogonową. Uraz w każdym z tych segmentów będzie różnił się przede wszystkim objawami. Warto więc je poznać, aby móc w przyszłości lepiej zlokalizować uszkodzony odcinek.

Do uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa dochodzi bardzo często podczas wypadków komunikacyjnych. Uraz ten jest na tyle specyficzny, że jego objawy mogą ujawnić się dopiero po kilku godzinach lub nawet dniach od momentu zdarzenia. Najczęściej uszkodzeniu ulegają mięśnie oraz tkanki miękkie co sprawia, że uraz ten nie jest widoczny podczas badań. Może zdarzyć się jednak, że uszkodzeniu ulegają kręgi szyjne. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż może prowadzić do przerwania rdzenia kręgowego, a w konsekwencji niedowładu mięśni lub paraliżu. Objawami urazu odcinka szyjnego kręgosłupa są:

 • bóle głowy oraz szyi
 • problemy z utrzymaniem równowagi
 • zaburzenia widzenia
 • nudności
 • bóle ramion oraz barku

Kolejnym segmentem jest odcinek piersiowy, składający się z 12 kręgów. Do jego uszkodzeń dochodzi najczęściej na skutek upadku z wysokości lub wypadku komunikacyjnego. Objawami tej kontuzji będą przede wszystkim duszności, ból odczuwany w okolicach ramion i łopatek, ból podczas oddychania i promieniujący na pozostałe segmenty kręgosłupa. Niekiedy objawy mogą przypominać problemy z sercem. Będzie to np. ból w okolicach serca czy lewym ramieniu. Praktycznie do złamań odcinka piersiowego kręgosłupa dochodzi względnie rzadko. Nie należy jednak bagatelizować powyższych objawów i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Następne 7 kręgów składa się na odcinek lędźwiowy. Do jego uszkodzenia może dojść m.in. w wyniku uderzenia lub upadku z wysokości. Objawy złamania odcinka lędźwiowego potrafią być bardzo rozległe. Przede wszystkim będzie to ból z okolicy złamania, wysięk i skurcz mięśni grzbietu. Ostatnim segmentem jest kość krzyżowa i ogonowa. Do złamań tych kości dochodzi bardzo rzadko. Proces leczenia jest bardzo podobny, w porównaniu do złamań innych części kręgosłupa.

Odszkodowanie za uszkodzony kręgosłup

Z uwagi na to, że kontuzje kręgosłupa bardzo często są wynikiem wypadków komunikacyjnych lub wypadków przy pracy, istotną rolę będzie odgrywało odszkodowanie. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych, do wypłaty świadczeń będzie zobowiązany ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Jeżeli do wypadku doszło podczas pracy, pierwszą instytucją odpowiedzialną za wypłatę świadczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W następnej kolejności można zwrócić się do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z przebiegiem leczenia oraz rehabilitacją. Dlatego też o zwrot pieniędzy należy zwrócić się po zakończonym etapie leczenia. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że osoba poszkodowana w wypadku nie ma obowiązku korzystania z państwowej opieki medycznej. Jeżeli pobyt w placówce prywatnej znacząco przyspieszy powrót do zdrowia, ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu kosztów za takie usługi. Za co konkretnie poszkodowany może domagać się zwrotu pieniędzy? Przede wszystkim za:

 • zabiegi i opiekę medyczną
 • koszty rehabilitacji
 • zakup medykamentów
 • zakup narzędzi ortopedycznych (kołnierze usztywniające, wózek, kule itp.)
 • dojazdy do placówek medycznych oraz aptek
 • koszty opieki pielęgnacyjnej, świadczonej przez osoby trzecie (w tym członków rodziny)
 • dojazdy rodziny do szpitala w celu odwiedzin poszkodowanego
 • koszty dostosowania mieszkania pod potrzeby osoby niepełnosprawnej (np. dostosowanie łazienki dla poszkodowanego, który stał się inwalidą)
Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci określoną sumę pieniędzy, w oparciu o przedstawione przez poszkodowanego dokumenty, rachunki oraz faktury.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Specjalną formą wynagrodzenia krzywdy, bólu i cierpienia jest zadośćuczynienie. Ma ono zrekompensować wszelkie straty moralne, jakich doznał poszkodowany na skutek wypadku. Dla większości osób określenie właściwej kwoty zadośćuczynienia nie będzie łatwe. Ciężko jest wycenić doznane szkody niematerialne. Pomocne będą w tej sytuacji orzecznictwa sądowe w podobnych sprawach. Na przestrzeni kilkunastu lat, sądy wypracowały szereg kryteriów, na podstawie których kalkulują wysokość zadośćuczynienia w konkretnych sprawach. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • wiek i płeć osoby poszkodowanej
 • rozmiar uszczerbku na zdrowiu
 • rodzaj aktualnie wykonywanej pracy zarobkowej
 • ilość zabiegów medycznych, które musiał przejść pokrzywdzony
 • wpływ urazu na codzienne funkcjonowanie
 • poczucie bezradności życiowej

Kwoty zadośćuczynień za poważne urazy kręgosłupa, mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ważne jest, aby wnoszona kwota za to świadczenia była adekwatna do poniesionych szkód osobowych. Zbyt wysoka sprawi, że ubezpieczyciel odmówi jej wypłaty, a zbyt niska nie zrekompensuje cierpienia i strat moralnych poszkodowanego. Z uwagi na ten problem, warto zastanowić się nad wsparciem kancelarii odszkodowawczej. Instytucje te mają styczność z wieloma przypadkami i doskonale wiedzą, o jakie kwoty można się ubiegać. Można oczywiście rozpocząć batalię z ubezpieczycielem i dochodzić swoich praw przed sądem. To jednak wiąże się ze sporym stresem, przygotowaniem wielu dokumentów i co najgorsze – rezerwacją mnóstwa wolnego czasu. Warto mieć na uwadze to, że bardzo często dzięki firmom odszkodowawczym, udaje się uzyskać należne środki bez konieczności przeprowadzenia rozprawy sądowej. To sprawia, że pieniądze trafiają na konto poszkodowanego nawet w przeciągu kilku tygodni.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia, osobom poszkodowanym po wypadkach przysługują także inne świadczenia. Będzie to na przykład renta w przypadku długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Może ona zostać przyznana głównie w trzech przypadkach:

 • jeżeli poszkodowany na skutek wypadku utracił zdolność do kontynuowania pracy zarobkowej
 • jeżeli zwiększyły się jego potrzeby finansowe np. wynikające z konieczności zmiany diety, regularnych zabiegów medycznych lub rehabilitacyjnych
 • jeżeli zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość np. ograniczony rozwój osobisty czy zawodowy

Kiedy możesz starać się o odszkodowanie?

Świadczenia za uszkodzony kręgosłup należą się gdy:

Posiadasz dokumentację medyczną

akceptacja ikona

Miałeś wypadek w pracy

akceptacja ikona

Miałeś wypadek w rolnictwie

akceptacja ikona

Miałeś wypadek komunikacyjny

akceptacja ikona

Doznałeś urazu wskutek błędu medycznego

akceptacja ikona

Od chwili wypadku nie minęły 3 lata

akceptacja ikona

Nadal się leczysz lub rehabilitujesz

akceptacja ikona

Wypełnij formularz, a my sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się odszkodowanie

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz weryfikacji

(to nic nie kosztuje!)

Oddzwaniamy

do Ciebie w ciągu 48h

(lub najszybciej jak to możliwe)

weryfikujemy

czy możesz starać się o odszkodowanie

wybieramy

dla Ciebie najlepszą Kancelarię Prawną

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Średnia ocena: 4.28

Artykuły na blogu